Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na


Pobieranie 58.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar58.37 Kb.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:


Wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, hal, placów i dróg komunikacyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie”

w trybie przetargu nieograniczonego

znak sprawy: FZ-281-118/13

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje, że jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu została wybrana:
  1. na zadanie nr 1 - Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce i zadanie nr 4 Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta - oferta nr 7 złożona przez:

Zakład Usługowy „Omnibus” Hubert Kojat

os. Centrum A 13/89

31-925 Kraków


zadanie nr 1- SOA TB

Cena oferty brutto: 392.651,64 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden zł i 64/100)zadanie nr 4- SOT TH

Cena oferty brutto: 260.058,43 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt osiem zł i 43/100)


Uzasadnienie wyboru ofert: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najniższą cenę spośród ważnych niepodlegających odrzuceniu ofert na zadanie 1 i 4.  1. na zadanie nr 2 - Stacja Obsługi Autobusów Płaszów, zadanie nr 5 Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze i Stacja Obsługi i Remontów, zadanie 6 obiekty przy ul. Brożka 3 w Krakowie (budynek administracyjny, magazyny nr 4 i 6, serwerownia) - oferta nr 6 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Zakład Usługowy „Anco” s.c.

Ul. Chojnicka 8, 30-437 Kraków

Firma Usługowa „Klaristo”

Ul. Kościuszki 47 A, 30-114 Kraków
zadanie nr 2- SOA TP

Cena oferty brutto: 289.662,18 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa zł i 18/100).zadanie nr 5 – SOT TT i SO TR

Cena oferty brutto: 430.879,63 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć zł i 63/100).zadanie nr 6 – obiekty na terenie przy ul. J. Brozka 3 w Krakowie (budynek administracyjny, magazyny nr 4 i 6, serwerownia)

Cena oferty brutto: 471.525,37 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zł i 37/100).


Uzasadnienie wyboru ofert: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najniższą cenę na zadanie 2 i 5. Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu na zadanie nr 6, spełnia wymagania SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena oferty 100%.


  1. na zadanie nr 3 - Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka - oferta nr 4 złożona przez:

A.S. Sp z o.o.

Ul. Pańska 85 lok. 16

00-837 Warszawa

Cena oferty brutto: 317.797,68 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł 68/100).


Uzasadnienie wyboru ofert: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najniższą cenę na zadanie 3.

Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
)

ZADANIE 1 - Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB)Nr oferty

Nazwa

WykonawcyLiczba pkt

w kryterium

cena

oferty brutto (100%)Łączna

liczba punktów7


Zakład Usługowy „Omnibus”

Hubert Kojat

Os. Centrum A 13/89

31-925 Kraków100

100

2


CLEAN” Firma Usługowa Agencja Promocji Biznesu „Partner 2000” Rafał Bogdan Stolarek

Ul. Nad Sudołem 22/57

31-228 Kraków


90,21

90,21

5

Firma Usługowa „CZYŚCIK” Suder Zofia

Os. Piastów 16/14

31-623 Kraków


48,25

48,25

4

A.S. Sp. z o.o.

Ul. Pańska 85 lok. 16

00-837 Warszawa


Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

8

MAXUS Sp. z o.o. Sp. k. Bartłomiej Helbin

Ul. Brogi 2

31-431 Kraków


Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

ZADANIE 2 - Stacja Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP)Nr oferty

Nazwa

WykonawcyLiczba pkt

w kryterium

cena

oferty brutto (100%)Łączna

liczba punktów6


Konsorcjum firm:

1. Zakład Usługowy „ANCO” s.c. , ul. Chojnicka 8, 30-437 Kraków

2. Firma Usługowa „KLARISTO” s.c., ul. Kościuszki 47A, 30-114 Kraków


100

100

4

A.S. Sp. z o.o.

Ul. Pańska 85 lok. 16

00-837 Warszawa


94,06

94,06

2

CLEAN” Firma Usługowa Agencja Promocji Biznesu „Partner 2000” Rafał Bogdan Stolarek

Ul. Nad Sudołem 22/57

31-228 Kraków


77,83

77,83

5

Firma Usługowa „CZYŚCIK” Suder Zofia

Os. Piastów 16/14

31-623 Kraków


41,64

41,64
ZADANIE 3 - Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka (SO TW)

Nr oferty

Nazwa

WykonawcyLiczba pkt

w kryterium

cena

oferty brutto (100%)Łączna

liczba punktów4

A.S. Sp. z o.o.

Ul. Pańska 85 lok. 16

00-837 Warszawa


100

100

1

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „ZODIAK” Łukasz Lachowicz

Ul. Grzegórzecka 12/7

31-530 Kraków


84,43

84,43

3

Konsorcjum firm:

1) IMPEL Cleaning Sp. z o.o.

Ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

2) DC System COMPANY SP. z o.o. Sp. k. Ul. Marsa 56A

04-242 Warszawa82,90

82,90

2

CLEAN” Firma Usługowa Agencja Promocji Biznesu „Partner 2000” Rafał Bogdan Stolarek

Ul. Nad Sudołem 22/57

31-228 Kraków


48,97

48,97

8

MAXUS Sp. z o.o. Sp. k. Bartłomiej Helbin

Ul. Brogi 2

31-431 Kraków


Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

ZADANIE 4 - Stacja Obsługi Tramwajów Nowa Huta (SO TH)Nr oferty

Nazwa

WykonawcyLiczba pkt

w kryterium

cena

oferty brutto (100%)Łączna

liczba punktów7

Zakład Usługowy „Omnibus”

Hubert Kojat

Os. Centrum A 13/89

31-925 Kraków100

100

3

Konsorcjum firm:

1) IMPEL Cleaning Sp. z o.o., Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

2) DC System COMPANY SP. z o.o. Sp. k. Ul. Marsa 56A

04-242 Warszawa64,21

64,21

ZADANIE 5 - Stacja Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT) i Stacja Obsługi i Remontów (SO TR)Nr oferty

Nazwa

WykonawcyLiczba pkt

w kryterium

cena

oferty brutto (100%)Łączna

liczba punktów6


Konsorcjum firm:

1. Zakład Usługowy „ANCO” s.c. , ul. Chojnicka 8, 30-437 Kraków

2. Firma Usługowa „KLARISTO” s.c., ul. Kościuszki 47A, 30-114 Kraków


100

100

3

Konsorcjum firm:

1) IMPEL Cleaning Sp. z o.o., Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

2) DC System COMPANY SP. z o.o. Sp. k. Ul. Marsa 56A

04-242 Warszawa87,76

87,76

ZADANIE 6 – obiekty przy ul. J. Brożka 3 w Krakowie (budynek administracyjny, magazyny 4 i 6, serwerownia)Nr oferty

Nazwa

WykonawcyLiczba pkt

w kryterium

cena

oferty brutto (100%)Łączna

liczba punktów6


Konsorcjum firm:

1. Zakład Usługowy „ANCO” s.c. , ul. Chojnicka 8, 30-437 Kraków

2. Firma Usługowa „KLARISTO” s.c., ul. Kościuszki 47A, 30-114 Kraków


100

100Kraków, dnia 12.06.2014 r.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość