Strona główna

JĘzyk polski tematy prac kontrolnych uzupełniający plan nauczania Klasa


Pobieranie 305.96 Kb.
Strona2/3
Data19.06.2016
Rozmiar305.96 Kb.
1   2   3

Praca kontrolna nr 2

(Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)


1. Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz właściwe odpowiedzi.
Księga
Słowo Biblia, przyjęte od greckiego wyrazu biblos, znaczy tyle co biblioteka, zbiór ksiąg. Ale Biblia jest to księga niezwykła. Pisały ją tysiąclecia i wieki. Pisali ja prorocy i mędrcy narodu zwanego Izraelem. Sami Izraelici nazywali swój naród Narodem Księgi (…).

Naród Izraela powziął myśl, aby zapisywać wszystko, co się wydarza. I złe, i dobre. I to, co wspaniałe, i to, co groźne. Zapisać wszystko od początku świata. Zapisywali przekazywane przez tradycję imiona ludzi, bohaterów i wodzów. Zapisywali klęski przyrody, wojny i bitwy. Zapisywali dzieje swojej ziemi, swoich miast, ale też i tych ludów i państw, z którymi się stykali.

Ziemia ta, zwana jeszcze dziś Ziemią Świętą, leży na Bliskim Wschodzie.
* * *
Lud biblijny mówiący językiem hebrajskim jest ludem pracowitym, skrzętnym, ludem pasterzy i rolników, ale także wojowników i rycerzy.

Ale tym, co najważniejsze dla tego ludu, który napisał Księgę, jest to, że chwali ona jedynego Boga, Boga żywego. Nie jest to bożek zrobiony z drewna, metalu albo wyciosany z kamienia jak u innych ludów. Jest to Bóg duchowy. Duch Boży. On to podyktował mędrcom i pisarzom Święte Księgi. On jest prawdziwym Autorem. On to przekazał w ręce praojca Izraelskiego Ludu, Mojżesza, pierwszą księgę – kamienne tablice, na których wypisane było prawo etyczne – dziesięć podstawowych przykazań postępowania i ludzkiego współżycia (…).

Po księgach kamiennych przyszedł okres ksiąg zwijanych ze skóry zwierząt. Księga miała kształt zwoju, rulonu.

Słowa Biblii tłumaczono na wszystkie języki (…).

Biblia weszła tak głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej cywilizacji, że trudno jej nie znać i nie szanować (…).

Wielu ludzi zapytanych, jaką księgę uratowaliby z pożaru lub jaką jedną książkę zabraliby ze sobą na bezludną wyspę, odpowiada: Biblię.


Anna Kamieńska

(1) Słowo Biblia pochodzi z języka


a) łacińskiego b) hebrajskiego
c) greckiego d) egipskiego
(2) Tę niezwykłą księgę pisali

a) Sumerowie b) Egipcjanie


c) Izraelici d) Grecy
(3) Naród Izraela postanowił, aby w Biblii zapisywać
a) tylko to, co wspaniałe b) imiona bohaterów
c) klęski przyrody d) wszystko od początku świata
(4) Biblia została napisana w języku
a) sumeryjskim b) łacińskim
c) greckim d) hebrajskim
(5) Biblia chwali
a) wielu bogów b) bogów z Olimpu
c) Ozyrysa d) Boga duchowego
(6) Jaką postać miała pierwsza Księga?
a) zwoju skórzanego b) zwoju papirusowego
c) kamiennej tablicy d) rysunków na skale
(7) Kto otrzymał pierwszą Księgę – kamienne tablice?
a) Adam i Ewa b) Mojżesz
c) Izaak d) król Dawid

(8) Co było wypisane na kamiennych tablicach?


a) modlitwy poranne i wieczorne b) dziesięć przykazań postępowania
c) prawo handlowe d) zapiski dziennikarskie
(9) Biblia była tłumaczona na
a) język łaciński b) wcale nie była tłumaczona
c) wszystkie języki świata c) tylko na język grecki

0-3 p.
2. Napisz w kilku punktach (5 – 6) plan wydarzeń opowieści biblijnej o Kainie i Ablu („Słowa i świat” str. 74), używając równoważników zdań.

……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

0-3 p.

3. Spróbuj wyjaśnić znaczenie wyrazów pochodzących z Biblii (biblizmów).


 • kainowe znamię - ……………………………………………………………
 • wieża Babel - ………………………………………………………………
 • wdowi grosz - ……………………………………………………………


0-3 p.

4. Biblia zawiera uniwersalny, ogólnoludzki kodeks moralny (Dziesięć Przykazań Bożych). Oto niektóre z nich:


 • Czcij ojca swego i matkę swoją.

 • Nie kradnij.

 • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.


Podkreśl czasowniki i napisz, w jakim trybie występują.
………………………………………………………………………………

0-1 p.
5. Zamaluj pola, na których znajdują się czasowniki w tym samym trybie.


czesał

lubię

zobaczę

daj

niech kupi

namalujemy

stał

je

ugotuję

czyszczę

pijesz

wziąłby

liczyłbyś

wzięłaby

pisałoby

powiedz

ustawcie

sprząta

oglądajmy

podniósłby

witajcie

zrób

wybierzmy

poprawcie

zjadła

zjadłby

zjedz

0-3 p.
6. Do podanych w ramce wyrazów dopisz cząstkę „-by” lub „ by”. Zapisz je w odpowiedniej rubryce tabeli i dokończ zdania.

wiązała, chodzić, zrobiono, zaczęli, umyto, wrzucić, wziął, mełły, mówić, spadło

Pisownia łączna

Pisownia rozdzielna

...............................................................


..............................................................
………………………………………..
……………………………………….

...............................................................


..............................................................
………………………………………..
……………………………………….

 • Cząstkę „-by” piszemy łącznie z …………………………….. formami czasownika.
 • Cząstkę „by” piszemy rozłącznie z …………………………… formami czasownika.

0-3 p.
7. W odpowiednie miejsca wpisz podane wyrazy z przeczeniem „nie”.
poznałem, pogoda, mały, ładnie, oni, trzeci, cierpliwość
pisownia łączna – …………………………………………………………
…………………………………………………………………………......
pisownia rozdzielna – …………………………………………………….
…………………………………………………………………………......

0-2 p.
8. Do każdego z podanych wyrazów dopisz formę D. l. poj.
misja - …………………… pustynia - …………………………
skrobia - ………………… poezja - …………………………...
epopeja - ………………… edukacja - …………………………

0-2 p.
9. Rozwiń jeden z podanych niżej tematów (kilkanaście zdań):


 1. A Ty jaką książkę zabrałbyś (-abyś) na bezludną wyspę? Uzasadnij przekonująco swój wybór.
 1. Jakie pouczenia wynikają ze znanych Ci biblijnych opowieści? 1. Zło we współczesnym świecie. Czy jest nadzieja na poprawę postępowania ludzi?
 1. Scharakteryzuj wybranego bohatera literackiego. Wyraź o nim swoją opinię pozytywną lub negatywną.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Praca kontrolna nr 3

(Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)Przeczytaj uważnie wiersz pt. „Kamienny chleb” A. Kamieńskiej i odpowiedz na pytania.
Na oknie bochen chleba leżał napoczęty,

Na liściu kapuścianym, pulchny i pęknięty.
Szedł drogą głodny. Staje. Prosi gospodyni:

Dajcie mi kromkę, kromka ubytku nie czyni.


Jestem głodny, od wczoraj bez chleba i wody”.

A cóż to, czy chleb piekę dla czyjej wygody?


Nie dam wam, ani myślę dla was wstawać z ławy!-

Fuknęła gospodyni . – Poszedł, jaki żwawy!”
Za chwilę sama sobie chleb ukroić wstaje,

Ale nóż w chleb nie wchodzi, krajać się nie daje.
Na oknie zamiast chleba zwykły kamień leży,

Choć jeszcze wczoraj ciasto rozczyniała w dzieży.
…………………………………………………………………………………

dzieża – duże drewniane naczynie do przygotowywania ciasta na chleb.


1. Celem zamieszczonego pod wierszem przypisu jest  1. wskazanie źródeł informacji zawartych w tekście.

  2. skomentowanie opisanych w utworze wydarzeń.

  3. objaśnienie znaczenia użytego w wierszu wyrazu.

  4. zwrócenie uwagi na poprawność zapisu wyrazu.

0-1 p.
* Zadania 1 – 5 zostały przepisane ze sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadzonego w kwietniu 2004 r. przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

2. W której zwrotce wiersza rzeczywistość przemienia się w baśń?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

0-1 p.

3. Chleb w wierszu zamienił się w kamień, ponieważ


 1. leżał na oknie i sczerstwiał.

 2. gospodyni odmówiła go głodnemu.

 3. gospodyni źle rozczyniła ciasto.

 4. został za wcześnie napoczęty.

0-1 p.
4. Które określenia charakteryzują gospodynię – bohaterkę wiersza?


 1. Uczynna, zmęczona, głodna.

 2. Pracowita, zapobiegliwa, uprzejma.

 3. Zaradna, gościnna, żwawa.

 4. Skąpa, nieużyta, opryskliwa.

0-1 p.
5. Jakie pouczenie wynika z wiersza Anny Kamieńskiej?


 1. Trzeba się dzielić z potrzebującymi.

 2. Nie wolno prosić o pomoc i wsparcie.

 3. Powinno się przyjmować drobną pomoc.

 4. Nie należy pokazywać obcym swego dobytku.

0-1 p.

6. W którym z podanych przysłów występuje uosobienie?


 1. Kto daje chleb, ten chleb znajduje.

(niemieckie)


 1. Kto czyj chleb je, tego piosnkę śpiewa.

(polskie)


 1. Chleb płacze, gdy go darmo jedzą.

(polskie)


 1. Gdzie nie ma chleba, tam nie ma prawa.

(hiszpańskie)
0-1 p.

7a) Określ podane niżej rzeczowniki zgodnie z podziałem na:
zmysłowe (konkretne), umysłowe (abstrakcyjne), żywotne, nieżywotne, osobowe, nieosobowe, własne, pospolite.
Hania - żywotny, osobowy, własny, konkretny;
książka - …………………………………………………………………
pies - …………………………………………………………………
przyjaźń - ……………………………………………………………….

0-3 p.
b) Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach rzeczownikami, stosując je w odpowiedniej formie gramatycznej.


 • Moja siostra ma trzy (rok) ………………… .
 • Zwiedziliśmy dwa (muzeum) ……………… .
 • Nigdy nie spotkałem (książę) ………………. .
 • Mam wielu (przyjaciel) ……………………. .

0-2 p.
8. Wypisz oboczności tematu w odmianie rzeczowników. Oddziel pionową kreską tematy od końcówek.
noga - nogi - nodze - ………………………………………….
chłód - chłodu - chłodzie - ……………………………………
wiatr - wietrze - ……………………………………………….

0-3 p.

9. Uzupełnij frazeologizmy liczebnikami:
porządkowymi: (7)……………………….. woda po kisielu.
(1)………………………. koty za płoty.
głównymi: Upiec (2)……………. pieczenie przy (1)……………. ogniu.
Wtrącić swoje (3)…………….. grosze.
ułamkowymi: Wyglądać jak (1,5)……………….. nieszczęścia.
Pracować na (0,5)………… gwizdka.
zbiorowymi: Na (2)……………… babka wróżyła.
Dzielić włos na (4)…………… .

0-3 p.
10. Zapisz przyimki, od których utworzono przyimki złożone.
znad = z + nad spomiędzy = ………………………
ponad = …………….. około = ……………………………
pomiędzy = …………….. sponad = ………………………….

0-3 p.
11. Rozwiń (w kilkunastu zdaniach) jeden z poniższych tematów:


 1. Opowiedz swoimi słowami historię przedstawioną w wierszu „Kamienny chleb”. Użyj wyrazów określających charakter i oceniających zachowania postaci.
 1. Chętnie czytam poezję …
 1. „Dwa szczęścia są na świecie.

Jedno małe – być szczęśliwym,

Drugie wielkie – uszczęśliwiać innych”.


Twoje refleksje na temat myśli występujących w cytowanej

wypowiedzi.
 1. Fascynuje mnie świat magii i czarodziejstwa przedstawiony w ……

……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Praca kontrolna nr 4

(Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania z nim związane.
Historia polskiego teatru jest bardzo bogata. Już kilkaset lat temu występowały w naszym kraju różne zespoły wędrowne. Pierwszy polski teatr publiczny powstał w 1765 roku, dzięki staraniom ostatniego polskiego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wiele trzeba włożyć pracy, by przygotować przedstawienie teatralne, to znaczy, aby wystawić na scenie jakiś utwór napisany specjalnie dla teatru lub odpowiednio przystosowany do tego celu. W przygotowaniach tych uczestniczy duży zespół twórców. Aktorzy uczą się swoich ról, scenograf projektuje dekoracje i kostiumy, wykonywane następnie przez różnych specjalistów. Całością przygotowań kieruje reżyser. Gdy idziemy do teatru, dostrzegamy przede wszystkim dużą salę z rzędami krzeseł lub foteli, gdzie po przygaszeniu świateł podnosi się kurtyna, odsłaniając scenę, na której grają aktorzy.


z Encyklopedii dla dzieci. Polska – moja Ojczyzna

1. Zaznacz (+ lub -), czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe.


 • Pierwszy polski teatr publiczny powstał w XVIII w.
 • Do powstania teatru przyczynił się polski król – Zygmunt August.
 • Aktor odpowiada za całość przygotowań spektaklu teatralnego.
 • Scenograf projektuje dekoracje i kostiumy.
 • Podnosząca się kurtyna odsłania scenę.

0-2 p.


 1. Podkreśl w tekście 5 rzeczowników związanych z teatrem.

0-1 p.
3. Odgadnij hasła i napisz je.


  1. pierwsze wystawienie sztuki lub pierwsza projekcja filmu

-……………………………………………………………
  1. pierwszy występ aktora - ………………………………………..
  1. otwarcie wystawy - ……………………………………………..
  1. ocena przedstawienia lub filmu - ………………………………..

0-2 p.

4. Podkreśl właściwą odpowiedź.
Przystosowanie powieści do wystawienia na scenie to
a) akceptacja b) adoracja c) adaptacja d) adopcja

0-1 p.
5. Połącz w pary podane wyrazy:
A. opera a) koncert
B. teatr b) film
C. kino c) spektakl
D. filharmonia d) musical

0-1 p.
6. Podaj imię i nazwisko polskiego


 1. pisarza - ………………………………………………………………..
 1. poety - ………………………………………………………………….
 1. kompozytora - ………………………………………………………….
 1. aktora - …………………………………………………………………

0-2 p.
7. Podane w ramce wyrazy zapisz w odpowiednich rubrykach.koncert piąty występy kompozycja reprezentacja
cząstka talent błąd dyrygent ciężar

wyrazy pochodzenia obcego wyrazy pochodzenia rodzimego


……………………………… ………………………………..
……………………………… ………………………………..
……………………………… ……………………………….
……………………………… ………………………………..
……………………………… ……………………………….

0-2 p.
8. Dopisz zaimki w odpowiedniej formie.
a) wracam z (ty) ……………………………………………………
b) zwróciłem się do (ona) ………………………………………….
c) myśleliśmy o (oni) ………………………………………………

0-1 p.

9. Napisz, jakie to części mowy.
Młody - ………………………………………….
aktor - ……………………………………………
doskonale - ………………………………………
zagrał - …………………………………………..
główną - …………………………………………
rolę - …………………………………………….
w - …………………………………………….

swoim - ………………………………………..


pierwszym - ………………………………….
przedstawieniu - ……………………………..

0-4 p.

10. Jesteś przedstawicielem szkolnego czasopisma i masz szansę przeprowadzić wywiad z odtwórcą tytułowej roli w filmie o Harrym Potterze. Podaj jego nazwisko i 3 pytania, które mu zadasz.
..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

0-2 p.

11. Przekształć czasowniki i konstrukcję zdania


 1. na stronę bierną:

Publiczność nagrodziła artystów owacjami na stojąco.


……………………………………………………………………………….
B. na stronę czynną:
Sztuka została oceniona przez krytyków bardzo wysoko.
……………………………………………………………………………….

0-2 p.
12. Rozwiń jeden z podanych niżej tematów:
(1) Napisz sprawozdanie z ostatnio obejrzanego filmu. Zastosuj słownictwo

związane ze sztuką filmową oraz słownictwo oceniające dodatnio lub ujemnie (zob. „Słowo i świat” str. 284).


(2) Do Twojego miasta przyjeżdża znany wokalista. Zamierzasz wybrać się na jego koncert i chcesz zaprosić swojego kolegę (koleżankę). Ułóż i zapisz rozmowę telefoniczną na ten temat. Przekaż w niej niezbędne informacje o artyście i nie zapomnij o właściwej interpunkcji.
(3) Napisz krótki tekst (około 10 zdań) do dyskusji internetowej na temat: „Młodzież interesuje się dziś ….”. Podkreśl, że to Twoja opinia.
(4) Z reklamą trzeba ostrożnie. Oceń dowolną reklamę(-y) pokazywaną (-ne) w telewizji, przedstawiając plusy i minusy prezentowania reklam.
…………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..

Praca kontrolna nr 5

(Proszę nie pisać na dodatkowych kartkach.)


Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz właściwe odpowiedzi.
Odys, po tylu trudach podróży, znalazł wreszcie spokój, przyjaźń i miłość pięknej dziewczyny. Królewna uśmiechała się do niego, a władca wyspy, Alkinoos, pragnął mu oddać córkę za żonę. Gość biesiadował, weselił się, lecz w jego sercu narastała coraz większa tęsknota za Itaką. Z melancholią więc po uczcie spoglądał na daleki horyzont, myśląc o swojej żonie, Penelopie, ojcu, Laertesie i synu Telemachu.

- O czym rozmyślasz, Odysie? – spytał go któregoś dnia Alkinoos.

- O Itace – odparł heros. Tęsknię za swoją ojczyzną. Brak mi jej, pragnę zobaczyć swoją żonę i dom.

Król Feaków bolał, że Odys nie pojmie królewny za żonę, lecz nie chciał go do tego zmuszać. Szanował jego uczucia i rozumiał jego nastroje (…).

Gdy więc przybysz opowiedział wszystkie swoje przygody i odpoczął, władca wyspy, Alkinoos, spełnił jego prośbę.

- Pomóż mi, gościnny królu, zbudować statek, którym odpłynę do Itaki – rzekł pewnego dnia heros.

Alkinoos zgodził się.
wg S. Srokowskiego „Mity greckie”
1. O przedstawionych wydarzeniach opowiada
a) autor mitu b) królewna, c) narrator d) główny bohater

0-1 p.
2. Postacią główną w przytoczonym fragmencie jest ………………………,
a postaciami drugoplanowymi są ……………………………………….. .

0-2 p.
3. Narrator


  1. wie wszystko o świecie przedstawionym, zna fakty, które nastąpią
  1. wie tyle, co bohater
  1. wie dużo mniej niż bohater

1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość