Strona główna

Karolina lewicka


Pobieranie 281.04 Kb.
Strona7/9
Data18.06.2016
Rozmiar281.04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Rozdział 3- Działania reklamowe prowadzone przez biuro podróży TRIADA

Specyfika reklamy usług turystycznych wynika z faktu, iż przedmiotem reklamy i oferty handlowej nie jest sama sfera usługi turystycznej, lecz również, a właściwie przede wszystkim, prezentacja otoczenia w jakim będzie świadczona usługa. W ofercie i reklamie obok pokazania np. bazy noclegowej prezentuje się przewidywaną pogodę, klimat, środowisko geograficzne, przyrodę, ludzi, atrakcje historyczne, ciekawe miejsca i zjawiska itp. Dlatego oferta reklamowa pokazywać powinna produkt na tle, na jakim oferta jest realizowana. Reklamując produkty innego typu, twórcy reklam muszą tworzyć wyimaginowane tło prezentacji. W reklamie turystycznej wystarczy umiejętnie istniejącym realnie tłem czy otoczeniem się posłużyć. Reklama usług turystycznych nie jest również z konieczności oparta o prosty schemat jej funkcji - informacja, przekonywanie, przypominanie. Wynika to z faktu, że decyzja o korzystaniu z usług turystycznych (np. odbyciu podróży) podejmowana jest zazwyczaj ze znacznym wyprzedzeniem, szczególnie wtedy gdy koszt i zakres takiego przedsięwzięcia są duże. Konsumenci podejmują dodatkowe zajęcia by zdobyć potrzebne na wyjazd środki pieniężne, oszczędzają, kompletują sprzęt turystyczny i wyposażenie itp. Oferta promocyjno - reklamowa biur i agencji turystycznych i hotelarstwa nie powinna więc w pełni nosić cech sezonowości lecz być realizowana permanentnie ze zróżnicowaniem intensywności na sezon przed i po turystyczny.

Szczególna rola reklamy na rynku usług turystycznych wynika z cech popytu i właściwości produktu. z natury świadczeń turystycznych wynika niemożność ich wytworzenia na zapas. Ponadto zapotrzebowanie na usługi turystyczne zmienia się w zależności od sezonu. Reklama, ukazując korzyści związane z podróżowaniem i wypoczynkiem w okresach mniejszego nasilenia ruchu, przyczyniają się do lepszego wykorzystania potencjału usługowego przedsiębiorstw, powiększając tym samym jego zysk.

Celami reklamy są: przekazywanie informacji, perswazja oraz utrwalenie określonej wiedzy o produkcie.55

Reklama informacyjna wskazuje na pojawienie się na rynku nowych zjawisk, o których konsumenci nie byli wcześniej powiadamiani. Mogą to być informacje o innowacjach produktowych, obniżkach i podwyżkach cen, kursach walutowych, powstaniu nowych przedsiębiorstw turystycznych itp.

Celem reklamy zachęcającej jest przekonanie konsumenta o korzyściach dokonania zakupu w reklamującej się firmie a nie przedsiębiorstwach konkurencyjnych. charakterystyczną cechą tej reklamy jest eksponowanie poszczególnych walorów promowanych produktów: najniższych cen, najsmaczniejszych posiłków, największych wygód, najsprawniejszej obsługi itp.

Reklama przypominająca ma za zadanie utrwalać w pamięci odbiorcy cechy użytkowe produktu i obraz firmy, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia wokół nich atmosfery przychylności i życzliwości. Utrwalenie walorów reklamowanych usług i obiektów przyczynia się do powstania stałej klienteli.

Tabela 7. Charakterystyka podstawowych mediówMedium

Zalety

Ograniczenia

Gazety

 • elastyczność;

 • precyzja czasowa;

 • dobre pokrycie rynku lokalnego;

 • szeroka akceptowalność;

 • wysoka wiarygodność.

 • krótki czas oddziaływania;

 • niska jakość materiałów;

 • raczej mała liczba osób pożyczających gazetę od właściciela.

Telewizja

 • połączenie obrazu, dźwięku i ruchu;

 • odwoływanie się do zmysłów;

 • wysoki stopień przyciągania uwagi;

 • szeroki zasięg.

 • wysoki koszt całkowity;

 • duży szum;

 • ulotność ekspozycji;

 • niższy stopień selektywności grupy docelowej.

Radio

 • masowy zasięg;

 • wysoka selektywność demograficzna i geograficzna;

 • niskie koszty

 • prezentacja ograniczona do dźwięku;

 • w porównaniu z telewizją niższy stopień przyciągania uwagi;

 • ulotność ekspozycji.

Czasopisma

 • wysoki stopień selektywności demograficznej i geograficznej;

 • wiarygodność i prestiż;

 • wysoka jakość materiałów;

 • długoterminowe działanie;

 • częste pożyczanie czasopism przez inne osoby.

 • długi czas od zakupu miejsca reklamowego do realizacji;

 • zwroty nakładu;

 • brak gwarancji właściwego eksponowania reklamy

Reklama zewnętrzna

 • elastyczność;

 • duża powtarzalność prezentacji;

 • niskie koszty;

 • niewielka konkurencja

 • ograniczona selektywność grupy docelowej;

 • ograniczenia kreatywne

Internet

 • duża selektywność;

 • względnie niskie koszty;

 • możliwość interakcji

 • względnie nowy typ mediów

Źródło: Ph. Kotler, Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość