Strona główna

Imię I nazwisko pracownika ue w Katowicach stopień/tytuł naukowy


Pobieranie 14.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.42 Kb.

OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA

Imię i nazwisko pracownika UE w Katowicach

stopień/tytuł naukowy

Donata Kopańska- Bródka, Prof. zw.dr hab.Katedra

Badań Operacyjnych

Wydział

Informatyki i Komunikacji

Specjalność naukowa/obszary badań realizowanych przez pracownika

Metody optymalizacyjne w praktyce

Wspomaganie podejmowania decyzji ryzykownych

Optymalne decyzje inwestycyjne

Metody programowania stochastycznego
Kierunki prac naukowo-badawczych


Decyzje ryzykowne w teorii i praktyce

Modelowanie procesów decyzyjnychOptymalizacja decyzji inwestycyjnych

Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (może być odnośnik do strony www, na której wykaz się znajduje)


 1. Kopańska-Brodka D., E.Michalska, R.Dudzińska., Miara relatywnej atrakcyjności rynkowej instrumentu finansowego . Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie (w druku)

 2. Kopańska-Brodka D, A. Gluzicka Analiza ryzyka wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej w okresie światowych zmian koniunkturalnych, praca zbiorowa pod red. Szkutnik „Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów”. Prace Naukowe UE Katowice red., 2013, str. 129-137.

 3. Kopańska-Brodka D, A. Guzicka Porównanie ryzyka wybranych rynków kapitałowych w latach 2004-2012 Studia Ekonomiczne, red. W.Szkutnik (w druku)

 4. Kopańska-Bródka, D., Wachowicz, T. (2013). Postnegocjacyjna optymalizacja kompromisu negocjacyjnego. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe pt„Autonomiczne systemy w negocjacjach” pod red. S. Stanka i T.Wachowicza, 2013, str. 51-77.
 5. Kopańska-Brodka D., R.Dudzińska., Kumulacyjna teoria perspektywy w ocenie spółek giełdy papierów wartościowych w Warszawie, w pracy pod red. A.S.Barczak, P.Tworek „Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej” Prace Naukowe UE i PTE, Katowice 2013, str.189-203.

 6. Kopańska-Brodka D, Miary intensywności zachowań rozważnych, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 135 pt. Analiza i wspomaganie decyzji. Katowice 2013, str. 79-87.


 7. Kopańska-Brodka D Lokalny charakter awersji do ryzyka w pracy Dylematy ekonometrii 2, praca zb. Pod red. J.Biolika, Praca Naukowe UE Katowice, 2012, str.57-66.

 8. Kopańska-Brodka D. Wzorzec modelu oczekiwanej użyteczności a rozwój teorii decyzji, Studia Ekonomiczne Modelowanie preferencji a ryzyko’12, ZN 97, 2012, str. 133-148

 9. Gluzicka A., Kopańska-Bródka D., Review of selected experiments related to the Allais paradox, w: Proceedings of 30thInternational Conference Mathematical Methods in Economics, (red. Jaroslav Ramik, Daniel Stavárek), Karviná, Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012

 10. Kopańska-Bródka D. Miary awersji do ryzyka na gruncie teorii decyzji Studia Ekonomiczne nr 62, 2011, str. 79-90

 11. Gluzicka A., Donata-Kopańska B., GeoGebra Software in Determining Pareto Optimal Solutions of Multiobjective Linear Problem, w: Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG'2011, Volume 20, (red. Daniela Richtáriková, Dagmar Szarková, Daniela Velichová), Kočovce, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011 - str. 61-66

 12. Kopańska-Bródka D, Podejmowanie decyzji ryzykownych w kontekście kumulacyjnej teorii perspektyw” . Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. IV Forum UE Katowice, Katowice 2010. str. 579-601

Preferowana forma kontaktu

(np. telefon, poczta elektroniczna)

katedra.bo(at)ue.katowice.pl

donata.kopanska-brodka@ue.katowice.pltel. 32 / 257 74 88
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość