Strona główna

Iza Zatorska Lista lektur z hlf XVIII w


Pobieranie 14.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.57 Kb.
Iza Zatorska

Lista lektur z HLF XVIII w.

=> lista obowiązkowa obejmująca 6 pozycji + lista utworów do wyboru z 6 puli po co najmniej 2. Egzamin obejmuje lektury z części I/ i wybrane przez Państwa lektury z II/ listy.

=> Wybór podręczników, słowników, encyklopedii wedle uznania, ze wskazaniem na niektóre (=>).

I. Grupa P, lektury obowiązkowe wszystkie:

1/ Marivaux, Igraszki trafu i miłości przeł. Boy-Żeleński, w : Komedie. Kraków 1917 i 1931 [BUW]http://chomikuj.pl/ktosiax/*e2*97*84+Teatr+Telewizji/*e2*96*a0Gra+mi*c5*82o*c5*9bci+i+przypadku+MARIVAUX, 2.02.2012 (Teatr Telewizji z 2003 r. do pobrania – przeł. M. Ziembiński, reż. G. Holoubek)

2/ Montesquieu, Listy perskie. Przeł. Tadeusz Żeleński (Boy). Wyd. 2. Warszawa 1979.

3/ Diderot, Kubuś Fatalista i jego pan. Przeł. Tadeusz Żeleński (Boy). [Weryfikacja przekładu i komentarz Elżbieta Skibińska-Cieńska i Marcin Cieński. Wstęp Marcin Cieński. Wrocław 1997. ]

4/ Parny, Pieśni Madagaskaru [przekład : Koło tłumaczeniowe IR]

5/ Voltaire, Kandyd, w : Powiastki filozoficzne. Przeł. Tadeusz Że1eńskI (Boy). Warszawa 1971 i wyd. nast.

6/ Rousseau, Wyznania. (Wybór). Przeł. Tadeusz Żeleński (Boy). Oprac. Ewa Rzadkowska. Ossolineum, Wrocław 1978.


II. Grupa P, lektury obowiązkowe do wyboru (2 co najmniej z każdej puli)

Pula A


1a/ Beaumarchais, Cyrulik sewilski. Komedia. Tłum.T. Żeleński (Boy). Warszawa 1951.

lub


Wesele Figara. Komedia w 5 aktach. Przeł.T. Żeleński (Boy). Warszawa 1959.

2a/ Sedaine, Le Philosophe sans le savoir (przekład ?)

3a/ Diderot, Kuzynek mistrza Rameau, przeł. L. Staff, wyd. 2., PIW, Warszawa 1979.

Pula B

1b/ Voltaire, Zadyg lub Prostaczek, w : Powiastki filozoficzne, PIW, Warszawa 1985 oraz późniejsze.

2b/ Crébillon Claude Prosper Jolyot de, Sofa. Baśń moralna. Przeł. A. Siemek, PIW, Warszawa 1987.

3b/ Sade, Niedole cnoty przel. J. Trznadel, Czytelnik, Warszawa, 1972, w : Niedole cnoty, Zbrodnie miłości, pzel. J. Trznadel i J. Łojek, Wyd. Łódzkie, Łódź, 1985. NIE POLECAM wyd. z 1987 r.Pula C

1c/ Prévost, Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux. Przeł.T.Że1eński (Boy), PIW, Warszawa 1974, Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej.

2c/ Nowa Heloiza (wybór) przeł. E. Rzadkowska, Ossolineum, Wrocław 1962 lub wyd. Siedmioróg, Wrocław 1997 (skrót komentarzy i przypisów).

3c/ Laclos, Niebezpieczne związki. Przeł. Tadeusz Żeleński (Boy). Warszawa 1960 i nast. Zweryfikował A. Siemek, PIW, Warszawa 1993. Reedycja : Świat Książki, Warszawa 2001.

4c/ Marivaux, Życie Marianny, przeł. J. Rogoziński, PIW, Warszawa, 1959.

Pula D

1d/ Voltaire, Listy filozoficzne w: Listy i powiastki filozoficzne, przeł. J. Rogoziński, De Agostini z Ediciones Altaya Polska, Warszawa 2002. Listy o Anglikach albo Listy filozoficzne, PIW, Warszawa 1952 i 1954.

2d/ Montesquieu, O duchu praw, Antyk, Kęty 1997 lub Zielona Sowa, Kraków 2003.

3d/ Rousseau, Trzy rozprawy o filozofii społecznej, PWN,Warszawa 1956, Biblioteka klasyków filozofii.

4d/ Diderot, Sen d’Alemberta, PIW, Warszawa, 1962 lub w : Wybór pism filozoficznych, PIW, Warszawa, 1953 ; De Agostini Polska z Ediciones Altaya Polska, Warszawa 2003.

Pula E

1e/ Lesage, Przypadki Idziego Blasa, przeł. J. Rogoziński, t. 1, Wrocław, Wyd. Dolnośląskie, 1995.

2e/ Marivaux, Kariera wieśniaka, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa, Czytelnik, 1952.

3e/ Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, Ossolineum, Wrocław 1955 t. 1 lub 2.

4e/ Bernardin de Saint-Pierre, Paweł i Wirginia, przeł. T. Żeleński (Boy), PIW, Warszawa 1979.

Pula F

1f/ André Chénier, Ȉambes lub wybór z : Antologia poezji francuskiej, t. 2 « Od Malherbe’a do Chéniera », Czytelnik, Warszawa 2001.

2f/ Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne lub Poema o zapadnieniu Lizbony, przeł. S. Staszic, Warszawa, WfiS, 1997.

3f/ Diderot, Pisma estetycznoliterackie, Gdańsk, wyd. Słowo/obraz terytoria, 2008 lub Salon 1765 roku, wyd. UW, Warszawa 2009


Podręczniki i słowniki dla grup P:

=>Adam, Antoine, Literatura Francuska, tom I, PWN, 1974

Adamski, Jerzy , Historia Literatury Francuskiej. Zarys, Ossolineum, 1970

=> Cieński, Marcin, Oświecenie, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004

Heistein, Józef, Historia Literatury Francuskiej, Ossolineum, 1997

=> Kostkiewiczowa, Teresa, et al., Słownik literatury polskiego oświecenia, Ossolineum, wyd. 2 i późniejsze, 1996-2006Van Thiegem, Philippe, Główne doktryny literackie we Francji. Od Plejady do surrealizmu, przeł. M. Wodzyńska, E. Maszewska, Warszawa, PIW, 1971


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość