Strona główna

Karta uczestnika szkolenia kierowców konserwatorów sprzętu osp


Pobieranie 9.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.59 Kb.
.............................

(pieczęć OSP)


   1. KARTA UCZESTNIKA

   2. SZKOLENIA KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU OSP

OSP: ...............................................................
 1. Imię ........................................................... Nazwisko ................................................
 1. Imię ojca .....................................................................................................................
 1. Data urodzenia .......................................... PESEL ....................................................
 1. Miejsce urodzenia ...........................................województwo .....................................
 1. Wykształcenie..............................................................................................................
 1. Adres zamieszkania .....................................................................................................................................
 1. Posiadane przeszkolenie ..................................................................................................................................
 1. Numer telefonu kontaktowego………………………………………………………….

Wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust.1, pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.) na przetwarzanie przez


KP PSP moich danych osobowych na potrzeby służbowe.

Potwierdzam otrzymanie wiadomości, że: 1. Administratorem danych jest KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim , ul. Halinowo 2a,

 2. Przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych oraz ich poprawienie na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.

Stwierdzam zgodność powyższych danych.

....................................... dnia .............................. 201... r. ………………………………. (miejscowość) (czytelny podpis uczestnika kursu)

KARTA SKIEROWANIA

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w ............................................................... kieruje naSzkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

strażaka ...................................................................................................

(imię i nazwisko kierowanego strażaka)

............................................................... ……………………………………..(Prezes lub Naczelnik OSP) (właściwy organ Urzędu Gminy/Miasta)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość