Interferon alfa pegylowany (peg ifn) 2A lub 2BPobieranie 30.64 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar30.64 Kb.
KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU, WYKLUCZENIA Z PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO (LEKOWEGO) PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ WĄTROBY TYPU C I B INTERFERONEM PEGYLOWANYM, REKOMBINOWANYM (KLASYCZNYM) I NATURALNYM ORAZ MONITOROWANIE CHOREGO I WYNIKÓW LECZENIA PODCZAS TRWANIA LECZENIA

INTERFERON ALFA PEGYLOWANY (PEG IFN) 2A lub 2B (PEGINTRON lub PEGASYS)


Kryteria włączenia do programu - WZW C


 • obecność HCV RNA(+) w surowicy krwi lub w tkance wątrobowej;

 • oznaczenie ilości kopii HCV RNA w badanym materiale;

 • oznaczenie genotypu wirusa;

 • przewlekłe zapalenie wątroby i wyrównana marskość wątroby;.

 • zmiany zapalne i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby (chorzy z genotypem 2 i 3 oraz z przeciwwskazaniami do biopsji nie wymagają biopsji wątroby);

 • wykluczenie choroby autoimmunologicznej poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);

 • wykluczenie nadczynności tarczycy;

 • wiek powyżej 18 roku życia, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego;

 • pozawątrobowa manifestacja zakażenia HCV.Kryteria włączenia - WZW typu B

 • obecność antygenu HBs powyżej 6 miesięcy;

 • chorzy z HBe Ag (+) - DNA HBV powyżej105 kopii/ml;

 • chorzy z HBe Ag (-) - DNA HBV powyżej104 kopii/ml;

 • utrzymująca się podwyższona aktywność aminotransferaz;

 • zapalenie wątroby i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby (w uzasadnionych

 • przypadkach można odstąpić od biopsji wątroby)

 • wiek powyżej 18 roku życia, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego;Kryteria wykluczenia z programu - WZW C

 • niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w wątrobie pomimo wykrywania anty HCV

 • niewyrównana marskość wątroby;

 • niewydolność krążenia;

 • niestabilna choroba wieńcowa;

 • niewyrównana cukrzyca insulinozależna;

 • wystąpienie objawów nadwrażliwości na interferon lub rybawirynę;

 • oporność na interferon;

 • choroby o podłożu autoimmunologicznym poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);

 • chorzy uzależnieni od alkoholu i narkomani czynni lub z krótkim okresem abstynencji;

 • ciąża i karmienie piersią;

 • wiek < 18 r.ż.;

 • ciężkie, wyniszczające choroby

Monitorowanie wyników leczenia / Monitorowanie stanu chorego:


Pacjenci z genotypem 2, 3 (leczenie przez 24 tygodnie)
Tydzień 0

AlAT,


 • morfologia krwi,

 • próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym.

Tydzień 2, 4, 6, 8, 16, 20 • AlAT ,

 • morfologia krwi,

Tydzień 12 • wskaźnik protrombinowy ,

 • morfologia krwi ,

 • kreatynina

 • kwas moczowy

 • TSH

 • fT4

 • autoprzeciwciała ( ANA SMA, anty -LKM)

Tydzień 24 • wskaźnik protrombinowy

 • morfologia krwi ,

 • GGTP

 • fosfataza zasadowa

 • kwas moczowy

 • kreatynina

 • TSH

 • fT4

 • proteinogram

 • HCV RNA jakościowy w surowicy metodą PCR


Pacjenci z genotypem 1, 4 (leczenie do 48 tygodni)
U chorych z włóknieniem wątroby < 2 (staging), u których po 12 tygodniach terapii nie stwierdza się spadku wiremii poniżej 2 log 10 leczenie należy przerwać. U chorych z włóknieniem wątroby > 2 (staging) terapię kontynuuje się do 48 tygodni. Ocenę włóknienia przeprowadza się w skali 5 punktowej.
Tydzień 0

 • morfologia krwi

 • AlAT,

 • próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym.

Tydzień 2,4,6,8,16,20,28,32,40,44 • morfologia krwi

 • AlAT

Tydzień 12,24,36 • wskaźnik protrombinowy;

 • morfologia krwi

 • AlAT;

 • kwas moczowy;

 • kreatynina;

 • TSH;

 • fT4;

 • autoprzeciwciała;

W 12 tygodniu HCV RNA ilościowy metodą PCR


Tydzień 48

 • wskaźnik protrombinowy;

 • morfologia krwi;

 • AlAT,;

 • GGTP;

 • fosfataza zasadowa;

 • kwas moczowy;

 • TSH;

 • fT4;

 • proteinogram;

 • HCV RNA jakościowy

Tydzień 72 • HCV RNA jakościowy

Monitorowanie stanu chorego:WZW typu B

Tydzień 0 • Morfologia

 • AlAT

 • Wskaźnik protrombinowy

Tydzień 4,12,24 i ewentualnie 36,48 • Morfologia

 • AlAT

 • Kreatynina

Tydzień 24 i ew. 48: • HBsAg

 • HBeAg

 • p/ciała anty HBe

 • HBV DNA (test ilościowy) metodą PCR

Dodatkowo w 48 tyg: • Wskaźnik protrombinowy

 • Proteinogram

INTERFERON ALFA REKOMBINOWANY 2A lub 2B (Intron lub Roferon)Kryteria włączenia do programu
WZW typu B

 • obecność antygenu HBs powyżej 6 miesięcy;

 • chorzy z HBe Ag (+) DNA HBV powyżej105 kopii/ml;

 • chorzy z HBe Ag (-) DNA HBV powyżej104 kopii/ml;

 • utrzymująca się podwyższona aktywność aminotransferaz;

 • zapalenie wątroby i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby; w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od biopsji wątroby;

 • wiek powyżej 3 r.ż.;WZW typu C

 • obecność HCV RNA(+) w surowicy krwi lub w tkance wątrobowej;

 • oznaczenie ilości kopii HCV RNA w badanym materiale;

 • oznaczenie genotypu wirusa;

 • przewlekłe utrzymywanie się podwyższonej aktywność aminotransferaz;

 • przewlekłe zapalenie wątroby i wyrównana marskość wątroby;.

 • zmiany zapalne i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby (chorzy z genotypem 2 i 3 oraz z przeciwwskazaniami nie wymagają biopsji wątroby);

 • wykluczenie choroby autoimmunologicznej poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);

 • wykluczenie nadczynności tarczycy;

 • wiek powyżej 3 r.ż.;

 • pozawątrobowa manifestacja zakażenia HCV.

Kryteria wykluczenia z programu, ( WZW C i B) • niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w wątrobie pomimo wykrywania anty HCV;

 • niewyrównana marskość wątroby;

 • niewydolność krążenia;

 • niestabilna choroba wieńcowa;

 • niewyrównana cukrzyca insulinozależna;

 • wystąpienie objawów nadwrażliwości na interferon lub rybawirynę;

 • oporność na interferon;

 • choroby o podłożu autoimmunologicznym poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);

 • chorzy uzależnieni od alkoholu i narkomani czynni lub z krótkim okresem abstynencji;

 • chorzy z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi;

 • ciąża i karmienie piersią;

 • wiek < 3 r.ż.;

 • ciężkie, wyniszczające choroby zasadnicze.

Monitorowanie chorego identyczne jak w przypadku leczenia interferonem pegylowanym (PEG IFN).


INTERFERON ALFA NATURALNY (leukocytarny)
Szczególnie u pacjentów z przeciwskazaniami do stosowania do interferonu pegylowanego i rekombinowanego oraz u pacjentów dializowanych.
Kryteria włączenia do programu

WZW typu B

 • obecność antygenu HBs powyżej 6 miesięcy;

 • niepowodzenie terapeutyczne po leczeniu interferonem rekombinowanym lub interferonem pegylowanym i potwierdzona celowość ponownego rozpoczęcia leczenia;

 • nietolerancja i inne działania niepożądane po stosowaniu interferonu pegylowanego lub interferonu rekombinowanego;

 • zaawansowane włóknienie lub marskość wyrównana wątroby;

 • utrzymująca się podwyższona aktywność aminotransferaz;

 • stwierdzenie obecności HBV DNA w surowicy powyżej 105 kopii/ml;

 • zmiany histopatologiczne ustalone na podstawie biopsji wątroby, w uzasadnionych przypadkach (przeciwskazania do biopsji) należy odstąpić od biopsji wątroby;

 • wiek powyżej 18 r.ż.WZW typu C

 • obecność HCV RNA(+) w surowicy krwi lub w tkance wątrobowej

 • niepowodzenie terapeutyczne po leczeniu interferonem rekombinowanym lub interferonem pegylowanym i potwierdzona celowość ponownego rozpoczęcia leczenia;

 • nietolerancja i inne działania niepożądane po stosowaniu interferonu pegylowanego lub interferonu rekombinowanego;

 • zaawansowane włóknienie lub marskość wyrównana wątroby;

 • oznaczenie genotypu wirusa;

 • zaawansowane włóknienie lub marskość wyrównana wątroby;

 • zmiany histopatologiczne ustalone na podstawie biopsji wątroby, w uzasadnionych przypadkach (przeciwskazania do biopsji) należy odstąpić od biopsji wątroby.

Kryteria wykluczenia z programu, ( dotyczy WZW B i C)
 • niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w wątrobie pomimo wykrywania anty HCV (dotyczy WZW typu C);

 • niewyrównana marskość wątroby;

 • niewydolność krążenia;

 • niestabilna choroba wieńcowa;

 • niewyrównana cukrzyca insulinozależna;

 • wystąpienie objawów nadwrażliwości na interferon lub rybawirynę;

 • oporność na interferon;

 • choroby o podłożu autoimmunologicznym poza autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu II (anty-LKM -1);

 • chorzy uzależnieni od alkoholu i narkomani czynni lub z krótkim okresem abstynencji;

 • ciąża i karmienie piersią;

 • wiek poniżej 18 r.ż., zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego;

 • ciężkie, wyniszczające choroby.

Monitorowanie chorego identyczne jak w przypadku leczenia interferonem pegylowanym (PEG IFN), jedyne różnice dotyczą : • HCV RNA jakościowe w 24 i 48 tygodniu terapii

 • HBV DNA jakościowe w 24 tygodniu terapii

Źródło : Programy Terapeutyczne na 2006 rok Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl)


Zredagował : Jarosław Chojnacki
: tekstowe
tekstowe -> Prof dr hab. Małgorzata Pawłowska collegium medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra I Klinika Chorób Zakaźnych I Hepatologii w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12 hcv u ciężarnej
tekstowe -> Procedury w kwalifikowaniu do leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu b I C
tekstowe -> Pozapalne zaburzenia funkcji wątroby dr n med. Anna Bienia
tekstowe -> Historia badań klinicznych nad zastosowaniem interferonu leukocytarnego Alfaferone firmy Alfa Wassermann
tekstowe -> Żywienie a choroby wątroby
tekstowe -> Alfabet hepatologiczny
tekstowe -> Adefowir w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
tekstowe -> Zapalenie wątroby typu C. Stanowisko National Institutes of Health
tekstowe -> Objawy pozawątrobowe u chorych z przewlekłymi wirusowymi zapaleniami wątroby
tekstowe -> Jacek Juszczyk piętnaście lat badań nad wirusem c zapalenia wątroby w polsce
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy