Strona główna

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016


Pobieranie 63.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar63.76 Kb.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 11.00

Praca w zespołach – godz. 14.00

Szkolenie – dziennik elektroniczny – godz. 16.00


28.08. 2015 (piątek)
Egzaminy poprawkowe z matematyki – godz. 8.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 11.0031.08.2015 (poniedziałek)Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Msza Święta

Uroczystość „przy Kamieniu”

Uroczystość przy Pomniku Tajnego Nauczania (ul. Browarna) – poczet sztandarowy


i p. D. Kalenik

01.09. 2015 (wtorek)
godz. 9.00

godz. 10.30

godz. 12.00Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami. Testy z języków obcych:

12.30 – 13.30 – język angielski

13.45 – 14.45 – drugi język

15.00 – 16.00 – trzeci język (kontynuacja języka innego niż nauczany w gimnazjum)01.09. 2015 (wtorek)
Spotkanie z Rodzicami klas pierwszych – Wychowawcy klas, Pedagog, Dyrekcja. Zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

Spotkania z Rodzicami klas drugich – Wychowawcy klas.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

03.09.2015 (czwartek)Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy (złożenie u Dyrekcji).

Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania


w poszczególnych klasach (złożenie w bibliotece).

do 08.09.2015

(wtorek)Zdjęcia klasowe

09.09.2015

od godz. 9.00Spotkanie z Rodzicami klas trzecich – Wychowawcy klas, Pedagog, Dyrekcja. Zapoznanie Rodziców z procedurami egzaminu maturalnego.

Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców

10.09.2015

(czwartek)

godz. 17.30Obozy integracyjne:

Piękna Góra:

1a – p. M. Adamski, p. S. Fuksiewicz

1b – p. P. Sambierski, p. M. Antolak

Puszcza Augustowska:

1c – p. N. Poniewierka, p. A. Pokora,

1d – p. M. Szczepańska, p. B. Braś,

1e – p. Putz-Alvarado, p. M. Lisowska14.09 – 18.09.2015Wyjazdy edukacyjne:

Bratysława, Wiedeń – 2a - p. M. Korczyńska, p. E. Makuch

I 2d – p. J. Pawłowska, p. Ł. Gawryś


14.09 – 18.09.2015Próbne matura:

język polski, matematyka, język angielski – poziom rozszerzony, pozostałe języki


poziom podstawowy

wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym14.09 – 18.09.2015Rada Pedagogiczna

24.09.2015 (czwartek)

godz. 15.45Lekcje festiwalowe dla klas pierwszych (po lekcjach)

wrzesieńOstateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

30.09.2015 (środa)Spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego

październikPielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

do ustaleniaDzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

14.10.2015 (środa)

godz. 12.00Tadealia

28.10.2015 (środa)

prawdopod. po 5. lekcjiSprzątanie grobów Nauczycieli i Wychowanków Czackiego na Powązkach
– 1d – p. M. Szczepańska

29.10.2015 (czwartek)

po 3. lekcjiOdwiedziny na Powązkach – klasa 1b i p. P. Sambierski

30.10.2015 (piątek)Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10.11. 2015 (wtorek)Rada Pedagogiczna – Pierwsza pomoc przedmedyczna – p. B. Swoboda

12.11.2015 (czwartek)Przeglądy śródsemestralne

16.11 (poniedziałek)

i 17.11 (wtorek)Rada Pedagogiczna

Spotkania z Rodzicami - informacja o wynikach przeglądów śródsemestralnych, wnioski; bieżące wydarzenia z życia klasy i Szkoły.

19.11.2015 (czwartek)

skrócone lekcjeFestiwal Teatralny

02.12 – 05.12.2015Spotkanie opłatkowe dla obecnych i byłych pracowników Szkoły

10.12.2015 (czwartek)

godz. 15.30Wigilia szkolna
i Wigilie klasowe

22.12.2015 (wtorek)

5. lekcja

po 5. lekcjiZimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.01.2016Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych

13.01.2016 (środa)Studniówka

16.01.2016 (sobota)Zmiana planu

25.01.2016Sesje klasyfikacyjne

18.01.2016 (poniedziałek)

19.01.2016 (wtorek)Rada klasyfikacyjna.Spotkanie z Rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji semestralnej;

21.01.2016 (czwartek)

lekcje skrócone

godz. 17.30Rada podsumowująca I semestr

28.01.2016Ferie zimowe

01.02.– 14.02.2016Obozy narciarskie na Stożku

do ustaleniaTermin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych

05.02.2015 (piątek)

(ferie!)Rekolekcje

marzecKAWA

marzecWiosenna przerwa świąteczna

24.03. – 29.03.2016Dzień otwarty dla kandydatów

02.04.2016 (sobota)Przeglądy śródsemestralne klas młodszych.

04.04.2016 (poniedziałek)

05.04.2016 (wtorek)Spotkania z Rodzicami – informacja o wynikach przeglądów śródsemestralnych, wnioski; sprawy bieżące. Klasy trzecie – propozycje ocen końcoworocznych.

07.04.2016 (czwartek)

Godz. 17.30Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich

14.04.2016 (czwartek)Klasyfikacja klas trzecich

18.04.2016 (poniedziałek)Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich

21.04.2016 (czwartek)Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

28.04.2016 (czwartek)

po południuEgzaminy maturalne: pisemne i ustne

(ustne: od 09.05 do 21.05)od 04.05.2016 (środa)

do 27.05.2016 (piątek)Rada Pedagogiczna
Zebranie z Rodzicami – przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych.

24.05.2016 (wtorek)
godz. 17.30Ostateczny termin wystawienia ocen

10.06.2015 (piątek))Sesje klasyfikacyjne

14.06.2015 (wtorek)

15.06.2015 (środa)Konkurs Piosenki Frankofońskiej

czerwiec (do ustalenia)Czacki Second Stage

czerwiec (do ustalenia)

(piątek, sobota)Rada klasyfikacyjna

22.06.2015 (poniedziałek)Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2016 (czwartek)

po południuRekrutacja

od 24.06.2016 (piątek)

do połowy lipca


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość