Strona główna

Kandydaci do konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” Kandydaci do Nagrody Honorowej: Imię i nazwisko kandydata


Pobieranie 59.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar59.57 Kb.
Kandydaci do konkursu

o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”

Kandydaci do Nagrody Honorowej:

1. Imię i nazwisko kandydata: dr hab. inż. Leon Lasek, profesor Politechniki Śląskiej
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, dr inż. Władysław Ciążyński.
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna;

 • Organizator ośrodka zamiejscowego Politechniki Śląskiej w Sosnowcu;

 • Pełnomocnik dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (2002-2005);

 • Prezydent Mysłowic (1998-2001);

 • Autor ok. 60 publikacji w czasopismach technicznych i referatów na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych;

 • Autor i współautor 26 książek i skryptów akademickich.2. Imię i nazwisko kandydata: Zdzisław Tadeusz Łączkowski
Podmiot zgłaszający:

Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „Mosty” przy Uniwersytecie ŚląskimKrótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Urodzony w Zawierciu pisarz i publicysta;

 • Dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” (1952), kierownik działu kulturalnego gazety;

 • Współpracownik Polskiego Radia i Radia dla Ciebie;

 • Kierownik Działu Kultury „Słowa-Dziennika Katolickiego” (lata 1993-1994);

 • Debiutował na łamach „Tygodnika Literackiego” (1950);

 • Publikował m.in. w „Dziś i Jutro”, „Słowie Powszechnym”, „Słowie na Warmii i Mazurach” i in.;

 • Opiekuje się klubami i grupami literackimi, aktywny mecenas kultury, popularyzator kultury i sztuki wśród młodzieży;

 • Juror konkursów poetyckich i prozatorskich;

 • Autor licznych publikacji prasowych;

 • Laureat licznych nagród literackich m.in. Warszawskiej Jesieni Poetyckiej 1990;

 • Działacz licznych stowarzyszeń kulturalnych;

 • Autor zbiorów wierszy, prozy poetyckiej, poematów, powieści i mikrodramatów.

3. Imię i nazwisko kandydata: Ryszard Mach
Podmiot zgłaszający: Urząd Miasta Zawiercie
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Promocja kultury, tradycji i potencjału Zagłębia Dąbrowskiego;

 • Wiceprzewodniczący Związku Gmin Jurajskich;

 • Organizator I Europejskiej Konferencji Popularno-Naukowej Kultur Jurajskich pt. „Jedność w różnorodności” połączonej z I Europejskim Festiwalem Kultur Jurajskich;

 • Doprowadził do zmiany wizerunku gmin jurajskich;

 • Doprowadził do podpisania umowy pomiędzy Zawierciem a włoskim Ponte Lambro;

 • Aktywny uczestnik obrad I i II Kongresu Kultury Zagłębia;

 • Współorganizator I Kongresu Kultury Zagłębia;

 • Patron licznych konkursów i olimpiad artystycznych i przedmiotowych o zasięgu regionalnym;

 • Prezes Klubu Sportowego Viret CMC w Zawierciu;

 • Przyczynił się do powstania trzeciego w Zagłębiu skateparku.


4. Imię i nazwisko kandydata: Sławomir Pietras
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Bożena Respondek, Starosta Będziński
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Współtwórca i dyrektor artystyczny Festiwalu AVE MARIA w Czeladzi - największego w Zagłębiu i regionie przedsięwzięcia muzycznego. W ramach Festiwalu w Zagłębiu występują światowej klasy śpiewacy;

 • Czołowy dyrektor polskich teatrów operowych, prawnik, publicysta, pedagog, popularyzator sztuki operowej i baletowej. Od ponad 30 lat kierował kolejno teatrami operowymi Wrocławia, Łodzi, Warszawy (w latach 1991-94), a następnie także Poznania, gdzie do dziś jest dyrektorem naczelnym. Wykreował wiele wybitnych i rzadko prezentowanych utworów repertuaru klasycznego („Fidelio”, „Norma”, „Mefistofeles”, „Makbet”, „Ernani”, „Żydówka”, „Walkiria”, „Parsifal”, „Fedora”, „Andrea Chénier”) oraz dzieł kompozytorów współczesnych (Penderecki, Landowski, Britten, Szostakowicz, Orff, Theodorakis i inni);

 • Pod jego dyrekcją zrealizowano blisko 300 premier operowych i baletowych. Spektakle te były wielokrotnie prezentowane na międzynarodowych festiwalach m.in. w Xanten, Carcassone, Messynie, Moskwie, Hanowerze, Maladze, Salonikach

 • Dyrektor Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie i Festiwalu Hoffmannowskiego w Poznaniu. Bierze udział w jury krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, uprawia działalność publicystyczną. Angażował się w istotne dla środowiska operowego sprawy poprzez działalność w Towarzystwie Przyjaciół Opery w Poznaniu i Stowarzyszeniu Młodzieży Muzycznej w Warszawie. Obecnie jest aktywnym uczestnikiem Rady do Spraw Kultury przy Prezydencie RP i Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów;

 • Honorowy obywatel Będzina i Czeladzi.5. Imię i nazwisko kandydata: Jerzy Talkowski
Podmioty zgłaszające:

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Dąbrowie Górniczej;

 • Muzeum Miejskie „Sztygarka”;

 • Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Mecenas kultury, animator kultury w skali regionu, trzykrotnie prezydent Dąbrowy Górniczej;

 • Pedagog z 35-letnim stażem pracy w szkolnictwie średnim;

 • Powołał szkołę muzyczną I stopnia im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej; Przyczynił się do powstania Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej;

 • Dwukrotny współorganizator festiwali naukowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

 • Pod jego patronatem powstał w Dąbrowie Górniczej Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, dzięki jego staraniom powstało drugie w kraju Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół nr 1 i warsztat terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych;

 • Twórca Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, autor programu rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Dąbrowy Górniczej;

 • Inicjator zorganizowania dwóch Kongresów Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, inicjator powołania profesjonalnej Zagłębiowskiej Sceny Muzycznej działającej przy Pałacu Kultury Zagłębia;

 • Przyczynia się do ochrony dąbrowskich zabytków, m.in. XIX-wiecznej kuźni z oryginalnym miechem kowalskim.


6. Imię i nazwisko kandydata: prof. dr hab. Jan Walczak
Podmiot zgłaszający:

 • Muzeum Miejskie w Sosnowcu;

 • Członek Kapituły, Marek Mrozowski, Burmistrz Miasta Czeladź.


Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:


 • Opiekun naukowy 5 konferencji popularnonaukowych poświęconych historii Zagłębia Dąbrowskiego, zorganizowanych przez Muzeum w Sosnowcu;

 • Redaktor naukowy wydawnictw pokonferencyjnych na temat przeszłości Sosnowca;

 • Redaktor prac zbiorowych poświęconych historii Zagłębia Dąbrowskiego;

 • Redaktor tomu Sosnowiec.100 lat dziejów miasta, Sosnowiec 2002 wydanego z okazji 100-lecia miasta.

7. Imię i nazwisko kandydata: dr hab. Zygmunt Woźniczka

Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Aleksander Dudek, Kanclerz WSZiM
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:
-Doktor habilitowany nauk historycznych, Historyk, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska. W latach 2002-2005 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze UŚ.

-Wybitny naukowiec, autor i promotor projektów badawczych poświęconych dziejom Zagłębia Dąbrowskiego, aktywny popularyzator historii regionu. Uczestnik licznych wyjazdów naukowych do Londynu (w latach 1989, 1993, 1994). Laureat Nagród Rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach: 1980, 1983, 1998, 2001, 2005.

-Autor około 70 artykułów i studiów oraz 7 książek, w tym publikacji na temat przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego:

1. Podziemie po 1945 na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (zarys problemu), Katowice 1992,

2. Aparat bezpieczeństwa publicznego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1947, w: Studia i materiały z dziejów Śląska. T.24, Katowice 1999,

3. Z dziejów podziemia i oporu społecznego w Sosnowcu po 1945 w: „Rocznik Sosnowiecki” 1999, t. VIII. Pod red. K. Golosza, Sosnowiec 2000,

4. Opór społeczny wobec nowej rzeczywistości po 1945 r, w: Rok 1945 w Zagłębiu Dąbrowskim, pod red. Jana Walczaka, Sosnowiec 2000,

5. Sosnowiec pod rządami PZPR 1949-1960, w: Sosnowiec. 100 lat dziejów miasta, pod red. J. Walczaka, Sosnowiec 2002.


- Autor cyklu artykułów popularyzujących dzieje Zagłębia Dąbrowskiego w czasopiśmie regionalnym „Puls Zagłębia”. Konsultant książki Kto jest kim w Zagłębiu Dąbrowskim, Dąbrowa Górnicza 2004.

- Uczestnik licznych konferencji naukowych poświeconych dziejom Zagłębia Dąbrowskiego, autor referatów na temat różnych aspektów dziejów regionu i zagłębiowskiej tożsamości, m.in.:


1. Sosnowiec 100 lat praw miejskich, 5 VI 2001 – Sosnowiec;

2. Z dziejów Żydów w Zagłębiu, 8 III 2006 – Sosnowiec;

3. Zderzenie cywilizacji. Zagłębie Dąbrowskie w Unii Europejskiej, 10 IV 2006.

8. Imię i nazwisko kandydata: prof. dr hab. Jacek Wódz
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, prof. WSZiM dr hab. Marian Gierula, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSZiM.
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:


 • Prawnik i socjolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związany zawodowo i życiowo z Zagłębiem Dąbrowskim, jeden z najwybitniejszych sosnowieckich naukowców. Opracował około dwustu prac naukowych z dziedziny socjologii;

 • Popularyzator wiedzy regionalnej, autor i redaktor publikacji socjologicznych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych;

 • Autor publikacji regionalistycznych w „Rocznikach Sosnowieckich”;

 • Pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, obecnie profesor Katedry Socjologii WSB;

 • Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.9. Imię i nazwisko kandydata: prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Michał Kaczmarczyk, rzecznik prasowy

WSZiM, pomysłodawca Konkursu.


Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:
- Wybitny naukowiec, autor kilkuset prac poświęconych literaturze najnowszej, w tym

pisarzom środowiska zagłębiowskiego;

- Urodzony w Będzinie-Łagiszy, zamieszkały w Sosnowcu, przez lata związany zawodowo z

Zagłębiem Dąbrowskim – prodziekan (1973-1975) i dziekan (1984-1987) Wydziału

Filologicznego UŚ, wicedyrektor (1982-1984) i dyrektor (1987-1991) sosnowieckiej

polonistyki. Kierował ponadto Zakładem Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego

(1980-2002);

- Wykładał w Paryżu, Neapolu, Budapeszcie i Bratysławie. Wypromował ponad 900

magistrów polonistyki i 16 doktorów;

- Był promotorem doktoratu honoris causa przyznanego przez UŚ Tadeuszowi Różewiczowi

(1999);

- Jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i Związku Literatów Polskich;- Autor publikacji na temat literatury o tematyce zagłębiowskiej, np. Świadectwa prozy.

Pisarze środowiska zagłębiowskiego, [w:] Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu

tożsamości regionalnej (2001);

- Działacz kultury, uczestnik zagłębiowskich wydarzeń kulturalnych, np. II Sosnowieckich

Dni Literatury organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu;

- Uhonorowany Nagrodę Ministra Nauki (trzykrotnie), Nagrodą Wojewódzką Katowic I

stopnia (dwukrotnie), Nagrodą Miasta Sosnowca oraz wielokrotnie Nagrodą Rektora UŚ.

Odznaczony min. Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1977) i Odznaką

„Zasłużony Działacz Kultury” (1982).
Kandydaci do Nagrody Promocyjnej:

1. Nazwa Kandydata: Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu
Podmiot zgłaszający: Przewodniczący Kapituły, prof. WSZiM dr Jerzy Kopel
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku Zagłębia pod względem gospodarczym, kulturalnym i turystycznym;

- Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych w celu podniesienia ich konkurencyjności oraz przygotowania ich do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskiej;

- Promocja gmin, powiatów i funkcjonujących w Zagłębiu podmiotów gospodarczych, np. stworzenie strony internetowej promującej gminy i powiaty naszego regionu;

- Opracowanie i wydanie pakietu złożonego z kasety video i CD ROM dot. szeroko rozumianej promocji Wspólnoty Zagłębiowskiej pt. „REGION Z PRZYSZŁOŚCIĄ”;

- Przystąpienie do opracowania i wydania folderów: „Agencja jako partner przedsiębiorcy”, „Śląskie w Unii Europejskiej”, „Sosnowiec 2002, „Sosnowiec miasto w Europie” oraz folderów powiatu będzińskiego, gmin Będzin i Dąbrowa Górnicza.

- Promocja Ogólnopolskiego Programu Promocji „Solidny Partner” skierowanego do biznesu naszego regionu;

- Promocja proekologicznej gospodarki odpadami wśród przedsiębiorców Zagłębia (wspólnie z Instytutem Gospodarki Odpadami w Katowicach);

- Promocja terenów inwestycyjnych KSSE – Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej wśród inwestorów krajowych i zagranicznych;

- Promowanie wśród przedsiębiorców i gmin zagłębiowskich konkursu „Przedsiębiorstwo „FAIR PLAY”;

- Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego;

- Przeprowadzenie, wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu i Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, badań Lokalnego Rynku Pracy na terenie Zagłębia;- Utworzenie Lokalnego Centrum Informacji Europejskiej, Biura Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego.
2. Imię i nazwisko kandydata: Bolesław Ciepiela
Podmiot zgłaszający: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Będzinie
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Autor 26 książek o przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego;

 • Autor 108 artykułów naukowo-technicznych na tematy związane z historią Zagłębia Dąbrowskiego;

 • Autor 800 tekstów popularyzujących region na łamach prasy zagłębiowskiej;

 • Współpracownik czasopisma regionalnego „Ekspres Zagłębiowski” wydawanego przez Jana Przemszę-Zielińskiego;

 • Autor 80 tekstów w tygodniku „Wiadomości Zagłębia” (Klub Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. J. Przemszy-Zielińskiego);

 • Współtwórca Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. J. Przemszy-Zielińskiego;

 • Działacz organizacji i stowarzyszeń zagłębiowskich;

 • Dwukrotny laureat Nagrody Miasta Będzina;

 • Laureat Nagrody Starosty Będzińskiego „Kasztelanka”.3. Imię i nazwisko kandydata: Grażyna Ferdyn
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Ryszard Mach, Prezydent Zawiercia
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Upowszechnianie kultury oraz promocja regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą;

 • Praca na stanowisku Dyrektora Domu Kultury w Porębie;

 • Inicjatorka działań kulturoterapeutycznych, m.in. arteterapeutycznych (muzykoterapii, choreoterapii, teatroterapii, terapii plastycznej) adresowanych do niepełnosprawnych twórców;

 • Pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskich Integracyjnych Spotkań Artystycznych Niepełnosprawnych;

 • Scenarzystka i reżyser koncertów charytatywnych w udziałem osób niepełnosprawnych;

 • Pomysłodawczyni miesięcznika „Jaskółka - serwis ludzi pomocnych”;

 • Pomysłodawczyni Korespondencyjnego Biura Korespondentów i Odbiorców;

 • Organizatorka wystaw sztuki profesjonalnej i prezentacji multimedialnych oraz sesji posterowych na Uniwersytecie Śląskim;

 • Inicjatorka powołania Poradni Specjalistycznej przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w zakresie rehabilitacji i terapii przez sztukę;

 • Opiekun praktyk dla studentów w Azji;

 • Współautorka publikacji dot. Niepełnosprawnych;

 • Konsultant Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu, obecnie naczelnik wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki UM w Zawierciu.


4. Nazwa kandydata: Fundacja „Godne Życie” – Organizacja Pożytku Publicznego w Dąbrowie Górniczej
Podmiot zgłaszający: Zagłębiowska Izba Gospodarcza
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Działalność społeczna, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie kółek zainteresowań;

 • Wspieranie lokalnego życia kulturalnego poprzez organizację koncertów charytatywnych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzież zagrożonej wykluczeniem społecznym, wspieranie działań na rzecz usamodzielnienia rodziny w rozwiązaniu jej problemów (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu przedmiotów szkolnych i j. angielskiego).


5. Nazwa Kandydata: Fundacja im. Jana Kiepury w Sosnowcu
Podmioty Zgłaszające:

 • Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu;

 • Członek Kapituły, Michał Kaczmarczyk, pomysłodawca Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Inicjowanie, wspieranie i propagowanie działań w sferze kultury, sztuki, historii miasta oraz wybitnych postaci z nim związanych;

 • Aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Budowy Pomnika Jana Kiepury;

 • Przybliżenie sylwetek znanych ludzi świata artystycznego, naukowego, dziennikarskiego związanych z miastem i regionem;

 • Współorganizowanie wystaw i koncertów m.in. w Kościele św. Tomasza w Sosnowcu;

 • Inicjatywa i duże zaangażowanie przy fundowaniu tablic pamiątkowych związanych z postaciami ks. M. Sedlaka i K. Ćwierka;

 • Działania na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej pomiędzy Krynicą, Krakowem i Sosnowcem;

 • Aktywny udział w sfinalizowaniu postawienia repliki pomnika Jana Kiepury w Krynicy;

 • Gromadzenie pamiątek związanych z wybitnymi osobistościami świata kultury i nauki miasta Sosnowca;

 • Współorganizacja rajdów „Śladami Jana Kiepury”;

 • Liczne zabiegi organizacyjne i lobowanie w sprawie powstania w Sosnowcu sali koncertowej;

 • Organizowanie w Sosnowcu cyklicznych „Wieczorów przy świecach” promujących lokalnych literatów i działaczy kultury;

 • Współorganizowanie obchodów Roku Konstantego Ćwierka w Sosnowcu.


6. Imię i nazwisko kandydata: Marian Kaziród
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Ryszard Mach, prezydent Zawiercia
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • 19-krotny mistrz Polski, 5-krotny mistrz świata i 4 –krotny mistrz Europy w modelarstwie kat. latających makiet samolotów na uwięzi;

 • Najbardziej utytułowany modelarz w Polsce;

 • Animator modelarstwa wśród młodzieży;

 • Organizator wielu ponadregionalnych zawodów sportowych.7. Imię i nazwisko kandydata: Paweł Lekszycki
Podmiot zgłaszający:

 • Członek Kapituły, dr Paweł Majerski, kierownik Międzyinstytutowej Pracowni Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przy Uniwersytecie Śląskim.Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Przewodniczący Koła Młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich odział w Katowicach (2000-2002);

 • Redaktor działu poetyckiego dwumiesięcznika kulturalnego „Opcje” (2002-2003);

 • Redaktor naczelny Magazynu Literackiego „Kursywa”;

 • Redaktor serii poetyckiej „Kontrapunkty” Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej;

 • Opiekun merytoryczny dwumiesięcznika kulturalnego Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej „renDGen” w Dąbrowie Górniczej;

 • Nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej;

 • Autor publikacji: arkusze poetyckie, książki poetyckie, książka krytycznoliteracka, wybrane szkice posesyjne, prasa kulturalna;

 • Działalność okołoartystyczna, obecność w analogiach i słownikach;

 • Laureat licznych nagród literackich.8. Nazwa kandydata:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu


Podmioty zgłaszające:

 • Członek Kapituły, Michał Czarski, Marszałek Województwa Śląskiego,

 • Członek Kapituły, dr Paweł Majerski, kierownik Międzyinstytutowej Pracowni Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim,

 • Członek Kapituły, Michał Kaczmarczyk, pomysłodawca Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Największa i jedna z najstarszych instytucji upowszechniania kultury w mieście;

 • Wszechstronna działalność w zakresie upowszechniania kultury, promowania wartości lokalnych, budowania pozytywnego wizerunku Zagłębia Dąbrowskiego - funkcja kulturotwórcza w skali miasta i regionu;

 • Działalność regionalna dokumentująca i upowszechniająca kulturowy dorobek Zagłębia Dąbrowskiego;

 • Organizator Sosnowieckich Dni Literatury obejmujących wykłady z literatury polskiej przygotowane we współpracy ze środowiskiem naukowym Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (m.in. spotkania z prof. Marianem Kisielem, prof. Krzysztofem Kłosińskim, prof. Piotrem Wiczkiem);

 • Organizator lekcji, konkursów, spotkań autorskich, wystaw i sesji popularnonaukowych, m.in. corocznych Sesji Zagłębiowskich poświęconych różnym wymiarom zagłębiowskiej tożsamości;

 • Wydawca publikacji naukowych o literaturze w Zagłębiu Dąbrowskim, m.in. dwóch tomów słownika Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim, pod red. Pawła Majerskiego;

 • Organizacja zjazdów pisarzy zagłębiowskich;

 • Placówka ciesząca się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta- w 2003 r. z usług placówek skorzystało 64.728 czytelników, którzy stanowią ok. 27% ogółu mieszkańców miasta.


9. Nazwa kandydata: Muzeum Miejskie w Sosnowcu
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Wilhelm Zych, przewodniczący Sosnowieckiej Rady Samorządu Gospodarczego.
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:
- Wieloletnia działalność wydawnicza mająca na celu ukazanie i popularyzowanie dziejów i dorobku Zagłębia, w szczególności wśród młodzieży. W latach 2002-2006 ukazały się 32 pozycje wydawnicze o charakterze naukowym lub popularno-naukowym;

-Wydawanie Rocznika Sosnowieckiego.


10. Imię i nazwisko kandydata: Tadeusz Piotrowski
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Ryszard Mach, prezydent Zawiercia
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Animator kultury fizycznej;

 • Czynny zawodnik i trener tenisa stołowego;

 • Wypromował młodzików z sekcji KS Viret CMC Zawiercie do II i III ligi (tenis stołowy);

 • Polski Związek Tenisa Stołowego powierzył mu organizację mistrzostw kraju w zagłębiowskim Zawierciu.11. Nazwa Kandydata: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Sosnowcu
Podmiot Zgłaszający: Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Opracowanie i ustanowienie wspólnie z władzami samorządowymi miasta Krajoznawczej Odznaki Sosnowca w 2002 roku;

 • Opracowanie i wydanie publikacji pt. „Sosnowiec – przewodnik po mieście”;

 • Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie specjalnych „tablic ochroniarskich”;

 • Organizowanie działalności Klubu Przewodników Turystycznych;

 • Prowadzenie Integracyjnego Klubu Turystyki i Sportu Osób Niepełnosprawnych;

 • Współorganizowanie Złazów Rodzinnych Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych;

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w Szkolnych Klubach Krajoznawczo-Turystycznych PTTK;

 • Organizowanie cyklicznych rajdów „Szlakami dawnego pogranicza”, „Do źródeł rzek i potoków przepływających przez Sosnowiec”, „Krynicki Rajd Jana Kiepury” „Rajd Milusińskich”;

 • Współtworzenie Śląskiej Organizacji Turystycznej w 2004.


12. Imię i nazwisko Kandydata: Arkadiusz Rybak
Podmiot zgłaszający: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:

 • Działalność naukowa i popularnonaukowa mająca na celu popularyzację z dziedziny historii Zagłębia Dąbrowskiego;

 • Zastępca dyrektora Muzeum Miejskiego „Sztygarka”;

 • Działalność popularyzatorsko-oświatowa skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych (lekcje muzealne na temat historii regionu i miasta, odczyty muzealne w ramach akcji „Czwartki w muzeum”, prelekcje organizowane w szkołach, odczyty w ramach sympozjów Zagłębiowskich, odczyty w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej, opracowanie tras turystycznych po Dąbrowie Górniczej, badania historyczne - znalezisko popiersia Feliksa Verdie wykonane przez Augusta Bartholdiego – twórcę Statuy Wolności w Nowym Yorku;

 • Współpraca z Radą Osiedla Łęka, Ochotniczą Strażą Pożarną w Okradzionowie i Strzemieszycach Wielkich, Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Stowarzyszeniem Przyjaciół Strzemieszyc, Klubem Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, muzeami w Sławkowie, Olkuszu, Bytomiu, Zabrzu i Sosnowcu.13. Imię i nazwisko kandydata: Mieczysława Szulc
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:
- Animator kultury zagłębiowskiej;

- Stworzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu programu mającego na

celu budowanie w społeczności lokalnej poczucia tożsamości regionalnej poprzez

zachowanie, dokumentowanie i upowszechnianie kultury Zagłębia;

- Zgromadzenie obszernego archiwum regionalnego w postaci Działu Zbiorów

Regionalnych;

- Realizacja projektów o charakterze regionalnym – m.in. kolejnych edycji Zjazdów

Pisarzy Zagłębiowskich, Sesji Zagłębiowskich;

- Wydawanie publikacji dotyczących zagłębiowskiej kultury materialnej i duchowej

(Literackie Zagłębie, Biografie z Zagłębia, O Janie Pierzchale, Instytucje kultury a

środowiska twórcze Sosnowca, Pisarze i badacze literatury z Zagłębiu Dąbrowskim;

- Kierowana przez M. Szulc Biblioteka od wielu lat plasuje się w czołówce najlepiej

propagujących kulturę czytelniczą bibliotek wielkomiejskich województwa

śląskiego.14. Nazwa Kandydata: Zespół Pieśni i Tańca „Zawiercie”
Podmiot zgłaszający: Członek Kapituły, Ryszard Mach, Prezydent Miasta Zawiercie
Krótka charakterystyka osiągnięć Kandydata:


 • Promocja polskich tradycji folklorystycznych z uwzględnieniem kultury zagłębiowskiej;

 • Zdobycie prestiżowego certyfikatu CIOFF - Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Festiwali Folklorystycznych i Sztuki Ludowej;

 • Liczne koncerty w kraju i za granicą;

 • Udział w kilku edycjach Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych;

 • Gospodarz I Europejskiego Festiwalu Kultur Jurajskich;

 • Udział w miejskich, powiatowych i wojewódzkich dożynkach.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość