Strona główna

Imię I nazwisko klasa grupa a rozdział Ostatni król Polski Polecenie (3 punkty)


Pobieranie 11.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.53 Kb.
Imię i nazwisko ……………………………………………………… Klasa ………… Grupa A
Rozdział 8. Ostatni król Polski

Polecenie 1. (3 punkty)

Dopisz właściwe pojęcie do każdej definicji.

Potoczna nazwa, którą określano magnacką rodzinę Czartoryskich, to ............................................. .

............................................. to czasopismo, które powstało z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i miało nawoływać do reform państwa w duchu oświecenia.

Zasady dotyczące ustroju państwa polskiego, uchwalone w 1768 roku pod naciskiem Rosji, to ................................................................................ .

Polecenie 2. (3 punkty)

Podkreśl trzy punkty, które określają przyczyny zawiązania przez część polskiej szlachty konfederacji barskiej.

a) Przyznanie praw różnowiercom.

b) Zakazanie wyznawania innej wiary niż katolicka.

c) Dążenie sąsiednich państw do zaboru ziem polskich.

d) Ingerencja Rosji w wewnętrzne sprawy państwa polskiego.

e) Działalność reformatorska króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Polecenie 3. (2 punkty)

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.

A. Podaj nazwę wydarzenia, do którego nawiązuje ilustracja.

..........................................................................B. Określ jego datę roczną.

..........................................................................Imię i nazwisko ……………………………………………………… Klasa ………… Grupa B
Rozdział 8. Ostatni król Polski

Polecenie 1. (3 punkty)

Dopisz właściwe pojęcie do każdej definicji.

................................................................. to instytucja założona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, której zadaniem było kształcenie kadry dowódczej na potrzeby przyszłej armii polskiej.

„Wieczne i niezmienne” zasady dotyczące ustroju Rzeczpospolitej, uchwalone w 1768 roku, noszą nazwę .............................................................................. .

Kraj posiadający własny rząd i administrację, ale znajdujący się pod kontrolą obcego państwa, to .................................................... .

Polecenie 2. (3 punkty)

Podkreśl trzy punkty określające cele, do realizacji których dążyli uczestnicy konfederacji barskiej.

a) Przyznanie praw różnowiercom.

b) Przywrócenie przywilejów wiary katolickiej.

c) Usunięcie z tronu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

d) Powstrzymanie Rosji przed ingerowaniem w wewnętrzne sprawy Polski.

e) Wsparcie reform prowadzonych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Polecenie 3. (2 punkty)

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.

A. Podaj nazwę wydarzenia, do którego nawiązuje ilustracja.

..........................................................................B. Określ jego datę roczną.

..........................................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość