Strona główna

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Historii


Pobieranie 44.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar44.13 Kb.
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

przy współpracy

z Uniwersytetem Przykarpackim imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Colloquia Russica

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Ruś w epoce najazdów mongolskich (1223-1480)”.

15-17 listopada 2012 roku, WarszawaProgram konferencji

14 XI 2012 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników.

Dzień I-15 XI (czwartek)sala im. J. Lelewela IH PAN, Rynek Starego Miasta 29/31.

8.00-9.00 – rejestracja uczestników konferencji

9.00-10.00 – słowa powitalne Dyrektora IH PAN dr hab. Wojciecha Kriegseisena, Dyrektora IH UW Prof. Dariusza Kołodziejczyka, Dyrektora SEW UW Jana Malickiego, Ambasadora Federacji Rosyjskiej Aleksandra Nikołaievicza Aleksieiewa, Prezesa KNHS UJ Dominika Kadzika, Redaktora Naczelnego „Mówią Wieki” Jarosława Krawczyka.

Prezentacja I i II tomu Colloquia Russica (dr Vitaliy Nagirnyy)

Moderator: mgr Andriy Zhyvachivskyy (IH PAN, Warszawa)

10.00-11.00 – wykład inauguracyjny: prof. Màrta Font (PTE, Pésc), Притягательность и отталкивание: латынская церковь и татарское влияние на Руси.

11.00-11.30 – przerwa.

11.30-13.00 – panel I:

Moderator: Prof. Marian Dygo (IH UW, Warszawa)

11.30-11.45 – Monika Kamińska (UJ, Kraków), Archeologiczne świadectwa najazdów mongolskich na miasta ruskie w XIII-XIV w.

11.45-12.00 – Adam Mesiarkin (UK, Bratysława), Mongolski najazd na Ruś w świetle kronik czeskich i węgierskich.

12.00-12.15 – Angelika Herucova (UK, Bratysława), Mentions of Rus' in primary sources for the Mongol invasion of the Hungarian Kingdom.

12.15-12.30 – Андрей Носенко (ПНУ, Iwano-Frankiwsk), Борьба за старейшинство в Северо-Восточной Руси на кануне монгольського нападения.

12.30-13.00 – dyskusja

13.00-14.30 – obiad

Moderator: Dominik Kadzik (UJ, Kraków)

14.30-16.00 – Ruś w badaniach genealogicznych. Debata naukowa z udziałem prof. Leontija Voytovycha (ЛНУ, Lwów), prof. Jana Tęgowskiego (UB, Białystok), dr. hab. Dariusza Dąbrowskiego (UKW, Bydgoszcz).

16.15-16.30 – przerwa

16.30- 17.30 – panel II:

Moderator: мгр Андрій Стасюк (ПНУ, Iwano-Frankiwsk).

16.30-16.45 – Игорь Иваськив (ПНУ, Iwano-Frankiwsk), Был ли Галич взят монголами в 1241 г.?

16.45-17.00 Владимир Стефанишин (ПНУ, Iwano-Frankiwsk), Восстановление власти Романовичей в Галицкой земле и на Волыни после монгольского нашествия.

17.00-17.15 – Владислав Войцицкий (ЧНУ, Czerniowce), Первый вызов Орде: политическая деятельность черниговского князя Михаила Всеволодовича в 1243–1246 гг.

17.15-17.30 – dyskusja

17.30-17.45 – przerwa

17.45- 19.00 – panel III:

Moderator: dr Vitaliy Nagirnyy (UJ, Kraków).

17.45-18.00 – Аристов Вадим (ИИУ НАНУ, Kijów), Князья на службе у Романовичей (к вопросу об истоках нового общественного устройства в Восточной Европе).

18.00-18.15 – Мария Лавренченко (ИС РАН, Moskwa), Об истоках традиции передачи вдовы и дочери под опеку брата в завещании волынского князя Владимирко Васильевича.

18.15-18.30 – Оксана Коминська (ЛНУ, Lwów), Торговля Тевтонского ордена с государством галицко-волынских Романовичей.

18.30-19.00 – dyskusja. Podsumowanie I dnia obrad.

20.00 – Program kulturalnyDzień II-16 XI (piątek) - sala im. J. Lelewela IH PAN, Rynek Starego Miasta 29/31.

9.00-10.00 – panel IV:

Moderator: mgr Adam Mesiarkin (UK, Bratysława).

9.00-9.15 – Viktor Adamović (MU, Brno), Rus in the Bohemian chronicles of the 13-14th centuries.

9.15-9.30 – Виталий Калиниченко (ЧНУ, Czerniowce), Арбалет на Руси: к вопросу о влиянии западноевропейского военного дела в ХIII – ХV вв.

9.30-9.45 – Elżbieta Cukier (UJ, Kraków), Bizantyńskie wzorce Psałterza Kijowskiego.

9.45-10.00 – dyskusja

10.00-10.15 – przerwa

10.15-11.15 – panel V:

Moderator: mgr Monika Kamińska

10.15-10.30 – Елена Тянина (МГУ, Moskwa), Элементы языческой культуры в Новгороде во второй половине XIII - XIV вв. (по археологическим данным).

10.30-10.45 – Zofia Brzozowska (UŁ, Łódź), Gdzie jest św. Sophia, tam jest Nowogród – Mądrość Boża w ideologii politycznej, literaturze i sztuce Nowogrodu Wielkiego w XIII–XV w.

10.45-11.00 – Marcin Grala (UPJP II, Kraków), Sąd nad biskupem twerskim Eutymiuszem. Przyczynek do badań nad orientacją polityczną władyków ruskich na przełomie XIV i XV wieku.

11.00-11.15 – Adam Czader (UJ, Kraków), Misje dyplomatyczne posła cesarza Fryderyka III, Niclasa (Mikołaja) von Popplau do Wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Wasylewicza.

11.15-11.30 – dyskusja

11.30-12.00 – przerwa

Moderator: dr Adrian Jusupović (IPN, Warszawa)

12.00-13.00 – wykład otwarty: dr hab. Andrzej Janeczek (IAIE PAN, Warszawa), Ruś Czerwona – perypetie z nazwą.

13.00-14.30 – obiad

Moderatorzy: mgr Andrij Zhyvachivskyy (IH PAN, Warszawa) i мгр Андрій Стасюк (ПНУ, Iwano-Frankiwsk).

14.30-16.00 – Prozopografia na usługach historyka. Debata naukowa z udziałem prof. Aleksandra Majorowa (CПбГУ, Sankt-Petersburg), dr. Vitalija Mihalovskiego (КУБГ, Kijów) i dr. Adriana Jusupovića (IPN, Warszawa).

16.00-16.15 – przerwa

16.15-17.15 – panel VI:

Moderator: dr Vytas Jankauskas (VMU, Kowno)

16.15-16.30 – Иванна Папа (ЛНУ, Lwów), Золотоордынский фактор как катализатор распространения воздействий Гедиминовичей на русские земли (XIV – вторая половина XV вв.)

16.30-16.45 – Laurynas Šedvydis (VMU, Kowno), The Grand Duchy of Lithuania between the Conspiracy of Dukes (1481) and the sack of Kiev (1482)

16.45-17.00 – Kristina Fiodorovaitė (VMU, Kowno), Татарский фактор w Юго-Запaдной Руси во второй половине XV века по даными Литовкой Метрики

17.00-17.15 – dyskusja

17.15-17.30 – przerwa

17.30-18.30 panel VII:

Moderator: mgr Karol Kamiński (SEW UW, Warszawa).

17.30-17.45 – Aneta Gołębiowska-Tobiasz (UJ, Kraków), Wyroby ruskich rzemieślników w inwentarzach grobowych połowieckiej arystokracji rodowej (XIII – XIV w.)

17.45-18.00 – Андрій Стасюк (ПНУ, Iwano-Frankiwsk), Мисии францисканцев на Русі и в Золотой Орде в ХІІІ – XV вв.: сравнительный аспект.

18.00-18.15 – Andrij Żywacziwski (IH PAN, Warszawa), Handel pomiędzy Kaffą a Rusią.

18.15-18.30 – dyskusja. Podsumowanie II dnia obrad.

Dzień III-17 XI (sobota) sala „A” Instytutu Historycznego UW, Krakowskie Przedmieście 26/28

9.00-11.00 – panel VIII:

Moderator: Dr hab. Paweł Żmudzki (UW, Warszawa).

9.00-9.15 – Степан Темушев (БГУ, Mińsk), Трансформация налогово-даннической системы древнерусских земель после монгольского нашествия 1237–1241 гг.

9.15-9.30 – Мирослав Волощук (ПНУ, Iwano-Frankiwsk), Влияние монгольского нашествия 1239–1243 гг. на переселение жителей Руси в Венгрию. Хронология, динамика, демография проблемы.

9.30-9.45 – Vytas Jankauskas (VMU, Kowno), Анализ некрологов бытвы под Ворсклой 1399 г.

9.45-10.00 – Timea Botor (PTE, Pésc), „А перемjнитъ Богъ Орду...” Собирание „выхода” в зеркале духовных и договорных грамот московских великих князей (XIVXV вв.)

10.15-10.30 – Rafał Korczak (UŁ, Łódź), Stosunki bizantyńsko-moskiewskie za panowania Manuela II Paleologa (1391-1425).

10.30-11.00 – dyskusja

11.00-11.30- przerwa

Moderator: dr Vitaliy Nagirnyy (UJ, Kraków)

11.30-12.30 – wykład otwarty: prof. Dariusz Kołodziejczyk (UW, Warszawa), Ruś a Złota Orda - antagonizm i symbioza w stosunkach Rurykowiczow z Czyngisydami.

12.45-13.00 – przerwa

Moderatorzy: dr Adrian Jusupović, dr Vitaliy Nagirnyy.13.00-14.30 – prezentacja naukowych prac, czasopism oraz aktualnie prowadzonych badań nad Rusią: prof. Màrta Font (Pésc), prof. Leontiy Voytovych (Lwów), prof. Alekasndr Majorow (Sankt-Petersburg), dr hab. Dariusz Dąbrowski (Bydgoszcz), dr Adrian Jusupović (Warszawa), dr Vitaliy Nagirnyy (Kraków).

Uroczyste zamkniecie konferencji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość