Strona główna

I technik interwencji w swf wat w warszawie


Pobieranie 17.07 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.07 Kb.
INFORMACJA O GŁÓWNYM ORGANIZATORZE WARSZTATÓW TAKTYKI

I TECHNIK INTERWENCJI W SWF WAT W WARSZAWIE:

mgr. inż. Ryszard Król

Trener II kl. KARATE-DO, 6’DAN Combat Ju-Jitsu; 5’DAN Ju-Jitsu; 3’DAN NIHON Karate;3’DAN Kobudo; 2 ‘DAN Karate Shotokan


Sporty walki zaczął trenować od Judo w AZS AKS Opole i tam również w 1974r. rozpoczyna treningi Karate Shotokan.

W 1994r. zakłada z grupą żołnierzy zawodowych i policjantów w przeważającej większości instruktorów karate, ju-jitsu i kick-boksu „Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „I.P. SYSTEM” szkolący służby mundurowe i jednostki WP.

W 1995r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach kontraktu z CSP za zgodą UKFiT i KG Policji organizuje pierwszy w Polsce kurs instruktorski „Taktyki i technik interwencji z uprawnieniami do posługiwania się pałką wielofunkcyjna typu Tonfa” i opracowuje zakres merytoryczny programu szkolenia prewencji oraz przez 3 lata szkoli wykładowców Centrum z zakresu technik interwencji i obezwładniania. Program wszedł do użytku w 1996r.w Polskiej Policji. Doprowadził 21 instruktorów do uzyskania w 1995 i 96r. oficjalnych uprawnień „cywilnych” państwowych „Instruktor taktyki i technik interwencji” z uprawnieniami w posługiwaniu się pałką typu Tonfa , oraz 18–tu „Instruktor Combat Ju-Jitsu” GKKFiS o czym wiedziały wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji lecz przez lata panowało milczenie gdyż chodziło o szkolenia Straży Miejskiej przez Związek Zawodowy Solidarność Policji…

Obecnie pracuje w Studium WF-u Wojskowej Akademii Technicznej oraz w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Autor licznych programów szkoleniowych obowiązujących i realizowanych w ŻW i MON m.in.: „Taktyka i techniki działań konwojowych w zagrożeniu” ; Taktyka i techniki interwencji oraz posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa”; „Taktyka i techniki posługiwania się bronią w zagrożeniu” kurs instruktorski „Instruktor taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałka wielofunkcyjna typu Tonfa”. Ma na koncie szkolenia oficerów Biura Ochrony Rządu, oficerów i konwojentów Pułku Ochrony w Warszawie, WSO IPN, WSO NIK, Oddziału Specjalnego w Gliwicach, 18 bdsz w Bielsku –Białej i wiele innych służb oraz instytucji w strukturach rządowych. Propagator Combat Ju-Jitsu w środowiskach wojskowych.

W chwili obecnej jako jedyny w kraju posiada oficjalne uprawnienia międzynarodowe instruktora Combat Ju-Jitsu I.O.M.A.U Japan.

Prowadzi na terenie WAT z kolegami z jednostek specjalnych jedyną w Europie wśród uczelni wojskowych „Sekcję strzelań taktycznych” gdzie przyszli oficerowie w cyklu kilkuletnim nie tylko opanowują operowanie różnymi rodzajami broni będącej na wyposażeniu naszych sojuszników ale również trenują i planują działania z zakresu tzw. „czarnej” taktyki i walki w terenie zurbanizowanym, taktykę pola walki i operowania małymi pododdziałami w rozpoznaniu, prócz tego obowiązkowo wspinaczka i nurkowanie w sprzęcie oraz walka w bliskim kontakcie. Organizacja przez niego prowadzona posiada od r. 1999 porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie współpracy i szkoleń specjalnych na rzecz jednostek podległych MON oraz propagowania sportów obronnych w środowiskach młodzieży.


O dotychczasowych szkoleniach i dokonaniach www.ipsystem.pl


INFORMACJE AKTUALNE / MOŻE DO CZEGOŚ SIĘ PRZYDADZĄ…/
mgr inż. Ryszard KRÓL:


 • Trener II kl. Karate AWF Kraków : 3Dan NIHON Karate; 2 Dan SHOTOKAN Karate;

 • Instruktor JU- JITSU: 5 Dan JU-JITSU ; 3 Dan Kobudo; 2Dan NIHON Ju-Jitsu;

 • Instruktor „Combat Ju-Jitsu6 Dan Combat Ju-Jitsu / prekursor systemu w Polsce /

 • Instruktor Taktyki i Technik Interwencji /prekursor i współtwórca programu szkolenia polskiej Policji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – konsultant Zakładu Taktyki Technik Interwencji CSP 1992-1996r. /Prekursor szkoleń z zakresu posługiwania się pałką wielofunkcyjna typu Tonfa w Policji

 • Instruktor Taktyki Ochrony / jeden z 12-tu uprawnionych instruktorów państwowych/

 • Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego

 • Instruktor Międzynarodowy Combat Ju-Jitsu / IOMAIU

 • Instruktor Międzynarodowy ESDS ‘Police Sweden”

 • Wieloletni egzaminator krajowy PZK Karate oraz PZ Ju-Jitsu

 • Egzaminator Combat Ju-Jitsu


Autor programu kursu „Instruktor Taktyki i Technik Interwencji” UKFiS 1996r.

Współautor programu kursu „Instruktor Taktyki Ochrony” UKFiS 1996r.

Autor programu kursu „Instruktor Taktyki i Technik Interwencji ŻW” ( MON 2009r.)

Autor programu szkolenia żołnierzy z zakresu „Taktyki Technik Interwencji oraz posługiwania się pałką wielofunkcyjna typu Tonfa” dla Żandarmerii Wojskowej i innych rodzajów wojsk. (MON 2010r. Decyzja KG ŻW)

Autor programu szkolenia z zakresu „Taktyki działań konwojowych w sytuacjach szczególnych” KG ŻW (MON 2010r.)

Autor programu kursu doskonalenia zawodowego„Instruktor Taktyki Ochrony” 2008r. WAT

Autor programu „Taktyka i techniki działań w sytuacjach zagrożenia” dla służb ochrony.

Założyciel jedynej w Europie „Sekcji strzelań taktycznych” dla studentów wojskowych WAT (2008r. WAT)

 • Były Komendant Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, były szkoleniowiec BOR, Oddziału Specjalnego ŻW oraz Pułku Ochrony w Warszawie.

 • Obecnie wykładowca-specjalista w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

oraz wykładowca Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 • Prezes Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych „I.P. SYSTEM” w Warszawie

Trenuje Judo od 1973r. – 1975r. / KS Gwardia W-w; następnie na studiach AZS WSI Opole /

Trenuje Karate Shotokan od 1974r. najpierw AZS Wyższej Szkoły Inżynierskiej (Politechnika Opolska) w Opolu do 1980r.

Od 1980r. Karate Shotokan w Bielsku Białej / Robotniczy Klub Sportowy RKS FSM, następnie zakłada Klub Karate „Atemi”, później Klub Sportowy „Bushi” w Bielsku -Białej./


Poza treningami Karate prowadzi zajęcia i szkoli:

Od 1988-90 Ju-Jitsu w ramach Polskiego Centrum Ju-Jitsu w Warszawie

Od 1990-95r. Ju-Jitsu w Polskim Związku Ju-Jitsu.

Od 1990r. Combat Ju-Jitsu w PZ JJ ; obecnie w Studium WF WAT w Warszawie

Od 1993-96r. Taktyka i Techniki Interwencji w CSP Legionowo

Od 2003r. Instruktor Strzelań bojowych / najpierw w BOR, później w Pułku Ochrony, obecnie od 2008r. w sekcji Strzelań Taktycznych przy SWF WAT /Od 2007r. Prowadzi zajęcia ze studentami „Walka w bliskim kontakcie” w Studium WF WAT

Od 2002r. Sekcja Combat Ju-Jitsu na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość