Strona główna

Karta zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne


Pobieranie 13.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.36 Kb.

Karta zgłoszenia na rekolekcje wakacyjne

Termin 23.07- 01.08.2010 r.

Imię i nazwisko .......................................................................................

Data urodzenia ..........................................PESEL ..................................

Adres zamieszkania .................................................................................

.................................................................................................................

Telefon kontaktowy; e-mail................................................................................

Przynależność do parafii.....................................................................................

Odpowiedzialny kapłan......................................................................................

Aktualny animator..............................................................................................

Staż rekolekcyjny................................................................................................

Forma rekolekcji (zaznaczyć wybraną formę): anachoreci, słudzy Przybytku,

zgromadzenia anachoretów, przeżywający rekolekcje w Ośrodku
Zgoda rodziców (dotyczy niepełnoletnich)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w rekolekcjach


................................. ...............................................

Data Podpis Rodziców

Informacje rodziców (opiekunów) odnośnie zdrowia dziecka:


................................................................................................................

Dodatkowe osoby (wypełniają rodziny i zgromadzenia anachoretów)

1...................................................................................................................

2...................................................................................................................

3...................................................................................................................

4...................................................................................................................

5...................................................................................................................
Adres do korespondencji:Informacje

Rekolekcje wakacyjne zaplanowane są w terminieod 23.07 do 01.08.2010 w Zespole Szkół w Jaśliskach.

Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 19.00.

Opłata za rekolekcje:

Dorośli - 220 zł

Młodzież ucząca się – 160 zł

Rodziny - po 160 zł małżonkowie, dzieci do lat 7 bez opłaty

Na rekolekcje będą przyjmowane osoby zgłoszone w terminie do 17.07.2010 r. Potwierdzeniem zgłoszenia jest zapłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł.


Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową – przesłać wypełnioną kartę na adres: bpieniazek@gmail.com Można również zgłaszać się przez odpowiedzialnych w parafii księży oraz animatorów, którzy do 17 lipca powinni przesłać Karty wraz z zaliczką na adres: Barbara Pieniążek, Przysietnica 806 A , 26-200 Brzozów

Zaliczkę wpłacamy na podany niżej numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Nr konta:04 8642 1184 3018 0060 7821 0001

Kartę oraz niezbędne informacje odnośnie rekolekcji można pobrać ze strony: http://www.kolegiata.org/ lub http://pprzysietnica.prv.pl/ Zaliczkę można również zapłacić przy osobistym zapisie odpowiedzialnemu księdzu lub animatorowi.

Proszę nie zapomnieć o wpisanie w tytule przelewu „Rekolekcje wakacyjne 2010 – imię i nazwisko” (rodziny wpisują imiona wszystkich przyjeżdżających osób).


Po otrzymaniu zgłoszenia mailowego zespół organizacyjny prześle potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
Prosimy o modlitwę.

Szczęść Boże!


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość