Strona główna

Informacj a o wyniku postępowania w sprawie wydzierżawienia Małej Elektrowni Wodnej „Cieszanowice”


Pobieranie 6.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.43 Kb.
Łódź, dnia 27 listopada 2007 r.

I N F O R M A C J A
o wyniku postępowania w sprawie wydzierżawienia Małej Elektrowni Wodnej „Cieszanowice”
ogłoszonego na stronie internetowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w dniu 12 listopada 2007 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania odrzucono jedyną ofertę nr 9 519, złożoną przez

P.P.H.U. „TOMZA”

Andrzej Zbierski

ul. Sułkowskiego 4, 96-100 Skierniewice
i zakończono przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie:


  • wyżej wymieniona oferta nie zawierała żadnego z dokumentów bezwzględnie wymaganych od oferentów na podstawie Części IV ogłoszenia o postępowaniu,

  • wyżej wymieniona oferta nie zawierała wysokości deklarowanego, rocznego czynszu dzierżawnego, wyrażonego w procentach od wartości wyprodukowanej w ciągu roku energii elektrycznej,

  • wyżej wymieniona oferta była jedyna złożoną w niniejszym postępowaniu.

D Y R E K T O Rmgr inż. Bogumił Kazulak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość