Janusz StrobelPobieranie 6.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.97 Kb.
Janusz Strobel

Jeden z najwybitniejszych wirtuozów gitary klasycznej, kompozytor, aranżer. Na początku lat 90-tych założył zespół Janusz Strobel Trio (Mariusz Bogdanowicz- kontrabas, Piotr Biskupski- perkusja). Płyta tego zespołu w 1993r. uzyskała tytuł Albumu Roku. Współpracując z polskimi muzykami takimi jak

Włodzimierz Nahorny, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, Mariusz Fazi Mielczarek, Andrzej Jagodziński i wielu innych, tworząc różne formacje jazzowe, zrealizował wiele projektów. Wspólnie z Janem Wołkiem stworzył spektakl poetycko-muzyczny „Dwoje na jednośladzie” z udziałem Justyny Szafran i Piotra Machalicy. Na płytę „Strofy dla Ciebie” skomponował oryginalną muzykę do wierszy polskich i rosyjskich poetów mówionych przez Annę Romanowską i Krzysztofa Kolbergera. Kolejny album z muzyką Janusza Strobla to „Wielka Pani” - młodzieńcze wiersze Karola Wojtyły przedstawione przez Krzysztofa Kolbergera, Joannę Szczepkowską i Jerzego Trelę. Na zamówienie Polskiego Radia powstała autorska płyta „Wierny sobie”. Jako aranżer stworzył płyty takim artystom jak Jacek Kaczmarski („Między nami”), Anna Serafińska, Hanna Banaszak, Elżbieta Adamiak, Aneta Łastik, Łucja Prus i inni. Działalność kompozytorska Janusza Strobla poza muzyką dla potrzeb filmu, teatru czy niezliczoną ilością piosenek do tekstów Magdy Czapińskiej, Jonasza Kofty, Jana Wołka, Wojciecha Młynarskiego, obejmuje głównie tworzenie muzyki na gitarę klasyczną solo i z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.

Andrzej Jagodziński

Ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie waltorni. Jeszcze w czasie studiów pracował z Orkiestrą Polskiego Radia i TV w Warszawie. Swój pierwszy zespół założył w 1977 r. by towarzyszyć w nagraniach i koncertach Anecie Łastik. W roku 1979, już jako pianista, zdobył główną nagrodę indywidualną festiwalu Złota Tarka w Warszawie, a jego kwartet otrzymał zespołową nagrodę główną tej imprezy. Laury i nagrody ugruntowały pozycję artysty na rynku jazzowym. Chętnie zapraszany jest do współpracy przez innych muzyków. Jego umiejętność wtopienia się w brzmienie i stylistykę zespołu sprawia, że grywa w bardzo różnorodnych stylistycznie formacjach. Chętnie towarzyszy wokalistom. Współpracę zapoczątkowała w 1986 r. seria koncertów i nagrań płytowych z Ewą Bem. Wielkim sukcesem Jagodzińskiego okazał się autorski pomysł jazzowych interpretacji utworów Fryderyka Chopina. Album "Chopin" tria Jagodzińskiego (z Czesławem

Bartkowskim - perkusja, Adamem Cegielskim - kontrabas) stał się także - co

w jazzie nieczęste - sukcesem komercyjnym (nagroda Fryderyk '94 ).Sam zaś nie stroni od realizacji własnych pomysłów. Andrzej Jagodziński – jazzman pojawiający się zawsze w otoczeniu elity tej muzyki: jako waltornista-sideman w String Connection, jako współlider Quintessence, jako pianista towarzyszący sukcesom Namysłowskiego, Wróblewskiego. Współpracował także m.in. z Old Timers i Swing Session (Henryka Majewskiego), Kwartetem Janusza Muniaka, Prowizorką Dżez Będ, String Connection, Quintessence, Kwartetem Tomasza Szukalskiego, grupą Polish All Stars (Jarosława Śmietany), Kwartetem.

Pianista czekający cierpliwie na swój wielki sukces: albumy z cyklu "Chopin" pod szyldem Andrzej Jagodziński Trio okazały się bezcelerem polskiego jazzu.
: UserFiles
UserFiles -> RÓb swój biznes – resztę zostaw specjalistom
UserFiles -> Regulamin ubiegania się o udział w Programie akropol stypendiów licealnych efc I warunki rekrutacji Ubiegający się o udział w Programie akropol muszą spełniać następujące kryteria w I fazie rekrutacji
UserFiles -> Biesiada piosenek ludowych
UserFiles -> Patrycja Walichniewicz-Bartnik wnt/wdt czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów I wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
UserFiles -> Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
UserFiles -> Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
UserFiles -> Podkarpacki festiwal tańCA,,aksel-resovia-2016 Akademickie Mistrzostwa Polski ptt grand Prix Senior
UserFiles -> 3 maja 2010 r. (poniedziałek) Kościół i Plac Farny, Rynek
UserFiles -> Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy