Strona główna

Instytut psychiatrii I neurologii rada naukowa przewodniczący: Prof dr hab med. Przemysław Bieńkowski Wiceprzewodniczący: Dr hab med. Iwona Kurkowska, Prof dr hab med. Jacek Wciórka


Pobieranie 10.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.44 Kb.
INSTYTUT PSYCHIATRII i NEUROLOGII

RADA NAUKOWA
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski

Wiceprzewodniczący: Dr hab. med. Iwona Kurkowska, Prof. dr hab. med. Jacek Wciórka

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. 48 (22) 45 82 508, fax (22) 45 82 545

e-mail: galazka@ipin.edu.pl

www.ipin.edu.pl

DPiDN/RN/ 138 /2013 Warszawa, 30.10.2013 r.

Sz. Pani / Pan

.......................................................................

Zapraszamy uprzejmie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, które odbędzie się 14 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 10.30, w dużej sali konferencyjnej Instytutu, I p., blok A. Zakończenie posiedzenia przewidujemy ok. godz. 15.00.

Porządek obrad:


  1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej

  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia 03.10.2013 r.

  3. Wręczenie dyplomów doktorskich dr Aleksandrze Karbowniczek i dr Marcinowi Głuszkiewiczowi

  4. Wręczenie dyplomów-wyróżnień Rady Naukowej za najlepsze publikacje ogłoszone drukiem w 2012 r.

  5. Informacje Prezydium Rady Naukowej

  6. Zatwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego lek. Justyny Dzierki (Prof. J. Wciórka)

  7. Zaopiniowanie kandydatów na stanowiska objęte postępowaniami konkursowymi (Prof. J. Heitzman)


PRZERWA 12:00 – 12:15
9 . Część zamknięta - Kolokwium habilitacyjne dr n. med. Tadeusza Mendla

Część otwarta - Wykład habilitacyjny dr n. med. Tadeusza Mendla

Część zamknięta - Dyskusja i głosowanie w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego
RECENZENCI przewodu habilitacyjnego dr n. med. Tadeusza Mendla: dr hab. Dorota Dziewulska

prof. dr hab. Walenty Nyka, prof. dr hab. Konrad Rejdak, prof. dr hab. Andrzej Szczudlik


10. Wolne wnioski.
Spis załączników: (tylko pocztą elektroniczną)

1. Zaproszenie na Radę Naukową 14 listopada 2013 r.2. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej 3 października 2013 r.


SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

Dr hab. n. med. Rafał Rola Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość