Strona główna

Internistyczno – Kardiologicznym, Chirurgiczno – Urazowym i Bloku Operacyjnym


Pobieranie 14.47 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.47 Kb.
Konkurs : Zarządzenie Dyrektora Nr 62 Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Parczewie z dnia 19 września 2014r.
Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych:

- Internistyczno – Kardiologicznym,

- Chirurgiczno – Urazowym i Bloku Operacyjnym,

- Ginekologiczno – Położniczym,

- Dziecięcym,

- Geriatrycznym,

- Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień,


- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie (Udzielający Zamówienia) informuje, że w wyniku postępowania konkursowego odbytego w dniu 14.10.2014r. – decyzją Komisji Konkursowej zatwierdzoną przez Dyrektora SP ZOZ w Parczewie wyłoniono najkorzystniejsze dla Udzielającego Zamówienia oferty:
- Oddział Internistyczno – Kardiologiczny

 • Indywidualna Praktyka Lekarska - lek.med Ryszard Mazgaj

 • Prywatny Gabinet Lekarski - lek.med. Andrzej Chodacki

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Moqbil Abdulhakim

 • Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski - lek.med. Andrzej Wilkołaski

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Dariusz Bzoma

 • Indywidualna Praktyka Lekarska - lek.med. Marcin Kowalski

 • Indywidualna Praktyka Lekarska - dr n.med. Łukasz Wiśniowski

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Marzena Kurec- Oddział Chirurgiczno – Urazowy i Blok Operacyjny


 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med Jarosław Szkurłatowicz

 • Specjalistyczne Usługi Medyczne - lek.med. Katarzyna Wierzchoń

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Grzegorz Charłampowicz

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Adam Nurzyński- Oddział Ginekologiczno – Położniczy


 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Krzysztof Kot

 • Gabinet Ginekologiczny S.C. M.M. Zaleszczyk - lek.med. Małgorzata Zaleszczyk

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - dr n.med. Anna Pieprzowska – Białek

 • Prywatny Gabinet Ginekologiczny - lek.med. Zygmunt Wiater

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Jozef Kotarski

- Oddział Dziecięcy


 • Adatek Med. Konsult - lek.med. Mwasha Khalifa

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Danuta Świć

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Dominik Grabowski

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Leokadia Mirończuk

- Oddział Geriatryczny


 • Indywidualna Praktyka Lekarska – lek.med Ryszard Mazgaj

 • Praktyka Lekarska - lek.med. Stanisław Kwiatkowski

 • Praktyka Lekarska - lek.med. Dariusz Widomski

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Marzena Kurec- Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

 • Indywidualna Praktyka Lekarska - lek.med Marcin Stefański

 • Prywatna Praktyka Lekarska – lek.med Maciej Składanowski
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Indywidualna Praktyka Lekarska – lek.med Hamid Alkadasi

 • Indywidualna Praktyka Lekarska – lek.med Remigiusz Łukomski

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Andrzej Potasiński

 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med. Krzysztof Potasinski

 • Indywidualna Praktyka Lekarska - lek.med. Michal Borys


- Szpitalny Oddział Ratunkowy


 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lek.med Jarosław Szkurłatowicz

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska - dr n.med. Omar Barham

 • Indywidualna Praktyka Lekarska - lek.med. Justyna Sysiak

Ze względu na fakt, że wpłynęła niewystarczająca ilość ofert spełniających kryteriaokreślone w MI - przedmiotowe postępowanie zostanie ogłoszone ponownie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość