Strona główna

Karolina lewicka


Pobieranie 281.04 Kb.
Strona6/9
Data18.06.2016
Rozmiar281.04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.4. Analiza SWOT na potrzeby budowy strategii reklamowej TRIADY


Analiza SWOT to ogólna ocena silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń firmy - stanowi ona podstawę do określenia strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa i wyprowadzenia wniosków dotyczących kierunku jego rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter wyrazów:

S - strengths - siły, atuty

W - weaknesses - słabości

O - opportunities - szanse, okazje

T - threats - zagrożenia53
Analiza środowiska wewnętrznego - mocne i słabe strony

Szczegółowa analiza aktywów, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje zmierza do ustalenia jego atutów (mocnych stron) i słabości jako wyznaczników siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa na określonym rynku. Świadomość własnych atutów i słabości ma podstawowe znaczenie w kształtowaniu realistycznej rynkowej strategii przedsiębiorstwa. Firma, która w porównaniu z konkurentami wykazuje więcej silnych niż słabych punktów ma większe możliwości wykorzystania stwarzanych przez otoczenie szans i umocnienia lub obrony dotychczasowej pozycji rynkowej.

Mocne strony - atuty (czynniki wewnętrzne pozytywne) – walory organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji.
Słabe strony (czynniki wewnętrzne negatywne) – są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Każda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie i zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ.

Analiza otoczenia zewnętrznego - szanse i zagrożenia

Głównym celem obserwacji otoczenia jest szukanie nowych możliwości marketingowych - przedsiębiorstwo musi obserwować kluczowe siły makrootoczenia (demograficzno-ekonomiczne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe) i znaczących „aktorów” makrootoczenia (klienci, konkurenci, dystrybutorzy, dostawcy), mających wpływ na jego zdolność do wypracowania zysków.

Szansa marketingowa - to obszar potrzeby lub potencjalnego zainteresowania kupującego, dzięki którym firma może wypracować zyski

Zagrożenie zewnętrzne - to wyzwanie rzucone przez niekorzystny trend lub wydarzenie, które bez przeciwdziałania w postaci akcji marketingowej może doprowadzić do spadku sprzedaży lub zysku.

Rozpoznanie istotnych szans to jedno, wykorzystanie ich - to drugie. Nie trzeba oczywiście korygować wszystkich słabych stron ani napawać się atutami. Najważniejsze, by podjąć decyzję, czy ograniczyć się do wykorzystania szans które wymagają mocnych stron, jakim się dysponuje, czy szukać lepszych szans wymagających rozwinięcia innych atutów. 54
Analizę SWOT biura podróży TRIADA przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6. TRIADA - analiza SWOTMocne strony

Słabe strony

 • duży udział w rynku

 • mocna marka i ugruntowana pozycja

 • stabilna sytuacja finansowa (kapitał zakładowy 8.275.000,00 PLN w całości opłacony)

 • wyspecjalizowana kadra (jako pierwszy operator w Polsce wprowadziła weksle zabezpieczające dla agentów, będące obecnie standardem w działalności turystycznej)

 • duży zasięg sprzedaży (ponad 60 firmowych salonów sprzedaży, i około 700 agencyjnych biur na terenie całego kraju)

 • innowacyjność (jako pierwsze biuro podróży w Polsce sprzedało wycieczkę przez Internet, opracowanie własnego software’u - żaden z dostępnych na rynku programów nie był w stanie spełnić jej potrzeb oraz dopasować się do tempa rozwoju

 • konkurencyjne ceny

 • duża elastyczność i otwartość na wymagania i oczekiwania klientów

 • niewyróżniająca się spośród konkurencji

oferta

 • oferowane usługi nie zawsze na najwyższym poziomie

 • mała grupa lojalnych klientów

 • duża ilość nieprzychylnych opinii wśród internautów

 • duża sezonowość sprzedaży

Szanse

Zagrożenia

 • wzrost zamożności społeczeństwa

 • zmiana trybu życia

 • doświadczenie firmy doceniane przez klientów

 • wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne

 • rosnący rynek konferencji i kongresów oraz różnych form podróży finansowanych przez pracodawców

 • rozpoczęty rozwój infrastruktury, w tym rozbudowa lotnisk, budowa autostrad i podnoszenie standardu dróg

 • ryzyko nowych konkurentów

 • zmiana potrzeb i preferencji nabywców

 • ryzyko utraty klientów

 • konieczność ponoszenia wyższych nakładów inwestycyjnych, aby zyskać większą konkurencyjność

 • konieczność prowadzenia polityki cenowej polegającej na obniżaniu cen w wyniku dużej konkurencyjności na rynku

 • rozwój na polskim rynku usług turystycznych zagranicznych biur podróży będących poważnymi i groźnymi konkurentami

 • zwolnienie tempa wzrostu rynku

 • niekorzystne zmiany demograficzne

Źródło: opracowanie własne, na postawie http://www.triada.pl/

Z przeprowadzonej analizy wynika, że TRIDA ma zdecydowanie więcej mocnych niż słabych stron - jej siłą jest znana, sprawdzona marka, do której rzesze klientów maja ogromne zaufanie, mimo wielu nieprzychylnych opinii. TRIADA jest w tej chwili jednym z największych i najbardziej doświadczonych biur podróży na polskim rynku, dzięki czemu cieszy się poważaniem wśród nabywców. Słabą stroną przedsiębiorstwa jest przede wszystkim niewyróżniająca się niczym szczególnym spośród konkurencji oferta - TRIADA powinna postawić na nowoczesność i zaproponować klientom coś, czego nie będą mogli spotkać w innych biurach podróży. Podstawowym zagrożeniem jest na rynku rozwój zagranicznych biur podroży, oferujących inne, korzystniejsze dla klienta rozwiązania cenowe, przez co TRIADA zmuszona będzie do zmiany polityki cenowej. Szansą firmy jest rosnące zapotrzebowanie na usługi turystyczne - coraz więcej ludzi decyduje się na zorganizowane wyjazdy zagraniczne, a także rozwój rynku kongresów i konferencji - to luka w rynku, która w przyszłości może przynieść przedsiębiorstwu znaczące zyski.Od paru lat TRIADA jest jednym z najlepszych i największych na naszym rynku biurem turystycznym. Firma założona 17 lat temu przez trzech młodych absolwentów warszawskiej SGH sukcesywnie budowała swoją pozycję rynkową by stać się liderem na tym wymagającym rynku. Stworzona "z niczego" stała się firmą wyznaczającą trendy w polskiej turystyce deklasując przy tym konkurentów - polskie biuro podróży skutecznie pokonujące w walce konkurencyjnej rodzime firmy oraz  zagranicznych potentatów jak TUI, Neckermann czy Scan Holiday. Firma jest przykładem tego, że tzw. "amerykański sen" może się także spełnić w Polsce przy odpowiednim zaangażowaniu, wizji i ciężkiej pracy...


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość