Strona główna

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016


Pobieranie 63.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar63.76 Kb.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016



Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 11.00

Praca w zespołach – godz. 14.00

Szkolenie – dziennik elektroniczny – godz. 16.00


28.08. 2015 (piątek)




Egzaminy poprawkowe z matematyki – godz. 8.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 11.00



31.08.2015 (poniedziałek)



Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta

Uroczystość „przy Kamieniu”

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna) – poczet sztandarowy


i p. D. Kalenik

01.09. 2015 (wtorek)
godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00



Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych:

12.30 – 13.30 – język angielski

13.45 – 14.45 – drugi język

15.00 – 16.00 – trzeci język (kontynuacja języka innego niż nauczany w gimnazjum)



01.09. 2015 (wtorek)




Spotkanie z Rodzicami klas pierwszych – Wychowawcy klas, Pedagog, Dyrekcja. Zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

Spotkania z Rodzicami klas drugich – Wychowawcy klas.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

03.09.2015 (czwartek)



Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy (złożenie u Dyrekcji).

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania


w poszczególnych klasach (złożenie w bibliotece).

do 08.09.2015

(wtorek)



Zdjęcia klasowe

09.09.2015

od godz. 9.00



Spotkanie z Rodzicami klas trzecich – Wychowawcy klas, Pedagog, Dyrekcja. Zapoznanie Rodziców z procedurami egzaminu maturalnego.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców

10.09.2015

(czwartek)

godz. 17.30



Obozy integracyjne:

Piękna Góra:

1a – p. M. Adamski, p. S. Fuksiewicz

1b – p. P. Sambierski, p. M. Antolak

Puszcza Augustowska:

1c – p. N. Poniewierka, p. A. Pokora,

1d – p. M. Szczepańska, p. B. Braś,

1e – p. Putz-Alvarado, p. M. Lisowska



14.09 – 18.09.2015



Wyjazdy edukacyjne:

Bratysława, Wiedeń – 2a - p. M. Korczyńska, p. E. Makuch

I 2d – p. J. Pawłowska, p. Ł. Gawryś


14.09 – 18.09.2015



Próbne matura:

język polski, matematyka, język angielski – poziom rozszerzony, pozostałe języki


poziom podstawowy

wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym



14.09 – 18.09.2015



Rada Pedagogiczna

24.09.2015 (czwartek)

godz. 15.45



Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)

wrzesień



Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30.09.2015 (środa)



Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

październik



Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

do ustalenia



Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

14.10.2015 (środa)

godz. 12.00



Tadealia

28.10.2015 (środa)

prawdopod. po 5. lekcji



Sprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach
– 1d – p. M. Szczepańska

29.10.2015 (czwartek)

po 3. lekcji



Odwiedziny na Powązkach – klasa 1b i p. P. Sambierski

30.10.2015 (piątek)



Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11. 2015 (wtorek)



Rada Pedagogiczna – Pierwsza pomoc przedmedyczna – p. B. Swoboda

12.11.2015 (czwartek)



Przeglądy śródsemestralne

16.11 (poniedziałek)

i 17.11 (wtorek)



Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami - informacja o wynikach przeglądów śródsemestralnych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

19.11.2015 (czwartek)

skrócone lekcje



Festiwal Teatralny

02.12 – 05.12.2015



Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły

10.12.2015 (czwartek)

godz. 15.30



Wigilia szkolna
i Wigilie klasowe

22.12.2015 (wtorek)

5. lekcja

po 5. lekcji



Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.01.2016



Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych

13.01.2016 (środa)



Studniówka

16.01.2016 (sobota)



Zmiana planu

25.01.2016



Sesje klasyfikacyjne

18.01.2016 (poniedziałek)

19.01.2016 (wtorek)



Rada klasyfikacyjna.



Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej;

21.01.2016 (czwartek)

lekcje skrócone

godz. 17.30



Rada podsumowująca I semestr

28.01.2016



Ferie zimowe

01.02.– 14.02.2016



Obozy narciarskie na Stożku

do ustalenia



Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

05.02.2015 (piątek)

(ferie!)



Rekolekcje

marzec



KAWA

marzec



Wiosenna przerwa świąteczna

24.03. – 29.03.2016



Dzień otwarty dla kandydatów

02.04.2016 (sobota)



Przeglądy śródsemestralne klas młodszych.

04.04.2016 (poniedziałek)

05.04.2016 (wtorek)



Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów śródsemestralnych, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych.

07.04.2016 (czwartek)

Godz. 17.30



Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

14.04.2016 (czwartek)



Klasyfikacja klas trzecich

18.04.2016 (poniedziałek)



Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

21.04.2016 (czwartek)



Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

28.04.2016 (czwartek)

po południu



Egzaminy maturalne: pisemne i ustne

(ustne: od 09.05 do 21.05)



od 04.05.2016 (środa)

do 27.05.2016 (piątek)



Rada Pedagogiczna
Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych.

24.05.2016 (wtorek)
godz. 17.30



Ostateczny termin wystawienia ocen

10.06.2015 (piątek))



Sesje klasyfikacyjne

14.06.2015 (wtorek)

15.06.2015 (środa)



Konkurs Piosenki Frankofońskiej

czerwiec (do ustalenia)



Czacki Second Stage

czerwiec (do ustalenia)

(piątek, sobota)



Rada klasyfikacyjna

22.06.2015 (poniedziałek)



Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2016 (czwartek)

po południu



Rekrutacja

od 24.06.2016 (piątek)

do połowy lipca


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość