I teoretycznePobieranie 70.07 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar70.07 Kb.

PONIEDZIAŁEK

LITERATURA/KULTURA AMERYKAŃSKA

LA, KA

LITERATURA/KULTURA BRYTYJSKA

LB, KB

JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE

I TEORETYCZNE

JS, JF

9.45

11.15


KA159 Kultura amerykańskiej metropolii od 1910 do teraz

Dr A.Dybska

s. 224


LA220 KW Renesans amerykański

Dr hab. M.Paryż

s.335


LB2042 Kontrkultura, młodzież bunt. Lata sześćdziesiąte w literaturze, sztuce i muzyce

Dr hab. B.Błaszkiewicz

s.225

JF278 Język Chaucera

prof. J.Wełna

s.227


JF162A Angielsko-polska składnia kontrastywna

Dr hab. E.Mioduszewska

s.240


11.30

13.00


KA153 Niewolnictwo w kulturze amerykańskiej

Dr A.Dybska


s.224

LA2208 Ideologia a literatura amerykańska

Prof. A.Preis-Smith s.227

JF2657 Rozumienie wypowiedzi: Wstęp do Teorii Relewancji

Dr hab. E.Mioduszewska s. 240JS 2904 Metody badań́ w komunikacji międzykulturowej, w szczególności w pragmatyce międzykulturowej

Dr A.Klimczak-Pawlak

s. 345


13.15

16.3016.45

18.15


LA 2230 Modernizm w poezji amerykańskiej II

Dr T.Pióro

s. 335
JF1631 Wstęp do Tok Pisin

Dr hab. P.Kornacki

s.226


JS295 Interakcje w klasie na lekcji języka obcego

Prof. H.Komorowska

s.240


WTOREK

LITERATURA/KULTURA AMERYKAŃSKA

LA, KA

LITERATURA/KULTURA BRYTYJSKA

LB, KB

JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE

I TEORETYCZNE

JS, JF

10.00

11.30


KA1524 Nacjonalizmy i konceptualizacje narodu w Stanach Zjednoczonych

Dr A.Dybska s.227LA1210 Literatura latynoska w Stanach Zjednoczonych

Dr hab. E.Łuczak

s. 240


LB 2015 Proza romantyczna

Prof. G.Bystydzieńska

s.344


LB1001 Poeci metafizyczni

Prof. M.Grzegorzewska

s.327

JS1900 Dobór i tworzenie materiałów dydaktycznych

Dr A.Otwinowska

s.228

12.00

13.30

KB2410 XXI o XIX: Epoka wiktoriańska w kulturze współczesnej

Dr L.Krawczyk-Żywko

s.224


LB2004 Wystawienia / ekranizacje dramatu

Dr hab. A.Cetera

s.132


3301-L2PLFW Psycholingwistyczne podstawy nauczania języków obcych

Prof. M.Dakowska

s.335


JF266 Fonologia historyczno-porównawcza

Prof. J.Rubach

s.131


JS2804 Współczesne tendencje przekładoznawcze II

Dr hab. A.Korzeniowska

s.240


14.00

15.30
LB200 William Szekspir

Dr hab. A.Cetera

s.132


ŚRODA

LITERATURA/KULTURA AMERYKAŃSKA

LA, KA

LITERATURA/KULTURA BRYTYJSKA

LB, KB

JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE

I TEORETYCZNE

JS, JF

8.00

9.30
KB140 Instytucje brytyjskie

Dr hab. P.Rutkowski

s. 227
10.00

11.30


LA139 Amerykańska krytyka feministyczna

Dr J.Włodarczyk

s.224


KA150 Instytucje amerykańskie

Mgr E.Foltyńska

s.327


LB205 XVIII-wieczna poezja angielska

Prof. G.Bystydzieńska

s.342


LB2038 Fantastyka brytyjska po roku 1945

Dr hab. B.Błaszkiewicz

s.225


JS1903 KW Wstęp do metodyki nauczania języka obcego

Dr A.Otwinowskas.335

JF265 Modele komunikacji językowej

Dr hab. E.Mioduszewska

s.345


12.00

13.30


KA 2516 Konsumpcja i konsumeryzm w społeczeństwie amerykańskim w perspektywie historycznej

Dr M.Miernik

s.227


LA2222 Realizm amerykański

Dr A.Pochmara

s. 129


LA 235 Pamięć,

tradycja i historia w literaturze amerykańskiej

Dr hab. E.Łuczak

s. 228


LB204 Dickens i Thackeray

Prof. G.Bystydzieńska

s.345


LB2016 Literatura w przekładzie

Dr hab. A.Cetera s.132KB140 Instytucje brytyjskie

Dr L.Krawczyk-Żywko

s.240

14.00

15.30


KA1514 gr 1 Mass media a kultura masowa

Mgr E.Foltyńska

s.327


KA2511 USA i Chiny: Niechętni partnerzy?

Dr M.Szopski s.129KB140 Instytucje brytyjskie

Dr L.Krawczyk-Żywko

s.240


LB2036 CO BY BYŁO GDYBY nazistowskie Niemcy zwyciężyły? Alternatywne wersje drugiej wojny światowej w pracach historycznych, prozie i filmie

Dr hab. M.Sokołowska

s.335


JS2814 Słowo, tekst i moc. Polskie komiksy dla młodzieży i dorosłych w angielskim przekładzie

Dr B.Keane

s.227


JS1904 Tworzenie materiałów dydaktycznych dla zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (typu CLIL)

Dr hab. Z.Możejko

s.131


16.00

17.30


KA 1502 Stany Zjednoczone w latach 60-tych XX w. - Mity i rzeczywistość

Dr M.Szopski

s.129


KA 1514 gr 2 Mass media a kultura masowa

Mgr E.Foltyńska

s.327


WOSB/SFK

Dr K.Kociołek

s.345


JF2631 Komunikacja międzykulturowa

Dr hab. P.Kornacki

s.131

CZWARTEK
LITERATURA/KULTURA AMERYKAŃSKA

LA, KA

LITERATURA/KULTURA BRYTYJSKA

LB, KB

JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE

I TEORETYCZNE

JS, JF

9.45

11.15

LB2041 Femme fatale w poezji angielskiej XIX wieku

Dr hab.M.Łuczyńska

s.345


LB114 XIX wieczna powieść sensacyjna

Dr M.Błaszkiewicz

s.227
11.30

13.00


LA 2205 Psychoanaliza - Feminizm - Literatura

Dr J.Fiedorczuk

s.129


LA1211 Twórczość pisarzy amerykańskich pochodzenia indiańskiego

Dr J.Ziarkowska

s.335


LB1013 Kierunki we współczesnej poezji angielskiej

Dr hab. M.Sokołowska

s.132


LB109 Dramat angielski od Szekspira do Stopparda

Dr K.Łączyńska s.226LB2037 Intertekstualność jako technika pisarska. Angela Carter

Prof. D.Oramus

s.327
13.15

14,45
PIĄTEK
LITERATURA/KULTURA AMERYKAŃSKA

LA, KA

LITERATURA/KULTURA BRYTYJSKA

LB, KB

JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE

I TEORETYCZNE

JS, JF

10.00

11.30


KA 155 Amerykańskie mass media

Mgr E.Foltyńska

s.327


KB2400 Historia mody 1789-1914

dr hab. D.Babilas

s.129


JF167 Wstęp do językoznawstwa kognitywnego

Dr A.Kochańska

s. 345


JS2810 Teoria Relewancji i Tłumaczenie II

Dr A.Piskorska s.228JS2903 Językoznawcze teorie przekładu

Dr I. Szymańska

s.240


12.00

13.30


KA 1519 gr 1 Religia w USA

Mgr E.Foltyńska

s.327


KB353 Teoria i praktyka teatru muzycznego

Dr hab. D.Babilas

s.129


JS1805 Tłumaczenie materiałów audiowizualnych

Dr M.Kizeweter s.224JS2801 Tłumaczenie tekstów prawniczych. Cechy formalne przekładu tekstów w tłumaczeniach przysięgłych

Dr T.Kamińska

s.225


JS2806 Literatura dziecięca w przekładzie

Dr I. Szymańska

s.228


14.00

15.30


KA 1519 gr 2 Religia w USA

Mgr E.Foltyńska

s.327


KB1405 Wstęp do kultury XIX wieku

Dr hab. D.Babilas

s.129


KB 243 Imigracja: wielokulturowość w Wielkiej Brytanii

Dr K.Kociołek

s.345


JS2816 Technologia i tłumaczenie: Wczoraj, dziś i jutro

Dr P.Szymczaks.226

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy