Strona główna

Karta lokalu użytkowego


Pobieranie 33.11 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar33.11 Kb.
Karta lokalu użytkowego (Informacje wg oferującego)

załącznik do umowy nr ....................................................... z dnia ....................................


1. Lokalizacja

miejscowość ....................................................... ulica ..........................................................

województwo ....................................................... osiedle ..........................................................

gmina/dzielnica ....................................................... powiat ..........................................................


2. Transakcja

sprzedaż cena: ....................................................................zł

najem/dzierżawa czynsz: ....................................................................zł + .............................VAT

opłaty dodat.  dozór  ogrzewanie  sprzątanie  śmieci  podatek od nieruch.

inne ...........................................................................................................................................ZMIANA CENY / CZYNSZU 1. .................................................... data .................................

2. .................................................... data .................................

3. Proponowane przeznaczenie lokalu

PRODUKCJA  MAGAZYN  BIURO  USŁUGI  HANDEL..........................................................................................................................................................................

dotychczasowe wykorzystanie: ...........................................................................................................

środowisko ....................................................................................................................................................

4. Opis lokalu / budynku

łączna powierzchnia użytkowa: .................. m2 piętro: ........... ilość pomieszczeń ....................

typ budynku: ...................................................................................................................................

stan techniczny budynku: ..................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

winda:  osobowa .............  towarowa – nośność ............. wymiary ..............................

inne: ................................................................................................................................................................


piętro

pow. [m2]

opis ogólny, przeznaczenie

rodzaj pomieszcenia

uwagi

opis/stan techniczny

wys. [m]

w. stropu [kg/m2]


LOKALE DO SPRZEDAŻY/NAJMU  RAZEM ............................  ODDZIELNIE ............................


5. Opis otoczeniapowierzchnia działki: .......................... m2 nawierzchnia: .................................................

ogrodzenie: ........................................... brama wjazdowa .............................................

parking: ............................................... dozór: ..........................................................

plac manewrowy: .................................. inne: ..............................................................


6. Opis techniczny - instalacje

 elektryczność ..............................................  Internet ......................................................

 siła .............. kW  transformator  winda ......................................................

 woda ...........................................................  wrota wjazdowe/drzwi .....................................

ciepła woda  miejska/  lokalna ................  rampa ..........................................................

gaz................................................................  para technologiczna .....................................ogrzewanie  miejskie/  lokalne ................ oświetlenie ..................................................

 kanalizacja przemysłowa  wentylacja ..................................................

 telefon ................ ilość linii ..........  suwnica .................................. t. udźwigu

zabezpieczenia antywłamaniowe pożarowe

 telex instalacje komputerowe alarm inst. RTV klimatyzacja


7. Inne uwagi

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................


8. Dane formalne lokalu


WŁAŚCICIEL: ..............................................................

.......................................................................................

adres: ...........................................................................

.......................................................................................

tel. dom.: ............................, służb.: ............................


OFERUJĄCY: ..............................................................

........................................................................................

adres: ............................................................................

........................................................................................

tel. dom.: ............................, służb.: ............................

FORMA WŁADANIA: ....................................................................................................... Nr K.W.: ...........................

(własność, wł. spółdz., lokat., spóldz., inne)

administracja/spółdzielnia ........................................................................................................................................

osoby zameldowane: .................................................................................................................................................

STAN CYWILNY: PRZY NABYWANIU ................................................ PRZY ZBYCIU.............................................

OBCIĄŻENIA ..............................................................................................................................................................

(hipoteczne, służebności, inne)

SPOSÓB NABYCIA:............................................................................. Data nabycia: .............................................

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem

faktycznym i prawnym.


...................... dnia .................. Pośrednik: Oferujący:


9. uwagi (wypełnia biuro)

DATA WYCOFANIA OFERTY: ................................. PRZYCZYNA: .............................................................................................................................................................................................................................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość