Strona główna

Idea całOŻyciowego uczenia się społeczne, kulturowe


Pobieranie 6.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.51 Kb.

IDEA CAŁOŻYCIOWEGO UCZENIA SIĘ - SPOŁECZNE, KULTUROWE


I POLITYCZNE WARUNKI JEJ REALIZACJI
Seminarium andragogiczne z udziałem prof. Johna Fielda 

(University of Stirling), 16 października 2006 r.
Organizacja: Zakład Metodologii Badań Społecznych i Andragogiki DSWE TWP
W seminarium, oprócz profesora Johna Fielda, wzięli udział pracownicy naukowi DSWE TWP oraz zaproszeni goście, reprezentujący takie ośrodki naukowe jak Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

W swoim wykładzie prof. J. Field zaakcentował konieczność zaangażowania społeczeństwa w realizację idei całożyciowego uczenia się. Istotnych sił, mogących wspierać implementację całożyciowego uczenia, upatrywał m.in. w ekonomii i polityce.

Profesor zwrócił również uwagę na problem rozluźnienia się sfery publicznej i społecznej, który stanowi pochodną indywidualizacji społeczeństwa.

Według referenta istotnym zagadnieniem dla idei całożyciowego uczenia się staje się pytanie o to, w jaki sposób ludzie dorośli dokonują zmian w zachowaniach i nawykach pod wpływem nowych informacji, jakie uzyskują. W jaki sposób sobie z nimi radzą i jak je „przetwarzają”? W tym kontekście całożyciowe uczenie się to już nie dobrowolność, lecz warunek przeżycia w społeczeństwie informacyjnym. Istnieje zatem konieczność przyjrzenia się czynnikom społeczno-kulturowym i zmianom w zakresie nowych wartości i stylów życia.Z tym zagadnieniem wiążą się także inne pytania np.: czy priorytetem powinno być zapewnienie uczenia się wielu ludziom, czy tylko „potencjałowi”?; czy działania praktyczne powinny być umiejscowione lokalnie, czy w stopniu międzynarodowym?; oraz to, jak mierzyć i badać procesy całożyciowego uczenia się?

Wystąpienie Profesora spotkało się z żywym odzewem. W trakcie dyskusji poruszane były różne zagadnienia dotyczące problematyki edukacji dorosłych, praktyk edukacyjnych i ich uwikłania w gospodarkę wolnorynkową, migracji zarobkowej i jej konsekwencji społeczno-kulturowych oraz wiele innych. Profesor Field cierpliwie i wyczerpująco udzielał odpowiedzi na skierowane do niego pytania, dzieląc się jednocześnie z uczestnikami seminarium własnymi obserwacjami na temat obecnych w polskiej andragogice dyskursów. Po przerwie zespoły badawcze i indywidualni badacze z różnych ośrodków akademickich prezentowali własne projekty


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość