Strona główna

Karta zgłoszenia kurs Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity art)  Termin


Pobieranie 17.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.94 Kb.Wypełnioną Kartę Zgłoszenia prosimy wysłać na adres:
e-mail: kontakt@studiodialogu.pl
KARTA ZGŁOSZENIA

Kurs Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART) *
Termin: ……………………………………………………………………………………….
Zgłaszam swój udział w kursie:Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Wykształcenie

Wykonywany zawód
Data i miejsce urodzenia (miejscowość i województwo)

potrzebne do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursuMiejsce pracy i stanowisko*

*Wypełnij, jeśli na szkolenie kieruje Cię pracodawca
Z jakiego powodu zdecydował/a się Pan/Pani na uczestnictwo w kursie „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji Amity ART” (proszę zaznaczyć najbardziej odpowiedni z niżej wymienionych lub dopisać inny):

  1. Przygotowuję się do funkcji lub zawodu nauczyciela, szkoleniowca, trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, trenera rynku pracy itp. i chcę doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne;

  2. Jestem kierownikiem, nauczycielem, pracownikiem opieki społecznej, pedagogiem, wychowawcą lub szkoleniowcem (trenerem) i chcę pozyskiwać współpracę podwładnych, uczniów, wychowanków, uczestników szkoleń, skutecznie reagować na zachowania agresywne innych osób, unikać kłopotów z innymi;

  3. Zamierzam przystąpić do kursu trenerskiego i uzyskać certyfikat Trenera Treningu Zastępowania Agresji Amity ART;

  4. Twoim celem jest rozwój osobisty;

  5. Mam inny cel (jaki?)

.......................................................................................................................

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 1000 zł brutto. Cena obejmuje koszt treningu, materiały, pomoce dydaktyczne na kursie i do praktyki własnej, wydanie zaświadczenia uczestnictwa lub ukończenia kursu, oraz konsultacje i doradztwo telefonicznie i drogą mailową przez 30 dni po zakończeniu kursu.

Ostateczne potwierdzenie udziału w kursie zostanie przesłane mailem po otrzymaniu Karty Zgłoszenia i płatności.
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia proszę przesłać na adres e-mail:

kontakt@studiodialogu.pl


Opłatę za uczestnictwo w kursie należy wpłacić przelewem na konto:

Studio Dialogu Jolanta Hanc

Ul. Frysztacka 1

04-947 Warszawa

Nr konta PKO BP 08 1020 1127 0000 1802 0232 7468

 

W tytule przelewu proszę wpisać „Kurs Praktyk TZA Amity ART”


W przypadku chęci otrzymania faktury VAT proszę o podanie danych do faktury i zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
Upoważniam Studio Dialogu Jolanta Hanc do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury elektronicznej po dokonaniu przeze mnie opłaty za uczestnictwo w kursie.Dane do faktury:

Miejscowość i data: Podpis:


*Trening Zastępowania Agresji Amity ART ® jest znakiem towarowym Instytutu Amity.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość