Strona główna

Informatycznych


Pobieranie 108.4 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar108.4 Kb.


OFERTA


SZKOLEŃ

INFORMATYCZNYCH 1. Podstawy obsługi komputera 3

 2. Komputer w biurze 4

 3. Internet bez tajemnic 5

 4. MS Word – Pierwsze kroki 6

 5. MS Word – Profesjonalne przygotowanie tekstów 7

 6. MS Word – Praca grupowa, współtworzenie profesjonalnych dokumentów 8

 7. MS Excel – Poziom podstawowy 9

 8. MS Excel – Poziom zaawansowany 10

 9. MS Excel – Profesjonalna analiza i prezentacja danych 12

 10. MS Excel – Tabele i wykresy przestawne 14

 11. MS Excel – Programowanie w VBA 16

 12. MS Access – Poziom podstawowy 17

 13. MS Access – Poziom zaawansowany 18

 14. MS Access – Tworzenie zaawansowanych systemów bazodanowych z użyciem VBA 20

 15. MS PowerPoint – Profesjonalne prezentacje 21

 16. MS Outlook – Obsługa biura 22

 17. Lotus Notes – Poziom podstawowy 24

Podstawy obsługi komputera

Kod szkolenia:


PC01

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób o znikomej lub zerowej wiedzy z dziedziny komputerów.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


21 godzin (3 dni)

Tematy zajęć:


 1. Konfiguracja komputera

  • Podłączanie monitora, klawiatury i myszy

  • Zarządzanie kontami i hasłami

  • Włączanie komputera i logowanie się do systemu Windows

  • Korzystanie z myszy

  • Ustawianie hasła systemu Windows

  • Tworzenie dodatkowych kont użytkowników

  • Przełączanie kont użytkowników

  • Ustawianie rozmiaru ekranu (rozdzielczości)

 2. Poruszanie się po pulpicie systemu Windows

  • Dostosowywanie paska Szybkiego uruchamiania

  • Wyszukuj pliki za pomocą programu Eksplorator Windows

  • Tworzenie skrótu do pliku lub folderu

  • Uruchamianie programów

 3. Praca z plikami i folderami

  • Jak system Windows organizuje dane

  • Wyszukuj i otwieraj pliki oraz foldery za pomocą programu Eksplorator Windows

  • Tworzenie nowego folderu

  • Zmień nazwę pliku lub folderu

  • Wyszukiwanie pliku

  • Kopiowanie pliku lub folderu

  • Przenoszenie plików lub folderów

  • Tworzenie skompresowanego pliku lub folderu

  • Usuwanie plików lub folderów

 4. Praca z drukarkami i skanerami

  • Instalacja drukarki

  • Ustaw preferencje drukowania

  • Drukowanie pliku

  • Instalacja skanera

  • Modyfikowanie ustawień skanera

 5. Zabawa i wykonywanie zadań za pomocą oprogramowania

  • Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu Word

  • Praca z liczbami i finansami (Excel)

  • Wykorzystywanie pełnego potencjału filmów i obrazów cyfrowych

  • Słuchanie muzyki

 6. Poznawanie Internetu

  • Podstawy Internetu

  • Przeglądanie Internetu za pomocą przeglądarki Internet Explorer

  • Utrzymywanie kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej

  • Łączenie się z ludźmi w sieciPolecane kursy uzupełniające:


 1. MS Excel – poziom podstawowy (Excel01)

 2. MS Word – Pierwsze kroki (Word01)

 3. MS Outlook – Obsługa biura (Outlook01)

 4. Internet bez tajemnic (Internet01)

Komputer w biurze

Kod szkolenia:


Komp02

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób które chcą pełniej wykorzystywać możliwości komputera w pracy.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


21 godzin (3 dni)

Tematy zajęć:


 1. Bezpieczeństwo komputera oraz danych użytkownika

  • Polityka bezpieczeństwa

  • Zasady bezawaryjnej pracy

  • Co robić, by komputer zawsze był sprawny?

  • Odzyskiwanie danych i naprawa plików

  • Usuwanie błędów systemu Windows

  • Konfigurowanie i optymalizacja Windows

  • Nieodwracalne usuwanie danych

 2. Grafika w firmie

  • Projektowanie wizytówki i papieru firmowego

 3. Komunikacja

  • Poczta elektroniczna (email)

  • Gadu-Gadu

  • Skype

 4. WWW

  • Sieć. Wyszukiwanie informacji i komunikacja

  • Bezpieczeństwo w internecie

 5. Word

  • Jak rozplanowywać dokumenty?

  • Minimalizowanie skutków awarii

  • Grupowa praca nad dokumentami

  • Import, eksport i konwersja dokumentów

  • Tworzenie dokumentów w formacie PDF

 6. Excel

  • Poznawanie struktury arkusza kalkulacyjnego

  • Otwieranie arkusza kalkulacyjnego i wprowadzanie tekstu

  • Formatowanie liczb

  • Stosowanie autoformatów w komórkach

  • Wykonywanie prostych obliczeń

  • Korzystanie z funkcji Autouzupełnienia

  • Wstawianie wykresu

Polecane kursy uzupełniające:


 1. MS Excel – Poziom podstawowy (Excel01)

 2. MS Word – Pierwsze kroki (Word01)

 3. Internet bez tajemnic (Internet01)

Internet bez tajemnic

Kod szkolenia:


Internet01

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznać dogłębnie zakamarki Internetu.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


14 godzin (2 dni)

Tematy zajęć:


 1. Historia i rozwój internetu

 2. Dostęp do Internetu

  • Metody dostępu do sieci

  • Zabezpieczenia przed włamaniem po stronie użytkownika

 3. Sieci bezprzewodowe

  • Zabezpieczanie sieci bezprzewodowych

  • Dostępne metody łamania zabezpieczeń

 4. Ochrona

  • Typy zagrożeń w sieci

  • Programy do zabezpieczeń i ochrony prywatności

  • Zasady bezpiecznego korzystanie z sieci

 5. Plusy i minusy podstawowych przeglądarek

  • Microsoft Internet Explorer

  • Mozilla Firefox

  • Opera

  • Chrom

 6. Google.pl

  • Zaawansowane wyszukiwanie danych

  • Narzędzia Google (poczta, monitoring stron, Earth, Dock, itp.)

  • Bezpieczeństwo i prywatność w sieci

  • Google jako największy szpieg w Internecie

 7. Sieci P2P

  • Użytkowanie i konfiguracja

  • Bezpieczeństwo

  • Legalność pobieranych utworów, filmów i oprogramowania z sieci

 8. Komunikacja

  • Omówienie dostępnych metod komunikacji

  • Portale społecznościowe i idące z nimi zagrożenie poufności

  • Zabezpieczanie kanałów komunikacji przed podsłuchem

 9. Zarabianie w Internecie

  • Omówienie systemów partnerskich

  • Google AdSense

  • Allegro.pl

  • Bankier.pl

  • Sklepy internetowe

MS Word – Pierwsze kroki

Kod szkolenia:


Word01

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać sposób tworzenia dokumentów w programie MS Word od podstaw.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


14 godzin (2 dni)

Tematy zajęć:


 1. Wiadomości podstawowe

  • uruchomienie programu MS Word

  • elementy ekranu programu Word

  • tworzenie dokumentu w edytorze Word

  • wprowadzanie tekstu

  • zapisanie dokumentu w postaci pliku

  • zakończenie pracy

  • otwieranie dokumentów

  • nanoszenie poprawek w napisanym tekście

  • drukowanie dokumentu

 2. Podstawowe operacje blokowe

  • zaznaczanie tekstu

  • wycinanie, kopiowanie, wklejanie

 3. Formatowanie

  • formatowanie tekstu, akapitu, dokumentu

  • formatowanie tekstu

  • formatowanie akapitu

  • formatowanie dokumentu

  • autoformatowanie tekstu w trakcie pisania i po wpisaniu tekstu

 4. Wstawianie gotowych elementów w tekście

  • autotekst

  • autokorekta

  • data i godzina

  • symbole i znaki specjalne

  • koniec strony

  • nagłówek i stopka

  • numer strony

  • zakładka

 5. Tabulatory

 6. Tabele

  • rysowanie tabel

  • rysowanie automatyczne

  • rysowanie ręczne

 7. Grafika

  • wstawianie rysunków

  • formatowanie rysunku

 8. Korzystanie z pomocy

 9. Dodawanie i usuwanie poleceń na paskach narzędzi

 10. Zmiana ustawień standardowych związanych z poznanymi poleceniamiPolecane kursy uzupełniające:


 1. MS Word – Profesjonalne przygotowanie tekstów (Word02)

 2. MS Word – Praca grupowa, współtworzenie profesjonalnych dokumentów (Word03)

MS Word – Profesjonalne przygotowanie tekstów

Kod szkolenia:


Word02

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zapoznać się ze wszystkimi możliwościami programu MS Word aby móc biegle nim władać.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Znajomość środowiska MS Windows.

Podstawowa znajomość programu MS Word.


Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


14 godzin (2 dni)

Tematy zajęć:


 1. Podstawowe czynności

  • tworzenie nowych dokumentów, edycja, zapisywanie, ochrona

  • tworzenie dokumentów z szablonów, tworzenie szablonów

 2. Spersonalizowane środowiska pracy

  • tworzenie i modyfikacja pasków narzędziowych, przycisków oraz menu

  • konfiguracja widoku okna aplikacji.

 3. Praca z tekstem

  • formatowanie, wykorzystywanie numeracji i punktacji, style, automalarza

  • formatowanie stron i sekcji, podział strony

  • tworzenie i edycja tabel

  • sprawdzanie poprawności ortograficznej i gramatycznej, słowniki użytkownika, tezaurus, automatyzacja wpisów

 4. Wstawianie obiektów i elementów specjalnych

  • elementy specjalne

  • autotekst i autouzupełnianie

  • wstawianie grafiki, pól tekstowych i diagramów oraz wykresów

  • obsługa edytora równań

 5. Praca nad rozbudowanym tekstem

  • budowanie konspektu

  • tworzeni automatycznych spisów treści, ilustracji i tabel.

 6. Korespondencja seryjna

  • tworzenie bazy danych do korespondencji

  • adresowanie kopert i pism

  • tworzenie arkuszy z etykietami

 7. Praca w grupie

  • tworzenie różnych wersji dokumentu

  • śledzenie zmian i udostępnianie dokumentu

  • tworzenie formularzy

 8. Przygotowanie do druku

  • drukowanie dokumentów, podgląd wydruku,

  • wstawianie nagłówka i stopki

  • właściwości drukarek

Kursy poprzedzające:


 1. MS Word – pierwsze kroki (Word01)

MS Word – Praca grupowa, współtworzenie profesjonalnych dokumentów

Kod szkolenia:


Word03

Grupa docelowa:


Celem szkolenia jest nabycie umiejętności współtworzenia dokumentów oraz

wykorzystanie narzędzi do dystrybucji dokumentów.


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Znajomość środowiska MS Windows.

Podstawowa znajomość programu MS Word (Szkolenie Word01).


Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


7 godzin (1 dni)

Tematy zajęć:


 1. W współtworzenie długich dokumentów

  • tworzenie struktury dokumentu przy użyciu widoku konspektu

  • wstawienie przypisów, zakładek i odsyłaczy, indeksów i spisów

  • podział dokumentu na dokument główny i dokumenty podrzędne

  • udostępnianie dokumentów podrzędnych innym osobom oraz ich

  • aktualizacja w dokumencie głównym.

 2. Redagowanie dokumentu

  • naniesienie zmian w dokumencie

  • śledzenie zmian w dokumencie: akceptacja lub odrzucenie zmian

  • zabezpieczanie dokumentu

  • tworzenie wielu wersji dokumentu.

 3. Wykorzystywanie funkcji do porównania i scalanie dokumentów

 4. Mailing dokumentów

  • dokument główny

  • tworzenie własnej bazy danych oraz wykorzystywanie gotowej

  • filtrowanie bazy danych.

Kursy poprzedzające:


 1. MS Word – pierwsze kroki (Word01)

 2. MS Word – profesjonalne przygotowanie tekstów (Word02)

MS Excel – Poziom podstawowy

Kod szkolenia:


Excel01

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zapoznać się z możliwościami programu MS Excel oraz nauczyć się biegle poruszać po programie.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Znajomość środowiska MS Windows.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


14 godzin (2 dni)

Tematy zajęć:


 1. Zapoznanie z pojęciami i środowiskiem programu Excel

  • elementy okna programu Microsoft Excel

  • korzystanie z Pomocy

  • zapisywanie pliku

  • poruszanie się po skoroszycie

  • dostosowywanie podstawowych elementów środowiska MS Excel

 2. Podstawowe operacje na danych

  • wprowadzanie i edytowanie danych tekstowych i liczbowych

  • kopiowanie i przenoszenie danych

 3. Formatowanie

  • wykorzystanie autoformatowania

  • formatowanie liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe

  • obramowanie i cieniowanie komórek

  • zmiana koloru i położenia tekstu

 4. Formuły i funkcje w programie Excel

  • wykorzystanie podstawowych funkcji MS Excel

  • zagadnienia budowania, edycji i kopiowania formuł

  • omówienie wszystkich trybów adresowania

  • wykorzystanie wybranych funkcji wbudowanych Excela

  • analiza formuł (Inspekcja)

 5. Operacje na listach danych

  • podstawowe zasady pracy z listami danych

  • sortowanie

  • filtrowanie danych przy wykorzystaniu autofiltru.

 6. Operacje na danych

  • wypełnianie komórek seriami danych

  • operacje na arkuszach

  • dodawanie i edycja komentarzy.

 7. Wykresy i grafika

  • korzystanie z Kreatora wykresów

  • modyfikowanie wykresów.

 8. Ustawienia strony i przygotowanie dokumentu do wydruku

  • formatowanie i podział stron do wydruku

  • tworzenie nagłówka i stopki

  • podgląd i drukowanie zawartości arkusza.

Polecane kursy uzupełniające:


 1. MS Excel – Poziom zaawansowany (Excel02)

 2. MS Excel – Programowanie w VBA (Excel05)


MS Excel – Poziom zaawansowany

Kod szkolenia:


Excel02

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją znajomość Excela i jednocześnie poznać zaawansowane elementy programu.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Znajomość środowiska MS Windows.

Podstawowa znajomość pracy z MS Excel.


Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


21 godzin (3 dni)

Tematy zajęć:


 1. Formuły i funkcje w programie Excel

  • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane

  • tworzenie funkcji złożonych

  • wprowadzenie do formuł tablicowych

  • przypisywanie i wykorzystywanie nazw zakresów komórek

  • tworzenie formuł do zastosowań finansowych

  • praca z datami i czasem

 2. Organizacja i ochrona informacji

  • ochrona arkuszy i skoroszytów

  • zabezpieczanie plików

  • tworzenie własnych szablonów

  • zaawansowane sprawdzanie poprawności

 3. Zaawansowane formatowanie

  • formatowanie warunkowe

  • tworzenie własnych formatów

  • formatowanie dat i czasu

 4. Analiza danych

  • wybrane funkcje Excela

  • scenariusze

  • analiza danych przy użyciu Szukaj wyniku i Solver

  • wykresy niestandardowe

 5. Zarządzanie danymi

  • łączenie i konsolidacja arkuszy

  • tworzenie i stosowanie konspektów

  • zaawansowane sortowanie danych

  • zaawansowane filtrowanie danych

  • sumy pośrednie (częściowe)

  • analiza informacji za pomocą funkcji baz danych

  • obiekt Lista

 6. Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych

  • import plików tekstowych

  • dzielenie kolumny danych na wiele kolumn

  • pobieranie danych zewnętrznych baz danych

  • wymiana danych pomiędzy MS Excel i MS Access

  • pobieranie danych z stron internetowych

 7. Tabele przestawne

  • przegląd pól raportu tabeli przestawnej

  • tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych

  • zmiana układu tabeli przestawnej

  • filtrowanie pola

  • zmiana typu obliczeń pola danych

  • grupowanie elementów danych tabeli przestawnej

  • wprowadzanie dodatkowego obliczenia do obszaru danych

  • dodawanie pola obliczeniowego

  • dodawanie elementu obliczeniowego

Kursy poprzedzające:


1. MS Excel – Poziom podstawowy(Excel01)

Polecane kursy uzupełniające:


1. MS Excel – Profesjonalna analiza i prezentacja danych (Excel03)

2. MS Excel – Tabele i wykresy przestawne (Excel04)

3. MS Excel – Programowanie w VBA(Excel05)

MS Excel – Profesjonalna analiza i prezentacja danych

Kod szkolenia:


Excel03

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą tworzyć profesjonalne raporty oparte na tabelach przestawnych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Znajomość środowiska MS Windows.

Podstawowa znajomość programu MS Excel.


Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


21 godzin (3 dni)

Tematy zajęć:


 1. Podstawowe informacje o programie Excel

  • możliwości analizowania danych w excelu

  • tworzenie i modyfikowanie zakresów nazw

  • tworzenie własnych formatów liczbowych

  • zastosowanie opcji autoformatowanie w arkuszu kalkulacyjnym

  • tworzenie szablonu użytkownika

  • ochrona arkuszy

 2. Porządkowanie danych w arkuszu

  • tworzenie listy danych

  • tworzenie niestandardowych porządków sortowania

  • konsolidowanie danych

  • tworzenie konspektów

 3. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

  • stosowanie formatowania warunkowego

  • podsumowywanie danych przy użyciu sum częściowych

  • filtrowanie listy danych oraz tworzenie niestandardowego filtru

  • tworzenie scenariuszy

  • sprawdzanie poprawności danych

 4. Tworzenie formuł

  • edytowanie formuł

  • szacowanie formuły

  • używanie narzędzia solver do otrzymywania określonych wartości argumentów

  • tworzenie formuły warunkowej

  • korzystanie z tabeli danych do rozwiązywania formuł

  • śledzenie błędów wykonywania formuł

  • wyszukiwanie wartości

 5. Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych

  • łączenie danych pochodzących z innych programów windows

  • importowanie pliku tekstowego

  • dzielenie kolumny danych na wiele kolumn

  • tworzenie kwerendy sieci web

  • importowanie tabeli bazy danych

 6. Sporządzanie wykresów danych

  • podstawowe informacje o wykresach

  • zmiana typu wykresu

  • tworzenie niestandardowych typów wykresów

  • formatowanie zaawansowane wykresów

  • dodawanie linii trendu

  • tworzenie kombinacji wykresów

 7. Korzystanie z raportów tabel przestawnych

  • podstawowe informacje o tabelach przestawnych

  • przegląd pól raportu tabeli przestawnej

  • tworzenie raportu tabeli przestawnej z listy danych

  • zmiana układu tabeli przestawnej

  • filtrowanie pola

  • zmiana typu obliczeń pola danych

  • grupowanie elementów danych tabeli przestawnej

  • wprowadzanie dodatkowego obliczenia do obszaru danych

  • dodawanie pola obliczeniowego

  • dodawanie elementu obliczeniowego

  • pobieranie wartości z raportu tabeli przestawnej

 8. Tworzenie wykresów przestawnych

  • sporządzanie wykresu przestawnego z informacji pobranych z zewnętrznej bazy

  • zmiana układu wykresu przestawnego

  • zmiana typu wykresu przestawnego

  • filtrowanie pola wykresu przestawnego

  • grupowanie elementów pola wykresu przestawnego

  • dodawanie tabeli danych do wykresu przestawnego

 9. Używanie dodatku Analiza danych

  • instalowanie dodatków do programu excel

  • używanie narzędzia kreator sum warunkowych

  • przeprowadzanie analiz wartości wariancji dla listy danych (anova)

  • znajdowanie korelacji pomiędzy dwoma zestawami danych

  • określanie kowariancji pomiędzy dwoma zbiorami danych

  • tworzenie statystyk opisowych

  • porównywanie wariancji w dwóch grupach danych

  • obliczanie średniej ruchomej

  • określanie rangi i percentylu

Kursy poprzedzające:


 1. MS Excel – Poziom podstawowy(Excel01)

 2. MS Excel – Poziom zaawansowany(Excel02)

Polecane kursy uzupełniające:


 1. MS Excel – Tabele i wykresy przestawne(Excel04)

 2. MS Excel – Programowanie w VBA(Excel05)

MS Excel – Tabele i wykresy przestawne

Kod szkolenia:


Excel04

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób chcących maksymalnie wykorzystać możliwości tabel i wykresów przestanych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Znajomość środowiska MS Windows.

Podstawowa znajomość pracy z MS Excel.


Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


7 godzin (1 dzień)

Tematy zajęć:


 1. Tworzenie tabeli przestawnej

  • Przygotowanie danych arkusza

  • Tworzenie listy dla raportu tabeli przestawnej

  • Tworzenie prostej tabeli przestawnej przy użyciu listy Excela

  • Modyfikowanie wyglądu tabeli przestawnej

  • Tworzenie wykresu na podstawie danych tabeli przestawnej

  • Zamiana zawartości tabeli przestawnej na zwykłe dane

  • Sortowanie danych tabeli

  • Przemieszczanie pozycji wiersza lub kolumny

  • Grupowanie wartości datowych i liczbowych

  • Rozgrupowanie wartości

  • Modyfikowanie układu obszaru strony

 2. Dostosowywanie pól tabeli przestawnej

  • Zmiana nazwy pola

  • Formatowanie komórki

  • Formatowanie warunkowe

  • Wyświetlanie pozycji pozbawionych danych

 3. Przeprowadzanie obliczeń w tabeli przestawnej

  • Modyfikowanie obliczeń podsumowujących tabeli przestawnej

  • Wyświetlanie dla pola wielu sum częściowych

 4. Definiowanie niestandardowych obliczeń tabel przestawnych

  • Ograniczenia niestandardowych obliczeń

  • Wstawianie niestandardowego pola obliczeniowego

  • Wstawianie niestandardowej pozycji obliczeniowej

  • Modyfikowanie niestandardowego obliczenia

  • Zmiana kolejności rozwiązywania pozycji obliczeniowych

 5. Tworzenie wykresu przestawnego

  • Ograniczenia wykresu przestawnego

  • Tworzenie wykresu przestawnego przy użyciu tabeli przestawnej

  • Tworzenie wykresu przestawnego obok tabeli przestawnej

  • Modyfikowanie wyglądu

  • Drukowanie wykresu przestawnego

 6. Tworzenie bardziej zaawansowanych tabel przestawnych

  • Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu wielu skonsolidowanych zakresów

  • Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu istniejącej tabeli

  • Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu danych zewnętrznych

  • Definiowanie serwerowego pola strony

  • Ustawianie opcji danych zewnętrznych

  • Eksportowanie danych tabeli przestawnej z pliku HTML do Excela

  • Zmniejszanie rozmiaru skoroszytów tabel przestawnych

  • Zastosowanie w formule wartości tabeli przestawnej


Kursy poprzedzające:


 1. MS Excel – Poziom podstawowy (Excel01)

 2. MS Excel – Poziom zaawansowany (Excel02)

 3. MS Excel – Profesjonalna analiza i prezentacja danych (Excel03)

Polecane kursy uzupełniające:


 1. MS Excel – Programowanie w VBA(Excel05)

MS Excel – Programowanie w VBA

Kod szkolenia:


Excel05

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają poznać podstawy

programowania VBA w MS Excel.


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Dobra znajomość MS Excel.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


28 godzin (4 dni)

Tematy zajęć:


 1. W s t e p

  • dostosowywanie środowiska pracy programisty MS Excel

  • narzędzia z paska Visual Basic

  • podstawowe zasady bezpieczeństwa - poziom zabezpieczeń, komunikaty ostrzegawcze, makrowirusy

  • zasady tworzenie makr przy pomocy nagrywania

  • lokalizacja i dostępność makra (procedury VBA)

  • główne elementy okna edytora VBA

  • edycja zarejestrowanego makra

  • wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu

  • praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych lokalnych i innymi narzędziami programisty

 2. Podstawy Visual Basic for Applications

  • zasady tworzenia procedur

  • zasada dostępności procedur

  • zmienne - definiowanie i ich cechy

  • zasięg zmiennych

  • definicja pojęć: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja

 3. Rozszerzanie możliwości Visual Basic for Applications

  • sterowanie przebiegiem programu

  • konstrukcje warunkowe

  • pętle

  • przekazywanie parametrów

 4. Obsługa błędów

  • błędy składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne

  • ignorowanie błędów

  • własna obsługa błędów

 5. Procedury zdarzeń

  • skoroszytu i arkusza

  • formularza.

 6. Funkcje w MS Excel

  • tworzenie własnych funkcji

  • wykorzystywanie wbudowanych funkcji przy tworzeniu własnych.

 7. Manipulowanie obiektami MS Excel z poziomu VBA

  • biblioteka obiektów MS Excel

  • różne sposoby nauki obiektów

  • przykłady posługiwania się najważniejszym obiektem MS Excel – obiektem Range (operacje na komórkach i zakresach danych).

 8. Tworzenie własnych aplikacji

  • automatyczne importowanie, uzupełnianie danych

  • zarządzanie listami danych, arkuszami, skoroszytami z poziomu VBA (opcjonalnie)

  • automatyczne tworzenie wielu wykresów (opcjonalnie)

  • automatyczne tworzenie i odświeżanie tabel przestawnych (opcjonalnie - tylko Excel XP lub nowszy).

Kursy poprzedzające:


1. MS Excel – Poziom zaawansowany (Excel02)

MS Access – Poziom podstawowy

Kod szkolenia:


Access01

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zapoznać się z możliwościami programu MS Access i swobodnie poruszać się po bazach danych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Znajomość środowiska MS Windows.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


14 godzin (2 dni)

Cena:


600 PLN

Tematy zajęć:


1.Wprowadzenie pojęcia bazy danych

 1. tabele jako kontener dla danych

 2. zasady budowania tabel - i, ii, iii postać normalna

 3. pozostałe obiekty bazy danych w programie access 2003: formularze, kwerendy, raporty

2.Typy danych w projekcie tabeli

 1. maski wprowadzania w projekcie tabeli

 2. pozostałe właściwości tabeli i pól tabeli

 3. budowa wyrażeń przy pomocy Generatora wyrażeń

 4. definiowanie wartości domyślnej wprowadzanej automatycznie do pola pole edycji z listą wyboru

 5. definiowanie wartości domyślnej w widoku „projekt” tabeli

3.Zapytania (kwerendy)

 1. parametry zapytań – kryteria opcjonalne

 2. podsumowania

 3. porządek sortowania

4.Relacje i zapytania oparte na kilku tabelach

 1. relacja jeden-do-wielu

 2. relacja wiele-do-wielu

 3. relacja jeden-do-jednego

 4. definiowanie relacji

 5. zapytania funkcjonalne

 6. zapytania usuwające

 7. usuwanie rekordów z jednej tabeli lub tabel związanych relacją jeden-do-jednego

 8. zapytanie aktualizujące grupowa zmiana rekordów za pomocą zapytania aktualizującego

 9. zapytanie dołączające

 10. zapytanie tworząca tabelę

5.Formularze

 1. tworzenie formularza

 2. poruszanie się po formularzu

 3. podformularze

6.Raporty

 1. tworzenie raportu

 2. modyfikacja projektu raportu

 3. ręczne tworzenie raportu

Polecane kursy uzupełniające:


1.MS Access – poziom zaawansowany (Access02)

2.MS Access – tworzenie zaawansowanych systemów bazodanowych z użyciem VBA (Access03)


MS Access – Poziom zaawansowany

Kod szkolenia:


Access02

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedze w zakresie tworzenia

profesjonalnych aplikacji bazodanowych.


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Podstawowa znajomość pakietu MS Office i MS Access.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


28 godzin (4 dni)

Cena:


1400 PLN

Tematy zajęć:


 1. Tabele i pola

  • tworzenie indeksów i ich zastosowania

  • reguły sprawdzania poprawności w tabelach

  • tworzenie list wartości

  • tworzenie pól wyszukiwania

  • tworzenie i używanie typu danych obiekt ole

 2. Zapytania

  • zapytania z operatorem union

  • tworzenie zapytań krzyżowych

  • funkcje logiczne, daty, tekstowe, konwersji, agregujące

  • odnajdowanie duplikatów i rekordów niedopasowanych

 3. Formularze

  • tworzenie podformularze

  • wyświetlanie podsumowań

  • otwieranie podformularzy w nowym oknie

  • ustalanie wartości domyślnych kontrolek

  • zmiana widoków formularza

 4. Raportowanie

  • numeracja rekordów w grupach

  • tworzenie raportów wielokolumnowych

  • tworzenie szablonów raportów

  • tworzenie własnych kontrolek "label"

 5. Wykresy

  • tworzenie wykresów

  • osadzanie wykresów w formularzach i raportach

  • edycja i modyfikacja wykresów

 6. Tworzenie Panelów Przełączania

 7. Eksport i import danych

  • eksportowanie tabel i zapytań

  • eksportowanie raportów jako migawki (snapshot)

  • eksportowanie raportów do microsoft word

  • importowanie danych z innych baz danych

  • import plików tekstowych (csv)

  • importowanie arkuszy excela

  • łączenie tabel z innych baz danych

 8. Model relacyjny oraz integralność bazy

  • klucze obce i sposoby zachowanie spójności

  • kaskadowe usuwanie i aktualizacja rekordów pokrewnych

  • sposoby łączenia tabel

  • łączenia wewnętrzne, zewnętrzne prawe i lewe

  • łączenie tabel bez klauzuli "join"

  • testowanie integralności

 9. Narzędzia oraz konserwacja bazy danych

  • kompaktowanie i naprawianie bazy danych

  • kopie zapasowe i ich przywracanie

  • database documenter

  • replikacja bazy danych

  • synchronizacja

  • wyświetlanie zależności między obiektami

 10. Opcje Uruchamiania

Kursy poprzedzające:


 1. MS Access – Poziom podstawowy (Access01)

Polecane kursy uzupełniające:


 1. MS Access – Tworzenie zaawansowanych systemów bazodanowych z użyciem VBA (Access03)

MS Access – Tworzenie zaawansowanych systemów bazodanowych z użyciem VBA

Kod szkolenia:


Access03

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedze w zakresie

programowania MS Access oraz wymiany danych pomiędzy aplikacjami MS Office.


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Uczestnictwo w kursie Access02 lub równoważna wiedza.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


28 godzin (4 dni)

Tematy zajęć:


 1. Wstęp

  • główne elementy okna edytora VBA

  • Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu

  • praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych lokalnych i innymi narzędziami programisty.

 2. Podstawy Visual Basic for Applications

  • zasady tworzenia procedur

  • zasada dostępności procedur

  • zmienne - definiowanie i ich cechy

  • zasięg zmiennych

  • definicja pojęć: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja.

 3. Rozszerzanie możliwości Visual Basic for Applications

  • sterowanie przebiegiem programu

  • konstrukcje warunkowe

  • pętle

  • przekazywanie parametrów.

 4. Obsługa błędów

  • błędy składniowe, kompilacji, logiczne, wykonania

  • ignorowanie błędów

  • własna obsługa błędów.

 5. Zasady programowania z użyciem obiektów

  • wprowadzenie do terminologii programowania obiektowego

  • definiowanie zmiennych reprezentujących obiekty i kolekcje

  • praca z wybranymi obiektami i kolekcjami obiektów.

 6. Praca na zestawach rekordów

  • dodawanie, wyszukiwanie, usuwanie i edycja danych z użyciem obiektu Recordset (DAO lub ADO)

  • Zastosowanie składni SQL do operowania na zestawach rekordów w bazach MS Access.

Kursy poprzedzające:


 1. MS Access – Poziom podstawowy (Access01)

 2. MS Access – Poziom zaawansowany (Access02)

MS PowerPoint – Profesjonalne prezentacje

Kod szkolenia:


Power01

Grupa docelowa:


Szkolenie przeznaczone dla menedżerów, kierowników projektów, konsultantów,

handlowców, specjalistów marketingu, wykładowców i trenerów.


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Podstawowa znajomość systemu Windows 98/2000/XP, znajomość podstawowej

obsługi MS Word.


Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


14 godzin (2 dni)

Tematy zajęć:


 1. Na co zwracamy uwagę przygotowując prezentacje (miejsce, infrastruktura, sprzęt, grupy odbiorców, komunikacja werbalna i niewerbalna)

 2. Tworzenie nowej prezentacji (kreator, szablon, import konspektu prezentacji MS Word, domyślne lokalizacje zapisywanych prezentacji i szablonów, wyszukiwanie plików w folderach lokalnych i sieciowych)

 3. Definiowanie własnego szablonu (wzorzec, typy wzorców, opracowywanie czcionki, stopka, formatowanie)

 4. Wykorzystanie multimedialnych elementów w prezentacji (osadzanie w prezentacji plików graficznych, dźwiękowych oraz video, kompresja plików multimedialnych, tworzenie własnych rysunków, diagramów, schematów organizacyjnych)

 5. Prezentowanie informacji za pomocą wykresów i tabel (budowanie i formatowanie, osadzanie wykresów i tabel pochodzących z innych aplikacji)

 6. Animowanie obiektów (wprowadzanie efektów specjalnych, synchronizacja animacji)

 7. Tworzenie hiperłączy

 8. Drukowanie prezentacji oraz materiałów informacyjnych

 9. Praca z gotowa prezentacja (przygotowywanie i typy pokazów, narzędzia prelegenta, planowanie czasowe prezentacji, prezentacja przenośna)

MS Outlook – Obsługa biura

Kod szkolenia:


Outlook01

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zapoznać się z możliwościami programu MS Excel oraz nauczyć się biegle poruszać po programie.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:


Znajomość środowiska MS Windows.

Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


7 godzin (1 dni)

Tematy zajęć:


 1. Prezentacja programu OUTLOOK

  • uruchomienie programu

  • zawartość głównego okna programu

  • zasady zapisywania danych

  • system pomocy

 2. Podstawowe operacje

  • rejestrowanie terminów

  • rejestrowanie zadań

  • rejestrowanie kontaktów

  • wysyłanie wiadomości

 3. Kalendarz

  • formularz terminów

  • przeglądanie terminów

  • ułatwienia w przeglądaniu kalendarza

 4. Zadania

  • formularz zadań

  • zadania cykliczne

  • widoki rejestru zadań

 5. Kontakty

  • formularz kontaktów

  • widoki kontaktów

 6. Dzienniki i notatki

  • konfigurowanie Dziennika

  • widoki Dziennika

  • rejestrowanie zdarzeń w Dzienniku

  • sporządzanie i kopiowanie notatek

 7. Zarządzanie informacjami

  • otwieranie formularzy

  • kopiowanie i przenoszenie elementów

  • kategorie elementów

  • znajdowanie elementów

  • zapisywanie elementów

  • gospodarowanie folderami

  • usuwanie elementów i folderów

  • poufność danych

 8. Konfigurowanie Outlooka

  • polecenie Narzędzia – Opcje

  • kształtowanie widoku folderów

  • definiowanie nowych widoków

 9. Poczta elektroniczna

  • dodawanie usługi pocztowej

  • przygotowywanie, wysyłanie i odbieranie wiadomości

  • sposoby redagowania wiadomości

 10. Specjalne narzędzia i funkcje Outlooka

  • książki adresowe

  • drukowanie

  • praca w sieci

  • Outlook na komputerze przenośnym

Polecane kursy uzupełniające:


 1. MS Word – Profesjonalne przygotowanie tekstów (Word02)

Lotus Notes – Poziom podstawowy

Kod szkolenia:


Lotus01

Grupa docelowa:


Kurs przeznaczony jest zarówno dla początkujących użytkowników programu Lotus Notes jak

i osób które już pracują w tym środowisku.


Metoda szkolenia:


wykład + warsztaty

Czas trwania:


7 godzin (1 dzień)

Tematy zajęć:


 1. Rozpoczęcie pracy

  • elementy programu Lotus Notes

  • nowe funkcje

 2. Poczta elektroniczna

  • tworzenie wiadomości

  • odczytywanie poczty i sprawdzanie nowych wiadomości

  • konfiguracja zasad, na jakich program Notes sprawdza nowe wiadomości

  • wysyłanie wiadomości

  • przywracanie wiadomości

  • odpowiadanie na wiadomość

  • zarządzanie pocztą

   • wyszukiwanie wiadomości

   • oznaczanie wiadomości do śledzenia

   • tworzenie i korzystanie z papeterii

   • zarządzanie spamem

   • filtrowanie nowych wiadomości e-mail przy użyciu reguł

   • konfigurowanie agenta nieobecności

  • archiwizacja wiadomości pocztowych

 1. Kalendarz i czynności do wykonania

  • zmiana sposobu wyświetlania kalendarza

  • tworzenie pozycji kalendarza

  • ustawienia harmonogramu czasu wolnego

  • planowanie konferencji lub ogłoszenia zdarzenia

  • udzielanie odpowiedzi na zaproszenie na konferencję

  • tworzenie kalendarza grupy

  • tworzenie pozycji czynności do wykonania

  • otwieranie kalendarza lub listy zadań innej osoby

  • delegowanie dostępu do własnej poczty, kalendarza, listy zadań do wykonania oraz listy kontaktów

  • delegowanie dostępu do informacji dotyczących harmonogramu użytkownika

  • importowanie i eksportowanie kalendarzy

 2. Kontakty

  • zarządzanie plikami kontaktów

  • dodawanie kontaktów

  • dodawanie grup do kontaktów

  • otwieranie kontaktów innego użytkownika

  • synchronizowanie kontaktów

  • importowanie i eksportowanie kontaktów jako plików wizytówek (vCards)

 3. Korzystanie z programu Notes w trybie offline

  • tworzenie kopii działającej w trybie bez połączenia (repliki)

  • dostosowywanie repliki

  • replikowanie w tle

 4. Skróty klawiaturowe

 5. Drukowanie

  • drukowanie dokumentów

  • drukowanie widoku

  • tworzenie nagłówków i stopek do drukowania


C
Strona |
opyright © „Profesja” Centrum Edukacyjne www.profesja-szkolenia.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość