Informacja o Zmicerze Daszkiewiczu Jeden z ważniejszych opozycjonistów białoruskich młodego pokolenia, lider ruchu „Młody Front”Pobieranie 5.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.46 Kb.
Informacja o Zmicerze Daszkiewiczu

Jeden z ważniejszych opozycjonistów białoruskich młodego pokolenia, lider ruchu „Młody Front” białoruskiej wolnościowej organizacji młodzieżowej.

Od 2010 roku przebywał w więzieniu skazany za rzekome chuligaństwo. Faktycznie został osadzony na dwa lata więzienia za działalność polityczną wymierzoną w reżim Łukaszenki. Został zatrzymany w grudniu 2010 roku, dwa dni przede wyborami prezydenckimi. W trakcie odbywania kary wielokrotnie przebywał w karcerze i był przenoszony z ośrodka do ośrodka za rzekomą niesubordynację wobec administracji więziennej, z którego to powodu przedłużonemu mu okres odbywania kary o rok kolonii karnej. Przebywał w celi jednoosobowej, odmawiano mu możliwości spotkania z najbliższymi, nie dopuszczano adwokata i wielokrotnie grożono torturami i gwałtem. Już w czasie wcześniejszych zatrzymań w 2008 roku Amnesty International uznała go za więźnia sumienia.

Na wolność wyszedł 28. sierpnia 2013 roku. W pierwszych słowach po wyjściu zwrócił się do wszystkich, którzy okazali mu wsparcie: „Bez waszego wsparcia, modlitwy, solidarności nie przetrzymałbym tego czasu, nie wytrwałbym! Dziękuję bardzo wszystkim ludziom którzy mnie wspierali, pisali, wysyłali pocztówki, dopomagali zdobywać przepustki. Bez waszej solidarności nie wyszedł bym teraz z więzienia!”

Krótka biografia

Urodził się 20. lipca 1981 roku w miejscowości Kuszniary w poludniowo –zachodniej części Białorusi. Studiował na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie na wydziale slawistyki. W 2001 roku zaangażował się w działalność młodzieżowego, narodowego ruchu „Młody Front”, w 2004 został jego przewodniczącym. Jesienią 2001 zaangażował w obronę cmentarza w Kuropatach, narodowej nekropolii Białorusi. Uczestniczył i organizował wiele akcji mających na celu obronę demokracji i swobód obywatelskich na Białorusi. Za działalność antyreżimową wymierzano mu wielokrotnie kary administracyjne i zatrzymywano. W 2004 roku protestował przeciwko referendum dotyczącego wyboru Łukaszenki na trzecią kadencję prezydencką. W latach 2005 - 2006 brał udział w kampanii prezydenckiej jedynego niezależnego kandydata Aleksandra Milinkiewicza. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich z marca 2006 r. był jednym z organizatorów masowych akcji protestacyjnych i jednym z liderów namiotowego miasteczka na placu Październikowym (Kalinowskiego) w Mińsku.W czasie odbywania trzyletniej kary więzienia, w 2012 w wziął ślub z działaczką Młodego Frontu Anastasiją Pałażanką. Wtedy młodym pozwolono tylko na krótkie widzenie. Ceremonii zaślubin mogli dopełnić dopiero w 2013 po wyjściu Zmicera na wolność, kiedy to odbył się ślub kościelny i wesele.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy