Strona główna

Instrukcja systemu zarządzania jakośCIĄ iso: nowy uczeń w szkole


Pobieranie 10.46 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.46 Kb.

łącznik prostoliniowy 2


INSTRUKCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO: NOWY UCZEŃ W SZKOLE


Strona 1/2
Instrukcja przeznaczona głównie dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole w trakcie roku szkolnego
1. Wszystkie formalności związane z przyjęciem do szkoły należy załatwiać w Sekretariacie uczniowskim – pokój nr. 4.

2. Statut Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zsl.poznan.pl w zakładce Dla uczniów/dokumenty.

3. Przedmiotowy system oceniania – informacji udziela nauczyciel uczący danego przedmiotu.

4. Uczniów gimnazjum obowiązuje mundurek, który można nabyć w szkole (informacja u wychowawcy).

5. Wszystkich uczniów obowiązuje posiadanie karty szkolnej (identyfikator), która wydawana jest w sekretariacie uczniowskim za pośrednictwem wychowawcy.

6. Jeżeli uczeń wyraża chęć uczęszczania na zajęcia z religii należy wypełnić stosowną deklarację – druk dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla rodziców/dokumenty.

7. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny z funkcją dzienniczka dostępnego dla uczniów oraz rodziców. Login oraz hasło dostępu do dzienniczka otrzymuje uczeń oraz rodzic od wychowawcy klasy.

8. Plan lekcji jest umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniczku elektronicznym.

9. Każdy uczeń realizuje część zajęć z każdego przedmiotu (z wyjątkiem zajęć z wf) z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle. Konto na platformie i hasło dostępu tworzy administrator do którego należy się zgłosić za pośrednictwem wychowawcy.

10.Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach należy składać w sekretariacie uczniowskim na druku, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla rodziców/dokumenty.

11.Wniosek o zwolnienie ucznia z części zajęć w danym dniu należy składać w sekretariacie uczniowskim na druku, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla rodziców/dokumenty. Wniosek należy złożyć przed opuszczeniem szkoły po uprzednim zatwierdzeniu go przez wychowawcę lub jego asystenta a w przypadku ich nieobecności przez dyżurnego wicedyrektora.

12. Uczeń w przypadku niedyspozycji zdrowotnej ujawnionej podczas pobytu w szkole zgłasza się do gabinetu pielęgniarki (pokój nr 18) lub wicedyrektora dyżurnego.

13. Ewentualne zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego można uzyskać zgodnie ze stosowną procedurą po złożeniu do Dyrektora Szkoły odpowiednich wniosków. Procedura oraz druki wniosków dostępne w zakładce Dla Rodziców/dokumenty
14. Kto, gdzie w szkole?

Dyrektor Szkoły Jerzy Małecki – pokój nr 8

Wicedyrektor ds. dydaktycznych Jacek Gołuch – pokój nr 3

Wicedyrektor ds. wychowawczych Magdalena Jurczyk- Maciuszonek – pokój nr 5

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Damian Stolarski – pokój nr 6

Kierownik Laboratorium Danuta Juszczyk – pokój nr 2

Kierownik gospodarczy Alicja Krupa – pokój nr 13

Pedagog Marta Charaś, psycholog Marta Gołuch – pokój nr 14

Sekretariat uczniowski: Iwona Niemojewska, Ewa Burdajewicz – pokój nr 4

Księgowość : Beata Misiak, Alina Nowak – pokój nr 7

Pielęgniarka Danuta Wyczałek - pokój nr 18

Szkolne Centrum Edukacji Medialnej (biblioteka): Karina Kisiel, Monika Długa – sala nr 023

Doradca zawodowy Natalia Kęsek - pokój nr 05

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO Grzegorz Tomczak – pokój nr 05, pokój nauczycielski

Studio RTV: Krzysztof Lewandowski, Szymon Pluskota – sala 21

Sala gimnastyczna – sala nr 17

Pokój nauczycielski – pokój nr 110

Bufet szkolny (możliwość m.in. kupienia obiadu) – niski parter

Klub „Stajnia” (napoje, słodycze, przybory szkolne) – niski parter

Punkt usług kserograficznych – niski parter

łącznik prostoliniowy 1

Nr Certyfikatu GDK0400227Zespół Szkół Łączności w Poznaniu data edycji: 28.02.2014r.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość