Strona główna

Instalowana jest aktualizacja któregoś z programów do rozliczeń rocznych nie jest konieczna instalacja bde


Pobieranie 22.82 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.82 Kb.
Programy do rozliczeń rocznych (PIT-28, PIT-36,37) korzystają z oprogramowania do obsługi baz danych Borland Database Engine (BDE). Z tego oprogramowania korzysta również duża część tworzonego obecnie oprogramowania. Gdy na komputerze znajduje się działająca wersja któregoś z programów do rozliczeń rocznych oznacza to, że DBE jest już zainstalowany.


Gdy instalowana jest aktualizacja któregoś z programów do rozliczeń rocznych nie jest konieczna instalacja BDE. Została ona wgrana przy wcześniejszej instalacji.

Programy służące do rozliczenia ryczałtu oraz podatku dochodowego za rok 2007 informacje dotyczące położenia plików z danymi czerpią z rejestru Windows z kluczy:Klucz dla PIT-28/2007

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Elsoft\Ryczałt\Rok2007
Klucz dla PIT-36,37/2007

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Elsoft\Dochodowy\Rok2007

W powyższych kluczach pod nazwą Sciezka jest zapisana pełna ścieżka do danych.
Odpowiednie klucze i wpisy tworzone są podczas instalacji - w przypadku pracy jednostanowiskowej nie ma potrzeby niczego zmieniać.


W przypadku korzystania z programów w sieci komputerowej należy na każdej stacji roboczej w rejestrze Windows utworzyć odpowiedni dla danego programu klucz i wpisać ścieżkę dostępu do plików z danymi. W ścieżce należy podać nazwę komputera, na którym znajdują się dane.
Przykładowa ścieżka może wyglądać następująco:
\\Biuro\C\Program Files\Elsoft\PIT-28_07
gdzie:

Biuro – nazwa komputera, na którym znajdują się dane

C\Program Files\Elsoft\PIT-28_07 – udostępniony folder z danymi
Na wszystkich stacjach roboczych ścieżka musi być podana w tej samej postaci - najlepiej korzystać z zapisu podanego powyżej. W przypadku korzystania z mapowania dysków udostępniony zasób musi być określany na wszystkich stacjach tak samo, np. jako dysk G:
Powyższych ustawień można dokonać za pomocą programu Konfig dostępnego na stronie internetowej lub - w przypadku zaawansowanych użytkowników - za pomocą programu regedit będącego składnikiem Windows.

O
kno programu do konfiguracji ścieżki w programach do rozliczeń rocznychAby programy pracowały poprawnie w sieci konieczna jest konfiguracja w BDE foldera sieciowego (patrz: Ustawienie ścieżki do foldera sieciowego)


Programy oparte na BDE informacje dotyczące położenia plików z danymi mogą czerpać z tzw. aliasów. Aliasy dla programów PIT-28 i PIT-36,37 tworzone są automatycznie podczas instalacji programów.


Dla programu PIT-28 tworzony jest alias o nazwie Elsoft_Pit28_xx, w przypadku programu PIT-36,37 – Elsoft_Pity_xx (gdzie xx oznacza dwie ostatnie cyfry roku, którego dotyczy rozliczenie).


Rok rozliczenia

Alias PIT-28

Alias PIT-36,37

2006

Elsoft_Pit28_06

Elsoft_Pity_06

2005

Elsoft_Pit28_05

Elsoft_Pity_05

2004

Elsoft_Pit28_04

Elsoft_Pity_04

2003

Elsoft_Pit28_03

Elsoft_Pity_03

Do przeglądania informacji o istniejących aliasach, dodawania, edycji i ich usuwania służy aplikacja BDE Administrator, znajdująca się w Panelu Sterowania Windows. Uruchomienie tego programu powoduje wyświetlenie nazw wszystkich istniejących aliasów (zakładka Databases). Kliknięcie nazwy aliasu powoduje wyświetlenie w oknie po prawej stronie informacji konfiguracyjnych. Pozycja PATH określa gdzie znajdują się pliki, w których przechowywane są informacje wprowadzane w programie do rozliczeń rocznych (dane podatników i zawartość pitów). Przy domyślnej instalacji dla programu PIT-36,37/2003 będzie tam wpis: C:\Program Files\Elsoft\Pity2003.A
by możliwa była właściwa praca w sieci programów wykorzystujących DBE należy dokonać zmiany ustawień konfiguracyjnych BDE
. Komputer, który będzie pełnił rolę głównego komputera, na którym będą przechowywane dane - w niniejszym opisie będzie nazywany serwerem. Po zainstalowaniu programu do rozliczeń należy sprawdzić nazwę komputera, pod jaką występuje nasz serwer w sieci. Należy kliknąć ikonę Mój komputer prawym przyciskiem myszy, wybrać Właściwości i na odpowiedniej zakładce odczytać nazwę komputera. Np. niech nasz komputer główny (serwer) nazwa się Biuro. Następnie należy udostępnić dysk C: serwera. Po tej operacji należy zmienić przy pomocy BDE Administrator wpis w pozycji PATH wpisując ścieżkę do plików baz danych w formacie UNC (\\NazwaKomputera\NazwaUdzialu\Folder) np. \\Biuro\C\Pity2003 w zależności od nazwy udziału, wprowadzonego przez osobę konfigurującą dostęp. Wpis w pozycji PATH na wszystkich komputerach w sieci korzystających z danego programu (np. PIT-36,37) będzie taki sam.

Ustawienie ścieżki do foldera sieciowego

Oprócz ścieżki do danych, dla komputerów korzystających z BDE należy ustawić folder sieciowy gdzie będą tworzone pliki tymczasowe wspólne dla wszystkich użytkowników (m.in. tam pamiętane są informacje o blokadach rekordów – plik PDOXUSRS.NET). Ustawienia tego dokonuje się również w DBE (zakładka Configuration – Configuration/Drivers/Paradox – pozycja NET DIR). Np. gdy na serwerze zostanie utworzony folder C:\NetDir w pozycji NET DIR będzie wpis: \\Biuro\C\NetDir. Folder sieciowy jest ustawiany na wszystkich komputerach pracujących w sieci i korzystających z BDE. Domyślnie jest ustawiony na C:\, co oznacza pracę jednostanowiskową i przy pracy w sieci musi być zmieniony.


Należy tak ustawić prawa do plików w folderze sieciowym i w folderze, w którym znajdują się pliki z danymi aby użytkownik miał prawa do odczytu i zapisu w tych folderach.

Przykładowa instalacja:


Nazwa komputera, który pełni rolę serwera – Biuro

Nazwa foldera sieciowego – NetDir

Dysk C: - udostępniany jako C 1. Na każdym komputerze zainstalować program PIT-36,37/2003

 2. Na serwerze udostępnić dysk C

 3. Na każdym komputerze ustawić dla aliasu Elsoft_Pity_03 pozycję PATH: \\Biuro\C\Program Files\Elsoft\Pity2003

 4. Na każdym komputerze ustawić NET DIR: \\Biuro\C\NetDir

Przeniesienie danych z roku 2006 r. znajdujących się na innym komputerze, niż ten, na którym zainstalowano program do rozliczeń za 2007 r.

 1. Przenieść dane z 2006 r. za pomocą dyskietki lub CD do foldera na dysku, na którym jest zainstalowany program PIT-36,37/2007 (przy domyślnej instalacji dane z 2006 r. znajdują się w folderze C:\Program Files\Elsoft\Pity2006 – należy przekopiować całą zawartość foldera).

 2. Uruchomić BDE Administrator z Panelu Sterowania.

 3. Wybrać pozycje menu Object/New z listy rozwijanej wybrać pozycję STANDARD i kliknąć przycisk OK.

 4. Wpisać nazwę aliasu: Elsoft_Pity_06 (w miejsce proponowanej nazwy STANDARD1)

 5. W pozycji PATH wpisać ścieżkę do foldera, w którym znajdują się pliki z 2006 r.

 6. Zapisać zmiany przez kliknięcie przycisku z niebieską strzałką w prawo (Apply).

 7. Uruchomić program PIT-36,37/2007 i wczytać dane (dane z 2006 są pobierane na podstawie ścieżki ustawionej dla aliasu Elsoft_Pity_06).
Pliki zawierające wprowadzone przez użytkownika dane znajdują się w folderze, do którego został zainstalowany program. Są to pliki z rozszerzeniami .db, .mb, .px, .xg0, .yg0 (np. Podatnik.db, Podatnik.mb, ...). Ich nazwa odzwierciedla rodzaj przechowywanych w nich informacji (np. Pit36.db, Pit37.db). W przypadku dokonywania archiwizacji należy nagrać całą zawartość foldera, w którym znajdują się pliki. Plik Pity2007.exe jest programem, który działa na tych plikach.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość