Strona główna

Informacja nr 382 (31) 07. 12. 2012 „Prawa autorskie i materialne w komercjalizacji badań naukowych w zakresie kosmetologii i chemii gospodarczej”


Pobieranie 26.38 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.38 Kb.
Informacja nr 382 (31) 07.12.2012
1. „Prawa autorskie i materialne w komercjalizacji badań naukowych w zakresie kosmetologii i chemii gospodarczej”, Warszawa, 12-13 grudnia 2012

2. Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers


3. Stypendia Instytutu Szwedzkiego dla studentów i naukowców na rok 2013/2014

4. Konkurs MNiSW o finansowanie projektów popularyzujących naukę w ramach ”Ścieżki Kopernika”
Informacje przekazuje:

Dział Zarządzania Projektami

Sekcja Wsparcia Przygotowania Projektów

A-1, pok. 257-258

mgr inż. Elżbieta Mazurek

tel. 320-28-46, e-mail: granty@pwr.wroc.pl

mgr Karolina Farbiszewska

tel. 320-21-76, e-mail: karolina.farbiszewska@pwr.wroc.pl1. „Prawa autorskie i materialne w komercjalizacji badań naukowych w zakresie kosmetologii i chemii gospodarczej”, Warszawa, 12-13 grudnia 2012
W dniach 12-13 grudnia 2012 odbędzie się w Warszawie konferencja i warsztaty „Prawa autorskie i materialne w komercjalizacji badań naukowych w zakresie kosmetologii i chemii gospodarczej”.
Poniżej znajduje się lista wykładowców wraz z tematyką wystąpień podczas pierwszego dnia konferencji:

 

- dr Rafał Stroiński - LL. M. Adwokat JSLegal Jankowski, Stroinski i Partnerzy Adwokacka Spółka PartnerskaSposoby nawiązywania relacji nauka-przemysł, nawiązywanie kontaktów z przemysłem w celu wdrażania nowych technologii powstałych w jednostkach naukowych (wykładowca z USA)

 


  • Grzegorz Grabiec  – Global Business Consultant, US -Polish Trade Council

Możliwości ochrony prawnej własności intelektualnej, omówienie praktyk stosowanych na świecie, rozwiązania praktyczne oraz przykłady z USA. (wykładowca z USA).
Od innowacji do komercjalizacji. Przejście od pomysłów z laboratorium do zastosowań komercyjnych jest procesem, który rozwija się w kontekście partnerstwa. Jakie modele dla takiej właśnie współpracy są najlepsze? Zajmiemy się globalną perspektywą najlepszych praktyk w zakresie komercjalizacji w celu określenia strategicznych decyzji pozwalających osiągnąć cele.

 

- dr Marcin Binkowski –Właściciel firmy „n-LAB Marcin Binkowski”, pracownik Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu ŚląskiegoTworzenie spółek typu spin-off, spin-out przez pracowników naukowych, w tym: zasady funkcjonowania, udziałowcy, rozwój oraz źródła finansowania spółki.
Na przykładzie pierwszego spin-out'e w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach omówione zostaną: różnice pomiędzy spółkami typu spin-off a spin-out ich wady i zalety, możliwości pozyskania finansowania, znaczenie udziałowców, przeszkody pojawiające się na etapie komercjalizacji oraz działalność spółki w kontekście świadczonych przez nią usług.

 

- Mariusz Grzesiczak - Rzecznik Patentowy Uniwersytetu ŚląskiegoKomercjalizacja wyników prac naukowych, prawa pracownika a prawa instytucji naukowej, w tym uprawnienia instytucji naukowej do przedmiotów własności intelektualnej stworzonych przez pracowników.
Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej, wyniki prac naukowych, jako przedmioty własności intelektualnej, metody komercjalizacji wyników prac naukowych w instytucji naukowej, prawa osobiste pracownika do wytworzonych przez niego wyników prac naukowych, prawa majątkowe do wyników prac naukowych wytworzonych przez pracowników instytucji naukowej.

 


  1. Konferencja odbędzie się w Hotelu Arkadia Royal (ul. Bronisława Czecha 10, Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące hotelu można znaleźć na stronie: http://www.arkadiaroyal.pl/hotel. Do hotelu można dojechać z Dworca Centralnego autobusem linii 525 i wysiąść na przystanku Trawiasta. Więcej informacji na temat dojazdu do hotelu znajduje się na jego stronie.

  2. Drugiego dnia konferencji odbędą się warsztaty w grupach prowadzone z udziałem rzecznika patentowego oraz specjalisty z dziedzin: chemia kosmetyczna, chemia gospodarcza. Tematem warsztatów będzie  omówienie prawidłowej konstrukcji opisów i zastrzeżeń patentowych na konkretnych przykładach z obszaru chemii kosmetycznej i chemii gospodarczej.
  1. Podczas konferencji dostępny będzie dla Państwa catering (kawa, herbata, kanapki, ciastka).
  1. Zapewniamy Państwu nocleg z 11 na 12 grudnia br. i z 12 na 13 grudnia br. wraz z kolacjami i śniadaniami.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Szyszką tel.: 784 913 741 lub malgorzata.szyszka@wszkipz.pl.


2. Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers

Submit an application if you are a researcher from abroad with above average qualifications, completed your doctorate less than twelve years ago, already have your own research profile and are working at least at the level of Assistant Professor or Junior Research Group Leader or have a record of several years of independent academic work. A Humboldt Research Fellowship for experienced researchers allows you to carry out a long-term research project (6-18 months) you have selected yourself in cooperation with an academic host you have selected yourself at a research institution in Germany. The fellowship is flexible and can be divided up into as many as three stays within three years.


Scientists and scholars of all nationalities and disciplines may apply to the Alexander von Humboldt Foundation directly at any time. The Humboldt Foundation grants approximately 600 Humboldt Research Fellowships for postdoctoral researchers and experienced researchers annually. Short-term study visits, participation in congresses and training courses cannot be financed.


Więcej szczegółów oraz dokumentację konkursową znajdziecie Państwo na stronie pod adresem:


http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html

 
3. Stypendia Instytutu Szwedzkiego dla studentów i naukowców na rok 2013/2014


The Swedish Institute Baltic Sea Region Cooperation/Visby Program now has the pleasure to announce the scholarship call for the academic year 2013/2014 for talented students and researchers coming from Belarus, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia and Ukraine for studies or research at universities in Sweden.

 

Read more at the Swedish Institute website at www.studyinsweden.se for detailed information on eligibility, requirements and the application procedure.  

Visit the www.studyinsweden.se website and read more about application deadlines, taking place on January 31, 2013 for scholarships targeted at PhD candidates, postdoctoral researchers and senior scientists. For students on the master’s level, scholarship application deadline is February 11, 2013.

 

Project collaboration

If you are also interested in means of funding for long-term project collaboration in the Baltic Sea Region, please visit the following website and read more about the different possibilities that we offer: http://www.si.se/English/Navigation/Baltic-Sea-Cooperation/Call-for-applications/

 

Invite Swedish students, PhD candidates, researchers, experts

Swedish students, PhD candidates and researchers employed at universities in Sweden can apply for scholarships from SI, for study or research visits in any of the countries included in the Baltic Sea Region Cooperation. Also representatives of other organizations in Sweden can apply for scholarships. They have to be invited to the host country for expert visits with the purpose of capacity-building (related to for example higher education. innovation/incubation practices, science park development, establishing of collaborations in the Baltic Sea Region). Please read more in the enclosure attached to this e-mail.
4. Konkurs MNiSW o finansowanie projektów popularyzujących naukę w ramach ”Ścieżki Kopernika”
Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Konsorcja, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego podmiotu działającego na rzecz nauki, w skład których ponadto mogą wchodzić organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, w ramach projektu opracowują i realizują program działań promujących i upowszechniających działania naukowe i ich wyniki.
Program powinien zawierać element badań naukowych prowadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego, a szczególnie młodzieży szkolnej. Konsorcjum, wykorzystując zasoby jednostki naukowej wchodzącej w jego skład (np. laboratoria, aparatura naukowa), angażuje członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzież szkolną) w spójne tematycznie działania naukowe będące przedmiotem projektu. Zadaniem podmiotu działającego na rzecz nauki, wchodzącego w skład konsorcjum jest włączenie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.
Efektem projektu powinno być stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, przedstawiających sposoby i metody zainteresowania młodzieży kwestiami nauki, rozbudzenia w nich ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy. Moduły zostaną wykorzystane przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się popularyzacją nauki, co przyczyni się do uaktywnienia środowiska popularyzatorów nauki w Polsce.
W ramach konkursu wyłonionych zostanie nie więcej niż 16 projektów (nie więcej niż po jednym projekcie na jedno województwo), realizowanych wśród społeczności danego regionu. Na jeden projekt przeznaczono ok.200 tys zł. Realizacja każdego projektu powinna zakończyć się do 31 grudnia 2014 roku.
Więcej informacji pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/Og%C5%82oszenie_%C5%9Acie%C5%BCki_Kopernika.pdf

 

Osoby zainteresowane złożeniem projektu do ww. konkursu proszone są o kontakt z p. Elżbietą Mazurek (dane adresowe powyżej w stopce)


KONIEC©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość