Strona główna

IM. ks. Janusza st. Pasierba


Pobieranie 60.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar60.25 Kb.
TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH

I UZUPEŁNIAJĄCYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH

W PELPLINIE

W 2006 ROKU 1. LITERATURA
 1. Na wybranych przykładach utworów literackich różnych epok omów funkcje archetypów i toposów biblijnych. 1. Na wybranych przykładach utworów literackich różnych epok omów funkcje toposów i archetypów mitologicznych.
 1. Biografia jako tworzywo literackie. Omów na podstawie analizy utworów wybranego twórcy.

Aleksandra Piernicka III b LO im. ks. J. St. Pasierba - BD

Katarzyna Śledź III b LO im. ks. J. St. Pasierba - BD

Andrzej Napierski II b ULOdD - BD

Róża Ruta III a LOdD - BD

Joanna Talaśka III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BD


 1. Analizując wybrane utwory literatury polskiej różnych epok, przedstaw funkcjonowanie motywu szlacheckiego dworku.

Klaudia Behrendt III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BD


 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów temat, przywołując materiał literacki różnych epok.

Artur Werner III a LO im. ks. J.St.Pasierba - BW

Karolina Smolinska III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Paulina Uhlenberg III c LO im. ks. J. St. Pasierba - BW

Krzysztof Uklasz II c ULOdD - BW


 1. Na wybranych przykładach przedstaw i omów funkcje tytułów wybranych utworów literackich.

Anna Górska III c LO im. ks. Janusza ST. Pasierba - BM


 1. Różnorodne funkcje motywu rodziny. Analizując zagadnienie, odwołaj się do wybranych przykładów utworów literackich.

Kinga Badziąg III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM


 1. Sposoby prezentowania i funkcje portretów kobiet w literaturze wybranej epoki literackiej. Omów na przykładzie wybranych utworów.
 1. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Porównaj rożne koncepcje szczęścia, dokonując analizy wybranych utworów.

Beata Szczepańska III b LO im. ks. J. St. Pasierba - BM

Marta Szwocha III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Natalia Pestka II C ULOdD - BM 1. Człowiek niepogodzony z światem. Omów funkcje motywu buntu w wybranych utworach literackich.

Marcin Kulas III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Przemysław Krajnik III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Szymon Wachowski III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM


 1. Motyw cierpienia ukazany w dziełach literackich różnych epok. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

Karol Rekowski III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Sławomir Rogaczewski III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Natalia Krajnik III c LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Justyna Powalska II c ULOdD - MM 1. Różne aspekty samotności. Omów, analizując wybrane postacie literackie.

Łukasz Mgłosiek III a LO im. ks. J.St. Pasierba- MM

Jacek Szwoch III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Marcin Hajduk III c LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Monika Ufniarz III c LO im. J.St. Pasierba - MM

Iwona Nowak II c ULOdD - MM 1. Motyw miłości spełnionej i tragicznej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Małgorzata Guz III b LO im. ks. J. St.Pasierba - BW

Monika Sznajder III b LO im. ks. J.St.Pasierba - BW

Wioleta Rogalewska II b ULOdD - BW

Beata Reich III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Karol Jelitto III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Patrycja Bukowska II c ULOdD - BW


 1. Różnorodne funkcje opisów przyrody. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie różnych epok.

Łukasz Kwiatkowski III b LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Karolina Kraszewska III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM


 1. Analizując wybrane utwory, przedstaw i omów różnorodne funkcje toposu domu w literaturze.

Anita Smolińska III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Jolanta Kaczkowska III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BW


 1. Analizując wybrane utwory, przedstaw i omów różnorodne funkcje toposu rodziny w literaturze.

Karolina Sławińska III c Lo im. ks. J.St.Pasierba - MM 1. Analizując wybrane utwory, przedstaw i omów różnorodne funkcje toposu ojczyzny w literaturze.

Marcin Kwiatkowski III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BM


 1. Analizując wybrane utwory z różnych epok, scharakteryzuj polskie obyczaje szlacheckie i ludowe.

Mateusz Gładykowski III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BD

Anna Alfuth III c LO im. ks. J. ST. Pasierba - BD


 1. Walka dobra ze złem jako temat utworów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

Leszek Meler III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Maciej Owczarzak III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM


 1. Na wybranych przykładach utworów literackich omów różne sposoby kreacji portretów ojców.

Paula Gretkowska III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Przemysław Klatt III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Julia Rulińska III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM


 1. Na wybranych przykładach utworów literackich omów różne sposoby kreacji portretów matek.

Joanna Sikorska III c LO im. ks. J.St. Pasierba - MM 1. Porównaj różnorodne relacje między Bogiem a człowiekiem, analizując wybrane utwory literackie.

Szymon Krajnik III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Emilia Bałdowska III a LO im. ks. J. St. Pasierba - MM

Sabina Walkowska III c LO im. ks. J.St. Pasierba - MM


 1. Analizując wybrane utwory, przedstaw i omów refleksje dotyczące

złożoności natury ludzkiej.


 1. Sąd nad Polską i Polakami. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

Katarzyna Smolińska III c LO im. ks. j.St. Pasierba - MM


 1. Zbadaj i wyjaśnij związki literatury z filozofią, odwołując się do dzieł

wybranego twórcy.

Weronika Powalska III a LO im ks. J.St. Pasierba - MM


 1. Analizując twórczość wybranych poetów, przedstaw różnorodność polskiej liryki religijnej.
 1. Omów funkcje tradycji romantycznej w wybranych utworach literackich późniejszych epok. 1. Sposoby kreowania i funkcje portretów kobiet w literaturze wybranej epoki literackiej.

Magdalena Kordecka III b LO im. ks. J.St. Pasierba - DĆ

Martyna Trzosowska III b LO im. ks. J.St. Pasierba - DĆ

Alina Łobocka III c LO im. ks. J.St. Pasierba - DĆ

Wojciech Puczyński III a LO im. ks. Janusza St. Pasierba - DĆ

Joanna Bielińska III a LO im. ks. Janusza ST. Pasierba - DĆ


 1. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw i omów różne obrazy rewolucji.

Monika Jarzyńska III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW


 1. Rola i zadania poezji. Omów zagadnienie, analizując wiersze wybranych twórców.

Magdalena Masa II c ULOdD - DĆ


 1. Krajobraz jako motyw literacki. Przedstaw jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych utworów prozatorskich i poetyckich.

Emilia Kwiatkowska III C LO im. ks. J.St.Pasierba - BD


 1. Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne funkcje zwierząt

w utworach literackich.
33. Funkcje znaczących nazw własnych (np. imiona i nazwiska

bohaterów, nazwy miejscowości) w utworach literackich.


34.Nauczyciel, obserwator, krytyk, kapłan, przewodnik – omów różne

zadania i funkcje pisarza, odwołując się do dzieł wybranych twórców.Emilia Bobrzyńska III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW
35. Różne sposoby prezentowania konfliktu pokoleń w literaturze. Omów na

podstawie analizy konkretnych przykładów.Sabina Piernicka II c ULOdD - DĆ
36.Wykaż wpływ tytułu i motta na interpretację wybranych utworów

literackich.Malwina Szczypińska III c LO im. ks. J.St.Pasierba - MM

37.Różne sposoby funkcjonowania motywu szaleństwa/szaleńca

w wybranych utworach literackich.

Mateusz Guzik III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Monika Seidowska III a LOdD - BW
38.Dziecko jako bohater literacki. Przedstaw sposoby ujęcia tego motywu

w wybranych utworach literackich.Marcin Baran III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Dariusz Roliński III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Karolina Zubrzycka III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Paweł Borzyszkowski III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Marcin Szafrański II c ULOdD - DĆ
39.Analizując konkretne utwory, wykaż funkcje groteski w literaturze.
40.Na wybranych przykładach z różnych epok omów sposoby ujęcia toposu

wsi w literaturze.Natalia Wojtaś III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Karolina Notke III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Natalia Ciesielska III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

41.Sposoby ujęcia i różne funkcje motywu miasta i jego mieszkańców

w wybranych dziełach literackich.
42.Odwołując się do konkretnych przykładów, omów różne kreacje Żydów

w wybranych utworach literackich.Wojciech Sikorski III a LO im. ks. J.St. Pasierba - RŻ

Marta Kitzermann III c Lo im. ks. J.St. Pasierba - RŻ
43.Na podstawie wybranych utworów (np. Szekspira, Krasińskiego,

Witkacego) przedstaw i omów funkcje problematyki historiozoficznej.


44.Analizując wybrane utwory, przedstaw funkcje motywu tańca.

Milena Kleister III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Radosław Kluczewski III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW
45.Na wybranych utworach przedstaw różnorodność tradycji franciszkańskiej
. 46.Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw zagadnienie, odwołując się

do wybranych utworów literackich.

47.Funkcje motywu ekspiacji i /lub metamorfozy. Omów, analizując

i interpretując postawy wybranych bohaterów literackich.Wioleta Kłos II b ULOdD - BW

Karol Wójciak III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Milena Ziółkowska III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Ewelina Rychlicka III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BW
48.”Inny”, „obcy”, „wróg” - omów problem tolerancji, posługując się

wybranymi utworami literackimi.Anna Barabaś III c LO im. ks. J.St.Pasierba - MM
49.Analizując wybrane utwory, omów funkcje tradycji romantycznej

w wybranych dziełach literackich II poł. XIX w. i XX w.


50.Zanalizuj problem relacji między państwem a obywatelem, odwołując się

do wybranych utworów literackich różnych epok.


51. Na wybranych przykładach przedstaw różne literackie realizacje motywu

spisku i /lub konspiracji.

52.Tragizm człowieka uwikłanego w historię. Omów problem, analizując

wybrane utowy literackie.


53.Analizujac wybrane utwory, przedstaw i omów kanon moralny bohaterów

Gustawa Herlinga Grudzińskiego.


54.Analizując wybrane utwory, przedstaw i omów kanon moralny bohaterów

Josepha Conrada.


55.Analizując konkretne utwory literackie, przedstaw problem totalitaryzmu

i jego różnorodne ujęcia.Paweł Czapiewski III b LO im. ks. J.St. Pasierba - RŻ

56.Scharakteryzuj postawy młodych wobec swego czasu. Odwołaj się do

wybranych utworów literackich różnych epok.

Iwona Barabaś III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM
57.Analizując wybrane utwory, przedstaw różnorodne funkcje motywu

wesela, biesiady, uczty.Anna Jasińska III c LO im.ks. J.St. Pasierba - BM
58.Przedstaw sposoby służby narodowi, analizując wybrane utwory

literackie różnych epok.Paweł Szostak III c LO im. ks. J.St. Pasierba - RŻ
59.Ukaż sposoby funkcjonowania motywów fantastycznych w wybranych

utworach literackich różnych epok.Anna Majewska III a LOdD - MM
60.Zanalizuj topos miłości rodzicielskiej w wybranych utworach literackich.

Robert Chraca III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM
61.Ukaż motyw walki narodowowyzwoleńczej, odwołując się do wybranych

utworów różnych epok literackich.Justyna Choińska III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BD

Dorota Klozyk III b LO im. ks. Janusza St. Pasierba - BD

62.Zanalizuj funkcje motywu snu w wybranych utworach literackich.Małgorzata Meger III c LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

63. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji patriotóww literaturze XVIII i XIX w.

Jerzy Reda III a LOdD - MM


 1. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
 1. Funkcjonowanie motywu Apokalipsy w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Patrycja Iwanowska III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM

Kamil Kocur III A LO im.ks.J.St.Pasierba - BM


 1. Ważne wydarzenia historyczne w literaturze i malarstwie XIX wieku. Zanalizuj funkcje historii w wybranych dziełach sztuki.
 1. Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, omów funkcje obrazów przyrody.
 1. Język filmu i język literatury. Dokonaj analizy porównawczej dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.

Bartosz Imianowski III c LO im. ks. J.St. Pasierba - MM


 1. Funkcje motywu tańca w różnych dziedzinach sztuki (literatura, malarstwo, muzyka). Omów zagadnienie, dokonując analizy wybranych tekstów kultury.
 1. Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, omów funkcje motywu Arkadii.
 1. Inspiracje biblijne w różnych dziedzinach sztuki. Zanalizuj problem, posługując się wybranymi przykładami literackimi, malarskimi i muzycznymi.

Natalia Dahlke III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM


 1. Literackie, sakralne i architektoniczne funkcje katedry. Omów na konkretnych przykładach.
 1. Język teatru i literatury. Dokonaj analizy porównawczej dzieła literackiego i jego teatralnej inscenizacji.
 1. Motyw Pomorza jako „małej Ojczyzny” w wybranych utworach literackich, malarskich, muzycznych.
 1. Motyw pasyjny w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów literackich, malarskich, rzeźbiarskich i muzycznych.

Katarzyna Nowicka III a LO im. ks. J.St. Pasierba - RŻ

Michał Fidos III a LO im. ks. J.St. Pasierba - MM

Anna Świtała III c LO im. ks. J.St. Pasierba - RŻ


 1. Omów funkcje motywu Arkadii w wybranych tekstach kultury (literatura, malarstwo, muzyka).
 1. Obrazy miast i ich mieszkańców w różnych dziedzinach sztuki. Analizując problem odwołaj się do wybranych utworów literackich, malarskich, filmowych.
 1. Analizując wybrane wiersze i obrazy, przedstaw cechy i funkcje impresjonizmu.
 1. Omów funkcje dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba, muzyka, teatr) w wybranych utworach literackich.
 1. Odwołując się do wybranych utworów literackich, omów istotę i funkcje synkretyzmu sztuk
 1. Funkcje brzydoty jako kategorii estetycznej. Omów na przykładach utworów literackich i malarskich.

18.Analizując wybrane teksty kultury (literatura, malarstwo, rzeźba,muzyka, film), przedstaw różnorodne funkcje motywów biblijnych.

Andrzej Liwandowski II b ULOdD - BW 1. JĘZYK
 1. Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych Kociewia.

Paweł Jankowski III a LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Michał Iwan III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Michalina Łakatyszewska III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Monika Tomczyk III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Karol Bieliński III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BW

Bartłomiej Grzmil III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BW


 1. Funkcje stylizacji językowej (np. środowiskowej, archaicznej, gwarowej, biblijnej). Omów jeden typ stylizacji na wybranych przykładach utworów literackich.
 1. Analizując konkretne przykłady, omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

Kamila Rybka III c LO im. ks. J.St. Pasierba - BM 1. Dokonaj analizy językowej reklam (np. prasowych, radiowych, telewizyjnych),, Wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują?

Patrycja Kilich III b LO im. ks. J.St. Pasierba - BM


 1. Dokonaj analizy językowej nazw własnych (np. sklepów, pubów, firm) stosowanych w najbliższej okolicy.
 1. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich. Omów na wybranych przykładach.

Dorota Lewandowska III c LO im. ks. J.St. Pasierba - MM


 1. Językowe kształtowanie świata w poezji. Na podstawie twórczości wybranego poety, omów funkcje środków stylistycznych.
 1. Zadania stylów funkcjonalnych w beletrystyce. Omów na podstawie wybranych utworów.
 1. Indywidualizacja języka jako sposób pośredniego charakteryzowania postaci literackiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 1. Analizując konkretne przykłady, wyjaśnij istotę i funkcje związków frazeologicznych.
 1. Analizując konkretne przykłady z utworów literackich, omów funkcje neologizmów.
 1. Odwołując się do przykładów, przedstaw funkcje wykorzystania gwar w literaturze pięknej.
 1. Język prasy. Analizując konkretne teksty, przedstaw i omów odmiany stylu publicystycznego.
 1. Odwołując się do konkretnych przykładów z beletrystyki i publicystyki, przedstaw i omów różne funkcje języka.
 1. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Przedstaw kryteria, którymi się posłużyłeś.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość