Strona główna

Inwestor: Stowarzyszenie Rodziców I Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych " wspólna troska" ul. Jagielońska 28 99-100 Skierniewice Kosztorys nakładczy Kody cpv: cpv 45331000-6


Pobieranie 377.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar377.55 Kb.

Załącznik nr 7

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Inwestor:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci

Niepełnosprawnych " WSPÓLNA TROSKA"

ul. Jagielońska 28

99-100 Skierniewice


Kosztorys nakładczy

Kody CPV:

CPV 45331000-6 ( Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

Wentylacja mechaniczna w budynku stołówki z zapleczem kuchennym i gospodarczymul. Batorego 64C, zlokalizowanej na działce 21/42”.Data Oprac.: 2013.04.26

Adres budowy: ul. Batorego 64 C, 99-100 Skierniewice
Charakterystyka Robót:PRZEDMIAR ROBÓT


Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1
wentylacja mechaniczna

1 d.1

kalkulacja in- dywidualna

Zakup, dostarczenie i montaż centrali VBW BD-2 3500 m3/h z nagrzewniuca wodna i automatyką z chłodnicą zew. o mocy TSA 90 freonowy i wbudowana automatyka sterującą

1


kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

2 d.1

kalkulacja in- dywidualna

Zakup, dostarczenie i montaż centrali VBW BD-2 3000 m3/h z nagrzewniuca wodna i automatyką z chłodnicą zew. o mocy TSA 90 freonowy i wbudowana automatyka sterującą

1


kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

3 d.1

kalkulacja in- dywidualna

Zakup, dostarczenie i montaż centrali z odzyskiem ciepła VEKU 1500 PW w wersji podsufitowej z nagrzewnicą wodna i automatyką wyd. 1400m3/h

1


kpl
kpl

1.00

RAZEM

1.00

4 d.1

kalkulacja in- dywidualna

Zakup, dostarczenie i montaż centrali z odzyskiem ciepła VEKU 1000PW w wersji podsufitowej z nagrzewnicą wodna i automatyką wyd. 1400m3/h

1


kpl
kpl

1.00

RAZEM

1.00

5 d.1

KNR 2-05

0208-05


Rama pod centralę
2

szt
szt

2.000

RAZEM

2.000

6 d.1

KNR 2-17

0122-02 z.o.3.3. 9903Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm

- udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych


125

m2

m2

125.000

RAZEM

125.000

7 d.1

KNR 2-17

0122-04


Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 400 mm

- udział kształtek do 35 %

115.20


m2
m2

115.200

RAZEM

115.200

8 d.1

KNR 2-17

0101-03


Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do

1000 mm - udział kształtek do 35 %

85.30


m2
m2

85.300

RAZEM

85.300

9 d.1

KNR 2-17

0101-04


Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do

1400 mm - udział kształtek do 35 %

95.20


m2
m2

95.200

RAZEM

95.200

10 d.1

KNR 2-17

0154-04


Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
8

szt.
szt.

8.000

RAZEM

8.000

11 d.1

analiza indy- widualnaWentylator dachowy TH 800 na podst. tŁumiącej

1


szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

12 d.1

analiza indy- widualnaWentylator dachowy TH 500 na podst. tŁumiącej

2


szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

13 d.1

KNR 2-17

0148-05


Podstawy dachowe stalowe prostokątne
2

szt.
szt.

2.000

RAZEM

2.000

14 d.1

KNR-W 2-17

0205-01


Wentylatory kanaŁowy o wyd. 500m3/h
1

szt.
szt.

1.000

RAZEM

1.000

15 d.1

KNR 2-17

0154-04


Tłumiki kanałowe fi 200
1

szt.
szt.

1.000

RAZEM

1.000

16 d.1

analiza indy- widualnaFiltr kanałowy fi 200

1


szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

17 d.1

KNR-W 2-17

0205-01


wentylator łazienkowy
4

szt.
szt.

4.000

RAZEM

4.000

- 2 -


Norma STD Wersja 4.21

PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

18 d.1

KNR 2-17

0131-02 z.o.3.3. 9903


analogia

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, i prostokątne

1


kpl

kpl


1.000
RAZEM

1.000

19 d.1

KNR 2-17

0146-03 z.o.3.3. 9903Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm - w obiektach modernizowanych
1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

20 d.1

KNR 2-17

0146-04 z.o.3.3. 9903Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - w obiektach modernizowanych
1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

21 d.1

KNR 2-17

0138-01 z.o.3.3. 9903Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo- wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

22 d.1

KNR 2-17

0136-01 z.o.3.3. 9903Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr.do 150 mm - w obiektach modernizowanych
15

szt.

szt.

15.000

RAZEM

15.000

2
Izolacja kanałów SPIRO

23 d.2

KNR 9-16

0108-01


Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa- moprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm

125


m2 izo- lacji
m2 izo- lacji

125.000

RAZEM

125.000

24 d.2

KNR 9-16

0108-02


Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym

samo- przylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształ- tek do 35% ; średnica kanałów do 350 mm

115.20


m2 izo- lacji
m2 izo- lacji

115.200

RAZEM

115.200

25 d.2

KNR 9-16

0103-02


Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształ- tek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm

85.300


m2 izo- lacji
m2 izo- lacji

85.300

RAZEM

85.300

26 d.2

KNR 9-16

0103-02


Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształ- tek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm

95.200


m2 izo- lacji
m2 izo- lacji

95.200

RAZEM

95.200

3
Przebicia przez ściany

27 d.3

KNR 4-01

0333-02


Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapien- nej

30


szt.
szt.

30.000

RAZEM

30.000

- 3 -


Norma STD Wersja 4.21


Lp.

Podstawa wy- ceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena zł

Wartość(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

1
wentylacja mechaniczna

1 d.1

kalkulacja in- dywidualna

Zakup, dostarczenie i montaż centrali VBW BD-2 3500 m3/h z nagrzewniuca wodna i automatyką z chłodnicą zew. o mocy TSA 90 freonowy i wbudowana automaty- ka sterującą

kpl

1.002 d.1

kalkulacja in- dywidualna

Zakup, dostarczenie i montaż centrali VBW BD-2 3000 m3/h z nagrzewniuca wodna i automatyką z chłodnicą zew. o mocy TSA 90 freonowy i wbudowana automaty- ka sterującą

kpl

1.003 d.1

kalkulacja in- dywidualna

Zakup, dostarczenie i montaż centrali z odzyskiem ciep- ła VEKU 1500 PW w wersji podsufitowej z nagrzewnicą wodna i automatyką wyd. 1400m3/h

kpl

1.004 d.1

kalkulacja in- dywidualna

Zakup, dostarczenie i montaż centrali z odzyskiem ciep- ła VEKU 1000PW w wersji podsufitowej z nagrzewnicą wodna i automatyką wyd. 1400m3/h

kpl

1.005 d.1

KNR 2-05 0208-

05

Rama pod centralę

szt

2.0006 d.1

KNR 2-17 0122-

02 z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

125.0007 d.1

KNR 2-17 0122-

04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ

S(Spiro) o śr.do 400 mm - udział kształtek do 35 %m2

115.2008 d.1

KNR 2-17 0101-

03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35

%


m2

85.3009 d.1

KNR 2-17 0101-

04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35

%


m2

95.20010 d.1

KNR 2-17 0154-

04

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne

szt.

8.00011 d.1


analiza indywi- dualna

Wentylator dachowy TH 800 na podst. tŁumiącej

szt

1.00012 d.1


analiza indywi- dualna

Wentylator dachowy TH 500 na podst. tŁumiącej

szt

2.00013 d.1

KNR 2-17 0148-

05

Podstawy dachowe stalowe prostokątne

szt.

2.00014 d.1

KNR-W 2-17

0205-01

Wentylatory kanaŁowy o wyd. 500m3/h

szt.

1.00015 d.1

KNR 2-17 0154-

04

Tłumiki kanałowe fi 200

szt.

1.00016 d.1


analiza indywi- dualna

Filtr kanałowy fi 200

szt

1.00017 d.1

KNR-W 2-17

0205-01

wentylator łazienkowy

szt.

4.00018 d.1

KNR 2-17 0131-

02 z.o.3.3. 9903
analogia

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, i prostokątne

kpl

1.00019 d.1

KNR 2-17 0146-

03 z.o.3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o ob- wodzie do 2060 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

1.00020 d.1

KNR 2-17 0146-

04 z.o.3.3. 9903

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o ob- wodzie do 3260 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

1.00021 d.1

KNR 2-17 0138-

01 z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych

kpl

1.00022 d.1

KNR 2-17 0136-

01 z.o.3.3. 9903

Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr.do

150 mm - w obiektach modernizowanychszt.

15.000


- 4 -


Norma STD Wersja 4.21


Lp.

Podstawa wy- ceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena zł

Wartość(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

2
Izolacja kanałów SPIRO

23 d.2

KNR 9-16 0108-

01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLI- MAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm

m2 izolacji

125.00024 d.2

KNR 9-16 0108-

02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samo- przylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%

; średnica kanałów do 350 mmm2 izolacji

115.20025 d.2

KNR 9-16 0103-

02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm

m2 izolacji

85.30026 d.2

KNR 9-16 0103-

02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm

m2 izolacji

95.200


- 5 -


Norma STD Wersja 4.21


Lp.

Podstawa wy- ceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena zł

Wartość(5 x 6)

1

2

3

4

5

6

7

3
Przebicia przez ściany

27 d.3

KNR 4-01 0333-

02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej

szt.

30.000Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

- 6 -


Norma STD Wersja 4.21


Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiały

Sprzęt

Kp

Z

RAZEM

1

wentylacja mechaniczna2

Izolacja kanałów SPIRO3

Przebicia przez ściany


RAZEM netto


wat


Razem brutto
Słownie:

- 7 -


Norma STD Wersja 4.21


Lp.

Pozycje kosztoryso- we

Nazwa

Uproszczone

WartośćJedn. miary

Ilość

jedn.

Wskaźnik na jednos- tkęUdzi ał pro- cen-

towy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1 - 22

wentylacja mechaniczna2

23 - 26

Izolacja kanałów SPIRO3

27 - 27

Przebicia przez ściany

RAZEM netto

wat

Razem bruttoOgółem wartość kosztorysowa robót
W tym:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:

- 8 -


Norma STD Wersja 4.21


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość