Strona główna

Jak dotrzeć i utrzymać klienta w sektorze finansowym?


Pobieranie 27.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.94 Kb.Warszawa, 18 marca 2010
Jak dotrzeć i utrzymać klienta w sektorze finansowym?
Microsoft oraz EFMA (European Financial Management & Marketing Association) zapraszają na konferencję poświęconą wykorzystywaniu przez instytucje finansowe innowacyjnych narzędzi IT w celu budowania pozytywnych relacji z klientami

Podczas konferencji „Strategia wsparcia tradycyjnych kanałów dystrybucji dla sektora finansowego. Koncentracja na oddziale”, która odbędzie się 23 marca w hotelu InterContinental


w Warszawie, omówione zostaną metody usprawnienia działalności tradycyjnych placówek instytucji finansowych w dotarciu do klienta i budowaniu z nim pozytywnych, długotrwałych relacji przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Tworzenie tzw. „przyjaznych oddziałów”, w których klient jest obsługiwany według swoich oczekiwań, jest strategicznym elementem w budowie lojalności i przywiązania klienta do oddziału. Nowoczesny model obsługi klienta może stać się kluczem do uzyskania wzrostu dochodów przez instytucje finansowe, umożliwiając im jednoczesne zachowanie struktury ponoszonych kosztów – mówi Piotr Kowal, ekspert systemów CRM Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft.

Na konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące między innymi sposobów pomocy pracownikom poszczególnych oddziałów w zdobyciu umiejętności kompetentnego doradcy finansowego, skutecznie budującego pozytywne relacje z klientami. Uczestnicy konferencji dowiedzą się także jak pozycjonować oddziały w dobie zmian zachodzących w branży, podnosząc tym samym efektywność pracowników, a także jak zredukować koszty operacyjne poprzez uproszczenie zarządzania procesami oraz szkolenie pracowników.

Podczas kilkugodzinnej sesji przewidziane są wystąpienia zagranicznych specjalistów w dziedzinie technologii dedykowanych sektorowi finansowemu. W spotkaniu udział weźmie John Kirkbright, członek zarządu EFMA (ang. European Financial Management and Marketing Association), instytucji promującej innowacyjne rozwiązania na rynku detalicznych usług finansowych, Dennis Vanderlip – dyrektor sektora usług finansowych na Europę Środkową i Wschodnią w Microsoft, dwaj przedstawiciele firmy Fiserv – Andrew Steadman, dyrektor ds. rozwoju produktów i Serge van Dam, specjalista ds. rozwoju rynków, a także Laszko Kilary – dyrektor ds. rozwoju kanałów elektronicznych


i CRM oraz Integracji Centrum Kompetencji w MKB Bank.

Prelegenci opowiedzą o sposobach wielokanałowego dotarcia do klienta, znaczeniu zintegrowanych kanałów dotarcia z perspektywy biznesowej w detalicznych kanałach instytucji finansowych, roli systemu CRM w strategii banku na przykładzie MKB Bank oraz optymalizacji sprzedaży przy każdym kontakcie z klientem z wykorzystaniem strategii wielokanałowej. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję posłuchać wykładów o najciekawszych doświadczeniach zdobytych podczas ostatniej dekady wdrażania usług bankowości mobilnej oraz przyszłości oddziałów instytucji finansowych i możliwości ich współdziałania z innymi kanałami dotarcia oraz obsługi klientów.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zestaw raportów EFMA, w tym „Innovation in Multi-Channel Management”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą rejestrować się na stronie internetowej konferencji: https://www.kazdytozna.info.pl/efma.aspx


***
Prelegenci konferencji „Strategia wsparcia tradycyjnych kanałów dystrybucji dla sektora finansowego. Koncentracja na oddziale”:
John Kirkbright - dyrektor naczelny K-Strat International, brytyjskiej firmy konsultingowej, skupiającej się na Europejskim Rynku Usług Finansowych. K-Strat współpracuje głównie z EFMA – Europejskim Stowarzyszeniem Zarządzania Finansami i Marketingu, zrzeszającym czołowe banki europejskie. John jest członkiem zarządu EFMA od 6 lat. Jest również doradcą do spraw bankowości detalicznej w EFMA oraz Dyrektorem Programowym wielu corocznych konferencji dotyczących bankowości detalicznej (Marketing, Sprzedaż, lojalność klienta, obsługa klienta itp.). Obecnie pełni funkcję prezesa EFMA Banking Advisory Council, która składa się z dyrektorów 50 najważniejszych banków w Europie. Przed utworzeniem K-Strat International w 1999 roku, John spędził 25 lat w bankowości detalicznej, pracując oraz pełniąc wiele strategicznych i marketingowych ról w wielu bankach
w Wielkiej Brytanii i bankach międzynarodowych – Halifax (HBOS), Cooperative Bank, Midland Bank (HSBC), Grindlays Bank
i Citibank.
Dennis Vanderlip - dyrektor sektora usług finansowych na Europę Środkową i Wschodnią, Microsoft. Do jego obowiązków należy kształtowanie i wdrażanie strategii usług finansowych Microsoft, opracowywanie strategii współpracy partnerskiej
i zarządzanie skomplikowanymi relacjami finansowymi z największymi w tym regionie firmami z branży usług finansowych. Dennis kieruje współpracą firmy z klientami z sektora bankowego i ubezpieczeniowego w dwudziestu krajach tego regionu. Wcześniej pracował w U.S. Bank oraz Cambridge Technology Partners, gdzie prowadził projekty technologiczne związane
z działalnością kredytową Banku Światowego.
Laszlo Kiraly - szef centrum kompetencyjnego, odpowiedzialny za rozwój i integrację kanałów elektronicznych i systemu CRM
w MKB Bank – wiodącym banku na Węgrzech, obsługującym zarówno klientów korporacyjnych i indywidualnych – oferując im kompleksowe, szyte na miarę usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku usług finansowych zarówno po stronie dostawców rozwiązań dla rynku finansowego, w dziale konsultingu strategicznego dla sektora finansowego w Accenture, jak i w wiodących instytucjach finansowych zarówno bankowych jak ubezpieczeniowych, między innymi: ING Bank i Axa.

Andrew Steadman zarządza rozwojem produktów Grupy Fiserv Bank Solutions oferowanych przez nowoczesne kanały dystrybucji. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w sektorach bankowym i technologicznym. Od 1996 roku jest
w Fiserv odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań oraz zarządzanie strategią produktową w Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Stanach Zjednoczonych.

Serge van Dam - Market Development Manager, Fiserv Mobile Money. Serge jest odpowiedzialny za rozwój rynków, na których działa Fiserv oraz za współpracę z Klientami firmy mającą na celu optymalne wykorzystanie pełni funkcjonalności mobilnych kanałów dystrybucji. Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje zarządzanie licznymi projektami z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem systemów płatności elektronicznych i przetwarzania transakcyjnego. Serge’a cechuje znajomość tendencji rynkowych w branży finansowej oraz gruntowna wiedza z zakresu zarządzania systemami IT w dużych instytucjach.
Z wykształcenia jest Psychologiem Organizacji. Serge współpracuje z M-Com od końca 2004 roku.Informacje o firmie:

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET.
Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia ponad 95 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. Microsoft współpracuje z ośmioma tysiącami partnerów i dwudziestoma tysiącami inżynierów w całej Polsce.
Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi,
są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Dlatego też, polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną konsekwencją tego zobowiązania i prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem „wykluczenia informacyjnego”. W listopadzie 2008 roku Microsoft za projekt „Partnerstwo dla Przyszłości” otrzymał główną nagrodę – statuetkę Złotego Spinacza, przyznawanego
w najważniejszym konkursie w polskiej branży PR „Złote Spinacze”, a w niespełna rok wcześniej, zaszczytny tytuł „Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2007” przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski. Celem tego realizowanego
od 2004 r. projektu jest wspieranie polskiej edukacji w innowacyjnych działaniach, które przeciwdziałają zjawisku „wykluczenia cyfrowego” młodego pokolenia.

Z kolei w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, firma wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii – wiedzy, informacji i umiejętności informatycznych. W uruchomionym we wrześniu 2006 roku programie „Microsoft dla non-profit”, firma przekazuje bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji społecznych. W 2007 roku Microsoft otrzymał tytuł Dobroczyńcy Roku 2006 w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy”, przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Microsoft konsekwentnie potwierdza także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując od kilku lat czołowe miejsca
w badaniu prowadzonym przez Hewitt Associates i zdobywając tytuł „Najlepszego Pracodawcy w Polsce”.
Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony firmy Microsoft pod adresem: http://www.microsoft.com/poland lub kontaktu
z Centrum Obsługi Klienta Microsoft pod numerem 0 801 308 801.
***
Microsoft, Windows, Windows Mobile, Visual Studio, Windows Server System, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, BizTalk Server, Microsoft Dynamics są zarejestrowanymi znakami towarowymi, bądź znakami towarowymi Microsoft Corp.
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy wymienionych firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Dodatkowych informacji udzielą:

Agnieszka Dziedzic Joanna Frąckowiak

Microsoft Sp. z o.o. Microsoft Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195 A Al. Jerozolimskie 195 A

02-222 Warszawa 02-222 Warszawa

tel. 0 22 594 10 00 tel. 0 22 594 10 00

fax. 0 22 594 10 02 fax. 0 22 594 10 02

e-mail: adziedzi@microsoft.com e-mail: joannafr@microsoft.com

Piotr Kaniowski Anna Wardziak

Microsoft Sp. z o.o. Senior Account Manager

Al. Jerozolimskie 195 A Biuro Prasowe Microsoft Dynamics

02-222 Warszawa Sigma International Poland

tel. 0 22 594 10 00 tel. 0 22 628 37 09 - 147

fax. 0 22 594 10 02 kom. 0 608 314 617

e-mail: v-piotrk@microsoft.com e-mail: anna.wardziak@sigma.com.pl
Agnieszka Zarzycka

Audience Marketing Manager

Microsoft Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195 A

02-222 Warszawa

tel. 0 22 549 13 98

fax. 0 22 549 10 02

e-mail: azarzyc@microsoft.com
z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość