Strona główna

Iii zestaw zadań z biologii


Pobieranie 166.56 Kb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar166.56 Kb.
  1   2   3   4   5   6

III ZESTAW ZADAŃ

Z BIOLOGIIDLA UCZNIÓW KLAS III

ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYKONIE - GIMNAZJUM W PRZYKONIE

Opracowała:

mgr Aleksandra Foryńska

KOMÓRKA I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW

 1. Do obserwacji komórek i szczegółów ich budowy służy:

  1. lupa

  2. luneta

  3. mikroskop

  4. „gołe oko”

 2. Układ optyczny mikroskopu nie zawiera:

  1. okularu

  2. rewolweru

  3. obiektywu

  4. lusterka

 3. Uzupełnij schemat:

związki chemiczne w komórce


organiczne nieorganiczne

- cukry - sole mineralne

- ................................ - ........................ • ...............................

 • ...............................

 1. Zaznacz zestaw, w którym wymieniono organelle charakterystyczne dla roślin:

  1. chloroplasty, mitochondria, chitynowa ściana komórkowa

  2. jądro komórkowe, błona komórkowa, wakuole

  3. wakuole, celulozowa ściana komórkowa, chloroplasty

  4. mitochondria, rybosomy, cytoplazma

 2. Zaznacz opis, który najlepiej charakteryzuje błonę komórkową:

  1. jest półprzepuszczalna

  2. zbudowana z białek i tłuszczów

  3. chroni wnętrze komórki

  4. jest elementem żywym

  5. wszystkie prawidłowe

 3. Zaznacz zestaw, w którym nie zaznaczono funkcji wody:

  1. transportuje rozpuszczone w niej substancje

  2. jest środowiskiem, w którym zachodzą liczne reakcje chemiczne

  3. woda, przechodząc ze stanu ciekłego w stan stały, zwiększa swoją objętość

  4. wchodzi w reakcje, czyli jest substratem lub produktem reakcji

 4. Jaką rolę pełnią cukrowce w organizmie roślinnym?

  1. energetyczną

  2. budulcową

  3. są materiałem zapasowym

  4. wszystkie prawidłowe

 5. Białka zbudowane są z:

  1. glicerolu

  2. glukozy

  3. aminokwasów

  4. kwasów tłuszczowych

 6. Rolę związków, które przyspieszają reakcje chemiczne w komórkach, zwanych biokatalizatorami pełnią:

  1. cukrowce

  2. enzymy

  3. sole mineralne

  4. tłuszczowce

 7. W odpowiednie miejsca tabeli wpisz nazwy królestw: Monera, Protista, Rośliny, Zwierzęta, Grzyby

Wielokomórkowe cudzożywne organizmy, większość ma tkanki i złożone układy narządów, są zdolne do ruchu
Organizmy cudzożywne, wchłaniające substancje odżywcze, większość zbudowana z nitkowatych strzępek
Wielokomórkowe organizmy fotosyntetyzujące, ściany ich komórek zbudowane są z celulozy
Mikroskopijne organizmy, nie mają wyodrębnionego jądra i innych organelli oddzielonych błoną plazmatyczną
Organizmy jednokomórkowe, tworzące kolonie lub wielokomórkowe, posiadają jądro komórkowe, są bardzo zróżnicowaną grupą


RUCH

 1. Połącz liniami nazwy mięśni działających antagonistycznie.

zginacz palucha mięsień trójgłowy ramienia

dźwigacz wargi górnej prostownik paluchamięsień dwugłowy ramienia mięsień obniżający wargę górną

 1. Jaką funkcję pełnią wymienione w tabeli elementy budowy kości.

Elementy budowy kości

Funkcje

błona łącznotkankowa zwana okostną


istota zbita


istota gąbczasta wypełniona szpikiem kostnym czerwonym
 1. Ruchome połączenia kości, czyli stawy, wykonują ruchy w różnych płaszczyznach. Uzupełnij tabelkę.

Zakres ruchu

Typ stawu

Przykład

Umożliwia ruchy we wszystkich płaszczyznach

Kulisty (panewkowy)
Umożliwia ruch w jednej płaszczyźnie
Staw łokciowy
 1. Osób z uszkodzonym np. podczas wypadku kręgosłupem nie powinno się przenosić na:

  1. drzwiach

  2. twardych noszach

  3. kocu

  4. dużej desce

 2. Kościec człowieka pełni następujące funkcje:

 • tworzy wewnętrzne rusztowanie i nadaje ciału kształt

 • przenosi siłę skurczu mięśni na poszczególne części ciała

 • chroni narządy wewnętrzne przed urazami mechanicznymi

 • stanowi magazyn wapnia i fosforanów

 • stanowi pancerz ochronny dla wrażliwego i ulegającego ciągłym podziałom szpiku

Kiedy organizm korzysta z wapnia i fosforanów zmagazynowanych w kościach?

  1. gdy brakuje ich w pożywieniu

  2. w czasie intensywnego wzrostu

  3. podczas znacznego wysiłku fizycznego

  4. po operacjach związanych z utratą krwi

 1. Choroba związana z nieprawidłowo pracującym szpikiem kostnym to:

  1. osteoporoza

  2. leukemia(białaczka)

  3. hemofilia

  4. hiperglikemia

 2. Do tabeli wpisz charakterystyczne cechy pracy tych mięśni oraz narządy, jakie budują.

Narządy

mięśnie budujące żołądek i jelita


mięsień serca, buduje serce

Charakterystyka pracy
skurcze są szybkie, silne, krótkotrwałe; szybko się męczy, podlega naszej woli 1. Tkanka chrzęstna tworzy szkielety rekinów, płaszczek i niektórych innych kręgowców. U człowieka nie występuje:

  1. w ścianach dróg oddechowych

  2. w warstwie sprężystej tętnic

  3. na zakończeniach kości długich

  4. w małżowinie usznej

 2. Prawidłowo zbudowany szkielet i dobrze wykształcony układ mięśniowy decydują o postawie ciała. Wymień trzy przyczyny bocznych skrzywień kręgosłupa, zwanych skoliozami.

 • .......................................................................................................................

 • .......................................................................................................................

 • .......................................................................................................................

 1. Szkielet zewnętrzny mięczaków i stawonogów jest martwym wytworem komórek naskórka. Szkielet stawonogów pełni następujące funkcje:

 • jest mechaniczną osłoną ciała

 • przenosi siłę mięśni

 • dzięki połączeniom stawowym między segmentami zapewnia ogromną sprawność ruchową

Podkreśl tę funkcję, która pełni również muszla ślimaka winniczka
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość