Strona główna

International Lightning Protection Club


Pobieranie 19.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.97 Kb.

International Lightning

Protection Club

Program szkoleń dotyczących

ochrony odgromowej

obiektów budowlanych

i ograniczania przepięć

w instalacji elektrycznej

i systemach przesyłu sygnałów.


Szkolenie 1
Zakres tematyczny
Przedstawienie norm i zaleceń dotyczących:

 • ochrony odgromowej obiektów budowlanych,

 • zasad ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych,

 • ograniczników przepięć w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów,

 • wymagań wrażliwości portów zasilania i sygnałowych urządzeń technicznych na działanie napięć i prądów udarowych oraz bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na urządzenia,

 • zasad ochrony wybranych systemów np. telekomunikacyjnych, informatycznych.

Czas trwania: ok. 4-5 godz.


Prowadzący: prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, dr hab. inż. Andrzej Sowa, mgr inż. Krzysztof Wincencik

Szkolenie 2
Zakres tematyczny
Zewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych


 1. Zasady określania poziomów ochrony odgromowej obiektów.

 2. Omówienie zasad tworzenia instalacji piorunochronnej ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

  • ochronę urządzeń na dachach obiektów budowlanych (wyznaczanie przestrzeni chronionych, odstępów bezpiecznych itp.),

  • tworzenie systemów uziomowych obiektów,

  • wprowadzanie instalacji do obiektów budowlanych (wyrównywanie potencjałów na wejściu do obiektu).

 1. Strefowa koncepcja ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

 2. Wykorzystywanie przewodzących elementów konstrukcji do celów ochrony odgromowej (odprowadzanie prądów piorunowych, ekranowanie przed LEMP, wyrównywanie potencjałów).

 3. Przeglądy okresowe, pomiary.

Czas trwania: ok. 4-5 godz.


Prowadzący: prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, dr hab. inż. Andrzej Sowa, mgr inż. Krzysztof Wincencik
Szkolenie 3
Zakres tematyczny
Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych


 1. Podstawowe definicje i oznaczenia. Podział urządzeń ograniczających przepięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na właściwości poszczególnych typów. Badania ograniczników przepięć.

 2. Omówienie zasad stosowania różnych typów urządzeń ograniczających przepięcia.

 3. Wpływ działania urządzeń ograniczających przepięcia na inne aparaty elektryczne w instalacji elektrycznej.

 4. Inne sposoby ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej (filtry, transformatory separujące, koordynacja układania przewodów w obiekcie).

 5. Przykłady wielostopniowych układów urządzeń ograniczających przepięcia.

Czas trwania: ok. 4-5 godz.


Prowadzący: prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, dr hab. inż. Andrzej Sowa, mgr inż. Krzysztof Wincencik

Szkolenie 4
Zakres tematyczny
Ograniczanie przepięć w systemach przesyłu sygnałów


 1. Elementy i układy ograniczające przepięcia. Właściwości, zakres zastosowań, zasady doboru.

 2. Przykłady różnorodnych rozwiązań ograniczania przepięć w różnych systemach elektronicznych (np. lokalne sieci komputerowe LAN, systemy kontrolno-pomiarowe w zakładach przemysłowych oraz energetyce, systemach teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych).

 3. Ograniczanie przepięć w torach wielkiej częstotliwości.

 4. Wyrównywanie potencjałów wewnątrz obiektu. Koordynacja układania przewodów przesyłu sygnałów względem przewodów innych instalacji elektrycznych.

Czas trwania: ok. 4-5 godz.


Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Sowa, mgr inż. Krzysztof Wincencik


Szkolenie 5 – wyjazdowe

(centrala firmy DEHN+SÖHNE w Neumarkt, Niemcy)


 1. Wykład.

 2. Wizyta w laboratorium prądów piorunowych.

 3. Egzamin.

 4. Zwiedzanie fabryki

 5. Wręczenie certyfikatów.

 6. Podsumowanie cyklu szkoleń.

Czas trwania: ok. 7-8 godz.


Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Wincencik, Peter Respondek, Thomas Smatloch- -
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość