Strona główna

Informacj a dotycząca zmian w organizacji ruchu drogowego oraz przewidywanych utrudnieniach w dniach od 31. 10 – 11. 2008 r. Na drogach województwa podkarpackiego


Pobieranie 132.52 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar132.52 Kb.
  1   2   3   4
I N F O R M A C J A
DOTYCZĄCA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO ORAZ PRZEWIDYWANYCH UTRUDNIENIACH

W DNIACH OD 31.10 – 2.11.2008 r.
NA DROGACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


woj. podkarpackie na odcinku:
Machowa - Pilzno
527,46 km na odcinku
7,5 kmPrzebudowa drogi - jezdnia jest przewężona do dwóch pasów ruchu po 3,5 m w obu kierunkach, roboty są prowadzone na przemian po lewej i prawej stronie, oznakowanie robót znakami : A-14, A-12, A-30, T-18, B-25 , tablicami prowadzącymi U-3 (częściowo aktywne) tablicami kierującymi U-21, zaporami drogowymi U-20 woj. podkarpackie na odcinku:
Pilzno-Dębica
539 km na odcinku 5,5 kmPrzebudowa drogi zwężenie jezdni do dwóch pasów ruchu po 3,5 m w każdym kierunku, pasy ruchu oznakowane są tablicami kierującymi U-3a i U-3b aktywnymi, tablicami prowadzącymi U-21, oraz zaporami drogowymi U - 20 , |roboty prowadzone są na przemian po stronie prawej, lewej i w osi |W miejscu prowadzenia robót obowiązuje zakaz wyprzedzania , ograniczenie prędkości do 50km/hwoj. podkarpackie na odcinku:
Dębica - Ropczyce
552,34 km na odcinku
9,16 kmPrzebudowa drogi - na remontowanym odcinku zwężenie jezdni do dwóch pasów, po jednym w każdym kierunku szer. po 3,5 m .Pasy ruchu oznakowane tablicami prowadzącymi U-3a i U-3b - aktywnymi , tablicami kierującymi U-21,zaporami dróg. U-20|W miejscu robót obowiązuje zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 50km/h, roboty są prowadzone zmiennie po stronie lewej i prawej i w osi   


woj. podkarpackie na odcinku:
Sędziszów Małopolski - Klęczany
572,4 km na odcinku
5,91 km


Przebudowa drogi - na remontowanym odcinku zwężona jezdnia do dwóch pasów ruchu po jednym w każdym kierunku szerokości 3,5 m, pasy jazdy wygrodzone tablicami prowadzącymi U-3a i U-3b
z efektem fali świetlnej i tablicami kierującymi U -21, oraz zaporami drogowymi U-20a, w miejscu prowadzenia robót obowiązuje zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 50km/h |Roboty są prowadzone odcinkami, zmiennie po stronie lewej, prawej lub w osi ( wyspy rozdzielające)
   
woj. podkarpackie na odcinku:
Rzeszów-Łańcut
(odcinkami)
602,35 km na odcinku
11,65 km


Przebudowa drogi - na remontowanym odcinku jezdnia zwężona będzie do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku ( szer.pasa 3,5mb) lokalnie tj. w km 603+520 do 603+560 607+050 do 607+120|607+410 do 607+480 dwa pasy ruchu w każdym kierunku szer.
3,0 mb. W miejscach prowadzonych robót obowiązuje zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 50km/h, strefa robót wygrodzona będzie tablicami kierującymi U-21a, U-3b z efektem fali świetlnej
i zaporami drogowymi U-20 a
   


woj. podkarpackie na odcinku:
Nowa Dęba - Majdan Królewski
144,1 km na odcinku 2,9 km


Remont drogi
   
woj. podkarpackie na odcinku:
Kolbuszowa - Kupno
168,9 km na odcinku 3,1 km


Remont drogi
   

woj. podkarpackie:
miejscowość Wyżne
212,4 km na odcinku 840 m


W miejscu prowadzonych robót jest wygrodzenie liniowe pobocza tablicami U-21b, oraz dodatkowo tablice prowadzące U-3b i sterowanie ręczne ruchem lokalnie w chwili pracy sprzętu mechanicznego. Ponadto roboty są oznakowane znakami: A-14 - roboty drogowe, A-12b i A -12c jednostronne zwężenie jezdni, B-33 (50) ograniczenie prędkości , B-25 - zakaz wyprzedzania

   
woj. podkarpackie na odcinku:
Stobierna-Jasionka
461,15 km na odcinku
3,08 km


Remont drogi
   
woj. podkarpackie:
Besko, most na rzece Wisłok
255,15 km na odcinku 370 m


Z powodu złego stanu technicznego mostu został wprowadzony ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. - szer. pasa ruchu 4 m   

woj. podkarpackie:
Rozpucie
299,82 km na odcinku 520 m
Remont mostu   woj. podkarpackie:
m. Gorzyce
114,14 km na odcinku 20 m
Przebudowa mostu

ruch odbywa się po objeździe tymczasowym
  


* Źródło Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ORGANIZACJA RUCHU PODCZAS AKCJI „ZNICZ 2008”

na ulicach Rzeszowa

Cmentarz Komunalny przy ul. CienistejDojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, które na czas trwania akcji będą oznakowane jako jednokierunkowe /wjazd od strony ul. Lwowskiej /. Wyjazd tych samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą , która również będzie oznakowana jako jednokierunkowa – zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK


i samochodów TAXI, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem. Na ul. Morgowej i Bałtyckiej będzie obowiązywał B-36 „zakaz zatrzymywania się”.

Na ulicach : Mazowieckiej /znajdującej się po wschodniej stronie ul. Cienistej/, Podlaskiej i Kaszubskiej zostaną ustawione znaki C-4 „nakaz jazdy w lewo” , natomiast na ulicach : Pomorskiej, Mazowieckiej / znajdującej się po zachodniej stronie ul. Cienistej/ ,Morgowej /znajdującej się po zachodniej stronie ul. Cienistej / i Bałtyckiej / znajdującej się po północnej stronie ul. Morgowej / zostaną ustawione znaki C-2 „nakaz jazdy w prawo”.

Na ul. Lwowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Cienistą / patrząc w kierunku Łańcuta/ ustawiony zostanie znak B-21 „ zakaz skrętu w lewo „ nie dotyczy MPK i samochodów TAXI ” oraz zostaną ustawione tablice informacyjne o kierunku dojazdu do parkingu przed cmentarzem. Na skrzyżowaniu ( w razie uzasadnionej konieczności) będzie wyłączona sygnalizacja świetlna, a nad płynnością ruchu będą czuwać policjanci Sekcji Ruchu Drogowego KMP Rzeszów, którzy będą wykonywali regulację ręczną ruchem.

Po prawej stronie na odcinku ul. Lwowskiej /patrząc z kierunku od Łańcuta do Rzeszowa / pomiędzy ul. Bałtycka i ul. Cienista zostanie ustawiony znak A-12b „ zwężenie jezdni prawostronne”. Znak ten wyłączy prawy pas ul. Lwowskiej dla pojazdów jadących z omawianego kierunku i pozwoli na swobodne włączanie się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z ul. Cienistej


i skręcających w prawo w kierunku centrum Rzeszowa.

Na terenie parkingu przed cmentarzem zostaną wyznaczone miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych.

Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej . Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej , ale przede wszystkim należy ona do drogi krajowej nr 4, którą przypuszczalnie w dużej ilości będą przemieszczały się pojazdy osób jadących na wschód .


Cmentarz Komunalny przyl. Lwowskiej –„POBITNO”

Ruch ulicami wokół tego cmentarza odbywał się będzie zgodnie


z obecnie obowiązującymi oznakowaniami. Zmiana w organizacji ruchu nastąpi jedynie na skrzyżowaniu ul. Morgowej z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Na wjazdach z ul. Morgowej i Konfederatów Barskich w ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zostaną ustawione znaki C-2 „Nakaz jazdy w prawo za znakiem”. Natomiast na ul Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zawracanie w rejonie cmentarza dopuszczone będzie dopiero na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ul. Solidarności. Nie będzie można będzie wykonywać skręcania i zawracania na skrzyżowaniu ulic: Morgowa - Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – Konfederatów Barskich (ustawione zostaną zapory). Nie przewiduje się innych dodatkowych oznakowań.

Parkowanie pojazdów dozwolone będzie:

- na ul. Lwowskiej /patrząc w kierunku centrum Rzeszowa/ po prawej stronie jezdni za przejściem dla pieszych, które usytuowane jest na wysokości cmentarza,


 • na ul. Armii Krajowej / patrząc w kierunku ul. Aleja Niepodległości / po prawej stronie jezdni,

 • na Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na prawych pasach ruchu obu jezdni do ul. Solidarności.

 • na parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska zgodnie z obowiązującym tam oznakowaniem.

Na ulicy Polnej ( dojazd o bramy Cmentarza ) z uwagi na bardzo małą przepustowość będzie obowiązywał w czasie największego nasilenia ruchu zakaz ruchu pojazdów, który nie dotyczył będzie mieszkańców tej ulicy, zaopatrzeni na czas rozładunku towarów i pojazdów wiozących osoby niepełnosprawne

Miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokości bramy wejściowej na cmentarz od strony ul. Lwowskiej i oznaczone jest odpowiednio znakiem D-18 z tabliczką T-29.

Największe nasilenie ruchu w rejonie tego cmentarza przewidywane jest na RONDZIE. Dlatego też będzie tam stały posterunek regulacji ręcznej ruchem wykonywanej przez policjantów ruchu drogowego.

W dniu 1 listopada będzie można korzystać z drogi łączącej ulice Nowoprojektowaną z ul. Załęską, a zatem będzie możliwość dojechania na cmentarz od strony północnej Rzeszowa. Na tym skrzyżowaniu zostanie wystawiony punkt sygnalizacji ręcznej.Cmentarz przy ul. Witosa
Ruch pojazdów i osób pieszych ul. Witosa będzie odbywał się zgodnie z obecnie owiązującymi oznakowaniami. Na wysokości cmentarza i jego okolicy po obu stronach ul. Witosa będzie obowiązywał znak B-36 „ zakaz zatrzymywania się”. Pojazdy będą mogły parkować na parkingu przed cmentarzem i tam będzie wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Nad bezpieczeństwem w ruchu w okolicach tego cmentarza będzie czuwał patrol Policji, który w miarę potrzeby podejmie regulację ręczną ruchem.
Cmentarz przy ul. Krakowskiej
Ruch pojazdów będzie odbywał się zgonie z obowiązującymi oznakowaniami. Parkowanie będzie dozwolone tylko na parkingu przed cmentarzem, gdzie będzie wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych .
W rejonie tego cmentarza nad całością czuwał patrol policyjny.

W dniach 31.10 – 2.11.2008 r. przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym wystąpią na drodze wojewódzkiej Nr 886 w miejscowościach: Brzozów, Humniska, Grabownica, Stara Wieś, Blizne (w pobliżu cmentarzy) oraz na drodze Nr 9 w miejscowości Domaradz. Utrudnień na innych drogach na terenie powiatu brzozowskiego nie przewiduje się.

Parkingi przy cmentarzach usytuowane są w następujących miejscowościach:


 1. Domaradz, w obrębie skrzyżowania drogi krajowej Nr 9 z drogą wojewódzką Nr 884, oraz obok cmentarza na poboczu drogi Nr 884 po prawej stronie patrząc od strony miejscowości Barycz. Ponadto można parkować pojazdy obok Urzędu Gminy w Domaradzu (w odległości 300 metrów od cmentarza),

 2. Blizne, obok cmentarza w odległości około 100 metrów od drogi wojewódzkiej Nr 886, nowego i starego kościoła oraz szkoły podstawowej,

 3. Stara Wieś, bezpośrednio przy cmentarzu ( w odległości około 10 metrów od drogi wojewódzkiej nr 886), na parkingu obok zakładu „Koronki”, Zakładu Tworzyw Sztucznych oraz Domu Strażaka (odległość około 150 metrów od cmentarza). Miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych zlokalizowane będą po lewej stronie przy bramie cmentarnej oraz przy Domu Strażaka,

 4. Brzozów, bezpośrednio przy cmentarzu, w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 886 i drogi powiatowej nr P2036R, na ul. Bohaterów II Wojny Światowej (po prawej stronie patrząc od strony miejscowości Przysietnica). Dodatkowe parkingi znajdują się na ul. Legionistów (obok stadionu) oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej (odległość około 300 metrów od cmentarza). Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy skrzyżowaniu.

 5. Humniska, bezpośrednio przy cmentarzu, na poboczu po prawej stronie drogi wojewódzkiej Nr 886 (patrząc od strony Sanoka),

 6. Grabownica, bezpośrednio przy kościele (odległość około 150 metrów od drogi wojewódzkiej Nr 886) oraz po obydwu stronach drogi Nr 886 (w rejonie kościoła).

W pozostałych miejscowościach powiatu brzozowskiego parkowanie pojazdów odbywać się będzie na poboczach dróg, w pobliżu cmentarzy i kościołów.
Utrudnienia w ruchu i organizacja ruchu:Miasto Dębica

 • Przy ul. Cmentarnej w Dębicy znajduje się większość miejskich cmentarzy. Ulica Cmentarna znajduje się w centrum miasta i w przeważającej części prowadzi do osiedli mieszkaniowych. Przy samych cmentarzach w ostatnim okresie powiększono liczbę miejsc parkingowych oraz wyznaczono takie miejsca na jezdni. W okresie od 31.10 godz.12.00 do 1.11 br. godz.20.00 wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu, która będzie polegała na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul Świętosława do skrzyżowania z ul Drogowców. Na ul Karłowicza w kierunku z ul Cmentarnej obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo ( znak B-21) oraz znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”, a na ul Tuwima w kierunku ul. Cmentarnej ustawiony będzie znak (C-2) nakaz jazdy w prawo. Ponadto na ul Cmentarnej będzie obowiązywał po lewej stronie ///zakaz zatrzymywania się pojazdów (B-36), a przy skrzyżowaniach ustawione zostaną znaki (B-2) zakaz wjazdu.

 • Cmentarz przy ul Wielopolskiej umieszczony jest po lewej stronie ulicy patrząc od strony centrum Dębicy. Utrudnienia tu to przede wszystkim przejazd przez ul Lwowską (droga nr 4 obwodnica dębicka) – na ww. skrzyżowaniu wystawiony zostanie stały posterunek regulacji ruchem. Ponieważ droga dojazdowa do cmentarza jest kręta i biegnie pod wzniesienie ustawione tu w obydwu kierunkach zostaną znaki (B-36) zakaz zatrzymywania.
Gmina Brzostek

 • Cmentarz w Brzostku usytuowany jest w centrum wsi, prowadzą do niego dwie ulice Szkolna i Słoneczna, w rejonie cmentarza znajdują się 3 parkingi.

 • Siedliska Bogusz cmentarz położony jest w centrum wsi, po lewej stronie drogi powiatowej nr 1317 znajdują się w okolicy 3 parkingi.

 • W miejscowościach Przeczyca, Januszkowie, Gorzejów, Grudna Górna, Kamienica Górna, Jodłowa, Jodłowa Górna nie przewiduje się utrudnień i zmiany w organizacji ruchu, parkingi w tych miejscowościach znajdują się obrębie cmentarzy.Gmina Czarna

 • W miejscowości Czarna znajdują się dwa cmentarze przy ul. Spółdzielczej i ul. Słowackiego. Nie przewiduje się utrudnień i zmiany w organizacji ruchu.

 • Cmentarz w Chotowej położony jest w pobliżu kościoła około 200 metrów od drogi relacji Radomyśl – Pilzno

 • Cmentarz w Starej Jastrząbce położony jest w pobliżu drogi relacji Stara Jastrząbka- Różana, posiada własny parking.Gmina Pilzno

 • Cmentarz w Pilźnie położony jest przy ul. Węgierskiej i Staszica. Nie przewiduje się utrudnień i zmiany w organizacji ruchu. Dojazd do cmentarza od ulicy Staszica do której prowadzi ul. Bujnowskiej K73 oraz od ul. Legionów K4. parkingi usytuowane w rejonie cmentarza, dostępne dodatkowe parkingi przy ul. Węgierskiej i ul. Rynek, Petrycego i Słowackiego.

 • Cmentarz w Zwierniku usytuowany jest w rejonie kościoła parafialnego przy drodze gminnej biegnącej od drogi powiatowej relacji Pilzno – Tarnów, posiada własny parking.

 • Cmentarz w Dobrkowie usytuowany przy drodze gminnej relacji Parkosz – Gołęczyca. Parkingi usytuowane w rejonie cmentarza wzdłuż drogi gminnej oraz przy kościele parafialnym.

 • Cmentarz w Machowej znajduje się przy drodze gminnej łączącej K4 i miejscowość Machowa około 200 metrów od drogi krajowej nr 4. Utrudnienia mogą wystąpić tylko w trakcie włączania się pojazdów do ruchu.
W dniach od 31.10 – 2.11.2008 r. wystąpią utrudnienia w ruchu w rejonie cmentarzy na następujących drogach:


Droga krajowa Nr 4:

- ul. Krakowska w Jarosławiu w rejonie Cmentarza Nowego”,

- ul. Jana Pawła II w Jarosławiu w rejonie „Cmentarza Starego”

- Munina w rejonie cmentarza i kościoła parafialnego,

- ul. Budowlanych w Radymnie w rejonie cmentarza.
Droga krajowa nr 77:

- Pełkinie w rejonie kościoła parafialnego,

- Wólka Pełkińska w rejonie kościoła.
Droga wojewódzka nr 881:

- Rokietnica w rejonie kościoła parafialnego i cmentarza,

- Pruchnik w rejonie cmentarza.
Droga wojewódzka nr 870:

- Szówsko w rejonie cmentarza,

- Wiązownica w rejonie cmentarza.
Zmiany w organizacji ruchu na drogach w okresie od 31.10 br. do 2.11.2008 r.:
Droga krajowa nr 4 odcinek Wierzbna – Korczowa:


 • w miejscowości Radymno ul. Budowlanych jednostronny zakaz zatrzymywania się i postoju dodatkowo znakując znakami B-36 stronę drogi przyległa do cmentarza,Droga wojewódzka nr 870 Szówsko – Sieniawa

 • w miejscowości Szówsko na odcinku ok. 300 m jednostronny zakaz zatrzymywania
  i postoju dodatkowo znakując znakami B-36 stronę drogi przeciwną do położenia cmentarza,

 • w miejscowości Wiązownica na odcinku 200 m jednostronny zakaz zatrzymywania się i postoju dodatkowo znakując znakami B-36 stronę drogi przeciwną do położenia cmentarza.

Droga wojewódzka nr 881 odcinek Rokietnica – Pruchnik:

 • w miejscowości Rokietnica na odcinku 200 m jednostronny zakaz zatrzymywania i postoju dodatkowo znakując znakami B-36 stronę drogi przyległą do cmentarza.

W innych miejscach i przy innych trasach nie przewiduje się wprowadzania zmian w oznakowaniu.

W Jarosławiu ul. Krakowska i Jana Pawła II w obrębie cmentarzy w okresach nasilonego ruchu kołowego i pieszego wystawione będą stałe posterunki Policji do kierowania ruchem.
Istnieje możliwość parkowania pojazdów na parkingach:

- w Jarosławiu ul. Krakowska ( w zatoce parkingowej bezpośrednio przy drodze nr 4, na placu cmentarnym i na placu przy stacji obsługi samochodów, w czasie kierowania ruchem przez policjantów dopuszczona będzie możliwość parkowania na poboczach drogi nr 4, wzdłuż ulicy Krakowskiej, odcinek trasy K-4 ulice Jana Pawła II od ulicy Cmentarnej oraz ul. Krakowska do Cmentarza Nowego.

- w Jarosławiu ul. Cmentarna,

- w Jarosławiu ul. Grunwaldzka (parking strzeżony),

- w Jarosławiu ul. Piekarska,

- w Muninie (parking na placu cmentarnym i na placu stacji paliw ORLEN,

- w Radymnie ul. Budowlanych (plac cmentarny) i plac nieutwardzony przy ZEK,

- w Rokietnicy (plac przy drodze nr 881 i parking przy kościele).


Na wymienionych placach parkingowych ilość stanowisk do parkowania nie jest wystarczająca w okresie wzmożonego ruchu w czasie Święta Zmarłych. Nie ma wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych.


W dniach od 31.10 – 1.11.2008 r. na terenie powiatu jasielskiego zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu: 1. JasłoCmentarz Komunalny ul. Zielona – parkingi: plac targowy (bazar), ul. Kilińskiego i Farna. Na ul. Zielonej zostanie ustawiony znak C – 5 „nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie” na skrzyżowaniu z ul. Bartłomieja. Na ul. Kilińskiego zostanie ustawiony znak B-36 na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Farnej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy (obecnie ulica jednokierunkowa). Na ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Farnej ustawiony będzie znak B-36 „zakaz zatrzymywania się z tabliczką nie dotyczy osób niepełnosprawnych – około 15 miejsc parkingowych. Ulica Gołębia za skrzyżowaniem z ul. Modrzejewskiego ustawiony zostanie znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”.
 1. JasłoCmentarz Komunalny ul. Mickiewicza, od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską będzie obowiązywał „zakaz zatrzymywania się” (B – 36) po lewej stronie – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono na ul. Mickiewicza, obok kaplicy cmentarnej. Możliwość parkowania pojazdów przy ul. Mickiewicza, na drodze dojazdowej do Domu Pogrzebowego i na parkingu wewnętrznym oraz po prawie strony ulicy.
 1. JasłoCmentarz Komunalny ul. Gajowa – postój pojazdów na parkingu obok cmentarza i po prawej stronie ulicy. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są na terenie cmentarza (około 10 miejsc).Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną na ul. Zielonej, Gołębiej, Mickiewicza i Kilińskiego od godzin popołudniowych w dniu 31.10 do 2.11.2008 r. do północy.


- Siedliska Sławęcińskie po prawej stronie drogi jadach kierunku Gorlic w odległości około 100 metrów parking poza drogą krajową w rejonie kościoła i drogi dojazdowej.
- Warzyce po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Jasła w odległości około 100 metrów parking znajduje się obok bramy głównej, miejsca postojowe wyznaczone zostaną na drodze dojazdowej i po prawej stronie drogi gminnej przez miejscowość Warzyce.

- Łężany – parking obok cmentarza oraz na drodze dojazdowej i drodze gminnej

- Nowy Żmigród po lewej stronie drogi w rejonie stacji paliw „GROSAR” w odległości 500 metrów – parking obok cmentarza i drodze powiatowej nr 1900R

- Krempna- parking obok cmentarza i po prawej stronie drogi do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1908R
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość