Strona główna

Iii czasowniki zwrotne


Pobieranie 10.61 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.61 Kb.
III Czasowniki zwrotne
Czasowniki zwrotne to czasowniki z zaimkiem zwrotnym się (sich). Forma zaimka zwrotnego zależy w języku niemieckim od osoby i liczby podmiotu, to znaczy, że podlega odmianie. (Inaczej niż w języku polskim, gdzie zaimek zwrotny nie odmienia się – ja ubieram się, ty ubierasz się, on ubiera się….)
Zaimka zwrotnego możemy użyć w bierniku lub celowniku
biernik – Akkusativ celownik - Dativ

sich waschen – czesać się sich die Hände waschen – myć sobie ręce

!!!! waschen odmienia się nieregularnie (zmiana samogłoski rdzeniowej aä w 2. i 3. os.l.poj.)
ich wasche mich ich wasche mir die Hände

du wäschst dich du wäschst dir die Hände

er/sie/es wäscht sich er/sie/es wäscht sich die Hände

wir waschen uns wir waschen uns die Hände

ihr wascht euch ihr wascht euch die Hände

sie/Sie waschen sich sie/Sie waschen sich die Hände

Zaimek zwrotny występuje przed bezokolicznikiem – sich waschen, w odmianie i w zdaniach po formie osobowej czasownika – ich wasche mich

sich kamen – czesać się

sich rasieren – golić się

sich fühlen – czuć się

sich freuen – cieszyć się

sich treffen – spotykać się

sich verabschieden – pożegnać się

sich entschuldigen – usprawiedliwiać się

sich befinden – znajdować się

sich vorstellen – przedstawiać się

sich vorbereiten – przygotowywać się

sich verspäten – spóźniać się

sich beeilen – spieszyć się

sich beschäftigen – zajmować się

sich interessieren – interesować się

sich anziehen – ubierać się

sich ausziehen – rozbierać się

sich streiten – kłócić się

sich verlieben – zakochać się

..................................................

z Dativem

sich etwas kaufen – kupić sobie coś

sich etwas ansehen – obejrzeć sobie coś

sich etwas leisten – pozwolić sobie na coś

sich etwas wünschen – życzyć sobie czegoś
!!!! Zapamiętaj
Nie zawsze czasownik zwrotny w jednym języku nie musi być zwrotny w drugim
sich erholen – wypoczywać spielen – bawić się

sich setzen – siadać enden – kończyć sięsich unterhalten – rozmawiać

Üb1. Wstaw odpowiednią formę zaimka zwrotnego.
Przykład: Ich freue mich auf die Sommerferien.


 1. Wir treffen ............. mit unseren Freunden.

 2. Eva bereitet ................. auf den Test vor.

 3. Was kaufst du .............?

 4. Warum verspätet ihr ................ ständig (ciągle) zum Unterricht? (na lekcję)

 5. Kann Peter ................ so teures Auto leisten?

 6. Ich muss ............... schnell waschen.

 7. Ich muss ........................ schnell die Haare waschen.

 8. Frau Lübke, beeilen Sie ..................!

 9. Wofür interessierst du .............?


Üb2. Przetłumacz na język niemiecki


 1. Piotr myje się o 7.

 2. My wypoczywamy nad morzem.

 3. Mój tata goli się każdego dnia.

 4. Nie czuję się dobrze.

 5. Oni kupują sobie komputer.

 6. Ewa i Ola spotykają się w kinie.

 7. Dlaczego się rozbierasz? (dlaczego – warum)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość