Strona główna

Karta pracy ucznia


Pobieranie 11.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.38 Kb.

Karta pracy ucznia


................................................

imię i nazwisko


1. Z podanych niżej rzeczowników i wyrazów z ramki utwórz związki wyrazowe i wpisz je do zeszytu. Podkreśl wyrazy z „rz” i uzasadnij ustnie ich pisownię.

starzy, wzorzysty, pierzasty, skórzana, zachmurzone, parzysta, zwichrzone, futrzane

……………………… ludzie ………………………. liść

……………………… niebo ………………………. włosy

……………………… dywan ………………………. torebka

……………………… liczba ………………………. rękawice

2. Przeczytaj podane niżej przysłowia i wypisz z nich wyróżnione wyrazy z „rz”. Do każdego z nich dopisz wyraz uzasadniający pisowni „rz”. Podkreśl wymieniające się litery.

Kto sam kłamie, drugim nie wierzy.

……………………… – …....................................

W piętę mierzył, w nos uderzył.

……………………… – …....................................

Czego panowie nawarzą, tym się poddani poparzą.

……………………… – …...................................., ……………………… – …....................................

Znać ptaka po pierzu.

……………………… – …....................................

Gdy się niebo chmurzy, spodziewaj się burzy.

……………………… – …....................................

3. Do podanych niżej znaczeń dopisz właściwe rzeczowniki z ramki.

Podkreśl zakończenia -arz i -erz w dopisanych rzeczownikach.

drukarz, kronikarz, malarz, murarz, stolarz, dziennikarz, kuśnierz, harcerz,

ten, kto drukuje – ……………………………………..

ten, kto muruje – ……………………………………..

ten, kto pisze kroniki – ……………………………….

ten, kto maluje – ……………………………………...

ten, kto szyje futra – ………………………………….

ten, kto zajmuje się stolarką – …………………………

ten, kto pisze do dzienników – ………………………...

ten, kto należy do harcerstwa – ………………………..

4. Z podanych zdań wypisz przymiotniki: w punkcie a) w stopniu wyższym, w punkcie b) w stopniu najwyższym. Podkreśl w nich „sz” po spółgłoskach. Napisz, od jakiej reguły są one wyjątkami.

Wczoraj był duży mróz. Dzisiaj jest większy, a jutro ma być największy. Dzieci są biedne, nie mogą wychodzić z domu. Biedniejsze są ptaki, a najbiedniejsze zwierzęta leśne, gdyż brakuje im wtedy pożywienia. Zimą głód jest najdokuczliwszy.

a) ………………………………… b) ………………………………..

………………………………… ………………………………..

…………………………………. ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

5. W podanych niżej wyrazach uzupełnij brakujące litery.

k …. tałt, buk … pan, w… yscy,

k…. tałty, p … enica, w…. ystko,

k … tałcić, p … czoła, w … ędzie,

grub …. y, trudniej … y, najdotkliw … y,

6. Do podanych niżej wyrazów dopisz po jednym pokrewnym z ramki. Podkreśl „rz” i litery uzasadniające jego pisownię w dopisywanych wyrazach.

jarzyna, marzenie, wierzchołek, zamierzenie, pasterz, pierzyna, wierzenie, harcerz, lekarz, tworzenieJarosz – ………………..

Mara – …………………

Wiara – ……………….

Twórca – ……………..Zamiar – ………………

Pióro – ………………..

Wierch – ………………

Pasterka – …………….

Lekarka – ……………..

Harcerka – …………….
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość