Iii towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkodyPobieranie 21.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.59 Kb.III TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
 1. Organizatorzy :

Hodowla Koni Hanowerskich Stajnia „Oxer” Paruszka

www.oxer.pila.pl

 1. Miejsce zawodów:

Paruszka ( gmina Krajenka )

Dojazd do miejsca zawodów:

- od strony Poznania droga nr 11, następnie od Piły droga nr 188 kierunek Złotów, w miejscowości Dolnik przy sygnalizacji świetlnej skręcamy w lewo do miejscowości Paruszka

- od strony Bydgoszczy droga nr 10, następnie od Piły droga nr 1

88 kierunek Złotów, w miejscowości Dolnik przy

sygnalizacji świetlnej skręcamy w lewo do miejscowości Paruszka

- od strony Człuchowa w miejscowości Dolnik przy sygnalizacji

świetlnej skręcamy w prawo do miejscowości Paruszka

 1. Termin: 14.09.2014 (niedziela)

 2. Uczestnicy: Kluby i zawodnicy zarejestrowani w PZJ i OZJ oraz niezrzeszeni

 3. Zgłoszenia: do dnia 13.09.2014 godz. 18.00

Mailem: e-mail: mikolaj-zawody@wp.pl 1. Podłoże: Parcour piaszczysty , rozprężalnia trawiasta

 2. Dokumentacja: Według regulaminu skoków PZJ oraz aktualne szczepienia koni


Szczepenie nie może być wykonane później niż 7 dni przed przyjazdem na zawody
Obsługa Zawodów: fotokomórka i obsługa komputerowa MS SPORT

Gospodarz Toru: Mikołaj Sztandar

Sędzia Główny: Mikołaj Sztandar

Sędzia: Alicja Wilczyńska

9. Opłaty: - 35 zł od przejazdu
 1. NAGRODY: Organizator przewiduje puchary za pierwsze trzy miejsca, floots oraz nagrody rzeczowe. 1. PROGRAM ZAWODÓW

Niedziela 14.09.2014

Odprawa techniczna 10.00

Rozpoczęcie konkursów 11.00.


Wymagane dokumenty podczas odprawy : aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy), zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich, paszport konia (aktualne szczepienia).

konkurs nr 1: mini LL dokładności (do 60cm)

konkurs nr 2: klasy LL zwykły

konkurs nr 3: klasy L zwykły

konkurs nr 4: klasy L1 z rozgrywką


 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, jak i odwołania zawodów z powodu złej pogody i małej liczby zgłoszeń.
 1. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem skoków PZJ zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013


http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Uchwala_20.12.2013_konkursy_towarzyskie.pdf


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże, i inne zdarzenia losowe zarówno w trakcie trwania zawodów jak w czasie transportu na zawody i z zawodów.Kodeks postępowania z koniem, oraz zasady organizacyjne:

Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym. • Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, obrządzania oraz transportu.

 • Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.

 • Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.

 • Należy dołożyć wszelkich starań., aby zapewnić koniom opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.

 • FEI zobowiązuje osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

 • Każdy uczestnik Zawodów jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, w biurze Zawodów.

 • Przez zgłoszenie udziału w Zawodach Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na gromadzenie, ujawnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora Zawodów.

 • Imiona i nazwiska zwycięzców Zawodów mogą być ujawnione publicznie na stronie internetowej organizatora, współorganizatora

 • Na potrzeby Zawodów zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych. Po rozstrzygnięciu Zawodów zbiór składający się z danych osób, które nie zostały nagrodzone zostanie usunięty zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Dane osobowe osób Nagrodzonych są przetwarzane przez organizatora zawodów, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Zawodów, to jest w celu identyfikacji uczestnika, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Zawodów.

 • Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 • Uczestnik Zawodów ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Zawodów może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


___________________________________________________________________________: zdjecia
zdjecia -> 1. charakterystyka krajobrazu kulturowego wilanowa charakterystyka elementów przyrodniczych krajobrazu wilanowa
zdjecia -> Festiwal odbywa się pod patronatem burmistrza miasta żywiec. V międzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Jesień 2015”
zdjecia -> Vii międzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Wiosna 2016”
zdjecia -> Wyjaśnienia treści siwz art. 38 ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Pzp
zdjecia -> Artykuł zamieszczony w 11/2003 numerze magazynu modelarskiego „ rc revue” Pulsar I – polski szczupak na rynku czeskim
zdjecia -> Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r o Bateriach I akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) Obowiązki przedsiębiorcóW
zdjecia -> Cisza dla zdrowia Nadmierny hałas jest ceną, jaką płacimy za rozwój cywilizacyjny I technologiczny. Jego ograniczanie jest ważnym wyzwaniem dla projektantów wnętrz, których zadaniem jest zapewnienie użytkownikom komfortowych warunków pracy
zdjecia -> Interpretacje spo „Rybołówstwo I przetwórstwo ryb 2004-2006”
zdjecia -> Dzięki licznym atrakcjom i szerokiej ofercie prezentowanych produktów
zdjecia -> Tytuł Cena biletu Godz
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy