Strona główna

Informacja o wynikach wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Trzemeszno na kadencję 2015-2019


Pobieranie 63.2 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar63.2 Kb.
Informacja

o wynikach wyborów

do organów jednostek pomocniczych Gminy Trzemeszno

na kadencję 2015-2019

Na podstawie Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca br. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Trzemeszno na kadencję 2015-2019 w dniach od 13 kwietnia – 14 maja 2015 roku odbyły się wybory w 21 sołectwach oraz 2 Osiedlach.

Zgodnie z obowiązującymi Statutami Sołectw i Osiedli uchwalonymi 31 sierpnia 2011 roku mieszkańcy wsi dokonali wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Komisji Rewizyjnych, a mieszkańcy Trzemeszna wybrali Przewodniczących Zarządów Osiedli, Zarządy Osiedli i Komisje Rewizyjne.

Podczas zawiadamiania mieszkańców o terminach zebrań dochowano procedury obowiązującej w przedmiotowym zakresie. Zostały również zamieszczone informujące, że w przypadku braku wymaganej frekwencji ( obecność na zebraniu, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania) wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu pół godziny później.

Ogółem w Gminie Trzemeszno liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 11.792 osoby, z czego na wsi 5.355, a w mieście 6.437.

Najniższą frekwencję zanotowano na terenie Miasta:

Osiedle Nr 2 - 0,70 %

Osiedle Nr 1 - 1,02 %.
Na terenie wiejskim najniższą frekwencję odnotowano w Sołectwach:

Kruchowo -7,99 %

Miaty -10,58 %

Szydłowo -13,05 %
Najwyższą frekwencję stwierdzono natomiast w Sołectwie:

Miława - 33,80 %

Grabowo - 31,75 %

Popielewo - 26,31 %

Niewolno - 24,63 %.
100 % poparcie głosujących podczas zebrań wyborczych otrzymali:
- Sołtys Sołectwa Cytrynowo Pan Jerzy Kaptur

- Sołtys Sołectwa Popielewo Pani Filona Goździcka

- Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 Pan Zbigniew Matelski.
Ponad 97 % poparcie uzyskała nowo wybrana sołtys Sołectwa Lubiń Pani Monika Krawczak, 96 % glosów dotychczasowy sołtys Sołectwa Kruchowo Pan Ryszard Dziel, zaś 95 % poparcie nowy sołtys Sołectwa Grabowo Pan Andrzej Winkler.

W trakcie zebrań dokonano wyboru 9 nowych sołtysów, a Rady Sołeckie wybrały na swych pierwszych posiedzeniach 10 nowych Przewodniczących. Ośmiu osobom powierzono jednocześnie funkcję sołtysa oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej.


Wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:


 1. Sołectwo Cytrynowo


1. Sołtys Jerzy Kaptur liczba uzyskanych głosów - 19

% poparcia 100

frekwencja wyborcza - 14, 73 %

2. Rada Sołecka:

- Małgorzata Kozanecka – Przewodnicząca

- Renata Kowalska

- Magdalena Pietrzak

- Roman Król

- Jerzy Kaptur


3. Komisja Rewizyjna:

- Grzegorz Przybylski

- Maria Król

- Krystyna Król


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 11 wniosków.


 1. Sołectwo Duszno
 1. Sołtys Tadeusz Sobecki liczba uzyskanych głosów -12

% poparcia – 85,71

frekwencja wyborcza- 20,59 %
 1. Rada Sołecka:

- Ewa Kostka – Przewodnicząca

- Jan Bogusiewicz

- Waldemar Pawlak

- Waldemar Janik

- Tadeusz Sobecki
3. Komisja Rewizyjna:

- Dariusz Król

- Danuta Harłożyńska

- Łukasz Pawlak


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 2 wnioski. 1. Sołectwo Gołąbki


1. Sołtys Wiesław Pokorski liczba uzyskanych głosów -45

% poparcia -93,75

frekwencja wyborcza - 23,79%

2. Rada Sołecka:

- Zbigniew Karasiewicz- Przewodniczący

- Sylwester Mysłowicki

- Aneta Wiewióra

- Ewa Jankowska

- Iwona Mataczyńska

- Wiesław Pokorski3. Komisja Rewizyjna:

- Gabriel Ręklewski

- Szymon Pawlak

- Marek Maciejewski


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 9 wniosków.


 1. Sołectwo Grabowo
 1. Sołtys Andrzej Winkler liczba uzyskanych głosów – 19

% poparcia – 95

frekwencja wyborcza 31,75 % 1. Rada Sołecka:

- Korneliusz Winkler – Przewodniczący

- Andrzej Winkler

- Agnieszka Warchał

- Teresa Winkler

- Jolanta Winkler
3. Komisja Rewizyjna:

- Grażyna Kupczyk

- Marian Jochymczyk

- Ireneusz Czerwieński


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 4 wnioski.
V. Sołectwo Jastrzębowo
1. Sołtys Wojciech Kosiński liczba uzyskanych głosów- 40

% poparcia - 90,91

frekwencja wyborcza -17,74%
2. Rada Sołecka:

- Wojciech Kosiński- Przewodniczący

- Adam Duszyński

- Tadeusz Bronś

- Jolanta Świerkot

- Agnieszka Szmyt


3. Komisja Rewizyjna:

- Agnieszka Witkowska

- Izabela Kosińska

- Wojciech Frasz


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 7 wniosków.
VI. Sołectwo Kamieniec
1. Sołtys Tomasz Szafrański liczba uzyskanych głosów - 39

% poparcia -82,98

frekwencja wyborcza - 22,93%

2. Rada Sołecka:

- Tomasz Szafrański – Przewodniczący

- Eugeniusz Kubasik

- Adam Mądry

- Wit Gałczyński

- Julian Sobecki


3. Komisja Rewizyjna:

- Barbara Gałczyńska

- Krzysztof Kuliberda

- Jarosław Michalak


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 5 wniosków.VII. Sołectwo Kruchowo
1. Sołtys Ryszard Dziel liczba uzyskanych głosów -56

% poparcia – 96,55

frekwencja wyborcza – 7,99%

2. Rada Sołecka:

- Ryszard Dziel Przewodniczący

- Paweł Pawlak

- Krzysztof Stachowiak

- Zbigniew Bartz

- Mariusz Majerowicz

- Beata Goetz

- Eliza Kubiak


3. Komisja Rewizyjna:

- Małgorzata Antkowiak

- Teresa Maciejewska

- Marzena Buluk


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 10 wniosków.
VIII. Sołectwo Kozłowo
1. Sołtys Jadwiga Kędzierska liczba uzyskanych głosów – 71

% poparcia – 87,65

frekwencja wyborcza – 20,10 %

2. Rada Sołecka:

- Jolanta Flak Przewodnicząca

- Jadwiga Kędzierska

- Małgorzata Nowak

- Hanna Izbińska

-Teresa Walkowiak
3. Komisja Rewizyjna:

- Wojciech Osowiec

- Karolina Wabich

- Henryk Tomczak


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 7 wniosków.
IX. Sołectwo Ławki
1. Sołtys Wojciech Jurgoński liczba uzyskanych głosów - 17

% poparcia – 70,83

frekwencja wyborcza -19,83 %

2. Rada Sołecka:

- Ewa Suchta – Przewodnicząca

- Zdzisław Nowak

- Karol Diupero

- Bogdan Knast

- Wojciech Jurgoński

-

3. Komisja Rewizyjna:

- Lidia Diupero

- Ewa Wenska

- Dariusz Misiarz
Ogółem podczas zebrania zgłoszono 5 wniosków.
X. Sołectwo Lubiń

1. Sołtys Monika Krawczak liczba uzyskanych głosów- 41

% poparcia – 97,62

frekwencja wyborcza 21,88 %

2. Rada Sołecka:

- Rafał Rynarzewski – Przewodniczący

- Monika Krawczak

- Wiesław Płóciniak

- Piotr Pilarowski

- Zygmunt Tomczak

3. Komisja Rewizyjna:

- Agnieszka Dienst

- Agnieszka Oleksy

- Paulina Konieczka


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 9 wniosków.
XI. Sołectwo Miaty
1. Sołtys Jadwiga Przybysz liczba uzyskanych głosów 29

% poparcia 93,55

frekwencja wyborcza – 10,58 %

2. Rada Sołecka:

- Patrycja Przybysz Przewodnicząca

- Anna Mszanecka

- Katarzyna Gruszczyńska

- Magdalena Kaczmarek

- Jadwiga Przybysz
3. Komisja Rewizyjna:

- Jakub Przybysz

- Henryk Koszałka

- Beata Wiśniewska


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 6 wniosków.
XII. Sołectwo Mijanowo
1. Sołtys Marek Michalak liczba uzyskanych glosów – 17

% poparcia – 85 %

frekwencja wyborcza – 23,81

2. Rada Sołecka:

- Marek Michalak – Przewodniczący

- Wioletta Cieślicka

- Kazimierz Chudaś

- Barbara Orlikowska

- Katarzyna Jatczak


3. Komisja Rewizyjna:

- Mariusz Jatczak

- Łukasz Orlikowski

- Michał Chudaś


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 5 wniosków.XIII. Sołectwo Miława
1. Sołtys Emilia Kozińska liczba uzyskanych głosów – 19

% poparcia – 79,17

frekwencja wyborcza- 33,80 %

2. Rada Sołecka:

- Emilia Kozińska – Przewodnicząca

- Wojciech Olszewski

- Aleksander Chmielewski

- Danuta Konopa

- Dorota Żabierek


3. Komisja Rewizyjna:

- Jerzy Chmielewski

- Tomasz Meller

- Monika Kubasik


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 2 wnioski.
XIV. Sołectwo Niewolno
1. Sołtys Łukasz Zalewski liczba uzyskanych głosów – 64

% poparcia- 55,65

frekwencja wyborcza – 24,63%

2. Rada Sołecka:

- Leszek Meller – Przewodniczący

- Łukasz Zalewski

- Karol Dziel

- Paweł Kuchta

- Andrzej Lisiecki

- Romuald Lisiecki
3. Komisja Rewizyjna:

- Marek Misch

- Józef Rudzki

- Zbigniew Wekwerth


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 12 wniosków.

XV. Sołectwo Ostrowite
1. Sołtys Przemysław Hędzelek liczba uzyskanych głosów – 26

% poparcia – 78,79

frekwencja wyborcza – 19,30%

2. Rada Sołecka:

- Jacek Maciński – Przewodniczący

- Przemysław Hędzelek

- Maria Abramowicz

- Andrzej Cieślewicz

- Kazimierz Sobiech


3. Komisja Rewizyjna:

- Zuzanna Kaczmarek

- Radosław Łagiewka

- Barbara Stawinoga


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 5 wniosków.
XVI. Sołectwo Popielewo
1. Sołtys Filona Goździcka liczba oddanych głosów - 30

% poparcia 100

frekwencja wyborcza 26,31%

2. Rada Sołecka

- Filona Goździcka – Przewodniczący- Jerzy Semrau

- Jan Gryficz

- Lilla Świątek

- Małgorzata Nowicka

- Barbara Kocieniewska


 1. Komisja Rewizyjna

- Honorata Świątek

- Klaudia Goździcka

- Maria Hesse

- Leokadia Szyszka

Ogółem podczas zebrania zgłoszono 8 wniosków.


XVII. Sołectwo Szydłowo
1. Sołtys Jadwiga Daszkiewicz liczba oddanych głosów – 32

% poparcia – 80

frekwencja wyborcza – 13,03%

2. Rada Sołecka

- Teresa Pilarska – Przewodnicząca

- Jadwiga Daszkiewicz

- Roman Wiśniewski

- Józef Duszyński

- Paweł Rachwał

- Teresa Michalczyk


3. Komisja Rewizyjna:

- Wojciech Kiełpiński

- Janusz Walczak

- Bogdan Komisarek


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 9 wniosków.XVIII. Sołectwo Trzemżal
1. Sołtys Andrzej Kołodziejczak liczba oddanych głosów 39

% poparcia -92,86

frekwencja wyborcza 15,11 %

2. Rada Sołecka

- Andrzej Kołodziejczak – Przewodniczący

- Bartosz Duszyński

- Maria Kiełpińska

- Kamil Majchrzak

- Eugeniusz Posłuszny


3. Komisja Rewizyjna:

- Piotr Mądry

- Radosław Wierzbiński

- Maria Wojtaszak


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 8 wniosków.
XIX. Sołectwo Wydartowo
1. Sołtys Romuald Filip liczba oddanych głosów – 37

% poparcia – 64,91 %

frekwencja wyborcza -15,2 %

2. Rada Sołecka

- Janusz Bogusiewicz – Przewodniczący

- Romuald Filip

- Mirosława Glebkowicz

- Michał Graczyk

- Grzegorz Koperski3. Komisja Rewizyjna:

- Barbara Bogusiewicz

- Piotr Glebkowicz

- Jarosław Szafrański


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 5 wniosków.


 1. Sołectwo Wymysłowo
 1. Sołtys Katarzyna Julkowska liczba oddanych głosów – 46

% poparcia – 55,42

frekwencja wyborcza – 26,10%2. Rada Sołecka:

- Krzysztof Pałuczak – Przewodniczący

- Katarzyna Julkowska

- Tomasz Kończal

- Roman Nowacki

- Roman Staniszewski

- Wiesław Kończal

- Sebastian Pieczyński


3. Komisja Rewizyjna:

- Leszek Adamski

- Zbigniew Koperski

- Paweł Pałuczak


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 20 wniosków.

XXI. Sołectwo Zieleń
1. Sołtys Dominik Woźniak liczba oddanych głosów – 62

% poparcia – 86,11

frekwencja wyborcza – 13,82%

2. Rada Sołecka:

- Dominik Woźniak – Przewodniczący

- Włodzimierz Losik

- Teresa Woźniak

- Agnieszka Kiełpińska

- Marek Bzura


3. Komisja Rewizyjna:

- Anna Pers

- Arleta Wieczorkowska

- Bogdan Słowik


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 12 wniosków.
XII. Zarząd Osiedla Nr 1 w Trzemesznie
1. Przewodniczący Zarządu Ryszard Dembiński liczba oddanych głosów – 31

% poparcia – 88,57

frekwencja wyborcza- 1,02%

2. Zarząd Osiedla:

- Ryszard Dembiński - Przewodniczący

- Janina Płóciennik

- Mieczysław Matuszak

- Andrzej Osiąglewski

- Jan Szczepański


3. Komisja Rewizyjna

- Wojciech Kaczmarek

- Anna Wiśniewska

- Wojciech TubackiOgółem podczas zebrania zgłoszono 8 wniosków.
XIII. Zarząd Osiedla Nr 2 w Trzemesznie
1. Przewodniczący Zarządu Zbigniew Matelski liczba oddanych głosów – 21

% poparcia – 100

frekwencja wyborcza 0,70 %

2. Zarząd Osiedla:

- Zbigniew Matelski – Przewodniczący

- Daniel Bisikiewicz

- Piotr Malach

- Renata Wiśniewska

- Lechosław Kłysz


3.Komisja Rewizyjna:

- Maria Chudaś

- Karolina Malach

- Bernard Chudaś


Ogółem podczas zebrania zgłoszono 28 wniosków.
Sporządziła: Ewa Bisikiewicz

Inspektor ds.obsługi Rady Miejskiej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość