Strona główna

Informator wup w krakowie do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia po pracy zagranicą


Pobieranie 69.66 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar69.66 Kb.INFORMATOR WUP W KRAKOWIE
DO WNIOSKU


O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU Z TYTUŁU BEZROBOCIA PO PRACY ZAGRANICĄ

(*przydatne informacje, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o ustalenie prawa do zasiłku)

Jeżeli pracowałeś(aś) na terenie innego państwa UE/EOG i Szwajcarii i starasz się o zasiłek z tytułu bezrobocia, masz prawo do zaliczenia okresów zatrudnienia, ubezpieczenia oraz samozatrudnienia, spełnionych na terenie innego Państwa Członkowskiego na zasadach Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (KSZS).
Pamiętaj !

 • Co do zasady o zasiłek na zasadach KSZS należy starać się W PAŃSTWIE OSTATNIEGO ZATRUDNIENIA ! (za kraj zatrudnienia uznaje się kraj gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie z tytułu bezrobocia - nie koniecznie miejsce wykonywania pracy !).

 • Jeżeli nie spełniłeś warunków do otrzymania zasiłku w kraju, w którym ostatnio pracowałeś i powróciłeś do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy zagranicą będzie ustalane na podstawie polskiego ustawodawstwa w drodze WYJĄTKU, tj. w przypadku, gdy ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie był spełniony w Polsce, ale według kryteriów określonych w art. 11 rozporządzenia 987/2009 – podczas pracy zagranicą posiadałeś miejsce zamieszkania w Polsce.

Elementy służące ustaleniu miejsca zamieszkania (art. 11 rozporządzenia 987/2009) to ogólna ocena wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych przypadkach:

a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich;

 1. b) sytuację danej osoby, w tym:

 2. (i) charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę;

  1. (ii) jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne;

  2. (iii) prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym;

  3. (iv) w przypadku studentów – źródło ich dochodu;

  4. (v) jej sytuację mieszkaniową, zwłaszcza informację, czy sytuacja ta ma charakter stały;

 3. (vi) państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.


Pamiętaj !

 • Ustalenie zwykłego miejsca zamieszkania podczas pracy za granicą następuje na podstawie Załącznika Nr 1 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia po pracy za granicą. Brak tego załącznika lub jego niekompletne uzupełnienie uniemożliwi zaliczenie okresów pracy za granicą przy ustalaniu prawa do zasiłku !

 • Załącznik Nr 1 do wniosku powinien zostać uzupełniony tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy ostatni okres zatrudnienia/ubezpieczenia był spełniony na terenie innego Państwa Członkowskiego niż Polska !


Pamiętaj !

 • Żeby udokumentować okresy zatrudnienia/ubezpieczenia na zasadach KSZS musisz posiadać urzędowy dokument potwierdzający ten fakt. Dokumentem urzędowym pozwalającym na zaliczenie okresów zatrudnienia/ubezpieczenia na terenie każdego Państwa Członkowskiego jest dokument PD U1 (Portable Document U1) lub Zaświadczenie E301.
 • Aby uzyskać powyższy dokument należy zwrócić się do właściwej instytucji ds. bezrobocia kraju na terenie którego świadczyło się pracę !


WAŻNE:

Jeżeli nie posiadasz dokumentu PD U1 (Zaświadczenia E301) WUP w Krakowie, może pomóc Ci w uzyskaniu stosownego dokumentu. W tym celu należy dołączyć dokumentację dotyczącą zatrudnienia oraz odprowadzanych składek (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, rozliczenie podatkowe). Poniższa tabela pomoże Ci w skompletowaniu odpowiednich dokumentów.

Pamiętaj !

 • Brak dokumentacji dotyczącej zatrudnienia może skutkować odmową wydania przez zagraniczną instytucję właściwą urzędowego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i ubezpieczenie !

 • Wymiana informacji i dokumentacji między WUP w Krakowie a właściwą instytucją zagraniczną następuje jedynie w drodze sformalizowanej. Wszystkie złożone przez ciebie dokumenty wraz z odpowiednim wnioskiem WUP w Krakowie prześle do zagranicznej instytucji właściwej. Okres oczekiwania na wydanie stosownego dokumentu może trwać nawet kilka miesięcy (średnio 3 - 6 miesięcy).

 • W związku z powyższym postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia prawa do zasiłku z zaliczeniem pracy za granicą zostanie przedłużone do czasu uzyskania w/w dokumentu. W przypadku braku informacji zwrotnej z instytucji zagranicznej WUP w Krakowie będzie interweniował w Twojej sprawie.


Dokumenty pomocne przy wniosku o wystawienie Dokumentu PD U1/Zaświadczenia E301

KRAJ

WYMAGANE DOKUMENTY I INNE UWAGI

Adres

AUSTRIA

Arbeitsbescheinigung (Austriackie zaświadczenie o zatrudnieniu),

ARBEITSMARKTSERWICE OSTERREICH EWR VERBINDUNGSST

TREUSTRASSE 35-43

1200 WIEN

BELGIA

Dokument C4 (informacja o zwolnieniu) lub umowy o pracę

Office National de l’Emploi (ONEM)

Boulevard de l’Empereur 7

B-1000 Bruxelles 1


BUŁGARIA

http://www.nssi.bg/en/eusscoordination

Национален осигурителен  институт, София

Alexander Stambiliiski bld. 62-64

1303 Sofia

CYPR

Cypryjski numer ubezpieczenia (CSI)

Ministry of Labour and Social Insurance, Department of Social Insurance Services

Byron Avenue 7

CY1465 Nicosia

CZECHY

świadectwo pracy „potvrzeni o zamestnani” lub „zapoctovy list”

Úřad práce České republiky, Generální ředitelství

Karlovo nast. 1359/1

128 01 Praha 2 - Nové Město

DANIA

duński numer Pesel (CPR- nummer) oraz świadectwo pracy

STYRELSEN FOR FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING

NJALSGADE 72C

2300 KOBENHAVN S

sfr@str.dk

ESTONIA

świadectwa pracy – zaświadczenie od pracodawcy,
umowa o pracę,
rozliczenie podatkowe, itp.


Tööturuamet Labour Market Board

Luha Street 16

10129 Tallinn

FINLANDIA

Numer ubezpieczenia KELA / Umowa o pracę, świadectwa pracy itp.

Kansaneläkelaitos (KELA) International Affairs Office

Valimotie 1b, P.O. Box 78

FI-00381 Helsinki

FRANCJA

(Uwaga: Potwierdzenie może nastąpić wyłącznie


w przypadku kompletu dokumentów)

Kopia czytelnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Kopia 4 ostatnich pasków wypłat od każdego z pracodawców

Zaświadczenie dla Urzędu Pracy (Pole Emploi) wydanego przez każdego z pracodawców (dawniej zaświadczenie Assedic)

Kopia świadectwa pracy (certificat de travail) od każdego z pracodawcówKopia umowy o pracę (contrat de travail) od każdego z pracodawców

Pole Emploi Services Dèlègation Missions Nationales

TSA 10107

CEDEX 9 Nanterre

GRECJA

umowa o pracę, numer ubezpieczenia IKA, numer AFM

Organismos Apascholoseos Ergatikou Dynamikoy (OAED)

OAED Ethnikis Antistasis 8 str.

GR-17456 Alimos

HISZPANIA

numer ubezpieczenia społecznego (Numero de afiliacion),

świadectwa pracy (zestawienie dni roboczych - dot. pracy sezonowej)

Servicio Público de Empleo Estatal

Calle Condesa de Venadito 9

28027 Madrid

HOLANDIA

Numer Sofi / BSN(burgrservicenummer)

UWV Afdeling WW Groep Verdragen

Postbus 86

7550 AB Hengelo

IRLANDIA

Dokumenty P45/P60, Numer PPS

Department of Social and Family Affairs, EU Records

Inner Relief Road, Buncrana

Co. Donegal


ISLANDIA

świadectwa pracy – zaświadczenie od pracodawcy,
umowa o pracę,
rozliczenie podatkowe, itp.


Vinnumálastofnun

Hafnarhúsinu vio Tryggvagötu

Reykjavík 150

LICHTENSTEIN

świadectwa pracy – zaświadczenie od pracodawcy,
umowa o pracę,
rozliczenie podatkowe, itp.


Amt für Volkswirtschaft (AVW)

Gerberweg 5, Postfach 684

9490 Vaduz

LITWA

numer ubezpieczenia SODRA oraz numer identyfikacyjny

Lithuanian Labour Exchange

Geležinio Vilko str. 3A

LT-03131 Vilnius

LUKSEMBURG

świadectwo pracy od każdego z pracodawców

ADMINISTRATION DE L`EMPLOI

RUE BENDER 10

L1229 LUXEMBOURG

ŁOTWA

mailto: vsaa@vsaa.lv

Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra (VSAA)

Lāčplēša iela 70 a

LV-1011 Riga

MALTA

świadectwa pracy – zaświadczenie od pracodawcy,
umowa o pracę,
rozliczenie podatkowe, itp.


Dipartiment tas-Sigurta Socjali

Triq I-Ordinanza 38

CMR 02 MT-Valletta

NIEMCY

Arbeitsbechenigung - świadectwo pracy

nazwa i niemiecki adres pracodawcy

miejsce zamieszkania w Niemczech


Bundesagentur für Arbeit Zentrale

Regensburger Str. 100

90478 Nürnberg

NORWEGIA

NAV 04-02.05 wniosekNAV 04-02.03 „BEKREFTELSE PÅ ANSETTELSESFORHOLD„ dotyczący okresu zatrudnienia. Dokument ma być wypełniony przez norweskiego pracodawcę lub zarządcę

informacja o dochodach i odliczeniach „Lønns- og trekkoppgaver”

pierwszy i ostatni payslip od każdego z pracodawców

kopia umowy o pracę

Zestawienie czasu pracy jeżeli zatrudnienie polegało na zatrudnieniu godzinowym lub przez agencje


NAV EØS Dagpenger

Postuttak E

2201 Kongsvinger

PORTUGALIA

Dane osobe, portugalski numer ubezpieczenia

Direcçao-General de Segurança Social

Largo do Rata no 1

1269-144 Lisboa

RUMUNIA

świadectwo pracy,

dokument rejestracyjny wydany przez ORI (Rumuński urząd do sp. pracowników migrujących)Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)

Str. Avalanşei nr. 20-22 sect. 4

040303 Bucureşti

SŁOWACJA

świadectwo pracy "potvrdenie o zamestnani"

Sociálna poisťovňa

Ulica 29. augusta 8-10

813 63 BRATISLAVA

SŁOWENIA

świadectwa pracy – zaświadczenie od pracodawcy,
umowa o pracę,
rozliczenie podatkowe, itp.


Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Rožna dolina, Cesta IX/ 6

1000 Ljubljana

SZWAJCARIA

świadectwa pracy – zaświadczenie od pracodawcy,
umowa o pracę,
rozliczenie podatkowe, itp.


State Secretariat for Economic Affairs SECO

Effingerstrasse 31

CH-3003 Bern

SZWECJA

szwedzki numer Pesel (personnummer) (10 cyfr),
informacje o przynależności do Kasy Ubezpieczeń na wypadek bezrobocia


Arbetslöshetskassan Alfa

827 82 Ljusdal

Sweden

WĘGRY


Ostatni adres na terenie Węgier, dokument poświadczający prawo do zasiłku "Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához", w przypadku samozatrudnienia dokument „Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/vállalkozói tevékenység megszüntetéséről”


Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Kálvária tér 7

1089 Budapest

WIELKA BRYTANIA

Numer ubezpieczenia - NINo,

dokumenty P45, P60

formularz CA3916

GIBLARTAR: formularz INS 69, poświadczenie pracy od pracodawcy (Certificate of sernice)

Department for Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre

Tyneview Park

NE98 1BA Newcastle Upon Tyne

WŁOCHY

numer ubezpieczenia społecznego (Codice fiscale)

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Via Ciro il Grande 21

00144 Roma

Pamiętaj !

 • Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy pod warunkiem, że został udokumentowany okres uprawniający do zasiłku co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji.

 • Za dzień udokumentowania okresu uprawniającego do zasiłku należy uznać:

 • dzień złożenia przez bezrobotnego dokumentu urzędowego (U1 lub zaświadczenia E301);

 • złożenie dokumentacji przez bezrobotnego, na podstawie której zagraniczna instytucja właściwa potwierdziła okresy zatrudnienia i ubezpieczenia.

 • Wysokość zasiłku uzależniona jest od łącznego stażu pracy bezrobotnego i wynosi:

 • 80% zasiłku, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat;

 • 100% zasiłku, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi więcej niż 5 lat ale mniej niż 20 lat;

 • 120% zasiłku, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat.;

 • Jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem przez pracownika lub na mocy porozumienia stron (chyba, że porozumienie stron nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania), zasiłek przysługuje po okresie 90 dni liczonych od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

 • Zasady przyznawania zasiłku zostały określone ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r..o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) – Rozdział 15 Świadczenia dla bezrobotnych.

Uwaga !
Więcej informacji dotyczących zasiłków dla osób bezrobotnych na zasadach Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego możesz znaleźć pod adresem internetowym:
http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/zasilki-dla-osob-bezrobotnych-w-ue


lub pod numerem telefonu: +48 12 424 78 73
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość