Strona główna

Izby celnej w warszawie


Pobieranie 109.27 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar109.27 Kb.

440000-ILTW.4904.23.2015.1.UI.5233DYREKTOR

IZBY CELNEJ W WARSZAWIE


OBWIESZCZENIE nr 1

o sprzedaży w drodze pierwszego terminu licytacji publicznej
Podaję do publicznej wiadomości, że:

w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.00

w siedzibie Izby Celnej w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 16A w pokoju nr 1 odbędzie się sprzedaż w drodze pierwszego terminu licytacji publicznej niżej wyszczególnionych ruchomości:Lp.

Nazwa towaru

Wartość szacunkowa towaru brutto

Cena wywołania

1

Automat do gry SUPER BALL

A 0093427 - 1 szt500,00

375,00


2

Automat do gry JOLLY JOKER

A 0093427 – 1 szt.500,00

375,00


3

Automat do gry SALSA

A 0093427 - 1 szt.500,00

375,00


4

Automat do gry ANDY CAPP

A 0093427 – 1 szt.500,00

375,00


5

Automat do gry SUPATRON

A 0093427 – 1 szt.500,00

375,00


6

Automat do gry TURBO REEL

A 0093427 – 1 szt.500,00

375,00


7

Automat do gry MAGIC JOKERS

A 0093444, 0093445, 0093446 – 1 szt.500,00

375,00


8

Automat do gry AMERICAN POKER-monitor

A 0093444, 0093445, 0093446 – 1szt.500,00

375,00


9

Automat do gry REDWHITE&BLUE

A 0093444, 0093445, 0093446 – 1 szt.500,00

375,00


10

Automat do gry TURBO REEL

A 0093444, 0093445, 0093446 – 2 szt.1000,00

375,00


11

Automat do gry SUPATRON

A 0093444, 0093445, 0093446 – 2 szt.1000,00

375,00


12

Automat do gry SALSA

A 0093444, 0093445, 0093446 – 1 szt.500,00

375,00


13

Automat do gry SUPER BALL

A 0093444, 0093445, 0093446 – 1 szt.500,00

375,00


14

Automat do gry WILLI WACKER

A 0093444, 0093445, 0093446 - 1 szt.500,00

375,00


15

Automat do gry SUPATRON

A 0093430, 0093429 – 1 szt.500,00

375,00


16

Automat do gry TURBO REEL

A 0093430, 0093429 – 1 szt.500,00

375,00


17

Automat do gry GRAFFITI

A 0093430, 0093429 – 1 szt.500,00

375,00


18

Automat do gry SUPERBALL

A 0093430, 0093429 – 1 szt.500,00

375,00


19

Automat do gry VOODOO

PL/MF/AA 0036256 – 1 szt.500,00

375,00


20

Automat do gry GRAFFITI

PL/MF/AA 0036256 – 1 szt.500,00

375,00


21

Monitor telewizyjny SUPERBAAL

PL/MF/AA 0036255 – 1 szt.500,00

375,00


22

Automat do gry TURBO REEL

PL/MF/AA 0036255 – 1 szt.500,00

375,00


23

Automat do gry SUPATRON

PL/MF/AA 0036255 – 1 szt.500,00

375,00


24

Automat do gry TURBO REEL NR 1501117

PL/MF/AA 0036257 – 1 szt.500,00

375,00


25

Automat do gry TURBO REEL nr 43830055

PL/MF/AA 0036257 – 1 szt.500,00

375,00


26

Automat do gry LUCKY DEVIL nr 74700059

PL/MF/AA 0036257 – 1 szt.500,00

375,00


27

Automat do gry GOLDEN GATE nr 536400035

PL/MF/AA 0036258 – 1 szt.500,00

375,00


28

Automat do gry SUPERBALL nr 1/104

PL/MF/AA 0036258 – 1 szt.500,00

375,00


29

Automat do gry MILLENNIUM BELL`S nr 2/104

PL/MF/AA 0036258 – 1 szt.500,00

375,00


30

Automat do gry SUPATRON nr 18020125

PL/MF/AA 0036259 – 1 szt.500,00

375,00


31

Automat do gry SUPERBALL 101030-90882, nr pokw. 0093426

500,00

375,00


32

Automat do gry SUPATRON TK0289-0559, nr pokw. 0093426

500,00

375,00


33

Automat do gry LUCY DEVIL 7470008, nr pokw. 0093426

500,00

375,00


34

Automat do gry MAGIC JOKERS 50704-1, nr pokw. 0093420

500,00

375,00


35

Automat do gry SPECTRA 1433108, nr pokw. 0093420

500,00

375,00


36

Automat do gry CASIN LAS VEGAS 590-I, nr pokw. 0093420

500,00

375,00


37

Automat do gry TURBOREEL 1551096, nr pokw. 0093421

500,00

375,00


38

Automat do gry SUPERBAL 588-I, nr pokw. 0093421

500,00

375,00


39

Automat do gry TOMAHAWK 01118-I, nr pokw. 0093421

500,00

375,00


40

Automat do gry SUPERBALL 589-I, nr pokw. 0093422

500,00

375,00


41

Automat do gry JOLLYJOKER 48180006, nr pokw. 0093422

500,00

375,00


42

Automat do gry SUPERBALL 24067072473, nr pokw. 0092828

500,00

375,00


43

Automat do gry GOLDEN GATE 36380006, nr pokw. 0092828

500,00

375,00


44

Automat do gry GRAFFITI TK03790485, nr pokw. 0092828

500,00

375,00


45

Automat do gry SUPATRON TK02890240, nr pokw. 0093419

500,00

375,00


46

Automat do gry TURBOREEL 1531018, nr pokw. 0093419

500,00

375,00


47

Automat do gry tv SURBAL 11-1040-91030, nr pokw. 0092827

500,00

375,00


48

Automat do gry ROAD RUNNER 45660028, nr pokw. 0092827

500,00

375,00


49

Automat do gry SUPA MATER (SUPATRON), nr pokw. 0092827

500,00

375,00


50

Automat do gry GOLDEN GATE 1409, nr pokw. 0093424

500,00

375,00


51

Automat do gry SUPERBALL 220680-72155, nr pokw. 0093424

500,00

375,00


52

Automat do gry TURBOREEL 1532053, nr pokw. 0093425

500,00

375,00


53

Automat do gry TECHNOREEL 50840048, nr pokw. 0093425

500,00

375,00


54

Automat do gry GRAFFITI 1409-1, nr pokw. 0093425

500,00

375,00


55

Automat do gry AMERICAN ALADDIN 1/3P, nr pokw. 0093423

500,00

375,00


56

Automat do gry NUMBER ONE 2/3P, nr pokw. 0093423

500,00

375,00


57

Automat do gry TV SUPERBALL 3/3P, nr pokw. 0093423

500,00

375,00Uwaga !!!

Sprzedaż zostanie dokonana tylko podmiotom, które uzyskały koncesje albo zezwolenie na urządzanie gier zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).
Przedmiotem sprzedaży są poszczególne pozycje oferty.

Do licytacji mogą przystąpić podmioty, które przedstawią kopie dokumentów potwierdzających posiadanie koncesji albo zezwolenia na urządzanie gier.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej brutto.

Licytacja dojdzie do skutku jeżeli weźmie w niej udział przynajmniej dwóch uczestników.

Zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywołania, która wynosi 3/4 wartości szacunkowej. Minimalną kwotę postąpienia ustalono na poziomie 50,00 zł.

Zgodnie z art. 105 d § 1 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia, tj. w dniu licytacji przynajmniej cenę wywołania, w kasie Izby Celnej do godz. 14.00 ( ul. Erazma Ciołka 14 A).

Kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wylicytowaną a ceną wywołania należy wpłacić do godziny 12.00 w kasie Izby Celnej następnego dnia po dniu licytacji.

Brak zapłaty w wyznaczonym terminie spowoduje:

- stratę przez oferenta prawa wynikłego z przyjęcia jego oferty ,

- utratę prawa do uczestniczenia w kolejnej sprzedaży dotyczącej tej samej rzeczy.

Odbiór towaru następuje własnym transportem z miejsca i w terminie wskazanym przez Wydział Likwidacji Towarów Izby Celnej w Warszawie.

W przypadku nieodebrania towaru w terminie 14 dni od dnia licytacji, nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za przechowywanie towaru - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.10.2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne (Dz. U. z 2012, poz.1145).

Dyrektor Izby Celnej w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w sprzedawanej ruchomości oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

Dyrektor Izby Celnej w Warszawie zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Towary można oglądać w dniu 15 kwietnia 2016r. w godz. 10.00 – 14.00 w magazynie Izby Celnej w Warszawie, który mieści się w miejscowości Legionowo – Łajski przy ulicy Sikorskiego 5.

Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży towarów można uzyskać pod nr tel.:


(22) 510 45 77 lub (22) 510 46 35 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Aktualna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.warszawa.scelna.gov.pl

na oryginale podpis:


Dyrektor Izby Celnej w Warszawie

z up. Naczelnik

Wydziału Likwidacji Towarów

/ - /


nadkom. Piotr Szeniman

ul. Erazma Ciołka 14, 01-443 Warszawa | tel.: +482 510 47 03 | fax: +48 22 877 20 97
e-mail: icwarszawa@war.mofnet.gov.pl


www.warszawa.scelna.gov.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość