Strona główna

Ii szkolny Konkurs Folklorystyczny „Kaszuby” Konkurs wiedzy 07. 01. 2016 roku pytania


Pobieranie 14.07 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.07 Kb.
II Szkolny Konkurs Folklorystyczny

Kaszuby”


Konkurs wiedzy

07.01.2016 roku

PYTANIA:

 1. Wyjaśnij znaczenie słowa „folklor”.

 2. Jaki obszar geograficzny obejmują Kaszuby?

 3. Co uważane jest za największy skarb Kaszubów?

 4. Czy język Kaszubski można zdawać na egzaminie maturalnym?

 5. Jaka jest kolorystyka haftu kaszubskiego?

 6. Jaki jest podstawowy motyw haftu kaszubskiego?

 7. Jakim motywem uzupełnia się haft kaszubski?

 8. Czy kaszubi posiadają swoją literaturę w języku kaszubskim?

 9. Jaki jest najpopularniejszy taniec kaszubski?

 10. Jaki tytuł ma nieoficjalny hymn kaszubski?

 11. Opisz jak wyglądał kaszubski świąteczny strój ludowy męski.

 12. Opisz jak wyglądał kaszubski świąteczny strój ludowy żeński.

 13. Od czego zależał codzienny strój Kaszuba?

 14. Jakie znasz grupy tańców kaszubskich?

 15. Wymień najpopularniejsze instrumenty kapel kaszubskich.

 16. Jak wyglądają „kaszubskie nuty”?

 17. Jakie znaczenie miały „kaszubskie nuty” w czasach zaborów pruskich?

 18. Jak kaszubi śpiewają swój alfabet?

 19. Opisz jak zbudowany jest burczybas.

 20. Jaką funkcję pełniły pierwotnie „diabelskie skrzypce”?

 21. Jaką funkcję w kapeli kaszubskiej pełnią „diabelskie skrzypce”?

 22. Co to jest bazuna i do czego służy?

 23. Wymień znane Ci gatunki muzyki ludowej.

 24. Gdzie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni kultury kaszubskiej”?

 25. Co kryje się pod nazwą „grupa etniczna”?

 26. Kto jest autorem muzyki hymnu kaszubskiego „Marsz Kaszubski”?

 27. Kto jest autorem tekstu hymnu kaszubskiego „Marsz Kaszubski”?

 28. Jakim tańcem rozpoczynała się w dawnych czasach każda ważna uroczystość Kaszubów?

 29. Jaka jest tematyka pieśni kaszubskich?

 30. Co przedstawia herb Kaszubów?

 31. Jakie barwy ma flaga Kaszubów?

 32. Ile jest wersji tańca Dzek i czym się różnią?

 33. Który z wymienionych owoców występuje w hafcie kaszubskim? (owoce granatu, gwiazda morska, róże, tulipany, niezapominajki, margarity, irysy)

 34. Wymień znane tańce kaszubskie.

 35. Wymień znane przyśpiewki kaszubskie.

 36. Kto wykonywał taniec rybaków i jaki był towarzyszący im rekwizyt?

 37. Co to jest „Cysterskie lato muzyczne”?

 38. Jakie metrum stosowane są najczęściej w pieśni kaszubskiej?

 39. Jaka dziedzina sztuki ludowej, obok haftu, uprawiana jest na Kaszubach od średniowiecza po dzień dzisiejszy?

 40. Jaka pieśń jest najbardziej znanym przykładem kaszubskiej pieśni patriotycznej powstałym po II wojnie światowej?

 41. Kiedy pojawiły się pierwsze konkretne wzmianki o tańcach kaszubskich?

 42. Kto dzisiaj zajmuje się kultywowaniem dawnej kaszubskiej muzyki ludowej?

 43. Jaką pieśń, poza „Marszem Kaszubskim”, część Kaszubów uważa za swój hymn?

 44. W okresie międzywojennym dzięki „Zrzeszińcom” a szczególnie dzięki Janowi Trepczykowi narodził się nowy nurt w muzyce kaszubskiej. Jaki to nurt?

 45. Kto jest autorem śpiewnika „Kaszebskji Pjesnjok” z 1935 roku?

 46. Ile tańców zawiera kanon ustalony przez Pawła Szefkę w XX wieku?

 47. W składzie kapeli ludowej zawsze musiał być instrument do realizowania melodii. Jaki to instrument?

 48. Który instrument kapeli ludowej dubluje, względnie wypiera instrument basujący (basy) przejmując jego funkcję muzyczną?

 49. W którym tomie „Dzieł Wszystkich” Oskara Kolberga znajdziemy informacje o folklorze Kaszub?

 50. Od którego wieku znana jest nazwa „Kaszuby”

 51. Co oznacza termin „kapela ludowa”?

 52. Wymień polskie tańce narodowe.

 53. Kto to jest etnograf?

 54. Wyjaśnij znaczenie słowa „region”.

 55. Kto był najwybitniejszym polskim etnografem?

 56. Co oznacza nazwa „skansen”?

 57. Wymień cechy polskiej muzyki ludowej strefy północno – zachoniej.

 58. Dzek czyli dziki taniec jest charakterystycznym elementem morskiego folkloru. Z kim związane jest jego pochodzenie? • Źródła:

 1. Strony internetowe pod hasłem folklor kaszubski, muzyka kaszubska, tańce kaszubskie, instrumenty kaszubskie.

 2. D. Wójcik, Nauka o muzyce, 2001

 3. O. Kolberg, Dzieła Wszystkie. Pomorze,

 4. J. Sobieska, Polski Folklor Muzyczny, 2006

 5. T. Brzozowska, 500 zagadek dla miłośników folkloru, 1973


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość