Strona główna

I zachodniopomorska wojewódzka komenda


Pobieranie 101.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar101.58 Kb.

I ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

70-206 Szczecin,ul. Dworcowa 19

tel.(0-91)4880630;

tel.(0-91)8127981-83

fax (0-91)4341375 wew. 36

e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl


Wojewódzki Komendant

mgr Andrzej Conder

tel.(0-91)4880630;

tel.(0-91)8127981-83

e-mail andrzejconder@wp.pl

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego

mgr Izabela Jankowska

tel. (091) 8127981 w. 37

e-mail

II KOMUNIKATY
Wojewódzka Konferencja OHP

Dnia 26 kwietnia 2004 roku Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP organizuje konferencję nt. „Ochotnicze Hufce Pracy u progu Unii Europejskiej”. Odbędzie się ona w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w godzinach 11.00 – 13.20.


Przedsięwzięcie to jest finałem przygotowań Ochotniczych Hufców Pracy w województwie zachodniopomorskim, mających na celu przygotowanie i dostosowanie działalności naszej instytucji do nowych uwarunkowań, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Głównym zadaniem konferencji będzie prezentacja realizowanych obecnie i wdrażanych programów wychowawczych i opiekuńczych a także tych, które związane są z funkcjonowaniem OHP na wojewódzkim rynku pracy. Przedstawione zostaną przy tym możliwości finansowania tych przedsięwzięć przez fundusze celowe wspólnoty, w tym przede wszystkim przez Europejski Fundusz Społeczny.
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy posłów i senatorów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz instytucji i organizacji współpracujących z OHP w realizacji ich statutowych zadań, lub zajmujących się szeroko pojętą problematyką środowisk młodzieżowych.

Szczecińskie Targi Pracy OHP

Centrum Edukacji i Pracy

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

W Szczecinie


ZAPRASZA

W DNIU 26.04.2004r.

W GODZINACH: 1200-1500
Na:

Ogólnopolskie Targi Pracy


EUROPA MOICH MARZEŃ

MŁODZIEŻ W UNII EUROPEJSKIEJ


PROGRAM TARGÓW PRACY

„Europa moich marzeń – młodzież w Unii Europejskiej”


1. Godz. 1100

Konferencja „Ochotnicze Hufce Pracy u progu Unii Europejskiej” - Urząd Wojewódzki Szczecin

2. Godz. 1200

Warsztaty – preorientacja zawodowa absolwentów-autoprezentacja-określenie predyspozycji zawodowych-aktywne formy poszukiwania pracy-prawa i obowiązki zarejestrowanych bezrobotnychWarsztaty – Rynek pracy w Unii Europejskiej - Centrum EdukacjiI Pracy ZWK OHPSzczecinUl. Dworcowa 19

3. Godz. 1300

Warsztaty – aktywne metody poszukiwania pracy- szkolenie z liderem klubu pracy

-wytyczone ścieżki kariery zawodowejWarsztaty

– młodzież na rynku pracy Unii Europejskiej - Centrum EdukacjiI Pracy ZWK OHP Szczecin Ul. Dworcowa 19

4.Godz.1400

Warsztaty - kontynuacja - Centrum EdukacjiI Pracy ZWK OHP

5. Godz. 1400-1500

Prezentacja ofert pracy - Centrum Edukacji I Pracy ZWK OHP

6.Godz. 1300-1500

-porady indywidualne doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie,

-konsultacje przedstawiciela Centrum Informacji o Zawodach i Pracy,

-kursy doskonalące i przekwalifikujące

– oferta PUP-u w Szczecinie i Policach,

-oferta firm udzielających kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczych - Centrum EdukacjiI Pracy ZWK OHPSzczecinUl. Dworcowa 19

Targom pracy towarzyszą:

-prezentacja filmów szkoleniowo-instruktażowych

-prezentacja programów zawodoznawczych „Doradca 2000”, „Program Klubu Pracy”,

-udostępnienie Internetowej bazy ofert pracy,

-szkolenie BHP

BIURO TARGÓW ZNAJDUJE SIĘ W SALI 309
Halowa piłka nożna w Szczecinie

27 marca br., już po raz XXVI, odbył się w Hali Miejskiej w Szczecinie Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży OHP. Zorganizowała go Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym. Uczestniczyło w nim 16 zespołów, z tego

- 8 – z jednostek organizacyjnych ZWK OHP;

- 2 – z CKiW Rów/Trzcińsko;

- 6 – z Niemiec, reprezentujących:

o Internationaler Bund: Hagenow, Neubrandenburg, Schwerin, Stralsund;

o Ewerk Sassnitz;

o UBV Schwedt.


Zawody, jak co roku, przebiegały najpierw systemem „każdy z każdym”, w którym walczyły drużyny podzielone na 4 grupy eliminacyjne. Następnie sportowa walka trwała już systemem pucharowym, gdzie zwycięzcy przechodzili do kolejnego etapu rozgrywek.
Ostatecznie, po trwającej prawie 6 godzin rywalizacji, I miejsce i Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zdobyła reprezentacja CKiW z Trzińska Zdroju, pokonując w finale (wynikiem 2:0) zespół 16-1 Hufca Pracy ze Szczecina – zwycięzcę Turnieju z ostatnich 3 lat. Drużyna ta za II miejsce otrzymała Puchar Rady Miasta Szczecina. Natomiast III miejsce i Puchar Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie zdobyła reprezentacja OSiW z Barlinka.
Królem strzelców Turnieju został Łukasz Cyrulewski z 16-1 HP – zdobywca 11 bramek, zaś najlepszym bramkarzem – Marek Winiarczyk z Trzcińska Zdroju. Miano drużyny „Fair Play” przyznano zespołowi z OSiW Mielenko Drawskie, która otrzymała Puchar Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Dzięki hojności sponsorów zawodów zwycięskie zespoły i najlepsi piłkarze otrzymali cenne nagrody. Natomiast wszystkim uczestnikom wręczono skromne upominki.Fundatorami nagród i upominków w tegorocznym turnieju byli:

- Szczeciński Oddział totalizatora Sportowego;

- Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Andrzej Wojciechowski;

- PEHAMOT Szczecin;

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST ze Szczecina.

Szczecińskie Porozumienie

22 grudnia 2003 roku w siedzibie ZWK OHP zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie reprezentowaną przez jej Prezesa Andrzeja Wojciechowskiego a Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy reprezentowanego przez Komendanta Tadeusza Bilika w sprawie współdziałania w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania i zatrudniania młodzieży.


Uznając wzajemnie długoletnią tradycję, doniosły dorobek i bogate doświadczenie, odnoszące się do realizowanych zadań, strony Porozumienia dostrzegają wiele wspólnych płaszczyzn działalności, szczególnie na gruncie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.
Wszystkie inicjowane i realizowane w ramach współpracy działania będą służyły i zabezpieczały interesy młodzieży.


Komunikaty Klubu Pracy CEiP OHP w Szczecinie

1. W systemie ciągłym (całorocznym) przeprowadzane są zajęcia warsztatowe z wychowankami schroniska dla nieletnich przy ul. Modrej w Szczecinie. Celem głównym zajęć jest podniesienie samooceny wśród młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych oraz ich stopniowa resocjalizacja i przygotowanie do zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy treningu interpersonalnego i treningu asertywności, wiedza z zakresu zawodoznawstwa. Udzielane sa także porady dotyczące projektowania ścieżek edukacyjnych oraz pomoc w przeprowadzeniu bilansu umiejętności, zdolności i preferencji zawodowych wychowanków środowiska.
Wizyta delegacji ZWK OHP w Schwedt

Schwedt to 40 tysięczne miasto graniczne oddalone 4 km od polskiej granicy i niespełna godzinę jazdy samochodem od Szczecina. 5 listopada doszło tam do spotkania delegacji ZWK OHP ze Szczecina z kierownictwem Uckermärkischer Berufsbildungsverein e.V.

UBV powstało w 1991 roku w Schwedt w celu kształcenia zawodowego trudnej nieprzystosowanej młodzieży bez wykształcenia . Swą działalność realizuje na terenie jednego powiatu Uckermark dla ponad 1000 osób

Stronę polską reprezentowali Komendant Zachodniopomorskiego OHP Tadeusz Bilik, zastępca Komendanta Andrzej Conder oraz Piotr Szeszko specjalista ds. współpracy z zagranicą. Natomiast ze strony niemieckiej Irene Kersten Dyrektor Domu Kształcenia i Doskonalenia w Schwedt oraz Ute Wienholz i Angelika Öhlschläger z wydziału współpracy z zagranicą UBV.

W trakcie wizyty zwiedzono dwie szkoły zawodowe kształcące w wielu zawodach; kucharza, sprzedawcy, stolarza, florysty, gospodyni domowej.

Jedna ze szkół „ Dom Kształcenia i Doskonalenia” to prawdziwa wizytówka UBV mieści się w nowoczesnym budynku przystosowanym do nauki osób niepełnosprawnych. Jest wyposażona w najnowszy sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzi się w bardzo małych grupach max do 6 osób. Na delegacji OHP duże wrażenie zrobiła sala relaksacyjna, gdzie na rozłożonych materacach wychowankowie wraz z terapeutą odprężają się po dniu nauki przy dźwiękach spokojnej muzyki. UBV prowadzi również owocną wymianę praktykantów z wieloma partnerami z Europy w ramach programu Leonardo da Vinci. Podczas naszej wizyty praktyki w Schwedt odbywali młodzi ludzie z Anglii. Również Zachodniopomorskie OHP chciałoby rozwijać swoją współpracę z UBV właśnie w tej dziedzinie.

Ośrodki UBV wykonują także wiele innych zadań na zlecenie urzędów pracy; kursy, szkolenia bezrobotnych. Naszą uwagę przykuł szczególnie jeden z programów skierowany do młodzieży nie posiadającej żadnych kwalifikacji zawodowych.. Przygotowany przez rząd niemiecki ma on rozbudzić w uczniach nowe aspiracje zawodowe. Uczniowie podczas rocznego szkolenia zawodowego kształcą się w trzech do pięciu zawodach. Ten w którym poczują się najlepiej będzie już pogłębiany w szkole zawodowej.
Dzięki zapoznaniu się z działalnością jednostek UBV oraz rozmów kierowniczej kadry obu stron dnia 02.XII doszło do rewizyty w zachodniopomorskich jednostkach OHP. Podczas wizyty zwiedzono międzyinnymi ośrodki w Barlinku, Łobzie oraz Mielenku Drawskim. Partnerzy z Schwedt zapoznali się z działalnością poszczególnych jednostek z ich specyfiką. Zwiedzili łobeskie szklarnie z ciekawością obejrzeli proces wyplataniu koszy w Mielenku Drawskim oraz podziwiali urocze położenie jednostki w Barlinku. Jak sami mówili zaskoczeni byli ładem i porządkiem panującym w salach warsztatowych oraz tym, że wszystkie zwiedzane ośrodki same wykonują większość prac modernizacyjnych. Chętnie również widzieli by swoich podopiecznych kształcących się pod okiem naszych instruktorów. Po minach naszych gości było widać, że wizyta należała do udanych. Zostały zarysowane kształty wspólnych projektów, które zapewne staną się treścią partnerskiego współdziałania w przyszłości.


Szkolne Ośrodki Kariery

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie przedstawia wyniki konkursu na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery w województwie zachodniopomorskim, ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych "Pierwsza Praca" w dniu 23 lipca 2003 roku.


Dofinansowanie z Grantu MGPiPS przyznane zostało następującym szkołom:

- Zespół Szkół im. St. Staszica w Świątkach k. Szczecina;

- Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Koszalinie;

- Gimnazjum w Chwiramie k. Wałcza;

- Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu;  • Publiczne Gimnazjum w Góralicach k. Trzcińska Zdrój.


IV OFERTY PRACY

CENTRUM EDUKACJI I PRACY W KOSZALINIEMŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W KOSZALINIE
1.Monter - 8 etatów - wyk. zaw. osoby pełnoletnie , na czas określony,system zmianowy.
2.operator maszyn - 1 etat - wyk. wyż. techniczne , znajomość automatyki i jęz. angielskiego, na czas określony ,
3.mechanik maszyn - 5 etatów wyk. średnie techniczne , na czas określony
4.sprzedawca gazet - 5 etatów , na czas określony , powyżej 16 lat ,
5.kolsuntant tele- 2 - 10 etatów umowa zlecenie , wyk. minim zasadnicze , komunikatywność,
6.kolporter ulotek - 40 osób , umowa zlecenie .prowizja , powyżej 16 lat,
7 robotbik budowlany - 2 - etaty ,wyk. zasadnicze budowlane , umowa o dzieło ,wynagrodzenie do uzgodnienia
8.operator obrabiarek skrawających - 20 - etatów , wyk. średnie techniczne , na czas określony
9.operator obrabiarek skrawających - 3 etaty , absolwenci technikum mechanicznego , umowa na czas określony
10.przedstawiciel handlowy/ doradztwo funduszy emerytalnych/ - 20 - etatów wyk. mimum śr. na czas określony
11. recepcjonistka - 2 osoby kobiety , na czas określony , doświadczenie , znajomość języka angielskiego zakwaterowanie
12.dozorca - 2 osoby , wyk. zaw.doświadczenie , na czas określony zakwaterowanie
13. kelnerki - 3 osoby , wyk. zaw. lub śr.na czas określony , zakwaterowanie
14.opiekunka do dzieci - 1 osoba wyk. śr. na czas określony , doświadczenie w pracy zdziećmi
15. kucharka - 4 osoby - wyk. zaw. doświadczenie na czas okreslony zakwaterowanie
Kołobrzeg
1. Sanatorium Uzdrowiskowe BAŁTYK;

- pokojówka;

- konserwator terenów zielonych.
2. Sanatorium Uzdrowiskowe JANTAR:

- pokojówka;

- konserwator;

- konserwator terenów zielonych.


3. Firma MINIAL - kasjer-sprzedawca.
4. NETTO w Kamieniu Pomorskim - kasjer-sprzedawca.

CENTRUM EDUKACJI I PRACY W SZCZECINIE
MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W SZCZECINIE, UL. DWORCOWA 19, TEL. 8127983
1. Niezależny operator telekomunikacji TELE 2 zatrudni młodzież pełnoletnią z terenu miast województwa zachodniopomorskiego i przyległych powiatów sąsiednich województw. Praca polega na zawieraniu umów preselekcji na rzecz w/w operatora.
2. Firma w Szczecinie poszukuje koordynatorów sprzedaży

wymagania

- min. średnie wykształcenie

- umiejętność kierowania grupą

dyspozycyjnośc - aktywność
3. Firma w Szczecinie poszukuje pracowników na stanowiska "serwisant" w hipermarketach:

- stała - umowa-zlecenie;

- dbanie o ekspozycję towarów;

- wykładanie towaru na półki;

- aktualna książeczka sanepid.

4. akwizytorów do Otwartego Funduszu Emerytalnego

wymagania:

- min. średnie wykształcenie

- komunikatywność

- dyspozycyjność - aktywność

5. Firma w Szczecinie zatrudni osoby uczące sie zaocznie lub wieczorowo z ważną legitymacją, posiadającą pracowniczą książeczkę zdrowia z badaniami sanepidu na nosocielstwo, mile widziane minimum sanitarne na stanowisko sprzedaży wyrobów piekarniczych

wymagania:

-dyspozycyjność

-punktualność

- wiek: 18-26 lat

FILIA MŁODZIEŻOWEGO BIURA PRACY I KLUBU PRACY, STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 22A, TEL. 5733882


1. Firma TRES, ul. Bandurskiego 36 w Szczecinie, tel. 4316160 zatrudni magazyniera-kierowcę - min. 25 lat, prawo jazdy kat.B, dyspozycyjność.
2. Asystentka mzarządu - operatywna, studentka zaoczna, kontakt 0606-360-136.
3. Firma zatrudni kosmetologa - minimum licencjat - tel. 8127088.
4. Firma zatrudni osobę z biegłą znajomością j. niemieckiego - mile widziane wykształcenie techniczne i prawo jazdy - tel. 0606-992-956.
5. Firma LUXAN, ul. Św. Marcina 2 w Szczecinie zatrudni pracownika biurowego - znajomość j. niemieckiego i obsługi komputera, wykształcenie min. średnie
6. Restauracja w Szczecinie-Zdrojach zatrudni kucharza z praktyką i kelnera - tel. 4608132.

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY I KLUB PRACY, BARLINEK, UL. ŚW. BONIFACEGO 36, TEL. (095)7463543


1.Firmy Handlowo-Usługowe i Produkcyjne zatrudnią:

a. intendenta

wymagania:

- wykształcenie średnie o kierunku technologżywienia, dietetyk

- doświadczenie zawodowe

komunikatywność

dodatkowy atut - kurs pedagogiczny

b. pracownika ogólnobudowlanego

wymagania:

- wykształcenie średnie

- dokumenty potwierdzające ukończoną szkołe lub nabyte doświadczenie zawodowe

- umiejętności organizacyjne

c. ankietera

wymagania

- osoba młoda

-komunikatywność

- dobra organizacja czasu

- znajomość zasad statystyki

d. sprzedawcę

wymagania:

- doświadczenie w handlu

- mila apatycja

d. technika elektronika

wymagania:

- wykształcenie średnie

- prawo jazdy

- podstawowa znajomość mechaniki samochodowej
MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY I KLUB PRACY, TRZEBIATÓW, UL. MUZEALNA 5, TEL. 3873413
1. FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE ORAZ OŚRODKI WYPOCZYNKOWE ZATRUDNIĄ:

a. murarza-tynkarza, dekarza-blacharza, malarza (Gryfice)

wymagania:

- wykształcenie zawodowe

- staż min. 5 lat
b. specjalistę d/s sprzedaży (Gryfice)

wymagania:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne

- staż pracy mile widziany


c. kierowcę kat. C+E (Gryfice)

wymagania:

- staż pracy

- uprawnienia HDS


d. pracownika do układania regipsów i szpachlowania (Gryfice)

wymagania:

- staż pracy min. 5 lat
e. hyraulika, robotnika budowlanego (Gryfice)

wymagania:

- wykształcenie zawodowe

- staż pracy


f. grafika komputerowego (Trzebiatów)

wymagania:

- wykszyałcenie min. średnie

- do 35 roku życia


g. fryzjera, kosmetyczkę, masażytę (Trzebiatów

wymagania:

- wykształcenie zawodowe lub kurs

- staż pracy mile widziany


h. sprzedawcę - wykształcenie zawodowe
i. blacharza -dekarza - wymagany staż, praca w okolicach Warszawy
j. elektryka - wykształcenie zawodowe, uprawnienia do 1 KVP - Płoty
k. kierowcę kat. C+E - Sowno
l. kelnera (znajomość j. niemieckiego, staż pracy)i pomoc kuchenną (wykształcenie zawodowe) - Rewal
m. recepcjonistkę - min. zawodowe, j. niemiecki - Pogorzelica
n. nauczyciel j. angielskiego - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym - Cerkwica
0. barmankę - obsługa kasy fiskalnej, do 30 lat - Rewal
p. kucharza - zawodowe, staż pracy, do 30 lat - Rewal
r. murarza i cieślę - zawodowe budowlane
s. elektromechanika samochodowego - staż min. 5 lat - Gryfice
t. pracownika do obsługi kabin lakierniczych - wykształcenie średnie, grupa inwalidzka - Gryfice
u. blacharza samochodowego, spawacza - staż - Gryfice
w. specjalistę ds. marketingu - dobra znajomość dziedziny - Gryfice
z. główną księgową - wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż - Gryfice.

.

III JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZWK OHP

KOMENDA WOJEWÓDZKA OHP
70-206 Szczecin,ul. Dworcowa 19

tel.(0-91)4880630;

tel.(0-91)8127981-83

fax (0-91)4341375 wew. 36

e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl
Wojewódzki Komendant

mgr Andrzej Conder

tel.(0-91)4880630;

tel.(0-91)8127981-83

e-mail andrzejconder@wp.pl

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego

mgr Izabela Jankowska

tel. (091) 8127981 w. 37

e-mail

CENTRA EDUKACJI I PRACY
  • SZCZECIN

ul. Dworcowa 19

70-206 Szczecin

Dyrektor - Roman Muż

tel. (0-91)8127983 wew.44

Młodzieżowe Biuro Pracy

ul. Dworcowa 19

70-206 Szczecin

Zakres działalności:

- pośrednictwo pracy i krótkoterminowe zatrudnienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, absolwentów, bezrobotnych;

- poradnictwo i informacja zawodowa;

- organizacja różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego;

- organizacja warsztatów:

- psychoedukacyjnych;

- doskonalących techniki poruszania się po rynku pracy.


Pomagamy w:

- wyborze szkoły;

- określeniu swoich predyspozycji zawodowych;

- rozwiązywaniu konfliktów szkolnych;

- poszukiwaniu pracy;

- przygotowaniu dokumentów dla pracodawców;

udzielamy porad prawnych.


  • KOSZALIN

ul. Morska 43

75-215 Koszalin

Dyrektor - Mirosław Kukulski

tel. (0-94)3431036

e-mail ohpgpkoszalin@poczta.onet.pl

- Młodzieżowe Biuro Pracy;

- Klub Pracy


Zakres działalności:

- kształcenie w gimnazjach i zasadniczych szkołach dla

dorosłych;


  • pozostałe jak MBP w Szczecinie.

OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA


Do OSiW przyjmowani są dziewczęta i chłopcy spełniający następujące warunki:

- do gimnazjów dla dorosłych - absolwenci szkół podsta-

wowych, mający ukończone 15 lat;

- do zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych -

absolwenci gimnazjów, mający ukończone 16 lat.
Ośrodki oferują młodzieży:

- darmowe wyżywienie, zakwaterowanie i naukę;

- uzupełnienie wykształcenia ogólnego i zdobycie zawodu;

- działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną

- organizację życia kulturalnego, sportowego i turystycznego

1.Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Stargardzie Szczecińskim.


Kierownik - Krzysztof Orliński

ul. Jugosławiańska 22a

73-110 Stargard Szczeciński

tel. (0-91)5733882, 5733876, 5731964

e-mail: oswstargard@poczta.onet.pl

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia: zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych.

Liczba miejsc:

ogółem - 90, w tym:

- 69 z zakwaterowaniem;

- 21 bez zakwaterowania.

Kształcenie praktyczne w zawodach: kucharz, malarz-tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

2. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku.
Kierownik - Bogusław Mańkowski

ul. Św. Bonifacego 36

74-320 Barlinek

tel. (0-95)7463543

Rodzaj: koedukacyjny

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Liczba miejsc:

ogółem - 150, w tym:

- 96 z zakwaterowaniem;

- 54 bez zakwaterowania.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD - szwacz, stolarz;

- gimnazjum - kucharz-kelner, ślusarz, wikliniarz, murarz-tynkarz, stolarz, szwacz.
Zakres świadczonych usług: krawieckie, budowlane, ślusarskie, stolarskie, naprawa pojazdów samochodowych, a także hotelarskie, gastronomiczne, organizacja imprez okolicznościowych,

3. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Łobzie.


Kierownik - Waldemar Dajnowski.

ul. Krótka 2

73-150 Łobez

tel. (0-91)3973099, 3975154

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Liczba miejsc:

ogółem - 120, w tym:

- 110 z zakwaterowaniem;

- 10 bez zakwaterowania.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD - kucharz, murarz;

- gimnazjum - kucharz, ogrodnik, murarz, malarz-tapeciarz, stolarz.
Zakres świadczonych usług: hotelarskie, gastronomiczne, organizacja imprez okolicznościowych.

4. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim.


Kierownik - Wiesław Płaza.

Mielenko Drawskie 41

78-500 Drawsko Pomorskie.

tel. (0-94)3634224

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

-zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Liczba miejsc:

ogółem - 110, w tym:

- 79 z zakwaterowaniem;

- 31 bez zakwaterowania.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

-ZSD - mechanik - monter maszyn i urządzeń, technolog robót wykończeniowych w budownictwie;

- gimnazjum - ślusarz, stolarz, murarz, pomoc kuchenna, wikliniarz.
Zakres świadczonych usług:
HUFCE PRACY
Przyjmują dziewczęta i chłopców w celu uzupełnienia wykształcenia ogólnego i zdobycia zawodu, mających nie ukończone 18 lat:

- do zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych przyjmowani są absolwenci gimnazjów, mający ukończone 16 lat;

- do gimnazjów dla dorosłych przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, mający ukończone 15 lat.
Uczniowie ZSD zdobywają kwalifikacje zawodowe w wybranej specjalności, natomiast uczniowie gimnazjów przyuczają się do wykonywania określonej pracy.
1. 16-1/4 Hufiec Pracy.

Komendant - Waldemar Olkiewicz.

ul. Piotra Skargi

71-324 Szczecin

tel. (0-91)4455559

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

ZSD: sprzedawca, cukiernik, kucharz małej gastronomii;

gimnazjum: sanitariusz, sprzedawca, ślusarz, murarz.


2. 16-2/7 Hufiec Pracy.

Komendant - Stanisław Preś

ul. Karłowicza 28

71-102 Szczecin

tel. (0-91)4877681

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

-ZSD: kucharz małej gastronomii, blacharz samochodowy;

- gimnazjum: sanitariusz szpitalny, kucharz, dekarz, stolarz, konserwator terenów zielonych, mechanik pojazdów samochodowych.

3. 16-5 Hufiec Pracy.

Komendant - Ryszard Buraczewski.

ul. Harcerzy 3/5

71-465 Szczecin

tel. (0-91)4542140

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD: ciastkarz, sprzedawca;

- gimnazjum: ciastkarz, sprzedawca, fryzjer.

4. 16-6 Hufiec Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

Komendant - Wiesław Jaworski.

ul. Jugosłowiańska 22a

73-110 Stargard Szczeciński.

tel. (0-91)5733882

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych.

5. 16-10 Hufiec Pracy w Szczecinie.

Komendant - Kazimierz Szymański.

ul. Struga 31

70-784 Szczecin.

tel. (0-91)4643536 wew. 38

Rodzaj: męski.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD: blacharz samochodowy,

- blacharz samochodowy, ślusarz, tokarz.

6. 16-12 Hufiec Pracy w Świnoujściu.

Komendant - Zbigniew Janicki.

ul. Gdyńska 26

72-600 Świnoujście

tel. (0-91)3214566

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia: gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach: ogólnobudowlane, gastronomiczne sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych.

7. 16-13 Hufiec Pracy w Barlinku.

Komendant - Henryk Jałowicki.

ul. Sportowa 1

74-320 Barlinek

tel. (0-95)7461691

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia: gimnazjum dla dorosłych.

Przyuczenie do zawodu: stolarz, kamieniarz, ogrodnik, sprzedawca, kucharz, murarz.

8. 16-14 Hufiec Pracy w Wałczu.

Komendant - Ireneusz Gaworek.

ul. Sądowa 9

78-600 Wałcz

tel.(0-67)2582858

rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

-zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD: murarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, technolog robót wykończeniowych w budownictwie;

- gimnazjum: konserwator terenów zielonych, szwacz, pomoc kuchenna, mechanik pojazdów samochodowych, ładowacz, tapicer.

9. 16-15 Hufiec Pracy w Wałczu.

Komendant - Mirosław Prus.

ul. Budowlanych 9

78-600 Wałcz

tel. (0-67)3870000 wew.45

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych;

- gimnazjum: ślusarz, kucharz, sprzedawca, konserwator terenów zielonych.

10. 16-16/20 Hufiec Pracy w Białogardzie.

Komendant - Roman Bielecki.

ul. Przejazdowa 1

78-200 Białogard

tel. (0-94)3123281 wew. 29

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach: murarz, stolarz, malarz-tapeciarz, kelner, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik, piekarz, elektryk, blacharz samochodowy.


11. 16-17 hufiec Pracy w Kołobrzegu.

Komendant - Ryszard Kica.

ul. 1 Maja 47

78-100 Kołobrzeg.

tel. (0-94)3523264 wew. 40

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD: murarz

- gimnazjum: pomoc kuchenna, murarz, malarz, monter instalacji sanitarnych i elektrycznych, konserwator terenów zielonych, glazurnik.

Liczba miejsc:

ogółem- 120, w tym:

- z zakwaterowaniem 60;

- bez zakwaterowania - 60.

12. 16-18 Hufiec Pracy w Koszalinie.

Komendant - Krystyna Bielawa.

ul. Morska 43

75-215 Koszalin.

tel. (0-94)3435111 wew. 40, 3431036 wew. 40.

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD: ogólnobudowlane;

- gimnazjum: wielozawodowe

13. 16-19 Hufiec Pracy w Szczecinku.

Komendant - Kazimierz Bernaś.

Plac Wolności 18L

78-400 Szczecinek

tel. (0-94)3723696

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

- ZSD: murarz, malarz-tapeciarz, sprzedawca;

- gimnazjum: pomoc kuchenna, sprzedawca, murarz, malarz-tapeciarz.

W celu przyjęcia do ośrodka szkolenia i wychowania lub hufca pracy należy złożyć następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie;

- ostatnie świadectwo szkolne;

- pisemną zgodę rodziców, prawnych opiekunów;

- metrykę urodzenia lub tymczasowy dowód osobisty;

- aktualne zaświadczenie lekarskie od specjalisty medycyny pracy o zdolności do pracy w wybranym zawodzie;

- 4 zdjęcia legitymacyjne.


Dokumenty o przyjęcie do OHP należy składać w wybranej jednostce organizacyjnej ZWK OHP pod wyżej podanymi adresami.
Szczegółowych informacji o przyjęciach udzielają wszystkie jednostki organizacyjne OHP oraz biuro Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy pod telefonicznym numerem (091)8127981 wew. 39.
Klub Pracy

Centrum Kształcenia i Wychowania Rów/Trzcińsko

Rów 27A, 74-312 Golenice

Kierownik - Roman Jabłoński

tel. (0-95)7472384
Filie MBP i KP
1. 73-110 Stargard

ul. Jugosłowiańska 22a

Kamila Orlińska

tel. 5733882


2. 74-400 Dębno

ul. Słowackiego 25

Krzysztof Gręda

tel. (0-95)7604013


3. 72-010 Police

ul. Fabryczna 21

Jadwiga Rudzik - Łazicka

tel. (0-91)3178720


4. 72-320 Trzebiatów

ul. Muzealna 5

Joanna Mączyńska

tel. (0-91)3873413


5. 74-320 Barlinek

ul. Św. Bonifacego 36

Andżelika Płatwa - Wojciechowska

tel. (095)7463543

OŚRODKI SZKOLENIA ZAWODOWEGO.
1.Osrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Dworcowa 19

70-206 Szczecin

Ireneusz Skoczka

tel.(0-91)8127983 wew. 32

Świadczy usługi w zakresie:

- zdobywanie uprawnień SEP;

- organizacja kursów bhp.


1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Morska 43

75-215 Koszalin

Mirosław Kukulski

tel. (0-94)3431036

Realizuje następujące kursy:

- przygotowujące do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne;

- przyuczające do zawodu;

- obsługi komputera;

- obsługi kas fiskalnych;

- języków obcych;

- bezpieczeństwa i higieny pracy;

- kursy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

ŚRODOWISKOWE HUFCE PRACY


Oferujemy młodzieży w wieku 15 - 18 lat:

- uzupełnienie wykształcenia ogólnego, z równoczesnym zdobyciem kwalifikacji zawodowych i możliwość zatrudnienia;

- udział w działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej;

- możliwość udziału w różnorodnych formach spędzania czasu wolnego (kultura, sport, turystyka).


Nauka w nich jest bezpłatna, młodzież otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za praktyczna naukę zawodu.
1. 16-3 Środowiskowy Hufiec Pracy w Trzebiatowie.

Komendant - Antoni Gołębiowski.

ul. Muzealna 5

72-320 Trzebiatów.

tel. (0-91)3873413

Rodzaj: koedukacyjny.

Formy szkolenia: gimnazjum dla dorosłych.

Przyuczenie do zawodu: ślusarz, murarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, ogrodnik

2. 16-9 Środowiskowy Hufiec Pracy w Dębnie.

Komendant - Andrzej Kowalski.

ul. Słowackiego 25,

74-400 Dębno.

tel. (0-95)7604013

fax (0-95)7602783

Formy szkolenia:

- gimnazjum dla dorosłych;

- szkolenie kursowe ( absolwenci gimnazjów).

Kształcenie w zawodach: betoniarz, blacharz samochodowy, drukarz, krawiec, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, introligator.

3. 16-11 Środowiskowy Hufiec Pracy w Policach.

Komendant - Stanisław Adam Łazicki.

ul. Fabryczna 21

72-010 Police.

tel. (0-91)3178720

Formy szkolenia:

- zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych;

- gimnazjum dla dorosłych.

Kształcenie w zawodach:

- ZSD: ślusarz, sprzedawca;

- gimnazjum: stolarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, zbrojarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy.

CENTRUM EDUKACJI I PRACY W SZCZECINIE


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W SZCZECINIE
1. Firma zatrudni 50 osób do pracy przy montażu podzespołów elektronicznych.

Wymagania:

- wiek - do 40 lat;

- dobry wzrok;

- zdolności manualne;

- praca 2-3 zmianowa;

- wynagrodzenie - 5,34 zł brutto/godz.;

- 8 godzinny dzień pracy;

- praca na terenie Lubieszyna - dojazd autobusem służbowym;

- umowa - zlecenie (możliwość przyjęcia na umowę o pracę.

2. Firma telekomunikacyjna zatrudni 100 osób do zawierania umów preselekcji na rzecz niezależnego operatora:

- osoby uczące się;

- osoby z całego województwa;
3. Firma zatrudni osoby do pracy na stoiskach w hipermarkecie Castorama w Szczecinie:

- wiek - 20 - 30 lat;

- osoby uczące się wieczorowo lub zaocznie;

- dyspozycyjność;

- umowa - zlecenie lub o dzieło z możliwością stałego zatrudnienia;

- wynagrodzenie - 3,80 netto;

- praca w godzinach 7.00-21.00;

- zmiana 8 godzinna.


4. Firma zatrudni 80 osób do pracy przy zatowarowaniu w hipermarkecie:

- wiek 18-30 lat;

- najchętniej osoby uczące się zaocznie lub wieczorowo;

- wysoki stopień dyspozycyjności;

- własne konto bankowe;

- preferowani są mężczyźni.


Filia MBP w Stargardzie Szczecińskim


1. Praca na czas nieokreślony (stała):

A. sprzedawca - BIRPOL S.C

- minimum sanitarne;

- książeczka zdrowia;

- obsługa kasy fiskalnej.
B. kierowca - mechanik - Przedsiębiorstwo budowlane:

- prawo jazdy "C" i "E";

- doświadczenie w naprawach samochodów ciężarowych.
C. Fryzjerka:

- wykształcenie zawodowe;

- minimum 3 lata pracy w zawodzie.

Filia MBP w Barlinku.


1. instruktor wikliniarstwa

- wykształcenie średnie;

- kurs pedagogiczny;

- miejsce pracy OSiW Barlinek

Filia MBP w Policach
1. Sprzedawca - 2 osoby.

- wykształcenie średnie;- książeczka Sanepid.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość