Strona główna

Ignacy Ołów


Pobieranie 27.41 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.41 Kb.
Ignacy Ołów – ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na wydziale humanistycznym w zakresie wychowania muzycznego; specjalność nauczycielska, studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; specjalność – chórmistrzostwo; studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku; specjalność – wiedza o kulturze; Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – wydział Dyrygentury Chóralnej
i Edukacji Muzycznej: stopień naukowy doktora sztuki
w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej
– dyrygentura. Jest nauczycielem muzyki oraz wiedzy o kulturze w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach, starszym wykładowcą emisji głosu w Zespole Kolegiów Nauczycielskich oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Suwałkach, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Żeńskiego „CANTILENA” działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach. Chór działa nieprzerwanie od 25 lat zajmując czołowe miejsca na konkursach i festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą, koncertuje zarówno z repertuarem a cappella, jak i wokalno-instrumentalnym. I. Ołów współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Suwałkach, szczególnie z wydziałem wokalnym kierowanym przez Panią Marlenę Borowską, Suwalską Orkiestrą Kameralną „Camerata dell’Arte” pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego, Operą i Filharmonią Podlaską wykonując m.in. : G.B. Pergolesiego– Stabat Mater,
G. F. Haendla – Oratorium Mesjasz, W. A. Mozarta – Requiem
d-moll KV 626
, G. Faure – Requiem op. 48, M. Bembinowa
Amor vincit oraz Res Tua, M. J. Haydna – Missa Sancti Aloysii;
S. Moniuszki – Msza e-moll; poprowadził szereg koncertów wokalno-instrumentalnych. Zdobył Nagrodę Miasta Suwałk za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania; Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk; Nagrodę Kuratora Oświaty; Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 2; Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia; Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II stopnia, Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; jest stypendystą Miasta Suwałki roku 2014.

Suwalski Chór Żeński CANTILENA | został założony w roku 1989 przez Ignacego Ołowia. Chór zdobył wiele nagród w Polsce
i za granicą. W Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci
i Młodzieży w Bydgoszczy w latach 1996-98 trzykrotnie zdobył SREBRNY KAMERTON; w latach 1999-2013 dziewięciokrotnie ZŁOTY KAMERTON, sześciokrotnie Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sześciokrotnie Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Specjalną Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Specjalną Telewizji Polskiej. W roku 2011 oraz 2013 w w/w konkursie zdobył GRAND PRIX, nagrodę Jury Nieoficjalnego, Nagrodę Fundacji Caecilianum, Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Nagrodę Specjalną Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji Narodowej, Nominację na 49 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej
w Międzyzdrojach. W 2002r. zdobył I miejsce w Konkursie Moniuszkowskim w Białymstoku; w 2005 r. w XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Czechach - SREBRNY MEDAL (złotego nie przyznano); w 2007 r. w III Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantus”- SREBRNĄ LIRĘ; 2007 r. – Nagroda Prezydenta Miasta Suwałk za dokonania w zakresie muzyki; 2008 r.
– „Włócznia Jaćwingów” – nagroda Prezydenta Miasta Suwałk za działania w zakresie kultury; 2012 r. – Nagroda Miasta Suwałk za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej.

25 sezon artystyczny

Dyrygent – Ignacy Ołów

25 LAT CANTILENY

Koncert w ramach projektu stypendialnego Miasta Suwałki : „25 Cantileny” – chóru działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Z. Podhorskiego w SuwałkachIGNACY OŁÓW – dyrygent

Adriana Ferfecka – sopran

Natalia Ołówmezzosopran

Justyna Ołów - mezzosopran

Gabriela Bielecka – fortepian/organy

W PROGRAMIE:

Stanisław Moniuszko - Msza święta na trzy głosy i organy  • Kyrie

  • Gloria

  • Graduale

  • Credo

  • Offertorium

  • Sanctus

  • Benedictus

  • Agnus Dei

  • Benedictio

Leo Delibes - Duet kwiatów ( A. Ferfecka, N. Ołów )

Gioacchino Rossini - Duet kotów ( N. Ołów, J. Ołów )

29. 03. 2014 r.; sobota, godz. 18.00 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach; ul. Noniewicza 83

Wstęp wolnyADA FERFECKA SOPRAN

Urodzona w 1992 roku w Legnicy. W 2011 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Legnicy w klasie fortepianu mgr Ireny Gracy oraz w klasie śpiewu solowego mgr Beaty Pazio-Grygiel. Obecnie studiuje na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dr hab. Jolanty Janucik. Umiejętności wokalne doskonaliła także podczas międzynarodowych kursów wokalnych. Laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, m.in. im. M. Karłowicza w Krakowie (II nagroda, 2009), im.
B. Kostrzewskiej w Rzeszowie (I nagroda, 2009), Ogólnopolskich Przesłuchań CEA
w Warszawie (II nagroda, 2010), im. F. Platówny we Wrocławiu (I nagroda, 2010), im. F. Krysiewicz w Bydgoszczy (I nagroda, 2010), konkursu Złote Głosy w Warszawie (II nagroda oraz nagroda specjalna przyznana przez ZASP za szczególne predyspozycje estradowe, 2010), im. G. Perottiego w Niemczech (I nagroda oraz nagroda specjalna za najlepsze wykonanie pieśni niemieckiej, 2011), im. L. Różyckiego w Gliwicach
(I nagroda, 2011) oraz dwóch konkursów organizowanych przez uczelnie muzyczne: XIII Międzyuczelnianego Konkursu „W kręgu muzyki słowiańskiej“ w Katowicach (wyróżnienie, 2012) oraz X Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. E. Kossowskiego w Warszawie (II nagroda ex aequo, 2012).

W roku 2013 zdobyła nagrodę specjalną Petera Dvorskiego oraz nagrodę za najlepsze wykonanie arii Rusałki na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Jakuba Pustiny
w Czechach. W sierpniu tego samego roku otrzymała II nagrodę oraz nagrodę dziennikarzy podczas II Międzynarodowego Konkursu im Andrzeja Hiolskiego
w Kudowie Zdroju, Miesiąc później była najmłodszą półfinalistką, jedyną reprezentantką Polski prestiżowego konkursu wokalnego Montserrat Caballe
w Hiszpanii. W 2010 roku otrzymała stypendium prezydenta miasta Legnica za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz stypendium fundacji Pawla Jurosa, zaś rok później została laureatką stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracowała z dyrygentami takimi jak  Ryszard Zimak, Tadeusz Zathey, Jerzy Kosek, Sławek Wróblewski, Constantin Simon, Andrzej Rosoł, Miloš Krejčík. Kreowała tytułową postać w operze Siostra Angelika G. Pucciniego między innymi na deskach Opera Nova w Bydgoszczy i Opery Kameralnej w Warszawie. Zaśpiewała partię solową podczas prawykonania opery Wą Piotra Łopackiego w Warszawskiej Operze Kameralnej, a także partię solową Ein Deutsches Requiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod dyr. Ryszarda Zimaka.

Miała okazję zaśpiewać podczas benefisu Bernarda Ładysza w Teatrze Wielkim Opery Narodowej, w tym samym miejscu wzięła udział podczas koncertu poświęconemu Marii Fołtyn. Koncertuje w wielu miastach Polski i Europy. Oprócz muzyki operowej miała okazję wykonywać muzykę sakralną współpracując z wybitnymi organistami takimi jak Marek Fronc, Ireneusz Wyrwa oraz Piotr Rachoń. Na co dzień współpracuje
z pianistą Mischą Kozłowskim.


NATALIA OŁÓW MEZZOSOPRAN

Urodzona w 1992 roku w Suwałkach. Naukę oraz przygodę z muzyką rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Suwałkach. PSM


I stopnia ukończyła w klasie skrzypiec Beaty Chudeckiej, natomiast w PSM II st. na Wydziale Wokalnym uzyskała Dyplom z Wyróżnieniem
w klasie śpiewu solowego Marleny Borowskiej. Odnosiła także sukcesy jako tancerka i solistka Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, była również chórzystką i solistką Żeńskiego Chóru „Cantilena” pod dyrekcją dra Ignacego Ołowia. Jako skrzypaczka trzykrotnie brała udział
w kursach orkiestrowych prowadzonych przez dyrygenta Sławka Adama Wróblewskiego. Później zwróciła swoje zainteresowania w kierunku klasycznego śpiewu solowego. W 2010 roku wzięła udział w: XI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu, /kwalifikacja do II. etapu Konkursu/, w II. Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. prof. Haliny Słonickiej
w Suwałkach, w którym zdobyła Wyróżnienie i Nagrodę Indywidualną, uczestniczyła w warsztatach wokalnych prowadzonych przez dr Annę Radziejewską w ramach Letniej Filharmonii AUKSO, w I Ogólnopolskim Seminarium Chopinowskim prowadzonym przez prof. Roberta Marata i prof. Jadwigę Rappé, VII Ogólnopolskim Kursie Wokalnym prowadzonym przez prof. Jadwigę Rappé, podczas którego otrzymała Dyplom z Wyróżnieniem. Natomiast w lutym 2011 roku wzięła udział
w XXIX Zimowym Kursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju, gdzie otrzymała Dyplom Uznania. Podczas kursu brała czynny udział w zajęciach prowadzonych przez prof. Eugeniusza Sąsiadka i prof. Barbarę Ewę Werner /konsultacje
u pedagogów: prof. Ella Susmanek, dr Izabela Kłosińska, prof. Piotr Łykowski oraz prof. Włodzimierz Zalewski/. W maju 2011 r. zdobyła Nagrodę Specjalną w XI. Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim „Pieśń Wieczorna” w Białymstoku. Jako solistka koncertowała wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną „Camerata dell’Arte”, pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego. Brała czynny udział
w konsultacjach i warsztatach wokalnych prowadzonych przez: dr hab. Jolantę Janucik, prof. Jerzego Knetiga, w Seminarium Choreograficznym prowadzonym przez Hannę Chojnacką, w warsztatach aktorskich prowadzonych przez Agnieszkę Fatygę,
w Koncercie Promocyjnym XII Filharmonii AUKSO w ramach warsztatów mistrzowskich z Olgą Pasiecznik. Od października 2011 r. jest studentką Wydziału Wokalnego UMFC w Warszawie w klasie śpiewu solowego dr hab. Jolanty Janucik, tańczy również w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. W marcu 2012 wystąpiła z powodzeniem jako solistka w II prawykonaniu kompozycji ,,Amor Vincit” Miłosza Bembinowa pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego w Suwałkach oraz Białymstoku, zaś rok później
w wykonaniu kompozycji „Res Tua” Miłosza Bembinowa. Swój debiut na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej miała w grudniu 2012 roku podczas Benefisu Bernarda Ładysza, kiedy to wystąpiła z grupą solistek Uniwersytetu Muzycznego. Już na drugim roku studiów jako solistka wzięła udział w projekcie operowym „Suor Angelica” G. Pucciniego, oraz „Weselu Figara” W.A. Mozarta, organizowanym przez UMFC.

JUSTYNA OŁÓW MEZZOSOPRAN

Urodzona w 1995 r. w Suwałkach. Z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st..


w Suwałkach jest związana od siódmego roku życia. PSM I stopnia w Suwałkach ukończyła w klasie fortepianu Pana Zbigniewa Warakomskiego. Obecnie jest uczennicą drugiej klasy PSM II stopnia na Wydziale Wokalnym w klasie śpiewu solowego Pani Marleny Borowskiej. W maju 2012 r. wzięła udział w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Profesor Haliny Słonickiej, gdzie zdobyła II nagrodę w swojej kategorii oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk dla Najlepszego Głosu Żeńskiego Konkursu. W maju 2012 r. brała udział w Seminarium Metodycznym – Podstawy Sztuki Aktorskiej prowadzonym przez aktora filmowego i teatralnego Marka Cichuckiego / Teatr Nowy w Łodzi / natomiast w sierpniu 2012 r. i 2013 r. otrzymała Wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Kursie Wokalnym - Warsztatach Operowych
w Suwałkach prowadzonych przez prof. Bogdana Makala / AM we Wrocławiu /. Kolejnym osiągnięciem była kwalifikacja do półfinału w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde w 2012 r. / Niemcy /. W kwietniu 2013 r. zdobyła Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej w Olsztynie. Wraz z Żeńskim Zespołem Wokalnym Wydziału Wokalnego PSM I i II stopnia w Suwałkach w 2012 r. zdobyła Wyróżnienie Jury Profesjonalnego oraz I Miejsce Jury Młodzieżowego w XII Konkursie Moniuszkowskim „Pieśń Wieczorna” w Białymstoku. Śpiewa także w Suwalskim Chórze Żeńskim Cantilena pod dyrekcją dra Ignacego Ołowia. Chór jest laureatem wielu nagród  m.in. Grand Prix
w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a’ Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Jest również solistką Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, który w XIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” w 2013 r. zdobył
I miejsce w swojej kategorii. W czerwcu 2013 r. wzięła czynny udział w Seminarium Wokalnym – Warsztatach Metodycznych prowadzonych przez dr hab. Jolantę Janucik / UMFC Warszawie /. W sierpniu 2013 r. zajęła II miejsce w swojej kategorii w XIII Międzynarodowym Konkursie „Muzyka bez granic” w Druskiennikach / Litwa /. We wrześniu 2013 r. uczestniczyła czynnie w 38. Kursie Interpretacji Muzyki Oratoryjnej
i Kantatowej w ramach 48. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans we Wrocławiu.

GABRIELA BIELECKA – urodzona w 1998r., uczennica PSM I i II st. w Suwałkach. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat pod kierunkiem
mgr Anny Borkowskiej. We współpracy z tym wybitnym pedagogiem została laureatką wielu konkursów i festiwali pianistycznych. Jej najważniejsze osiągnięcia to: I nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Gradus ad Parnassum”
w Kownie, II nagroda na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Cezarego Franka w Brukseli, III nagroda na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla młodych wirtuozów im. Leopolda Godowskiego w Warszawie, II nagroda
na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Augustowie, II nagroda
na Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Muzyki Polskiej w Skierniewicach, wyróżnienie na XVI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie pod patronem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, III nagroda na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach, II nagroda na Festiwalu Pianistycznym im. A. Szeluty w Słupcy, wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Dziesięciolatków w Opolu, II nagroda oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina na III Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Miłosza Magina we Włocławku, I nagroda na
I Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „Terra musica”
w Druskiennikach, tytuł laureata i Stypendium Powiatowej Izby Gospodarczej
w Sochaczewie za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina na XX Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu w Sochaczewie, udział w Makroregionalnych oraz Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia. Jest również wielokrotną stypendystką Centrum Edukacji Artystycznej oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Suwałki w 2012 roku. Jest czynną uczestniczką warsztatów pianistycznych i konsultacji z wybitnymi pianistami. Została zauważona przez Janusza Olejniczka i zaproszona przez niego na Kurs Mistrzowski w Pałacu w Radziejowicach. Swoją grą uświetnia wiele wydarzeń na terenie szkoły i miasta, m.in. dwukrotny występ z okazji wizyt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Na stałe współpracuje z Żeńskim Chórem „Cantilena” pod batutą dra Ignacego Ołowia.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość