Strona główna

I. Zwiększenie planu dochodów 179. 615 Dział 758 – RÓŻne rozliczenia 177. 784


Pobieranie 17.74 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.74 Kb.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/185/04

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 25 czerwca 2004 r.


I. Zwiększenie planu dochodów 179.615
1. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 177.784

Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 177.784

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 177.784Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg

i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym
2. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.831

Rozdział 92105 – Pozostałe zadani w zakresie kultury 1.831

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.831Darowizna od Miasta Amberg

Razem zwiększenie planu dochodów 179.615


II. Zmniejszenie planu dochodów 254.536
1. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 254.536

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 254.536

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 254.536Ogółem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów (-) 74.921

III. Zwiększenia planu wydatków 1.8311. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.831

Rozdział 92105 – Pozostałe zadani w zakresie kultury 1.831

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.831

Dotacja dla Fundacji Muzycznej na organizowanie imprez kulturalnych

z udziałem młodych muzyków – środki pozyskane od miasta Amberg.


IV. Zmniejszenie plany wydatków (-) 76.752
1. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (-) 74.975

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-) 69.531Urealnienie planu wydatków, czyli zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem

planu subwencji oświatowej, które dokonuje się poprzez zatwierdzenie projektów

organizacyjnych na rok 2004/2005, a tym samym wprowadzające oszczędności

w planie wydatków w miesiącach IX-XII.2004 r.

- 2 -

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (-) 54.749Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej 20.106

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej 3.134

Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym 16.000


Szkoła Podstawowa w Gorzanowie 1.800

Szkoła Podstawowa w Pławnicy 1.598

Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy 6.004

Szkoła Podstawowa w Wilkanowie 6.107

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (-) 13.003Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej 6.635

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej 564

Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym 2.878

Szkoła Podstawowa w Gorzanowie 256

Szkoła Podstawowa w Pławnicy 288

Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy 1.080

Szkoła Podstawowa w Wilkanowie 1.302

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (-) 1.779Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej 903

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej 77

Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym 392


Szkoła Podstawowa w Gorzanowie 44

Szkoła Podstawowa w Pławnicy 39

Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy 147

Szkoła Podstawowa w Wilkanowie 177
Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych (-) 5.444

Urealnienie planu wydatków, czyli zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem

planu subwencji oświatowej, które dokonuje się poprzez zatwierdzenie projektów organizacyjnych na rok 2004/2005, a tym samym wprowadzające oszczędności

w planie wydatków w miesiącach IX-XII.2004 r.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (-) 4.602Szkoła Podstawowa w Gorzanowie 4.000

Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy 602

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (-) 730Szkoła Podstawowa w Gorzanowie 622

Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy 108


§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (-) 112

Szkoła Podstawowa w Gorzanowie 98

Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy 142. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (-) 1.777

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-) 1.777

Urealnienie planu wydatków, czyli zmniejszenie planu w związku ze zmniejszeniem

planu subwencji oświatowej, które dokonuje się poprzez zatwierdzenie projektów organizacyjnych na rok 2004/2005, a tym samym wprowadzające oszczędności

w planie wydatków w miesiącach IX-XII.2004 r.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (-) 1.476Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (-) 265Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (-) 36Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy

Razem zmniejszenie planu wydatków (-) 76.752
Ogółem zwiększenie i zmniejszenie plany wydatków (-) 74.921©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość