Strona główna

Kardiologia


Pobieranie 11.52 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.52 Kb.
KARDIOLOGIA

1. Czynniki ryzyka i patogeneza miażdżycy
2. Różnicowanie bólu w klatce piersiowej
3. Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca
4. Prewencja wtórna choroby niedokrwiennej serca
5. Stabilna dławica piersiowa
6. Niestabilna dławica piersiowa i zawał serca bez załamka Q
7. Biochemiczne markery martwicy mięśnia sercowego
8. Ostre powikłania świeżego zawału serca
9. Późne powikłania zawału serca
10. Leczenie świeżego zawału serca
11. Zawał prawej komory
12. Inwazyjne i nieinwazyjne sposoby poprawy perfuzji wieńcowej
13. Leczenie przeciwzakrzepowe w chorobie niedokrwiennej serca
14. Kardiologiczny zespół X
15. Wskazania do koronarografii
16. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
17. Nagła śmierć sercowa
18. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia
19. Wstrząs kardiogenny
20. Kardiogenny obrzęk płuc
21. Zastoinowa niewydolność serca
22. Nadciśnienie tętnicze pierwotne
23. Nadciśnienie tętnicze wtórne
24. Przełom nadciśnieniowy
25. Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego
26. Kardiomiopatia przerostowa
27. Kardiomiopatia rozstrzeniowa
28. Migotanie przedsionków
29. Częstoskurcz nadkomorowy
30. Bradyarytmie
31. Napady MAS
32. Nagłe utraty przytomności
33. Częstoskurcz komorowy
34. Zespół WPW
35. Wskazania do badań elektrofizjologicznych
36. Kardiowersja i defibrylacja
37. Sztuczna stymulacja serca
38. Szmery sercowe
39. Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej
40. Niedomykalność mitralna
41. Zwężenie ujścia mitralnego
42. Niedomykalność zastawki aortalnej
43. Zwężenie ujścia aorty
44. Wadu zastawki trójdzielnej
45. Tętniak rozwarstwiający aorty
46. Wady zastawkowe u kobiet ciężarnych
47. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
48. Gorączka reumatyczna
49. Zaciskające zapalenie osierdzia
50. Zapalenie mięśnia sercowego
51. Zapalenie osierdzia
52. Rola echokardiografii w diagnostyce chorób serca
53. Inhibitory konwertazy angiotensyny
54. Beta-blokery
55. Blokery receptora angiotensynowego
56. Azotany
57. Glikozydy naparstnicy
58. Kwas acetylosalicylowy w chorobach układu sercowo-naczyniowego
59. Leki przeciwpłytkowe w leczeniu choroby niedokrwiennej serca
60. Heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe
61. Antagoniści wapnia
62. Leki przeciwarytmiczne
63. Hiperlipidemie - podział i leczenie

GASTROENTEROLOGIA

1. Zaburzenia połykania
2. Choroba refluksowa przełyku
3. Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
4. Krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
5. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
6. Zakażenie Helicobacter pylori
7. Powikłania choroby wrzodowej
8. Nowotwory żołądka
9. Zespół złego wchłaniania
10. Zespół jelita drażliwego
11. Zaparcie - przyczyny i leczenie
12. Biegunki - przyczyny i leczenie
13. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
14. Choroba Crohna
15. Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
16. Choroba uchyłkowa jelita grubego
17. Rak jelita grubego
18. Diagnostyka wirusowych zapaleń wątroby
19. Wirusowe zapalenie wątroby typu B
20. Polekowe uszkodzenia wątroby
21. Markość wątroby - przyczyny i powikłania
22. Przyczyny hepatomegalii
23. Marskość żółciowa
24. Różnicowanie żółtaczek
25. Wodobrzusze
26. Nadciśnienie wrotne
27. Nowotwory wątroby
28. Hemochromatoza
29. Kamica żółciowa
30. Zapalenie dróg żółciowych
31. Ostre zapalenie trzustki
32. Przewlekłe zapalenie trzustki
33. Rak trzustki
34. Badania endoskopowe w diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego
35. Miażdżyca i inne choroby naczyń jako przyczyny dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
36. Różnicowanie bólu brzucha

PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA

1. Ostra niewydolność oddechowa
2. Zespół niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS)
3. Przewlekła niewydolność oddechowa
4. Zator tętnicy płucnej
5. Nadciśnienie płucne
6. Zwłóknienie płuc
7. Zapalenia płuc
8. Odma opłucnowa
9. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
10. Rozstrzenie oskrzeli
11. Astma oskrzelowa
12. Astma oskrzelowa z nadwrażliwością na aspirynę
13. Gruźlica płuc
14. Sarkoidoza
15. Nowotwory płuc
16. Płyn w jamie opłucnej
17. Śródbłoniak opłucnej
18. Zespół bezdechu sennego
19. Wskazania do bronchoskopii
20. Badania czynnościowe płuc
21. Kaszel przewlekły - diagnostyka różnicowa
22. Krwioplucie - diagnostyka różnicowa
23. Duszność napadowa - diagnostyka różnicowa
24. Cień okragły w płucu - diagnostyka różnicowa
25. Diagnostyka różnicowa zaburzeń wentylacji typu obturacyjnego
26. Diagnostyka różnicowa zaburzeń wentylacji typu restrykcyjnego
27. Choroby alergiczne jako przyczyny ostrej niewydolności oddechowej
28. Wstrząs anafilaktyczny

ENDOKRYNOLOGIA

1. Niedoczynność tarczycy
2. Nadczynność tarczycy i jej powikłania kardiologiczne
3. Choroba Gravesa i Basedowa
4. Przełom tyreotoksyczny
5. Zapalenia tarczycy
6. Nowotwory tarczycy
7. Niedoczynność przysadki
8. Akromegalia
9. Endokrynologiczne zespoły paranowotworowe
10. Hiperaldosteronizm pierwotny
11. Niedoczynność kory nadnerczy
12. Zespół i choroba Cushinga
13. Hipoglikemie
14. Klasyfikacja i rozpoznawanie cukrzycy
15. Cukrzyca typu 1
16. Cukrzyca typu 2 oraz jej narządowe powikłania
17. Cukrzyca ciężarnych
18. Zespół metaboliczny
19. Śpiączki cukrzycowe
20. Doustne leki przeciwcukrzycowe
21. Zasady insulinoterapii
22. Pierwotna nadczynność przytarczyc
23. Wtórna nadczynność przytarczyc
24. Przełom hiperkalcemiczny
25. Moczówka prosta
26. Zespół Zollingera i Ellisona
27. Menopauza i andropauza
28. Przewlekła kortykoterapia - zasady i powikłania

HEMATOLOGIA

1. Niedokrwistości aplastyczne
2. Niedokrwistości hemolityczne
3. Niedokrwistości niedoborowe
4. Policytemia
5. Eozynofilia
6. Neutropenie
7. Limfopenia
8. Chłoniaki nieziarnicze
9. Ziarnica złośliwa
10. Przewlekła białaczka limfatyczna
11. Przewlekła białaczka szpikowa
12. Ostre białaczki limfoblastyczne
13. Ostre białaczki szpikowe
14. Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych
15. Splenomegalia
16. Szpiczak mnogi
17. Pancytopenia polekowa
18. Osoczowe skazy krwotoczne
19. Płytkowe skazy krwotoczne
20. Wrodzone i nabyte czynniki ryzyka zakrzepicy żylnej i tętniczej
21. Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)
22. Wskazania do biopsji i trepanobiopsji szpiku

NEFROLOGIA

1. Krwinkomocz i krwiomocz
2. Wielomocz
3. Białkomocz
4. Zespół nerczycowy
5. Ostra niewydolność nerek
6. Przewlekła niewydolność nerek
7. Zakrzep tętnicy nerkowej
8. Ostre zapalenie kłębuszków nerkowych
9. Przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych
10. Śródmiąższowe zapalenia nerek
11. Gruźlica nerek
12. Zakażenia układu moczowego
13. Kamica nerkowa
14. Diagnostyka różnicowa leukocyturii
15. Glikozuria nerkowa
16. Nefropatia IgA
17. Zespół Goodpasture'a
18. Submikroskopowe zapalenie kłębuszków nerkowych
19. Nefropatie wtórne
20. Leczenie nerkozastępcze
21. Guzy nerek

REUMATOLOGIA

1. Reumatoidalne zapalenie stawów
2. Toczeń rumieniowaty układowy
3. Zespół antyfosfolipidowy
4. Zespół Sjoegrena
5. Zapalenie wielomięśniowe
6. Twardzina układowa
7. Przyczyny rumienia guzowatego
8. Układowe zapalenia naczyń (vasculitis)
9. Ziarniniak Wegenera i inne zespoły nerkowo-płucne
10. Skrobiawica
11. Choroba zwyrodnieniowa stawów
12. Reaktywne zapalenie stawów
13. Zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa
14. Osteoporoza
15. Niesteroidowe leki przeciwzapalne

RÓŻNE

1. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
2. Hipo- i hipernatremia
3. Hipo- i hiperkaliemia
4. Gorączka o niejasnej etiologii
5. Otyłość - przyczyny i leczenie
6. Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych i choroba Buergera
7. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
8. Łagodny rozrost i rak gruczołu krokowego
9. Leczenie bólu nowotworowego
10. Grupy antybiotyków i zasady antybiotykoterapii
11. Diagnostyka różnicowa obrzęków obwodowych
12. Niedobory immunologiczne u dorosłych
13. AIDS
14. Choroba wibracyjna
15. Zatrucie związkami foforoorganicznymi
16. Zatrucie glikolem etylenowym
17. Zatrucie tlenkiem węgla
18. Zatrucie etanolem i zespół abstynencyjny
19. Zatrucie lekami uspokajającymi i nasennymi


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość