Strona główna

Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji 10


Pobieranie 6.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.71 Kb.
Spis treści
Wprowadzenie 7
Dominik Drzazga Instrumenty zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wobec zagrożeń procesów suburbanizacji 10
Agnieszka Rzeńca Formy ochrony przyrody w obszarach metropolitalnych. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 33
Barbara Wycichowska Kształtowanie obszarów biologicznie czynnych metropolii miejskiej. Przykład Łodzi 52
Natalia Ratajczyk, Agnieszka Wolańska-Kamińska, Dominik Kopeć Problemy realizacji systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Łodzi 78
Wojciech Michalski Wyludniające się miasto – przykład Łodzi 98
Barbara Pawłowska Nowoczesne systemy transportu miejskiego krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju miast 112
Andrzej Kościołek, Zbigniew Skrobacki Monitorowanie przemieszczania się ludzi ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej w obszarze miasta Kielce 136
Katarzyna Sadowy Strategia wdrażania zrównoważonego rozwoju w wielkich osiedlach mieszkaniowych 154
Jadwiga Skrobacka Miejski system informacji przestrzennej jako narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem miast 173
Marcin Feltynowski Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiego 182
Monika Zarychta-Zadrożniak Przedsiębiorczość w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich 199
Lidia Kłos Rolnictwo ekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 220
Danuta Lipińska Infrastruktura jako czynnik rozwoju zrównoważonego wsi 241
Andrzej Pilichowski Wiedza lokalna, zarządcza i ekspercka w zrównoważonym rozwoju wsi 265
Nota o autorach 283


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość