Strona główna

Informatyka Specjalność Grafika Komputerowa i Multimedia


Pobieranie 44.1 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar44.1 Kb.

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku InformatykaSpecjalność Grafika Komputerowa i Multimedia
Lp.
Przedmiot
Pytanie

1.

Technologia przekazu multimedialnego

Jakie korzyści daje wprowadzenie telewizji cyfrowej zamiast telewizji analogowej?
 

Porównać zalety i wady stosowanych obecnie wyświetlaczy (przetworników syntezy obrazu).

3.

 

Jaka jest zasada działania oraz zastosowanie przetworników CCD?

4.

 

W jaki sposób jest realizowana współczesna technika przekazu satelitarnego?

5.

Zarządzanie projektem informatycznym

Omów fazy zarządzania projektem i zidentyfikuj niezbędne zasoby.

6.
Przedstaw hierarchię w zespole realizującym projekt i opisz zadania menadżera projektu. Na czym polega planowanie szczegółowe i harmonogram czasowy w procesie zarządzania projektem?

7.
Przedstaw metodę ścieżki krytycznej (CPM) dla prostych i złożonych projektów informatycznych.

8.
Typy projektów informatycznych i podstawowe aspekty (fazy) ich realizacji.

9.

Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe

Metody reprezentacji wiedzy.

10.

 

 Narzędzia do tworzenia systemów ekspertowych.

11.

 

 Architektura systemu ekspertowego.

12.

Geometria obliczeniowa

Podaj definicję simpleksu.

13.
Co to są współrzędne barycentryczne punktu?

14.
Podaj definicję trangularyzacji Delaunay’a.

15.
Co to są wielokąty Voronoi?

16.

Fizyka i fizjologia dźwięku

Drgania harmoniczne i anharmoniczne; tony, wielotony harmoniczne, tony kombinacyjne.

17.

 

Cechy dźwięku: wysokość, barwa, głośność ( także inne: „twardość”, „jasność”, „klarowność” itp.) oraz ich związek parametrami fizycznymi.

18.

 

Helmholtza teoria percepcji wysokości oraz wrażenia konsonansu i dysonansu.

19.

 

Pochodzenie i rodzaje skal muzycznych. Strój „naturalny” i równomiernie temperowany.

20.

 

Formy muzyki europejskiej i ich związek z fizycznymi własnościami dźwięku: organum,  polifonia imitacyjna (fuga, a interwał kwinty), forma okresowa, allegro sonatowe.

21.

Systemy CAx

Podać podział zadaniowy i klasyfikację najważniejszych systemów, technik i narządzi komputerowych stosowanych w zintegrowanym wytwarzaniu.

22.
Podać akronim i rozwinięcie standardu wymiany danych modelu produktu.

23.
Omów ideę modelowania za pomocą zorientowanych funkcjonalnie obiektów elementarnych (features).

24.
Omówić koncepcję projektowania współbieżnego i warunki efektywnego wdrożenia i rozwoju.

25.

Komputerowe przetwarzanie obrazu

Omówić kilka wybranych przekształceń bezkontekstowych obrazu.

26.
Typy i charakterystyka filtrów cyfrowych.

27.
Operacje morfologiczne.

28.
Kompresja obrazu – przykład kompresji stratnej i bezstratnej.

29.
Zapis barwy w obrazie cyfrowym.

30.
Binaryzacja (progowanie) obrazu – metody doboru progu.

31.
Histogram obrazu (operacje na histogramie).

32.

Modelowanie przestrzenne

Omówić reprezentacje brył trójwymiarowych.

33.
Omówić struktury danych w reprezentacjach siatek wielokątowych.

34.
Przedstawić zagadnienie ciągłości geometrycznej krzywych i powierzchni.

35.
Przedstawić znaczenie współrzędnych jednorodnych w przekształceniach trójwymiarowych.

36.

Komunikacja człowiek komputer (HCI)

Miary użyteczności (funkcjonalności) oprogramowania.

37.
Metody pozyskiwania danych o użytkownikach.

38.
Techniki modelowania działań użytkownika.

39.
Podstawowe problemy funkcjonalności oprogramowania (na przykładzie stron internetowych).

40.
Podstawowe zasady kompozycji.

41.

Rozproszone bazy danych

Omów architekturę bazy danych ORACLE.

42.
Mechanizm kursora - sposób użycia kursora, rodzaje, atrybuty kursora.

43.
Omów budowę programu PL/SQL oraz obsługę wyjątków.

44.
Czym są i do czego służą wyzwalacze? Omów rodzaje wyzwalaczy.

45.
Rozproszone bazy danych – budowa, wady, zalety, cechy rozproszonych baz danych.

46.

Wizualizacja i animacja komputerowa

Omówić precyzję obrazową i obiektową na przykładzie algorytmów wyznaczających obiekty widoczne.

47.
Przedstawić równanie oświetlenia w podejściu empirycznym.

48.
Przedstawić modele światła globalnego. Porównać model energetyczny i mapę fotonów.

49.
Podać przykłady zjawisk przestrzennych modelowanych przy pomocy tekstur.

50.

 

Omówić technikę animacji przy pomocy klatek kluczowych.
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2009


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość