Strona główna

Informacje dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wyjeżdżających na studia zagraniczne w ramach programu erasmus plus rok akademicki 2015/2016


Pobieranie 50.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar50.25 Kb.


Informacje dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wyjeżdżających na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS Plus rok akademicki 2015/2016

Dane Uniwersytetu Medycznego (do wykorzystania przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych do uczelni partnerskich)

Nazwa uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Name: ( Medical University of Lodz)

Erasmus ID code: PL LODZ03

Adres: 90-419 Łódź, Al.Kościuszki 4Field of education:: 0912 ( Medicine)

ISCED 0911 (Dental studies)

0916 (Pharmacy)


Koordynator Uczelniany Institutional Co-ordinator

/nazwisko/adres/tel. /fax/mail/ name/tel/address/fax/email/


Dr hab. n. med. Jacek Rożniecki

Pełnomocnik ds. Współpracy Zagranicznej

Klinika Neurologii

Katedra Neurologii

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
042 677 66 94 Email: jacek.rozniecki@umed.lodz.pl
Koordynatorzy Wydziałowi /nazwisko/adres/tel. /fax/mail/

Departmental Co-ordinator name/tel/address/fax/email/
Wydział Farmaceutyczny

dr hab.n.biol. prof. nadzw. Wojciech Mielicki
profesor nadzwyczajny
tel. 426779129
e-mail: wojciech.mielicki@umed.lodz.pl
Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej

Międzywydziałowa Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej


90-151 Łódź ul. Muszyńskiego 1 tel. 042 677 91 27
Wydział Lekarski

dr hab. n.med. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz
adiunkt
tel. 042 678 18 00 w 212
e-mail: piotr.bialasiewicz@umed.lodz.pl
Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
Międzywydziałowa Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 6/8 tel: 422725660, 426790035 wew. 214


dr n.med. Krzysztof Kaczmarek
asystent
telefon: 42 66 44 304

e-mail: krzysztof.kaczmarek@umed.lodz.pl

Klinika Elektrokardiologii

Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii

CSW CKD, 251 Pomorska St.

92-213 LodzWydział Lekarsko-Wojskowy

Prof. Dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Prodziekan ds. Dydaktyki Wydz. Wojskowo-Lekarskiego - Dziekanat Wydziału Wojskowo – Lekarskiego

90-647 Łódź, pl. Hallera 1 Tel. 422725037

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii


Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 telefon: (042) 639 35 71, 639 35 70, 639 35 72, 639 35 74

e-mail: dariusz.moczulski@umed.lodz.pl

Kierunek Fizjoterapii

dr hab. n.med.prof. nadzw. Elżbieta Miller

profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora hab.

Kierownik Zakładu Medycyny Fizykalnej - Zakład Medycyny Fizykalnej

e-mail: elzbieta.dorota.miller[at]umed.lodz.pl

Zakład Medycyny Fizykalnej

Katedra Rehabilitacji

90-647 Łódź, Plac Hallera 1

telefon: 42 6393112Oddział Stomatologiczny

dr hab. n. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek
adiunkt
e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl
Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
92-213 Łódź ul. Pomorska 251 tel. 042 675 75 40
Oddziale Pielęgniarstwa i Położnictwa:
dr hab. n. o zdrowiu Ewa Borowiak

adiunkt posiadający stopień doktora hab.

e-mail: ewa.borowiak@umed.lodz.pl

Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi

Katedra Nauczania Pielęgniarstwa

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 58

telefon: 42 678 87 53
dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska

wykładowca

e-mail: dorota.kilanska@umed.lodz.pl

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie

Katedra Nauczania Pielęgniarstwa

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 58

telefon: 42 678 87 53
dr n.med. Bogusława Rudnicka

wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

e-mail: boguslawa.rudnicka@umed.lodz.pl

Zakład Położnictwa Praktycznego

II Katedra Ginekologii i Położnictwa

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 58

telefon: 42 678 87 53
Dział Współpracy Zagranicznej

Foreign Affairs Office 90-647 Lodz ,Hallera Square 1,

Contact persons:
Aleksandra Karaś, aleksandra.karas@umed.lodz.pl +48 +42 272 51 55

Wojciech Dyniak, wojciech.dyniak@umed.lodz.pl +48 +42 272 51 56Po otrzymaniu stypendium lub prawa do wyjazdu bez stypendium na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS pojawią się formalności związane z wyjazdem:Etap I-szy obejmuje przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i wysłanie ich do uczelni zagranicznej

Nominacja
Dział Współpracy Zagranicznej wysyła do uczelni zagranicznej oficjalną nominację z danymi studenta ( Imię, nazwisko, kierunek studiów, adres, mail, okres pobytu). Uczelnia zagraniczna powinna skontaktować się ze studentem przesyłając informację o procedurze aplikacyjnej, dokumentach do wypełnienia i terminie, w którym należy złożyć dokumenty aplikacyjne. Należy wtedy postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
Procedura aplikacyjna

Studenci we własnym zakresie powinni ( nie czekając na informację z uczelni zagranicznej):


 1. poszukać informacji o procedurze aplikacyjnej na stronach inetrnetowych uczelni, do której zamierzają wyjechać. linki do uczelni zagranicznych są w Wykazie umów bilateralnych na rok akademicki 2015/2016

http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=nauka&mn=erasmus_dopobrania2

Większość uczelni zagranicznych wymaga korzystania z ich własnych formularzy aplikacyjnych,

niektóre uczelnie wymagają rejestracji on-line Jeśli uczelnia nie posiada własnych formularzy należy

skorzystać z formularzy Uniwersytetu Medycznego (dostępne w: Dokumenty do pobrania).


Należy zwrócić uwagę na termin przyjmowania dokumentów /złożenia aplikacji on-line (Deadline) Jeśli dokumenty dotrą do uczelni po terminie, uczelnia może odmówić ich przyjęcia.
Każda uczelnia ustala własne terminy, rodzaj dokumentów i sposób ich przesłania. Zazwyczaj uczelnie wymagają wypełnienia (czytelnie, najlepiej na komputerze lub pismem drukowanym) wydrukowania, podpisania przez koordynatorów i wysłania na adres uczelni zagranicznej. Application Form


 1. Learning Agreement dokument zawierający uzgodnione treści kształcenia podpisany przez studenta, koordynatora wydziałowego Programu Erasmus Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz koordynatora wydziałowego uczelni zagranicznej w 3 egzemplarzach. Uzgodniony program powinien być wart 30 punktów ECTS dla wyjazdu semestralnego i 60 punktów ECTS dla wyjazdu rocznego. W roku 2015/2016 będziemy honorować oba wzory Learning Agreement for Studies aktualny i poprzedzający.

 2. Accomodation Form (wniosek o zakwaterowanie ),
 1. Transcript of Record (wykaz przedmiotów wraz z ocenami podpisywany przez Dziekana/Prodziekana właściwego wydziału : np. Wydział Lekarski wydaje Kartę Przebiegu Studiów; Wydział Wojskowo-Lekarski Przebieg Studiów w j. polskim - jeśli uczelnia wymaga dokumentu tłumaczonego na angielski/niemiecki to proszę przetłumaczyć otrzymaną/y Karta Przebiegu Studiów/ Przebieg Studiów i dać do podpisu właściwemu Dziekanowi/Prodziekanowi.
 1. kopii paszportu/dowodu, zdjęcia etc.
 1. Niektóre uczelnie wymagają potwierdzenia znajomości języka – jeśli student nie ma oficjalnego certyfikatu, a zdawał egzamin kwalifikacyjny – Centrum Nauczania Języków Obcych wystawi odpowiedni dokument.


Dokumenty wypełniaj czytelnym pismem, najlepiej drukowanymi literami

Studenci samodzielnie wysyłają dokumentację do uczelni zagranicznych. Proszę pamiętać o zrobieniu kopii wysyłanych dokumentów ( zwłaszcza kopii Learning Agreement).


Uczelnie zagraniczne w ciągu kilku tygodni po otrzymaniu dokumentacji przesyłają studentowi list akceptacyjny (Letter of Acceptance) na adres wskazany w formularzu aplikacyjnym wraz z pakietem powitalnych ( info . o rozkładzie roku akademickiego, zakwaterowaniu, kosztach utrzymania etc.).

Kopię listu akceptacyjnego musisz dostarczyć do Działu Współpracy Zagranicznej UM a oryginał zabierasz ze sobą za granicę.Etap 2-gi: podpisanie umowy finansowej
Po otrzymaniu listu akceptacyjnego i podpisanego przez uczelnię zagraniczną Learning Agreement /Learning Agreement For Studies studentowi pozostaje:


 1. złożenie w Dziale Współpracy Zagranicznej podpisanego przez koordynatorów obu uczelni Learning Agreement For Studies (oryginał nie kopię lub skan)
 1. złożenie Karty zaliczeń ( Recognition Sheet) w Biurze ds. Współpracy Zagranicznej będącej pismem do Prodziekana ds. Dydaktyki o zgodę na wyjazd i akceptację uzgodnionego w Learning Agreement programu nauczania. Z Prodziekanem ustalasz szczegóły dotyczące zaliczenia realizowanego za granicą programu i sposobów zaliczenia zajęć z przedmiotów, których nie będziesz realizował podczas pobytu za granicą. Na życzenie prodziekanów utrzymaliśmy Kartę zaliczeń jako obowiązkową również w roku akademickim 2015/2016
 1. złożenie w Dziale Współpracy Zagranicznej dokumentu Dane o rachunku bankowym stypendysty Programu Erasmus 2015/2016 z nazwą banku i numerem konta, na które przelane będzie stypendium
 1. dostarczenie do Działu Współpracy Zagranicznej kopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ( zaświadczenia do Wojewódzkiego Funduszu Zdrowia wystawiamy „od ręki” w Dziale na Hallera 1)
 1. podpisanie Umowy finansowej z UM przed otrzymaniem stypendium (ok. 2/3 tygodnie przed wyjazdem w Dziale Współpracy Zagranicznej PL. Hallera 1 , pokój nr 225 umowy dla wyjeżdżających na 1-szy semestr i na cały rok podpisywać będziemy od września 2015 w biurze DzWZ Pl. Hallera 1, pokój 225. Ci studenci, którzy będą wyjeżdżać W SIERPNIU otrzymają umowy na mail kontaktowy (pod warunkiem złożenia w Dziale Współpracy Zagranicznej wszystkich wymaganych dokumentów). Po podpisaniu 2 egzemplarzy umowy powinny być przesłane pocztą na adres Działu Współpracy Zagranicznej, 90-647 Łódź ,Pl. Hallera1, pokój 225
 1. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności każdy student (za wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym) jest zobowiązany do wypełnienia testu biegłości językowej (Uniwersytet Medyczny umożliwi studentowi dostęp do narzędzia testu językowego on-line). Wynik testu nie ma wpływu na wyjazd studenta do uczelni partnerskiej. Pozytywny wynik testu uprawnia studenta do udziału w kursie językowym on-line. Uniwersytet Medyczny przydzieli studentowi licencję na kurs on-line. Udział w kursie nie jest obowiązkowy. Student, któremu przyznano licencję na kurs językowy on-line będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej.


 1. po przyjeździe do uczelni zagranicznej w International Relations Office powinien być przedstawiony do podpisu dokument o przybyciu do uczelni zagranicznej (Certification of Arrival) i podpisany wysłany do Działu Współpracy Zagranicznej (pocztą mailową skan dokumentu i pocztą oryginał).
 1. Uniwersytet Medyczny przeleje pieniądze na konto wskazane w Oświadczeniu o koncie bankowym zgodnie z zawartymi w Umowie finansowej ustaleniami w przeciągu 2 tygodni od otrzymania potwierdzonego dokumentu o przybyciu.


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODRÓŻY
Studenci zakwalifikowani na studia/praktykę w ramach programu Erasmus+, mogą otrzymać następujące świadczenia:

A. Stypendium – pokrywające dodatkowe koszty utrzymania związane z pobytem w uczelni partnerskiej - finansowane z funduszy programu Erasmus

B. Dofinansowanie kosztów podróży do kwoty 700 PLN (podróż w obie strony) – finansowane z funduszy Uniwersytetu Medycznego – wybranym środkiem lokomocji

Dofinansowanie kosztów podróży odbywa się na podstawie zakupionych biletów (lotniczych, autobusowych, kolejowych ) lub zwrotu za przejazd samochodem do i z miejscowości, w której znajduje się uczelnia partnerska/instytucja w której odbywana jest praktyka, w terminach zgodnych z rozpoczęciem i zakończeniem studiów/praktyki w tej uczelni. Dofinansowanie obejmuje rzeczywiste koszty podróży do kwoty 700 PLN w obie strony – jeśli koszty podróży przekraczają 700 PLN - student pokrywa różnicę z własnych środków; jeśli koszty są niższe np. wyniosą 400 PLN – student otrzyma zwrot 400 PLN.Zwrot za bilet :
a)Bilety Lotnicze, Autobusowe oraz Kolejowe

Studenci ubiegający się o dofinansowanie zobowiązani są sami wykupić bilety na wybrany przez siebie środek lokomocji na dojazd na studia/praktykę w dowolnym biurze lub przez Internet z następującym zastrzeżeniem: faktura (oryginał) za bilet powinna zostać wystawiona na studenta – osobę której niniejszy bilet dotyczy. Następnie student powinien przedstawić powyższą fakturę w Dziale Współpracy Zagranicznej Pl. Hallera 1 p.225 w celu uzyskania dofinansowania do kwoty 700zł.

W przypadku biletu rejsowego poprosimy o przedstawienie wydruku elektronicznego biletu wraz z wydrukiem rezerwacji biletu – jeśli podróż odbywa się autobusem Jeśli Biuro Podróży nie wystawia faktur, to fakt ten musi być odnotowany na piśmie (może być mail z Biura Podróży, w którym będzie zakupiony bilet do pracownika Dziale Współpracy Zagranicznej)

Jeśli podróż odbywa się koleją i bilet został zakupiony w kasie dworca kolejowego prosimy o przedłożenie Biletu Kolejowego. Jeśli bilet został kupiony przez internet, to zwrot będzie możliwy tylko na podstawie fakturyhttp://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/bilet/internet/instrukcja-obslugi-systemu-e-ic.html
b)W przypadku przejazdu samochodem prywatnym:

Częściowy zwrot kosztów (do kwoty 700 PLN w obie strony) nastąpi po złożeniu w Dziale Współpracy Zagranicznej UM, Pl. Hallera 1:

Wypełnionego formularza „ewidencja przebiegu pojazdu” ( w załączniku)

Oraz Dokumentu Confirmation of Arrival podpisanego przez uczelnię/instytucję przyjmującą.


PRZEKRACZANIE GRANICY I LEGALIZACJA POBYTU
Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Nie zniknie jednak kontrola naszych obywateli wjeżdżających do pozostałych krajów UE i EOG. Polacy podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. 
W odniesieniu do Szwajcarii, która nie jest członkiem UE ani EOG, dokumentem uprawniającym obywateli RP do wjazdu na obszar państwa pozostaje wyłącznie paszport. Pobyt dłuższy niż 90 dni wymaga uzyskania wizy w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie.

 

Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem.Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnię przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do 1 roku i przedłużane na kolejne lata studiów.

Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

http://www.msz.gov.pl/
LECZENIE
Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.  

 

W niektórych krajach EKUZ przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/ue/.

 

W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot. 

Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych.

 

Informacja o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Każdy ze stypendystów i uczestników programu ERASMUS powinien załatwić przed wyjazdem zaświadczenie, że jest uprawniony do leczenia we własnym kraju z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Takim dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Decyzją Prezesa NFZ możliwe jest złożenie wniosku o EKUZ w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ, a nie tylko w Oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.


Ubiegający się o Kartę powinien posiadać: • zaświadczenie wydane przez Uczelnię wysyłającą. Zaświadczenie takie uczestnikom programu ERASMUS wystawia w Dział Wymiany Międzynarodowej

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny . Dokumenty te wystawia zakład pracy rodzica, który zgłosił członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Szczegółowe informacje na temat EKUZ znajdują się na stronie:

http://www.nfz.gov.pl

http://www.nfz-lodz.pl

Stypendium Programu ERASMUS nie finansuje całości kosztów utrzymania za granicą. Zgodnie z założeniami Programu studia na uczelni partnerskiej są bezpłatne a stypendium ma pokryć różnicę w kosztach utrzymania. Średni koszt utrzymania za granicą wynosi ok. 500-700 Euro/miesiąc. Stąd konieczność wykorzystania własnych środków finansowych. Stypendia socjalne i motywacyjne przyznane studentowi na Uniwersytecie Medycznym są wypłacane podczas okresu studiów za granicą.

Drogi studencie/studentko

Potraktuj przygotowania do wyjazdu poważnie.


Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w Biurze ds. Współpracy Zagranicznej i u koordynatorów programu Erasmus znajdziesz życzliwą pomoc.
Dział Współpracy Zagranicznej

90-647 Łódź, PL. Hallera 1, pokój nr 22542 272 51 56


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość