Strona główna

Kanon edukacji europejskiej Autor Anna Kalinowska doktor ekologii, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, specjalista od edukacji ekologicznej, członek władz Światowej Unii Ochrony Przyrody (iucn)


Pobieranie 15.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.95 Kb.
Kanon edukacji europejskiej
Autor

Anna Kalinowska - doktor ekologii, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, specjalista od edukacji ekologicznej, członek władz Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). W latach 1998-2002 dyrektor Biura Edukacji i Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Środowiska. Uczestnik różnych działań promocyjnych związanych z integracją europejską. Autorka książek, programów radiowych i telewizyjnych związanych z ochroną środowiska w Unii Europejskiej.

Wstęp


Wejście Polski do Unii Europejskiej niesie wyraźne skutki także dla polskiej przyrody i środowiska, jednak tradycja edukacji na ten temat jest stosunkowo krótka, a dostępność literatury pomagającej w takiej edukacji nie jest duża. Proponowany zestaw składa się zarówno z pozycji dostarczających przystępnej, podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania Wspólnoty i jej prawa ekologicznego jak i wiedzy o zróżnicowanym środowisku przyrodniczym naszego kontynentu. Są tu też propozycje materiałów do dyskusji jak i gotowych scenariuszy i innych form dydaktycznych. Trzeba przypomnieć, że większość tych materiałów powstała w okresie przygotowań do akcesji i należy oczekiwać nowych materiałów edukacyjnych uwzględniających pewne rozwiązania prawne i doświadczenia po wejściu do Unii. 1. Europa. pytania i odpowiedzi. Jak funkcjonuje Unia Europejska. Praca zbiorowa. Gliwice 1998. „Wokół nas”.

W przystępny sposób przedstawione podstawowe wiadomości o Unii Europejskiej dobrane pod kątem najczęściej zadawanych pytań. Dobry materiał także do przygotowania sprawdzianów dotyczących podejścia do ochrony środowiska w UE.
 1. Europa na co dzień - pakiet edukacyjny. Warszawa 1997. Wydawnictwa CODN.

Pakiet edukacyjny z częścią dla nauczyciela i ucznia zawierający 12 tematów wykładów, które przedstawiają kluczowe problemy ważne dla edukacji europejskiej od historii po charakterystykę środowiska i jego zagrożeń w Europie. Wykładom towarzyszą 24 scenariusze lekcyjne oraz słowniczek podstawowych pojęć dotyczących Europy a także odpowiednie mapy i foliogramy pomocnicze.


 1. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. Pod redakcją Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Stanisław Tworek. Kraków 2003. Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Cenny materiał wyjaśniający istotę tworzenia europejskiej sieci terenów chroniących ostoje ptaków i cenne siedliska. Pokazuje również możliwości organizacji ekologicznych i zwykłych obywateli uczestniczenia w tym procesie ochrony przyrody.
 1. Grabowska Genowefa. Europejskie prawo środowiska. Warszawa 2001. PWN.

Przystępnie przedstawione ogólne zasady funkcjonowania wspólnotowego prawa dotyczącego ochrony środowiska: jak jest tworzone, jakie ma cele, jakie instytucje są odpowiedzialne. Pomocny wykaz dokumentów oraz adresy internetowe instytucji europejskich. Przydatne dla nauczycieli i uczniów liceum, dla pracowników samorządowych.
 1. Jędraszko Andrzej. Na drodze do zjednoczonej Europy. Warszawa 2001. Akapit-DTP.

Książka dostarcza przystępnych informacji na podstawowe tematy: historii integracji Europy, struktury i funkcji instytucji europejskich oraz sposobu przyjmowania nowych kandydatów, pomocna dla osób przygotowujących zajęcia z edukacji europejskiej.
 1. Informator o integracji polityki zatrudnieniowej z ekologiczną w UE i w Polsce. Warszawa 2003. Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Publikacja jest częścią projektu „zazielenianiu lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej”. Jest to próba zgromadzenia istniejących informacji o potencjale tworzenia miejsc pracy w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także konkretnych programów UE wspierających takie działania. Przydatne w szkoleniach dla samorządowców a także dla uczniów ostatnich klas wybierających zawód. Informatorowi towarzyszą zeszyty opisujące przyjazne środowisku miejsca pracy m. in. W turystyce i ochronie przyrody.

 1. Angres Volker, Hutter Calus-Peter, Ribbe Lutz. Banany dla Brukseli. Ciemne strony Unii Europejskiej. tłum. Marek Krzywicki. Wrocław 2002. EON.

Książka przedstawiająca także i ujemne strony wpływu UE na codzienne życie obywateli państw członkowskich, dostarcza ciekawego materiału do dyskusji na temat różnych aspektów integracji także w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody.
 1. Kalinowska Anna. Ekologia - wybór na Nowe Stulecie. Warszawa 2002. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk.

Książka w popularny i kompleksowy sposób porusza zagadnienia związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem i w takim kontekście uwzględnione jest miejsce Polski w zjednoczonej Europie. W przystępny sposób opisane są zobowiązania Polski związane z integracją europejską oraz szanse i zagrożenia, jakie proces ten niesie dla polskiej przyrody i środowiska. Dobry materiał dyskusyjny do wykorzystania w realizacji ścieżki edukacji ekologicznej i europejskiej na poziomie gimnazjum i liceum.
 1. Kafel Krzysztof, Lenart Witold. W europejskim parku zrównoważonego rozwoju. Płock 2003. RCEE.

Książka przedstawia i komentuje teorię zrównoważonego rozwoju oraz jej wskazania w zjednoczonej Europie. Celem jest ułatwienie zrozumienia złożoności europejskich problemów ekologicznych oraz wzbudzenie zainteresowania głębsza edukacją w tej dziedzinie.
 1. Moje środowisko. Bliżej Europy. Praca zbiorowa. Pod redakcją. Piotra Znanieckiego. Warszawa 2003. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”.

Zawiera: program europejskiej edukacji ekologicznej oraz 27 interesujących scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi, pomagającymi w realizacji ścieżki edukacji europejskiej w odniesieniu do problematyki ochrony środowiska. Propozycja dodatkowego wykorzystania podczas lekcji zestawu 5 kaset video „Bliżej Europy. Świat wokół nas”. Do publikacji dołączona jest płyta CD z 3 wybranymi filmami.
 1. wspólnotowego prawa dotyczącego ochrony środowiskPod redakcją Czesław dstawi,eMarek Zarębskia Toruń 2002.a: awnictwoak jest tworzone,

le, jakie instytucje są odpowiedzialne. Pomocny wykaz dokumentów oraz adresy internetowe instytucji europejskich. Przydatne dla nauczycieli i uczniów liceum, dla pracowników samorządowychAngres Volker, Hutter Calus-Peter, Ribbe Lutz. Banany dla Brukseli. Ciemne strony Unii Europejskiej. tłum. Marek Krzywic.


 1. Radziejowski Janusz, Niesyto Grażyna. Integracja europejska a ochrona środowiska. Warszawa 2002. Fundacja Rozwój SGGW.


Książka ma charakter popularnego, ale wnikliwego kompendium wiedzy na temat środowiskowego wymiaru procesu integracji europejskiej przygotowanego przez autorów, którzy byli polskimi negocjatorami w tej dziedzinie. Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się procesem integracji i ochrony środowiska: nauczycieli, uczniów szkół średnich, działaczy samorządowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość