Strona główna

Iwona Mazur, Joanna Paszkowska karta pracy albrecht Dürer, Święty Hieronim w celi


Pobieranie 19.91 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.91 Kb.
Iwona Mazur, Joanna Paszkowska
KARTA PRACY
Albrecht Dürer, Święty Hieronim w celi (miedzioryt, 1514 rok) 1. ŚWIĘTY HIERONIM

Jak sądzisz, dlaczego postać św. Hieronima jest tematem tak wielu dzieł sztuki, szczególnie sztuki średniowiecznej? 1. WRAŻENIE OGÓLNE

Opisz jakie wrażenie robi na tobie to dzieło? 1. ANALIZA KOMPOZYCJI

 • Jaki to typ kompozycji?

 • Gdzie znajduje się tytułowa postać św. Hieronima? Jak zinterpretujesz takie usytuowanie bohatera względem innych obiektów znajdujących się w pomieszczeniu?

 • Jakie atrybuty świętego dostrzegasz na miedziorycie?

 • Co znajduje się na pierwszym planie, a co w tle?

 • Jaką perspektywę zastosował autor miedziorytu? 1. ZNACZENIE ŚWIATŁA

  • Wymień źródła światła. Jakie znaczenie mają one dla kompozycji miedziorytu?

  • W jaki sposób Dürer uchwycił światło?

  • Jakie wrażenie udało się uzyskać dzięki zastosowanym źródłom światła? 1. GAMA BARWNA

 • Jaka jest skala barw miedziorytu?

 • Jakie znaczenie dla wymowy dzieła ma zastosowanie takiej skali barw? 1. TECHNIKA

W jaki sposób Dürer wyzyskał możliwości, jakie daje technika miedziorytu?


 1. EKSPRESJA

 • Określ nastrój, jaki panuje w celi św. Hieronima?

 • w jaki sposób Dürerowi udało się uzyskać taki nastrój?

PROJEKTOWANE ODPOWIEDZI UCZNIÓW 1. ŚWIĘTY HIERONIM

Jak sądzisz, dlaczego postać św. Hieronima jest tematem tak wielu dzieł sztuki, szczególnie sztuki średniowiecznej?

Święty Hieronim jest jednym z doktorów kościoła oraz autorem wulgaty – pierwszego, łacińskiego przekładu Biblii. 1. WRAŻENIE OGÓLNE

Opisz jakie wrażenie robi na tobie to dzieło?

Święty Hieronim jest pogrążony w pracy. Otacza go atmosfera ciszy i spokoju. Można by powiedzieć – świętego spokoju. 1. ANALIZA KOMPOZYCJI
 • Jaki to typ kompozycji?

Dürer zastosował kompozycję dośrodkową z jednym punktem zbiegu. Kompozycja jest zrównoważona, statyczna lecz bardzo złożona poprzez obecność w celi wielu elementów. Jest to kompozycja otwarta – w prawym dolnym rogu znajdują się schody.


 • Gdzie znajduje się tytułowa postać św. Hieronima? Jak zinterpretujesz takie usytuowanie bohatera względem innych obiektów znajdujących się w pomieszczeniu?

Tytułowa postać jest usytuowana centralnie. Postać świętego i zwierząt są skomponowane na bazie trójkąta, którego boki możemy wyznaczyć w następujący sposób: od ucha śpiącego psa do kapelusza wiszącego na ścianie, w szczycie trójkąta, przez kant stołu i dalej, do ogona lwa. Znajdujący się w centrum św. Hieronim przekłada na łacinę tekst Biblii. Scena ta wyeksponowana jest poprzez biel blatu oraz świetlistą aureolę otaczającą głowę świętego.


 • Jakie atrybuty świętego dostrzegasz na miedziorycie?

Atrybutami świętego są: czaszka, klepsydra, księga, lew, pióro pisarskie i tabliczka.


 • Co znajduje się na pierwszym planie, a co w tle?

Plan pierwszy przedstawia zwierzęta – psa i lwa. Plan drugi – głęboki, zawiera perspektywę okna wzmocniona perspektywą ławy pod oknem i przedstawieniem świętego za stołem. Kierunek okien zrównoważony jest poprzez przecinający go kierunek blatu stołu.


 • Jaką perspektywę zastosował autor miedziorytu?

Dürer zastosował perspektywę zbieżną, z jednym punktem zbiegu za plecami świętego.


 1. ZNACZENIE ŚWIATŁA
  • Wymień źródła światła. Jakie znaczenie mają one dla kompozycji miedziorytu?

Dominującym źródłem światła jest okno z małymi szybkami oprawionymi w ołów, drugim natomiast – aureola nad głową świętego. Pierwsze źródło światła jest światłem naturalnym, materialnym, zaś drugie, to światło duchowe. Dzięki temu modelunek jest bardzo malarski i miękki. Brakuje silnie zaznaczonej linearności.


  • W jaki sposób Dürer uchwycił światło?

Sposób, w jaki Dürer uchwycił światło wpadające przez oprawione w ołów wypukłe szybki, świadczy o wielkich graficznych umiejętnościach twórcy. Dzięki rygorystycznej perspektywie i ładowi formalnemu światło w celi sprawia wrażenie pobożności i prawdziwej mądrości.


  • Jakie wrażenie udało się uzyskać dzięki zastosowanym źródłom światła?

Dzięki równomiernemu rozłożeniu światła scena uzyskuje efekt nieziemskiego spokoju, którego to światło, miękkimi smugami, sączy się do wnętrza pomieszczenia. 1. GAMA BARWNA
 • Jaka jest skala barw miedziorytu?

Miedzioryt utrzymany jest w bardzo wąskiej gamie barwnej, ograniczonej do bieli, będącej kolorem podkładu i czerni farby drukarskiej.


 • Jakie znaczenie dla wymowy dzieła ma zastosowanie takiej skali barw?

Kontrastowe przejścia tonalne bieli i czerni nadają miedziorytowi ascetyczną i surową wymowę.


 1. TECHNIKA

W jaki sposób Dürer wyzyskał możliwości, jakie daje technika miedziorytu?Za sprawą budowania płaszczyzny ostrą i miękką kreską oraz punktami Dürerowi udało się uzyskać różnorodność przedstawienia. Ostra kreska wykorzystana została do stworzenia elementów drewnianych sufitu i mebli. Kreska miękka, wijąca się, tworzy poduszki, zwierzęcą sierść i postać świętego. Punktami zbudowane zostały kamienne płaszczyzny ścian i podłogi. 1. EKSPRESJA

 • Określ nastrój, jaki panuje w celi św. Hieronima?

Nastrój przedstawionej sceny jest bardzo spokojny, podkreślony porządkiem panującym w celi oraz potulną postawą zwierząt. Tak harmonijny, zrównoważony nastrój utworzony został dzięki miękkiemu światłu równomiernie rozkładającemu się po pomieszczeniu. Jednocześnie skupienie, wyrażone w twarzy piszącego, pozwala oddać jedność człowieka i jego otoczenia, które widoczne są w koegzystencji lwa i śpiącego na pierwszym psa.


 • w jaki sposób udało się uzyskać taki nastrój?

Dzięki temu, że artysta wypełnił scenę nastrojem ciszy, spokoju i harmonii, brakuje w rycinie jakiegokolwiek eksponowania emocji, czy teatralności. Ciekawe jest, że zbędnym okazało się użycie koloru, aby samym światłem, bielą i czernią, które jest tu nośnikiem emocji, zbudować całą przestrzeń.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość