Strona główna

Imię i nazwisko Wydział Inżynierii Środowiska


Pobieranie 7.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.3 Kb.
……………………………………………… Kraków, dnia...............................

(Imię i nazwisko)

Wydział Inżynierii Środowiska

Studia niestacjonarne I stopnia/II stopnia

Kierunek: .............................................

Specjalność: .............................................

Rok studiów: ..................

Nr albumu: ..................


Pan Prodziekan

Wydziału Inżynierii Środowiska

Studia Niestacjonarne

dr inż. Andrzej Potocki

przez

Panią Prodziekan


Wydziału Inżynierii Środowiska

Studia Stacjonarne

dr inż. Agnieszka Generowicz
Po pozytywnej opinii Pana Prorektora ds. Studenckich z dnia ………odnośnie powtarzania semestru …… po raz kolejny, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie na zasadzie przeniesienia na ...... rok, ........ semestr w roku akademickim …………….. na kierunek studiów:
1. Budownictwo
2. Inżynieria Środowiska
3. Ochrona Środowiska
na specjalność:
1. Budownictwo wodne i geotechnika
2. Inżynieria sanitarna

3. Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

4. Hydrotechnika i geoinżynieria
5. Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Z poważaniem


Pozytywna opinia Prodziekanastudiów stacjonarnych zezwalająca

na przeniesienie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość